De doorbraakvariant van een falend vaccin…

door | 29 okt 2021 | COVID-19 vaccin

Het onderstaande artikel is een vertaling van een artikel van Dr. Mercola getiteld: ‘The Leaky Vaccine Breakthrough Variant Is Here. Het verhaal in de media over dit “reddende vaccin” rammelt zo erg dat steeds meer mensen wakker worden.

 

Verhaal in een notendop

• Hoge COVID-vaccinatiegraad zet het virus onder druk om te muteren (veranderen) in varianten die besmettelijker zijn en ernstigere ziekte veroorzaken. Uit recent onderzoek is gebleken dat mensen die volledig “gevaccineerd” zijn tegen COVID-19 vatbaarder zijn voor infecties met COVID-varianten dan niet-gevaccineerde mensen.

• De geringe bescherming die de COVID-vaccinatie biedt, maakt het onvermijdelijk dat een nieuwe vaccinatie nodig is voor elke nieuwe variant die resistent is geworden tegen de oude vaccinatie.

• Uit gegevens uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het aantal COVID-doden hoger is onder de volledig gevaccineerden dan onder de niet-gevaccineerden. Tussen 1 februari 2021 en 12 september 2021 was 63,5% van degenen die binnen 28 dagen na een positieve test aan COVID-19 is overleden, volledig gevaccineerd.

• Antilichamen tegen SARS-CoV-2, die het risico op infectie verhogen, herkennen nu zowel de oorspronkelijke Wuhan/D614G-stam als de Delta-varianten, wat suggereert dat ‘Antibody Dependent Enhancement’ (ADE – een zeer ernstige en vaak dodelijke overreactie van het immuunsysteem) bezig is te ontstaan

• Uit Israëlisch onderzoek blijkt dat de antilichamen-niveaus snel dalen na de tweede dosis van de COVID-prik van Pfizer. IgG-antilichamen – die deel uitmaken van uw humorale immuunrespons – nemen in blijvend in snel tempo af, terwijl de neutraliserende antilichamen tijdens de eerste drie maanden eerst snel afnemen en daarna vertraagd verminderden.

 

 

De doorbraak-variant van een falend vaccin

 
Het was slechts een kwestie van tijd voordat een vaccin-resistente stam van COVID-19 zou opduiken, en die tijd is nu al aangebroken. Zoals gerapporteerd door ‘The Conservative Treehouse’ op 3 oktober 2021:1

“Wat deze studie2 heeft ontdekt, is precies wat vaccin-ontwikkelaar Geert Vanden Bossche (België) heeft voorspeld. De overheersende aanwezigheid van antilichaam-resistente SARS-Cov-2-varianten in “doorbraakgevallen” – dat wil zeggen: gevaccineerden die toch ziek worden – die zich in Californië (U.S.A) voordoen.
 
Dr. Vanden Bossche heeft aan de hand van Israëlische gegevens aangetoond3 hoe de hoge vaccinatiegraad het virus onder druk zette om te muteren in varianten die besmettelijker bleken te zijn dan het originele virus.
 
De ongevaccineerde groep heeft de besmettelijkheid in toom gehouden door het virus te overwinnen en natuurlijke immuniteit te ontwikkelen. Naarmate de ongevaccineerde populatie echter steeds kleiner wordt, neemt de druk op het virus om te muteren toe en ontstaan nieuwe varianten. Daarna houden deze mutaties een groter (besmettings)risico in stand.”

 

 

Vaccin-resistente varianten zijn in opkomst

 
De studie, die is gepubliceerd op de preprint server medRxiv op 25 augustus 2021, concludeerde dat degenen die volledig “gevaccineerd” zijn tegen COVID-19 in feite vatbaarder zijn voor infecties met COVID-varianten dan niet-gevaccineerde mensen.

Vanden Bossche’s theorie was dat vaccin antilichamen de activiteit van natuurlijke antilichamen zouden onderdrukken, waardoor varianten door de natuurlijk “algemene weerstand” heen kunnen glippen. En dit lijkt precies te zijn wat er gebeurt. Zoals uitgelegd door The Conservative Treehouse 3 oktober 2021:4

“Bij gevaccineerde personen wordt een COVID-variantvirus niet herkend door de gespecialiseerde antilichamen die door het vaccin worden aangemaakt. En de natuurlijke antilichamen zijn geprogrammeerd om zich gedeisd te houden.”

De auteurs van de studie stellen:5

“Associaties tussen doorbraakgevallen en infectie door SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2)-varianten zijn grotendeels onopgemerkt gebleven. We analyseerden SARS-CoV-2 ‘whole-genome sequenties’ en virale ladingen van 1.373 personen met COVID-19 uit de San Francisco Bay Area in Californië (U.S.A) van 1 februari tot 30 juni 2021. Hiervan bleken 125 (9,1%) doorbraakinfecties (ziekte bij gevaccineerde personen) te zijn.
 
De bevindingen suggereren dat doorbraakgevallen door vaccins bij voorkeur worden veroorzaakt door circulerende antilichaam-resistente SARS-CoV-2-varianten. En dat symptomatische doorbraakinfecties van COVID-19 mogelijk even efficiënt kunnen worden overdragen als niet-gevaccineerde infecties, ongeacht de infecterende stamboom.”

“Wees voorzichtig in de buurt van gevaccineerde mensen, want zij kunnen een resistentere vorm van COVID-19 bij zich dragen,” waarschuwt ‘The Conservative Treehouse’, eraan toevoegend dat de beperkte bescherming die je krijgt van de COVID-prik onvermijdelijk een booster-prik nodig zal maken voor elke opkomende nieuwe variant die resistent is tegen de prikken.

 

 

Britse gegevens tonen verhoogde sterfte door COVID onder volledig gevaccineerden

 
Britse gegevens doen ook ernstige vragen rijzen over de wijsheid van deze injectiecampagne. In de ‘Technical Briefing 23’,6 die op 17 september 2021 is gepubliceerd, onthult Public Health England gegevens waaruit blijkt dat het aantal COVID-doden onder volledig gevaccineerden hoger is dan onder niet-gevaccineerden.

Tussen 1 februari 2021 en 12 september 2021 werd bij 157.400 volledig gevaccineerde patiënten (26,52% van het totaal aantal gevallen) een Delta-variant vastgesteld. Onder de niet-gevaccineerden waren er 257.357 gevallen van een Delta-variant (43,36% van het totaal aantal gevallen).

Hoewel Delta-infecties veel vaker voorkwamen onder de ongevaccineerden, hadden deze patiënten ook betere overlevings-resultaten. In totaal was 63,5% van degenen die binnen 28 dagen na een positieve test aan COVID-19 overleden volledig gevaccineerd (1.613 vergeleken met 722 in de ongevaccineerde groep).

 

 

Meer aanwijzingen van ADE (antibody dependent enhancement)

 
coronavirus groene achtergrondIn een brief aan de redacteur van het Journal of Infection,7 gepubliceerd op 9 augustus 2021, wijzen drie onderzoekers erop dat “SARS-CoV-2 antilichamen die het risico op infectie verhogen zowel de originele Wuhan/D614G stam als de Delta varianten herkennen”, wat suggereert dat Antibody Dependent Enhancement (ADE) in opkomst is. De auteurs stellen:8

“Antilichaamafhankelijke verergering (ADE) van infectie is een probleem voor de veiligheid van de bevolking bij het inzetten van vaccinatiestrategieën.”

Onafhankelijke journalist Sharyl Attkisson merkt op:9 “Ondanks het feit dat meerdere medische autoriteiten voorspelden, ons voorhielden en hoopten dat ADE geen invloed zou hebben op Covid-19 vaccins, blijkt uit de gegevens van de studie dat dit wel het geval is.”

 

 

Antilichamen niveaus dalen na tweede dosis

 
Hoewel je als niet als “volledig gevaccineerd” wordt beschouwd tot 14 dagen na je eerste dosis van de Janssen-, of AstraZeneca-prik of de tweede dosis van Moderna of Pfizer, bleek uit een recente Israëlische studie dat de antilichamen niveaus in de praktijk dalen na de tweede dosis van Pfizer’s COVID prik. De bevindingen werden gemeld door The Jerusalem Post, op 7 oktober 2021:10

“Antilichamen niveau’s nemen snel af na twee doses van het Pfizer coronavirus-vaccin, zo blijkt uit een studie11 van onderzoekers van het Sheba Medisch Centrum, gepubliceerd in ‘New England Journal of Medicine’.
 
Het onderzoek toonde ook aan hoe groot de kans is dat verschillende groepen personen – op basis van leeftijd en algemene gezondheidsstatus – na een periode van zes maanden onder een bepaalde drempel voor antilichamen komen te zitten.”
 
In totaal namen 4.868 personeelsleden van het Sheba Medisch Centrum deel aan de studie,12 die maandelijkse serologische tests ondergingen om hun antilichamen te meten tot zes maanden na hun tweede Pfizer-prik.”

Iedereen, ongeacht leeftijd of geslacht, zag een snelle daling in hun antilichamen na de tweede dosis. IgG antilichamen – die deel uitmaken van uw humorale immuunrespons – daalden in een consistent tempo na verloop van tijd, terwijl de neutraliserende antilichamen snel afnamen gedurende de eerste drie maanden, en daarna vertraagd verminderden.

Zes maanden na ontvangst van de tweede dosis waren de neutraliserende antilichamen-nivieaus aanmerkelijk lager bij mannen dan bij vrouwen, lager bij personen van 65 jaar of ouder dan bij personen van 18 tot minder dan 45 jaar, en lager bij deelnemers met immunosuppressie (verminderde weerstand) dan bij degenen zonder immunosuppressie.12

 

 

Voorkomen van COVID-19 is niet gerelateerd aan vaccin

 
De Israëlische bevindingen hierboven kunnen helpen bij het verklaren van de bevindingen van een studie14 die op 30 september 2021 werd gepubliceerd in de ‘European Journal of Epidemiology’. Deze studie toonde aan dat er geen verband is tussen een aantal gevallen van COVID-19 en de vaccinatiegraad. Dit werd gemeten in 68 landen wereldwijd en 2.947 districten in de V.S. Het enige marginale verschil was dat in gebieden met een hoge vaccinatiegraad COVID-19 iets vaker voorkwam. De auteurs stelden:15

“De trendlijn suggereert een zeer klein positief verband. Landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd, hebben meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen.”

Bijvoorbeeld IJsland en Portugal, waar meer dan 75% van de bevolking volledig is gevaccineerd, hadden meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen dan Vietnam en Zuid-Afrika, waar slechts ongeveer 10% van de bevolking volledig is gevaccineerd.16

Gegevens van Amerikaanse districten lieten hetzelfde zien. Nieuwe COVID-19-gevallen per 100.000 mensen waren “grotendeels vergelijkbaar”, ongeacht het percentage van de bevolking van een district dat volledig was gevaccineerd.

“Er is geen duidelijke aanwijzing dat het aantal COVID-19-gevallen afneemt naarmate het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is hoger is”, schreven de auteurs.17 Opmerkelijk is dat – van de vijf Amerikaanse districten met de hoogste vaccinatiegraad – variërend van 84,3% tot 99,9% volledig gevaccineerden – er vier op de “hoge transmissie”-lijst van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention stonden. Terwijl 26,3% van de 57 districten met “lage transmissie” een vaccinatiegraad van minder dan 20%.

In de studie werd zelfs rekening gehouden met een vertraging van een maand die zou kunnen optreden bij volledig gevaccineerden, aangezien wordt gezegd dat het twee weken duurt na de laatste dosis voordat “volledige immuniteit” optreedt. Toch werd er “geen waarneembaar verband tussen het aantal COVID-19-gevallen en het percentage volledig gevaccineerden” vastgesteld.18

 

 

De belangrijkste redenen waarom het gebruik van vaccins moet worden heroverwogen

 
De studie somde verschillende redenen op waarom het “uitsluitend vertrouwen op vaccinatie als een primaire strategie om COVID-19 te beperken” opnieuw zou moeten worden geëvalueerd. Om te beginnen is de effectiviteit van de vaccinatie snel aan het afnemen.

“Een aanzienlijke afname van immuniteit van mRNA-vaccins zes maanden na immunisatie is gemeld”, merkten de onderzoekers op. En zelfs ernstige ziekenhuisopname en overlijden als gevolg van COVID-19 – waartegen de vaccins beweren te beschermen – onder volledig gevaccineerden zijn toegenomen van 0,01% tot 9% (ernstige ziekenhuis opname), en 0% tot 15,1% (sterfte), van januari 2021 tot mei 2021.19

Als de prikken werken zoals wordt gezegd, waarom zijn deze percentages dan niet blijven stijgen in plaats van dalen? “Wat ook duidelijk wordt,” merkten de onderzoekers op, is “dat immuniteit die is opgewekt door het Pfizer-BioNTech-vaccin mogelijk niet zo sterk is als immuniteit die is verworven door een natuurlijk herstel van het COVID-19-virus.”20

Zo bleek uit een retrospectieve observationele studie, gepubliceerd op 25 augustus 2021, dat natuurlijke immuniteit superieur is aan immuniteit door COVID-19 injecties. De auteurs melden:21

“Deze studie toonde aan dat natuurlijke immuniteit langer aanhoudende en sterkere bescherming biedt tegen een infectie, een symptomatische ziekte of een ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, in vergelijking met de door het BNT162b2 vaccin opgewekte immuniteit in twee dosis.”

 

 

Herinfectie is zeer zeldzaam

 
Het is een feit dat, terwijl doorbraakgevallen blijven voorkomen bij degenen die één of meer COVID-19-injecties hebben gekregen, het uiterst zeldzaam is om COVID-19 te krijgen nadat je bent hersteld van de infectie. Hoe zeldzaam? Onderzoekers uit Ierland bestudeerden 615.777 mensen die hersteld waren van COVID-19, met een maximale duur van de follow-up van meer dan 10 maanden.22

“Herinfectie was een ongewoon voorval,” merkten zij op, “waarbij geen enkele studie een toename van het risico op herinfectie na verloop van tijd meldde.” Het absolute herinfectie-percentage varieerde van 0% tot 1,1%, terwijl het gemiddelde herinfectie-percentage slechts 0,27% bedroeg.23,24,25

Een andere studie leverde soortgelijke geruststellende resultaten op. 43.044 SARS-CoV-2-positieven werden gedurende 35 weken gevolgd, en slechts 0,7% werd opnieuw besmet. Het risico van herinfectie op populatieniveau werd geschat op 0,1%.26

Er waren geen aanwijzingen van afnemende immuniteit na zeven maanden follow-up, in tegenstelling tot de COVID-19 injectie, wat de onderzoekers deed concluderen dat “herinfectie zeldzaam is”. Natuurlijke infectie lijkt een sterke bescherming op te wekken tegen herinfectie met een werkzaamheid van meer dan 90% gedurende ten minste zeven maanden.”27
 

 

Alleen risico’s zonder beloning?

 
Het doel van Informed Consent is om mensen alle gegevens met betrekking tot een medische procedure te geven, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen voordat ze toestemming geven. In het geval van de COVID-19 injecties waren dergelijke gegevens aanvankelijk niet beschikbaar omdat er een noodtoestemming was verleend. En toen er duidelijk werd dat er ernstige bijwerkingen waren, werden pogingen om dit openbaar te maken onderdrukt.

In augustus 2021 onthulde een grote studie uit Israël28 dat de Pfizer COVID-19 mRNA prik geassocieerd is met een drievoudig verhoogd risico op myocarditis,29 wat neerkomt op één tot vijf voorvallen per 100.000 personen.30 Andere verhoogde risico’s werden ook vastgesteld na de COVID-19 injectie, waaronder lymfadenopathie (gezwollen lymfeklieren), appendicitis (blindedarm-ontsteking) en herpes zoster infectie.31

Dr. Peter McCullough, internist, cardioloog en epidemioloog, is één van degenen die ervoor gewaarschuwd heeft dat de COVID-19 injecties niet alleen falen, maar ook levens in gevaar brengen.32

Volgens McCullough waren er tegen 22 januari 2021 186 sterfgevallen gerapporteerd aan de Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database na COVID-19 injectie – meer dan genoeg om het programma te stoppen.

“Met een programma van deze omvang zou alles boven de 150 sterfgevallen een alarmsignaal zijn,” zei hij. De V.S. “bereikte 186 sterfgevallen met slechts 27 miljoen geprikte Amerikanen”. McCullough is van mening dat als de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen waren, het COVID-19 vaccinatieprogramma in februari 2021 zou zijn stopgezet op basis van gebrek aan veiligheid en risico op overlijden.33

Nu uit gegevens blijkt dat er geen verschil is in het aantal COVID-19 gevallen tussen degenen die wel en degenen die niet gevaccineerd zijn, lijkt het er steeds meer op dat de injecties een hoog risico inhouden met een zeer geringe beloning, vooral bij bepaalde bevolkingsgroepen, zoals jongeren.

 

 

Massale vaccinatie leidt tot mutaties

 
Het is bekend dat als je levende organismen zoals bacteriën of virussen onder druk zet, bijvoorbeeld via antibiotica, antilichamen of chemotherapeutica, maar ze niet volledig doodt, je onbedoeld hun mutatie in kwaadaardigere stammen kunt stimuleren. Degenen die aan je immuunsysteem ontsnappen, overleven en selecteren mutaties om hun voortbestaan te verzekeren.

Velen hebben gewaarschuwd voor immuun-ontsnapping door de druk die op het COVID-19 virus wordt uitgeoefend tijdens massavaccinaties,34 en volgens een wiskundig model,/35 kan zich een worst-casescenario ontwikkelen wanneer een groot percentage van een bevolking wordt gevaccineerd maar de virale transmissie hoog blijft, zoals nu het geval is. Dit is een scenario bij uitstek voor de ontwikkeling van resistente mutantstammen./36

Op dit moment zijn zowel de mislukte injecties met COVID-19 als de ernstige gezondheidsrisico’s van de injecties duidelijk. We hebben nu ook gegevens die aantonen dat een hoge vaccinatiegraad niets doet om de incidentie van COVID-19 te verminderen.

Het kan zelfs licht toenemen, zoals we zien in India. In Kerala, India, dat een vaccinatiegraad van 93% heeft, is meer dan de helft van alle nieuwe COVID-gevallen volledig gevaccineerd, net als 57% van de COVID-gerelateerde sterfgevallen.37 Met alle gegevens die in dezelfde richting wijzen, is het duidelijk dat COVID-prikken niet het antwoord zijn. Zoals opgemerkt in de European of Journal of Epidemiology:38

“Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen kan meer kwaad dan goed doen. Belangrijk is dat andere niet-farmacologische preventie-inspanningen (b.v. het belang van basishygiëne in de volksgezondheid met betrekking tot het bewaren van veilige afstand of handen wassen, het bevorderen van frequentere en goedkopere vormen van testen) vernieuwd moeten worden om het evenwicht te vinden tussen leren leven met COVID-19 op dezelfde manier waarop we 100 jaar later nog steeds leven met verschillende seizoensgebonden veranderingen van het 1918 Influenza-virus.”

 

 

Als je ‘gevaccineerd’ bent, loop je mogelijk een hoog risico op COVID

 
Zoals vanaf het allereerste begin van de massale vaccinatiecampagne werd voorspeld, beginnen we nu bewijzen te zien van Antibody Dependent Enhancement (ADE), waardoor mensen eerder meer dan minder vatbaar worden voor ernstige ziekten.

Zelfs als het risico op ADE klein is (en we hebben nog geen gegevens over de prevalentie), suggereren de gegevens die we wel hebben dat de vaccinaties geen einde maken aan uitbraken, en dat ook niet kunnen, omdat het de gevaccineerden zijn die het ontstaan van vaccin-resistente varianten in de hand werken. Het echte antwoord is natuurlijke kudde-immuniteit, aangezien natuurlijke immuniteit tegen de meeste varianten beschermt en niet slechts tegen één specifiek virus.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, raad ik aan jezelf als “hoog-risico” voor ernstige COVID te beschouwen als je een of meer vaccinaties hebt gehad, en een bekende effectieve behandeling toe te passen bij het eerste teken van een infectie van de luchtwegen.

Opties zijn onder andere het Zelenko protocol,39 de MATH+ protocollen40 en vernevelde waterstofperoxide, zoals beschreven in Dr. David Brownstein’s case paper41 en Dr. Thomas Levy’s gratis e-boek, “Rapid Virus Recovery.” Welk behandelingsprotocol u ook gebruikt, zorg ervoor dat u zo snel mogelijk met de behandeling begint, idealiter bij het eerste begin van de symptomen.

 

 

 
Bronnen:

1, 4 Conservative Treehouse October 3, 2021
2, 5 medRxiv August 25, 2021, DOI: 10.1101/2021.08.19.21262139
3 YouTube Vejon Health Vanden Bosche and Robert Malone interview
6 Public Health England Technical Briefing 23, September 17, 2021
7, 8 Journal of Infection Letter to the Editor August 9, 2021
9 Sharyl Attkisson August 17, 2021
10 The Jerusalem Post October 7, 2021
11, 12, 13 NEJM October 6, 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2114583
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38 European Journal of Epidemiology September 30, 2021
21 medRxiv August 25, 2021
22, 23 Rev Med Virol. 2021;e2260
24 The Blaze July 14, 2021
25 News Rescue July 15, 2021
26, 27 medRxiv January 15, 2021
28, 30, 31 The New England Journal of Medicine August 25, 2021
29 MedPage Today August 25, 2021
32 BitChute, Episode 20 of Perspectives on the Pandemic: The Dangers of the Injections, August 26, 2021
33, 34 BitChute, Episode 20 of Perspectives on the Pandemic, ‘This Interview Could Save Your Life’ Part Two: The Dangers of the Injections, August 26, 2021
35, 36 Scientific Reports July 30, 2021
37 Onmanorama.com October 12, 2021
39 Zelenko protocol
40 Covid19criticalcare.com
41 Science, Public Health Policy and The Law July 2020; 1: 4-22 (PDF)

 

 
Vertaling: Door Frankema
Bron originele artikel: ‘The Leaky Vaccine Breakthrough Variant Is Here Dr. Mercola
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This