De Omicron-variant en resistentie tegen het vaccin

door | 19 dec 2021 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Het onderstaande artikel is eerder gepubliceerd onder de titel “Omicron variant and vaccine resistance’ , en geschreven door Dr.Joseph Mercola.
 

 

Verhaal in een notendop

 
• Een andere SARS-CoV-2-variant met de naam Omicron is naar verluidt opgedoken bij volledig “gevaccineerde” patiënten in Botswana. Er zijn ook enkele gevallen opgedoken in andere delen van de wereld

• Als reactie hebben Japan, Israël en Marokko hun grenzen gesloten voor alle buitenlandse reizigers. De V.S., het V.K., Canada en de Europese Unie hebben specifiek reizigers uit zuidelijk Afrika geweerd. Australië heeft zijn plannen voor heropening uitgesteld en China heeft een “nul-tolerantie aanpak” van de nieuwe variant aangekondigd.

• De angst voor Omicron is waarschijnlijk onterecht, aangezien het veel milder lijkt dan eerdere stammen. De primaire symptomen van besmetting zijn extreme vermoeidheid gedurende een paar dagen, hoofdpijn, lichaamspijn, een schorre keel en een droge hoest met tussenpozen. Er zijn geen ernstige gevallen vastgesteld.

• Hoewel de massale vaccinatiecampagne de oorzaak lijkt te zijn van snelle mutatie van het virus, blijven regeringen over de hele wereld dubbel inzetten op deze falende strategie.

• Volgens Dr. Anthony Fauci, directeur van het ‘National Institutes of Allergy and Infectious Diseases’, kan Omicron zowel antilichamen gericht tegen één antigen, als door de COVID-prik geïnduceerde antilichamen ontwijken, maar hij blijft erbij dat het halen van de COVID-prik (als je niet gevaccineerd bent) of een booster als je “volledig gevaccineerd” bent je beste kans is.

 

 
Het onvermijdelijke is gebeurd. Een andere variant van SARS-CoV-2, Omicron genaamd, is naar verluidt opgedoken bij volledig “gevaccineerde” patiënten in Botswana.1 Ook in andere delen van de wereld zijn enkele gevallen opgedoken. Te oordelen naar de krantenkoppen over het doemscenario2 en de door de regeringen opgelegde lockdowns en grenssluitingen, wil de technocratische elite maar al te graag dat iedereen in paniek raakt over dit geval.

Als reactie sloten Japan, Israël en Marokko onmiddellijk hun grenzen voor alle buitenlandse reizigers. De VS, Groot-Brittannië, Canada en de Europese Unie hebben specifiek reizigers uit zuidelijk Afrika geweerd. Australië stelde zijn plannen om de Lockdown te beëindigen uit en China kondigde een “nultolerantie-aanpak” van de nieuwe variant aan.3 Maar is de angst terecht? Waarschijnlijk niet.

Hoewel de Omicron-variant zich sneller lijkt te verspreiden dan eerdere mutaties, en mensen jonger dan 40 jaar in grotere mate treft dan voorheen, is er geen bewijs dat hij dodelijker is. Integendeel, hij is waarschijnlijk milder.

Dit is althans de mening van Dr. Angelique Coetzee, voorzitter van de South African Medical Association, die de Omicron-variant ontdekte, en die in een recent interview (zie video hierboven) zei:4

“Als we kijken naar de mildheid van de symptomen die we zien is er geen reden tot paniek, want we zien geen ernstig zieke patiënten. De meest voorkomende klacht is ernstige vermoeidheid gedurende een of twee dagen, met pijn in het hoofd en lichaam.
 
Sommigen hebben een schorre keel en sommigen hebben een droge hoest, die komt en gaat. Dat zijn min of meer de belangrijkste symptomen die we hebben gezien.”

 

 

Virussen muteren meestal in minder gevaarlijke varianten

 
Dit is allemaal logisch, gebaseerd op wat al bekend is over virussen. Paul Elias Alexander, Ph.D., van het Brownstone Instituut rapporteerde het volgende:5

“De WHO heeft gezegd dat de Omicron variant zich sneller kan verspreiden dan andere varianten. Dat is waarschijnlijk waar. Het virus gedraagt zich net zoals andere virussen zich gedragen.
 
Ze muteren (veranderen), en aan de hand van de ‘ratchet-theorie’ van Muller kunnen we afleiden dat dit steeds mildere mutaties zullen zijn, geen dodelijkere, aangezien de ziekteverwekker ernaar streeft de gastheer te infecteren, maar niet om een evolutionair eindpunt te bereiken.
 
Het virus zal steeds mildere vormen aannemen, zodat het de gastheer (ons) kan gebruiken om zich via onze cellulaire stofwisseling te vermeerderen. De Delta-variant heeft dit al laten zien: het is zeer besmettelijk, maar meestal niet dodelijk – vooral niet bij kinderen en gezonde mensen.
 
Er is geen melding van verhoogde virulentie/dodelijkheid van deze nieuwe Omicron-variant, en dit zal zo blijven op basis van wat we hebben gezien van de Delta en eerdere varianten. Er zijn geen garanties, maar we werken op basis van risico en alles wijst op hetzelfde voor deze nieuwe variant.
 
Het feit dat er een golf kan zijn in Zuid-Afrika betekent niet dat er golven zullen zijn in de VS of Israël of andere plaatsen met meer natuurlijke immuniteit.
 
De landen die de lockdowns hebben beëindigd, zullen deze nieuwe variant van de angst waarschijnlijk achter zich laten en de juiste keuze maken. Het is voornamelijk een overreactie van de WHO en de regeringen, en veel gedoe om niets.”

 

 

Is een nieuwe ronde COVID-prikken het antwoord?

 
Terwijl de massale vaccinatiecampagne de snelle mutatie van het virus in de hand lijkt te werken, blijven regeringen over de hele wereld dubbel inzetten op een mislukte strategie. Meer vaccinaties zijn het antwoord, zeggen ze.

Dr. Anthony Fauci, directeur van het ‘National Institutes of Allergy and Infectious Diseases’ (NIAID), heeft verklaard dat Omicron zowel natuurlijke antilichamen als door COVID-vaccins geïnduceerde antilichamen kan ontlopen.6 De directeur van het National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, heeft onlangs de kijkers van Fox News verteld:7

“Alstublieft, Amerikanen, als u een van die mensen bent die afwachten, dan is dit een goed moment om je aan te melden om uw booster te halen. Of als je nog niet gevaccineerd bent, begin er dan mee.”

Dit is verwarrend gezien het feit dat de injecties geen bescherming bieden tegen infectie of verspreiding, en het feit dat Omicron blijkbaar is opgedoken bij volledig “gevaccineerde” patiënten.8 Bovendien, als de Omicron-variant zich daadwerkelijk onttrekt aan de door de COVID-injectie opgewekte antilichamen, wat is dan het nut om de prik te krijgen?

Een variant die zich niets van Covid-injecties aantrekt, is een duidelijk aanwijzing dat massale vaccinatie de meer problematische mutaties in de hand werkt. Dus de aanbevelingen stroken gewoon niet met de beschikbare gegevens.

 

 

COVID-prikken falen

 
In zijn artikel wijst Alexander op een lange lijst van studies die aantonen dat de COVID-prikken niet naar behoren werken, waaronder de volgende:9

• The Lancet Infectious Diseases oktober 202110 – Volledig “gevaccineerde” personen die doorbraakinfecties ontwikkelen, hebben een ‘piek-virusbelasting’ die vergelijkbaar is met die van niet-gevaccineerde personen. Zij zijn besmettelijk – met andere woorden: zij kunnen de infectie overdragen – voor zowel niet-gevaccineerden als “gevaccineerden” in huiselijke kring.

• The Lancet berichtte ook: 11 – Volledig “gevaccineerde” Vietnamese gezondheidswerkers die SARS-CoV-2 Delta-infecties opliepen, hadden een virusbelasting die 251 keer hoger was dan die welke werd aangetroffen bij gevallen die met vroegere stammen waren besmet. De injecties lijken dus geen bescherming te bieden tegen infectie met de Delta-stam.

• In een. artikel van ‘MedRxiv’ van 31 juli 2021 door Riemersma et. al.12 werd geen verschil gevonden in virale belasting tussen niet-gevaccineerde mensen en degenen die “volledig gevaccineerd” waren en doorbraakinfecties ontwikkelden. Zij stelden ook vast dat de Delta-variant in staat was “gedeeltelijk te ontsnappen aan zowel natuurlijke als door het vaccin gegenereerde antilichamen”.

• ‘Eurosurveillance’ verklaarde in juli 202113 – “Een uitbraak van de Delta-variant in een ziekenhuis in Finland deed vermoeden dat de injecties weinig deden om de verspreiding van de infectie te voorkomen, zelfs onder de “gevaccineerden”, en ondanks het routinematige gebruik van gezichtsmaskers en andere beschermingsmiddelen.”

• Eurosurveillance rapid verklaarde in september 202114 – “Een toename van het aantal besmettingen met de Delta-variant in Israël, op een ogenblik dat meer dan 55% van de bevolking “volledig gevaccineerd” was, toonde eveneens aan dat de COVID-prikken niet doeltreffend waren tegen deze variant. De infectie verspreidde zich zelfs onder degenen die volledig waren ingeënt EN die chirurgische maskers droegen.”

• The Lancet stelde in oktober 202115 – “Uit deze Zweedse studie bleek dat de doeltreffendheid van de injectie van Pfizer geleidelijk afnam van 89% op dagen 15 tot 30 na de injectie, tot 42% vanaf dag 181. Vanaf dag 211 was er geen bescherming tegen infectie meer te bespeuren. De injectie van Moderna deed het iets beter, teruglopend tot 59% op dag 181. De injectie van AstraZeneca bood vanaf het begin minder bescherming dan Pfizer en Moderna en nam sneller af, tot nul op dag 121.”

• BioRxiv stelde in september 202116 – “Zes maanden na de tweede Pfizer-injectie bleken de antilichaamresponsen en de T-celimmuniteit tegen het oorspronkelijke virus en bekende varianten aanzienlijk te zijn afgenomen, in veel gevallen tot ondetecteerbare niveaus.”

• Het ‘Journal of Infection’ meldde in augustus 202117 – “Wanneer de Delta-variant de oorzaak van de infectie was, hadden neutraliserende antilichamen een verminderde affiniteit voor het spike-eiwit, terwijl antilichamen die de infectie verergeren een verhoogde affiniteit hadden.”

• ‘The Lancet Infectious Diseases’ berichtte in november 202118 – “26% van de patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen met een bevestigde ernstige of kritieke COVID-19 waren “volledig gevaccineerd;” 46% had een positieve COVID-test maar was a-symptomatisch (had geen ziektesymptomen – alleen een positieve test); 7% had een milde infectie en 20% had een matige ziekte. Dus van degenen die symptomen van een infectie ontwikkelden, eindigde de meerderheid met ernstige of kritieke ziekte.

• medRxiv August 202119 – Mensen zonder eerdere SARS-CoV-2-infectie die de Pfizer-prik kregen, hadden een 5,96-voudig verhoogd risico op doorbraakinfectie en een 7,13-voudig verhoogd risico op symptomatische ziekte, vergeleken met mensen die natuurlijke immuniteit hadden ontwikkeld.

 

 

Kunnen COVID-19 injecties ‘ADE’ in de hand werken?

 
Arts met vraagtekens en een laptopIn de loop van 2020 wezen veel gepubliceerde studies op het risico van ‘Antibody Dependent Enhancement’ (ADE) na de COVID-injecties. Bijvoorbeeld, een studie, gepubliceerd op 28 oktober 2020, waarvan de auteurs benadrukten dat:20

“…vaccins die empirisch zijn ontworpen volgens de traditionele aanpak (bestaande uit ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde ‘virale spikes’ (eiwit-uitsteeksels) om neutraliserende antilichamen op te wekken) – of die nu bestaan uit een eiwit, virale vector, DNA of RNA en ongeacht de toedienings-methode – kunnen de COVID-19 ziekte verergeren via “Antibody Dependent Enhancement” (een ernstige, door de aanwezigheid van antilichamen, overreactie reactie van het immuunsysteem)”

Hoewel we nog geen afdoend bewijs van ADE hebben gezien, zijn er tekenen die in die richting wijzen. Twintig jaar onderzoek heeft aangetoond dat het maken van een vaccin tegen coronavirussen veel risico’s met zich meebrengt.21 In feite hebben de meeste eerdere pogingen om tegen coronavirussen te vaccineren – tegen ‘Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus (SARS-CoV), Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus (MERS-CoV), Respiratory Syncytial Virus (RSV) en vergelijkbare virussen – uiteindelijk allemaal geleid tot het opwekken van ADE.22,23,24,25,26,27S

Dit betekent dat het vaccin, in plaats van uw immuniteit tegen de infectie op te wekken, juist het vermogen van het virus om uw cellen binnen te dringen en te infecteren versterkt, wat resulteert in een ernstiger ziektebeeld bij blootstelling aan nieuwe coronavirussen dan wanneer u niet was gevaccineerd.28 Het overzichtsdocument “Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease” uit 2003 legt het als volgt uit:29

“In het algemeen worden virus-specifieke antilichamen als antiviraal beschouwd en spelen ze op een aantal manieren een belangrijke rol bij de beheersing van virusinfecties. In sommige gevallen kan de aanwezigheid van specifieke antilichamen echter gunstig zijn voor het virus. Deze activiteit staat bekend als antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) van een virusinfectie.
 
ADE van virusinfectie is een verschijnsel waarbij virus-specifieke antilichamen de intrede van het virus, en in sommige gevallen de replicatie van het virus bevorderen. Dit verschijnsel is in vitro (laboratorium) en in vivo (praktijk) gerapporteerd voor virussen van talrijke virus-families die van belang zijn voor de volksgezondheid en veeteelt.
 
Deze virussen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals voorkeur om zich te vermeerderen in macrofagen, het vermogen tot persistentie en antigene diversiteit. Voor sommige virussen is ADE een groot probleem geworden voor ziektebestrijding met behulp van vaccinatie.”

Een studie uit 2014 getiteld:30 “Antibody-Dependent SARS Coronavirus Infection Is Mediated by Antibodies Against Spike Proteins,” concludeerde dat antilichamen die waren opgewekt tegen SARS-CoV spike-eiwitten in feite infectie bevorderden, en dat over het algemeen, “antilichamen tegen SARS-CoV spike-eiwitten ADE-effecten kunnen triggeren,” waardoor “vragen rijzen met betrekking tot een potentieel SARS-CoV-vaccin.”

Tot nu toe zijn alle gevallen bij Omicron relatief mild geweest, maar als zou blijken dat de volledig “gevaccineerde” mensen ernstige ziektes ontwikkelen en de niet-gevaccineerden niet, dan zou dat een aanwijzing zijn dat er ADE in het spel is.

 

 

SARS-vaccin blijkt ADE te veroorzaken

 
Een interessant artikel uit 201231 met de veelzeggende titel “Immunisatie met SARS-coronavirusvaccins leidt tot longaandoeningen bij blootstelling aan het SARS-virus” laat zien dat wat veel onderzoekers nu vrezen wordt bevestigd. COVID-19-vaccins kunnen mensen vatbaarder maken voor ernstige SARS-CoV-2-infectie.

Het artikel geeft een overzicht van experimenten die aantonen dat immunisatie met een verscheidenheid aan SARS-vaccins resulteerde in longaandoeningen na blootstelling aan een volgend SARS-virus. Zoals werd opgemerkt door de auteurs:32

“Geïnactiveerde virusvaccins, geïnactiveerd met formaline, al dan niet met adjuvans (hulpstoffen), resulteerden in een immunopathologische aandoening in de longen na blootstelling.
 
Zoals aangegeven, schreven twee rapporten de immunopathologie (ziekte van organen die zijn betrokken bij het immuunsysteem – in dit geval de longen) toe aan de aanwezigheid van het N-eiwit in het vaccin; wij vonden echter dezelfde immunopathologische reactie bij dieren die alleen het S-eiwit vaccin toegediend kregen, hoewel deze minder heftig leek te zijn.
 
Aldus is een immunopathologische reactie van het Th2-type opgetreden bij blootstelling van gevaccineerde dieren in drie van vier diermodellen (niet bij hamsters) waaronder twee verschillende inteelt-muizenstammen met vier verschillende soorten SARS-CoV-vaccins met en zonder adjuvans. Er is geen geïnactiveerd vaccin-preparaat garapporteerd die dit resultaat NIET opwekt bij muizen, fretten en apen.
 
Deze gecombineerde ervaring geeft reden tot bezorgdheid voor proeven met SARS-CoV-vaccins bij mensen. Er zijn klinische proeven met vaccins tegen het SARS-coronavirus uitgevoerd en gemeld dat zij antilichaam-responsen opwekken en “veilig” zijn. Het bewijs voor de veiligheid geldt echter slechts voor een korte observatieperiode.
 
De bezorgdheid die uit dit verslag naar voren komt, betreft een immunopathologische reactie bij gevaccineerde personen bij blootstelling aan infectieus SARS-CoV, de basis voor de ontwikkeling van een vaccin tegen SARS.
 
Bijkomende bezorgdheid over de veiligheid betreft de doeltreffendheid en de veiligheid tegen antigene varianten van SARS-CoV en de veiligheid van gevaccineerde personen die aan andere coronavirussen zijn blootgesteld, met name die van de groep van type 2.”

 

 

Hogere vaccinatiegraad, hogere infectiegraad

 
Een trend die zou kunnen wijzen op ADE is het feit dat gebieden met hogere vaccinatiecijfers ook hogere infectiecijfers hebben. Als de vaccinaties infecties zouden voorkomen, zou het tegenovergestelde het geval zijn. Het district Waterford in Ierland bijvoorbeeld heeft een vaccinatiegraad van 99,7%, het hoogste van het land, maar heeft ook de hoogste dagelijkse COVID-aantallen.33

En om de een of andere reden is het sterftecijfer door COVID in de V.S. hoger in 2021 dan in 2020,34 vóór de introductie van de injecties, dus het is duidelijk dat Covid-injecties de zaak niet helpen. Zoals Alexander opmerkt in zijn Brownstone artikel:35

“Overheden hebben ons twee weken gevraagd om de curve af te vlakken en ziekenhuizen voor te bereiden op pieken van Covid-19 patiënten en andere niet-COVID-zieken. Wij als samenlevingen gaven onze regeringen twee weken, niet 21 maanden.” ~ Paul Elias Alexander, Ph.D.

Zij hebben gefaald in de zorg voor andere (ernstige) aandoeningen dan Covid-19. Ze sloten de gezonde kinderen en personen van jonge en middelbare leeftijd op terwijl zij er niet in slaagden de kwetsbare en risicovolle personen, zoals ouderen, naar behoren te beschermen. Dit falen is te wijten aan de berichtgeving in de media over de volksgezondheid en aan de overheid.
 
Bovendien, wat hebben onze regeringen in de VS, Canada, het VK, Australië enz. gedaan met het belastinggeld voor de ziekenhuizen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)? Ziekenhuizen moeten nu toch wel voorbereid zijn. De regeringen hebben gefaald! Niet de mensen. De task forces hebben gefaald, niet het volk.”

Maskers werken niet. Lockdowns werken niet. Kleine bedrijven en scholen sluiten werkt niet. De COVID prikken werken niet. Maar met de opkomst van Omicron, voeren regeringen dezelfde maatregelen in die de afgelopen twee jaar bewezen hebben niet te werken.

Waanzin is steeds weer hetzelfde doen en dan andere resultaten verwachten. Toch is dat wat tegenwoordig doorgaat voor “wetenschap”. Het antwoord op deze gekte is massale “non-compliance”. We moeten deze volledig onwetenschappelijke en schadelijke “remedies” vreedzaam verwerpen door er gewoon niet aan mee te doen.

 

 

 
Bronnen:

1,8. https://peckford42.wordpress.com/2021/11/27/omicron-covid-variant-found-only-in-fully-vaccinated/
2,3,7. https://archive.md/F3lfY
4. https://twitter.com/aginnt/status/1465088052641083393
5,9,35. https://brownstone.org/articles/are-we-overreacting-to-omicron/
6. https://abcnews.go.com/Politics/fauci-us-prepare-omicron-variant-inevitably/story?id=81422342
10. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
11. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
13. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636
14. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822#html_fulltext
15. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
16. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.30.462488v1
17. https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext
18. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00558-2/fulltext
19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full
20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
21. https://twitter.com/eclecticbiotech/status/1248224087639539712
22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5574614/
23. https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20249
24,30. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14013321
25. https://insight.jci.org/articles/view/123158
26.31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7161485/
28. https://www.pnas.org/content/117/15/8218
29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12725690/
32. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0035421&type=printable
33. https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344
34. https://www.forbes.com/sites/marisadellatto/2021/10/06/us-covid-19-deaths-for-2021-surpass-toll-from-2020/?sh=15e5c8f76cc2

 

 
Bron originele artikel:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/06/omicron-variant-vaccine-resistance.aspx

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This