DKTP-vaccin (difterie-kinkhoest-tetanus-polio) – overzicht van de feiten

door | 11 jan 2017 | Vaccins

Recente informatie van het RIVM

Vanaf begin 2017 zal de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) een ander vaccin leveren voor de DKTP-vaccinatie van 4-jarige kinderen: Boostrix® Polio.

Het vaccin Boostrix® Polio het huidige Infanrix-IPV vaccin vervangen voor de DKTP-boostervaccinatie rond de 4e verjaardag. Dit vaccin is, in tegenstelling tot Infanrix-IPV, niet geschikt voor de opbouw van basisimmuniteit. Bij inhaalschema’s zal daarom, vanaf het moment dat Infanrix-IPV niet meer voorradig is, het vaccin Infanrix-hexa (eventueel zonder Hib) gebruikt moeten worden.
Boostrix® Polio is in november 2016 geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van 3 jaar. Voorheen was dit vanaf 4 jaar. De eerste vaccinleveringen bevatten nog de oude bijsluiter waarin 4 jaar staat vermeld. De nieuwe bijsluiter waarin het gebruik vanaf 3 jaar staat vermeld, komt medio januari 2017 online.

‘Waarom is er geen DKTP-vaccin, dat wel geschikt is voor opbouw basisimmuniteit, beschikbaar voor gebruik bij inhaalschema’s?’ Een dergelijk DKTP-vaccin is niet meer beschikbaar voor de Europese markt. Dit heeft te maken met de wereldwijde schaarste aan vaccins waar een kinkhoestcomponent in zit. Hierdoor worden er door fabrikanten in Nederland alleen nog maar DKTP-vaccins aangeboden die specifiek zijn geregistreerd als boostervaccin. www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/Productinformatie_vaccins/Boostrixpolio/Veelgestelde_vragen_Boostrix_Polio

 

Bijsluiter vaccin

Vaccin gekweekt in VERO-cellen (afkomstig van apennieren), aluminiumhydroxide (Al(OH) en aluminiumfosfaat.  Bevat neomycine en polymyxine (antibiotica). www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/Productinformatie_vaccins/Boostrixpolio

 

Algemeen

De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014. Geschiedenis van een niet of nauwelijks-werkend vaccin:

1999:Baby’s worden een maand eerder gevaccineerd (eerste inenting met 2mnd).

2001:Kinderen krijgen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie.

2005:Het cellulaire kinkhoestvaccin (bevat hele, gedode, bacteriën) is vervangen door een a-cellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes van de bacterie). www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Zorgen_over_kinkhoest_ondanks_aanpassingen_vaccinatie

 

Frequentie bijwerkingen volgens bijsluiter:

 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zeer vaak (verlies van eetlust)
 • Abnormaal huilen, prikkelbaarheid, rusteloosheid: zeer vaak
 • Nervositeit: vaak
 • Zenuwstelstelaandoeningen: soms
 • Maagdarmstelselaandoeningen: vaak (diarree, braken)
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: zeer vaak
 • Koorts: >38 ° C, lokale zwelling op de injectieplaats, vermoeidheid, pijn, roodheid: vaak
 • Koorts: >39,5 ° C, injectieplaatsreacties zoals verharding van toedieningsplaats, lokale zwelling op de plaats van injectie (> 50 mm): soms

 

Wie mag er volgens de gangbare bijsluiters niet gevaccineerd worden?

 • het overgevoelig is voor: formaldehyde, neomycine/polymixine (antibiotica)
 • het overgevoelig is na eerdere toediening van dktp-hib-hep.b-polio vaccins
 • het een encefalopathie doormaakte met onbekende oorzaak na eerdere inenting met een pertussis (kinkhoest) bevattend vaccin
 • het lijdt aan een acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte
 • het lijdt aan trombocytopenie of een bloedingsstoornis.

Afsluitend met deze waarschuwing: ‘Vaccinatie moet worden voorafgegaan door een controle van de medische geschiedenis (vooral met betrekking tot eerdere vaccinatie en het mogelijk optreden van bijwerkingen) en een klinisch onderzoek’.

 

Aantal gemelde bijwerkingen bij het Meldcentrum Lareb (tot december 2016):

3.455  – ernstig: 204 databank.lareb.nl/Bijwerkingen/Result?formGroup=Injectie&atc=J07CA02&lang=nl&drug=INFANRIX-IPV+%28DKTP+VACCIN%29

Definitie ‘ernstig’ volgens de internationale criteria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toename van lokale verschijnselen bij 4-jarigen na revaccinatie met DKTP

In Nederland is in 2005 gestart met deze acellulaire combinatievaccins binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Bij revaccinatie met dergelijke vaccins neemt de kans op heftige lokale verschijnselen echter toe. De kinderen met deze reactie hebben als baby al het combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis en Haemophilus influenzae type B (DKTP-Hib) gehad, waarin de acellulaire kinkhoestcomponent zat.

Voorbeeld van zo’n akelig uitziende huidreactie (extensive limb swelling (ELS) genaamd):

www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Presentaties/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Hans_Rumke_Klinisch_beeld_en_beoordeling_van_mogelijke_bijwerkingen

www.ntvg.nl/artikelen/toename-van-lokale-verschijnselen-bij-4-jarigen-na-revaccinatie-met-dktp/volledig

 

In mei 2016 kreeg Vaccinvrij.nl als antwoord op de vraag aan dr. Hans Rümke van het RIVM over de stand van zaken, dat het onderzoek naar de oorzaak inmiddels was afgerond, met de conclusie dat ze hier geen verklaring voor hebben kunnen vinden…

 

Ook België is bezorgd

Uitgesproken lokale reacties na inspuiting van het vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest-polio. Uitgesproken zwelling van het hele lidmaat waarin het vaccin werd ingespoten (dij of arm) wordt in de literatuur beschreven als extensive limb swelling (ELS). Volgens de Samenvatting van de Kenmerken van het Product van Infanrix-IPV® ligt de incidentie van dergelijke reacties tussen 1 op 100 en 1 op 1.000. Dit ongewenst effect wordt vermeld in de SKP van Infanrix-IPV®, maar ook in de SKP van andere vaccins met Bordetella pertussis-antigenen, bv. Tetravac®, Boostrix Polio® en Infanrix Hexa®. Het aantal meldingen van extensive limb swelling in België lijkt toe te nemen, maar er is daar geen verklaring voor. Evenmin kan verklaard worden waarom in andere landen dergelijke reacties vooral beschreven zijn bij toediening van de vierde dosis, op de leeftijd van 1 à 2 jaar.

www.bcfi.be/Folia/Index.cfm?FoliaWelk=F39N07E

 

 

 

Over de auteur: Ellen Vader onderzoekt, verzamelt en schrijft over vaccin-gerelateerde artikelen voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This