De machtsgreep van WHO wankelt? – wijzigingen op amendementen lijken niet rechtsgeldig te zijn

door | 1 dec 2023 | stopwho.nl, WHO

De machtsgreep van WHO wankelt want de Amendementen (wijzigingen) die in 2022 door de WHO zijn vastgesteld lijken niet rechtsgeldig te zijn vastgesteld omdat er geen stemming heeft plaatsgevonden. Als de Amendementen ongeldig zijn, dan gaat ook de benoeming van de commissie die nu met de voorstellen voor wijziging van de IHR is gekomen, onderuit. Met andere woorden: de machtsgreep van de WHO heeft geen juridische fundering.

James Roguski schreef aan de hand van de ontdekkingen en acties van advocate Meike Terhorst en politicus Rob Roos het onderstaande artikel.

Volg de regels, verdikkeme!

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft uitgevonden hoe ze kan doen alsof ze amendementen (dat wil zeggen: wijzigingen op de Internationale Gezondheidsregeling) aanneemt zonder zelfs maar een stemming te houden!

Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling NOOIT naar behoren zijn aangenomen door Comité A van de 75e Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie op 27 mei 2022.

Over diezelfde amendementen is tijdens de achtste plenaire zitting van de Wereldgezondheidsvergadering op 28 mei 2022 NOOIT EEN STEMMING uitgebracht. DAAROM MOETEN DE AMENDEMENTEN OP DE INTERNATIONALE GEZONDHEIDSREGELING (2022) ALS NIETIG WORDEN BESCHOUWD.

Bron: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

SCHENDING nr. 1:

Op 27 mei 2022 heeft Comité A van de Wereldgezondheidsvergadering de wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling “aangenomen”. Hieronder kunt u de “goedkeuring” van de amendementen te bekijken. Het was een bizarre gebeurtenis.

Zoals u kunt zien op de schermafbeelding hieronder, was de vergadering dunbevolkt. Dit is een een probleem, omdat artikel 85 (pagina 194 van de basisdocumenten) duidelijk stelt dat een meerderheid van de leden van het comité aanwezig moet zijn om een vraag in stemming te kunnen brengen.

Bron: Basis documenten – 1.86MB ∙ PDF-bestand – Downloaden

“Ik geloof niet dat de voorzitter van Commissie A van de Wereldgezondheidsvergadering artikel 85 heeft nageleefd. Er lijkt geen presentielijst te bestaan vlak voor de “goedkeuring” van de amendementen door Commissie A op 27 mei 2022.

Aangezien de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van commissie A niet is bevestigd, kon de vraag over de voorgestelde amendementen niet geldig in stemming worden gebracht overeenkomstig de richtlijnen van artikel 85 van het Reglement.

Met betrekking tot de Wijzigingen van 2022 op 27 mei 2022 heeft er geen stemming plaatsgevonden en is niet vastgelegd welke vertegenwoordigers tijdens de vergadering van Comité A aanwezig waren.

Er was geen stemprocedure, er werd niet geregistreerd wie er aanwezig was, er werd niet gecontroleerd of er een meerderheid aanwezig was en er is dus geen bewijs dat de leden van de WHO toestemming hebben gegeven om de amendementen 2022 goed te keuren.

Dit is een ernstige schending van de regels van de Grondwet van de WHO.

Daarom zijn de 2022 amendementen niet rechtsgeldig aangenomen.” – advocate Meike Terhorst

 

SCHENDING nr. 2:

Nadat Comité A op 27 mei 2022 op onwettige wijze de amendementen had “goedgekeurd”, lijkt het erop dat de leden van de Wereldgezondheidsvergadering tijdens de achtste plenaire vergadering de volgende dag VOLLEDIG GEWEIGERD hebben om ook maar EEN STEMMING uit te voeren over de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling.

Over het volgende document is nooit gestemd tijdens de achtste plenaire vergadering van de 75e Wereldgezondheidsvergadering: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

Bij het bekijken van de achtste plenaire vergadering in het videoverslag van de gebeurtenissen van 28 mei 2022 is gebleken dat er helemaal GEEN OFFICIËLE STEMMING OVER DEZE ZAAK heeft plaatsgevonden.

Het Engelse “shall” betekent “moeten”. Ze hadden volgens regel 73 moeten stemmen door handen in de lucht te steken. (DF: en niet door: “wie is er tegen en als niemand reageert is het aangenomen”, zoals op het bovenstaande filmpje is te zien).

Een twaalftal leden van het Europees Parlement hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie geëist dat zij bewijst dat de goedkeuring van de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling volgens de regels is verlopen.

Brief van Europese parlementsleden aan de Wereldgezondheidsorganisatie – 2.25MB ∙ PDF-bestand
Downloaden

Deze leden van het Europees Parlement hebben verklaard dat, als er op 30 november 2023 om 12.00 uur Midden-Europese tijd geen bewijs is van een correct uitgevoerde stemming (zoals vereist volgens artikel 60 van de WHO-Grondwet), de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling door hen als nietig (Null and Void) zullen worden beschouwd.

Het Europees Parlement fungeert als de politieke controle van de EU-Commissie, waardoor het het recht heeft om toezicht te houden op zaken die WHO-verdragen betreffen. Rob Roos van Nederland en elf andere parlementariërs willen weten wat er is gebeurd.

De WHO wil internationale wetgeving over pandemieën veranderen. Om dit door te drukken proberen ze nu de regels te overtreden. Samen met collega’s in het EU-parlement maak ik hier formeel bezwaar tegen. We hebben deze brief ingediend bij DrTedros.

 

stop who banner

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This