De Britse Coronavirus wet – een vorm van machtsmisbruik?

door | 7 apr 2020 | COVID-19 ziekte, Internationale politiek

Recent heeft het Britse Lagerhuis in alle stilte de zogenaamde Coronavirus Bill in behandeling genomen.[1] Voor zover ik kan zien, heeft geen van de Main Stream Media hiervan melding gemaakt, noch in Groot-Brittannië noch in Nederland. Daarvoor was wel alle aanleiding geweest. Want deze ‘bill’ geeft een aardig inzicht in de wijze waarop een overheid in een crisis aanleiding ziet om de vrijheid van haar burgers te beperken.[2]

De Coronavirus Bill is een lijvig document dat verwijst naar allerlei andere wettelijke bepalingen die in sommige gevallen buiten werking worden gesteld of juist worden aangevuld.[3] De wet zal een geldingsduur van twee jaar hebben. Maar de overheid krijgt de bevoegdheid om verlengingen door te voeren.[4]

 

 

De achtergrond van het wetsontwerp

De beoogde wet is overduidelijk geschreven voor een situatie waarin het land met de bestaande infrastructuur het aantal zieken en doden als gevolg van een besmettelijke ziekte niet meer aan zou kunnen. Een situatie waarbij onder meer:

  • de ziekte zo om zich heen grijpt dat er een tekort ontstaat aan artsen en verpleegsters
  • de stoffelijke overschotten zich opstapelen
  • er tekorten aan voedsel kunnen ontstaan.

Kortom, een situatie die zou kunnen leiden tot een maatschappelijke ontwrichting. Zo is een heel hoofdstuk van het wetsontwerp gewijd aan het vervoer, het bewaren en het begraven van de doden.[5]

Voor mij staat vast dat dit wetsontwerp al klaar lag toen de coronavirus crisis uitbrak. Ik heb zelf ervaring met het wetgevingsproces in Nederland. Het is alleen al daarom voor mij uitgesloten dat men deze wet in een paar weken heeft kunnen opstellen. Het wetsontwerp zit zó grondig in elkaar; men heeft aan zó veel onderwerpen gedacht en er wordt naar zó veel andere wettelijke regelingen verwezen dat het opstellen daarvan op zijn minst een jaar moet hebben gevergd.

“Wat goed dat de Britse overheid vooruit heeft gekeken en voorbereid was op de huidige situatie”, is een gedachte die nu bij de lezer zou kunnen opkomen. Is die gedachte ook terecht? Laten we eerst eens kijken wat er in het wetsontwerp staat.

 

 

Wat regelt het wetsontwerp?

De beoogde wet regelt talloze aangelegenheden.6

Zo is bij voorbeeld bepaald dat plaatselijke verkiezingen die stonden gepland, worden uitgesteld. Ook kent de wet bepalingen met betrekking tot de bevoorrading met voedsel. De wet vergemakkelijkt de inschrijving van verpleegsters en vroedvrouwen. Artsen mogen zorg verlenen, ook als ze niet over de juiste inschrijving beschikken. Gedwongen opname in een ziekenhuis bij psychische problemen wordt aanzienlijk vergemakkelijkt.[6]

De registratie van overlijdensgevallen wordt vergemakkelijkt. Het afgeven van overlijdensverklaringen wordt vergemakkelijkt en de procedure voor het mogen cremeren van overledenen worden vereenvoudigd. De overheid kan iemand verplichten om zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek. Als er een verdenking bestaat dat iemand besmet is, kan hij gedwongen worden zich medisch te laten onderzoeken, worden opgesloten en/of in quarantaine worden gehouden in een ziekenhuis of in een andere “geschikte” instelling. Hij mag worden gedesinfecteerd en mag verplicht worden om informatie over zijn gezondheid te verschaffen.[7]

Het wetsontwerp bepaalt wel uitdrukkelijk dat mensen niet gedwongen kunnen worden om zich medisch te laten behandelen. Ook mag de overheid mensen niet verplichten om zich te laten vaccineren.[8]
Daarnaast kunnen beperkingen worden opgelegd t.a.v. personen met wie iemand omgaat en t.a.v. diens bewegingsvrijheid. Huiszoeking is gemakkelijker gemaakt voor het geval iemand ervan wordt verdacht bepaalde aanwijzingen niet te hebben opgevolgd.[9] Personen die het land binnen komen, kunnen verplicht worden zich te laten onderzoeken en mogen in quarantaine worden geplaatst.[10]

Dit zijn allemaal rechten die de overheid zich toe-eigent en die diep kunnen ingrijpen in het leven van de individuele burger.

 

 

Vragen

Gegeven het feit dat het wetsontwerp bij het uitbreken van de corona-crisis zo ongeveer klaar gelegen moet hebben, rijst de vraag hoe dat dan kan. Wist de Britse overheid dat het virus er aan zat te komen? Die vraag is minder vreemd dan hij op het eerste gezicht lijkt. Er gaan allerlei serieuze verhalen rond dat het virus uit een laboratorium afkomstig is en dat het virus voorafgaande aan de uitbraak al voorwerp van discussie en onderzoek is geweest. Is het niet vreemd dat Bill Gates, de man achter de vaccinatieprogramma’s, op 18 oktober 2019 een bijeenkomst belegde waarbij werd gesimuleerd dat er een wereldwijde corona pandemie rondwaarde?[11] Het gaat het bestek van dit artikel te buiten om daarop verder in te gaan.

Een meer aansprekende verklaring is natuurlijk dat de wet al klaar lag en geschikt was om in te dienen wanneer er een pandemie zou uitbreken die zou kunnen leiden tot toestanden als hierboven beschreven. Men hoefde alleen maar telkens het woord “corona” in te voegen. Maar waarom wordt de wet dan juist nu ingediend? En waarom is het nu al nodig om te bepalen dat de wet twee jaar zal gelden? Er is in Groot-Brittannië bij lange na nog geen sprake van een toestand waarbij het aantal zieken en doden het maatschappelijk leven ontwricht. Er is geen tekort aan artsen en verpleegsters, de lijken stapelen zich niet op. Maar de wet zal wel diep ingrijpen in de rechten van de burgers. Hun toch al onder druk staande vrijheden zullen nog worden verder uitgehold. Zou het kunnen zijn dat dat laatste ook precies de bedoeling is van de Britse overheid en dat men dankbaar het coronavirus heeft aangegrepen om de wet in alle stilte in te voeren?

 

 

Conclusie

De conclusie dringt zich op dat de motivering achter dit wetsontwerp niet zuiver is. Het lijkt erop dat de Britse overheid de volksgezondheid als alibi gebruikt om haar greep op de burgers te gaan vergroten.
Voor de Britten is het nog niet te laat. Wanneer zij nu tegen de wet in opstand komen, kan de invoering daarvan misschien nog worden verhinderd.

 

 

Bronnen:

[1] Coronavirus Bill (HC Bill 122), zie https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0122/cbill_2019-20210122_en_2.htm
[2] De wet regelt veelal dezelfde onderwerpen voor Wales, Schotland en Noord-Ierland. Ik beperk me tot wat de wet inhoudt voor Engeland.
[3] Part. 2, Final provisions sub 75.
[4] Part. 2, Final provisions Schedule 27.
[5] Part. 1, Main provisions sub 57.
[6] Part. 2, Final provisions Schedule 7, part. 2
[7] Part. 2, Final provisions 17 par. 25C.
[8] Part. 2, Final provisions 17 par. 25E.
[9] Part. 2, Final provisions 17 par. 25R.
[10] Part. 2, Final provisions Schedule 19.
[11] http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

 

 

Over de auteur:
Dit artikel is geschreven door mr. dr. Frank Stadermann, oud-advocaat

 

 

 

 

Disclaimer: Voor de duidelijkheid, dit artikel – en elke andere informatie van de stichting Vaccinvrij – is niet bedoeld om te adviseren tegen overheidsmaatregelen in. Volg de overheidsmaatregelen gewoon op. Wees verantwoordelijk, denk mee, denk na.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This