Dr. Mercola – doodt de COVID-injectie meer mensen dan het redt?

door | 6 mei 2022 | COVID-19 vaccin

Uit verschillende analyses blijkt dat er wereldwijd meer sterfgevallen zijn door de Covid-injectie dan door de ziekte Covid-19 zelf. Dr. Mercola schreef er het onderstaande artikel over dat wij voor u hebben vertaald.

 

 

Doodt de COVID-injectie meer mensen dan het redt?

 

Verhaal in een notendop

• Volgens gegevens van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn er meer dan 1 miljoen extra sterfgevallen – dat wil zeggen sterfgevallen boven het historisch gemiddelde – geregistreerd sinds de COVID-19 pandemie twee jaar geleden begon. En dit kan niet worden verklaard door COVID-19, want het aantal sterfgevallen door andere oorzaken: hartziekten, hoge bloeddruk, dementie en vele andere ziekten is in die periode ook gestegen.

• Over de hele wereld zijn de sterftecijfers ook gestegen in gelijke tred met de toediening van COVID-prikken, waarbij de gebieden met de meeste prikken de gebieden met de minste prikken overtreffen in termen van oversterfte en aan COVID-gerelateerde sterfgevallen.

• Volgens gegevens van Walgreens is in de week van 19 tot en met 25 april 2022 13% van de niet-gevaccineerde personen positief getest op COVID. Van degenen die vijf maanden of langer geleden twee doses hebben gekregen, testte 23,1% positief, en van degenen die vijf maanden of langer geleden een derde dosis hebben gekregen, was 26,3% positief. Dus na de eerste boosterdosis (de derde dosis) lopen mensen het grootste risico om positief te testen op COVID.

• Uit gegevens van de Britse overheid blijkt dat het sterftecijfer als gevolg van alle oorzaken tussen 100% en 300% hoger ligt bij mensen die 21 dagen of langer geleden hun eerste COVID-prik hebben gekregen. Het risico op overlijden door alle oorzaken is ook aanzienlijk verhoogd bij degenen die hun tweede dosis ten minste zes maanden geleden hebben gekregen, en licht verhoogd bij degenen die hun derde dosis minder dan 21 dagen geleden hebben gekregen. Vanaf januari 2022 was voor mensen die ten minste 21 dagen geleden één of meer prikken hadden gekregen het sterftecijfer significant verhoogd.

• Uit andere gegevens blijkt ook dat het sterftecijfer door COVID veel hoger is in gebieden met een hoge vaccinatiegraad, en uit risico-batenanalyses blijkt dat de prikken in de meeste leeftijdsgroepen meer kwaad dan goed doen.

 


 

 
Volgens gegevens van het U.S. Centers for Disease Control and Prevention1 zijn er sinds het begin van de COVID-19-pandemie twee jaar geleden meer dan 1 miljoen extra sterfgevallen geregistreerd – dat wil zeggen sterfgevallen boven het historisch gemiddelde – en dit kan niet worden verklaard door COVID-19.

Sterfgevallen als gevolg van hartaandoeningen, hoge bloeddruk, dementie en vele andere ziekten zijn in die tijd gestegen.2 “We hebben nog nooit zoiets gezien,” vertelde Robert Anderson, CDC’s hoofd van de sterftestatistieken, half februari 2022 aan The Washington Post.3

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Warwick is “de omvang van het overschot aan niet-COVID-doden groot genoeg om het als een pandemie op zichzelf te beschouwen.”4 Er zijn een aantal verklaringen gegeven, waaronder het feit dat lockdowns en andere COVID-beperkingen mensen ontmoedigden of verhinderden om zorg te zoeken. Maar er kan ook een andere, minder besproken factor in het spel zijn.

Over de hele wereld zijn de sterftecijfers gestegen parallel aan de toediening van COVID-prikken, waarbij de meest geprikte gebieden de minst geprikte gebieden overtreffen wat betreft oversterfte en aan COVID-gerelateerde sterfgevallen. Dit is in strijd met de officiële beweringen dat de injecties ernstige COVID-infecties voorkomen en het risico op overlijden verlagen, of het nu aan COVID is of aan alle andere oorzaken.5

 

 

Booster gehad? U loopt nu het grootste risico op COVID

 
Sinds de aankondiging dat de COVID “vaccins” gebruik zouden maken van nieuwe mRNA gen-transfer technologie, hebben ik en vele anderen gewaarschuwd dat dit naar alle waarschijnlijkheid een een zeer slecht idee is.

Talrijke potentiële mechanismen voor schade zijn geïdentificeerd en gedetailleerd beschreven in eerdere artikelen, en we zien nu enkele van onze ergste angsten waarheid worden. “Volledig gevaccineerde” mensen lopen zowel meer kans om besmet te raken met SARS-CoV-2 als meer kans om te overlijden, hetzij aan COVID of aan een andere oorzaak.

Zoals gemeld door onderzoeksjournalist Jeffrey Jaxen in de Highwire video van 22 april 2022 hierboven, blijkt uit gegevens van Walgreens’ COVID-19 tracker6 dat mensen die een COVID-vaccin hebben gekregen, vaker positief testen op COVID dan mensen die geen vaccin hebben gekregen. En mensen die vijf maanden of langer geleden hun laatste prik hebben gekregen, lopen het grootste risico.

Zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien, is in de week van 19 tot en met 25 april 2022 13% van de niet-gevaccineerden positief getest op COVID (waarbij Omicron de overheersende variant is). (De door Jaxen onderzochte gegevens zijn van de week van 10 tot en met 16 april).

 

 
Van degenen die vijf maanden of langer geleden twee doses hebben gekregen, testte 23,1% positief, en van degenen die vijf maanden of langer geleden een derde dosis hebben gekregen, was het percentage positief 26,3%. Dus na de eerste boosterdosis (de derde dosis) lopen mensen het grootste risico om positief te testen op COVID.

 

 

Percentage positieve testen bekeken aan de hand van de vaccinatiestatus

 
Een diepere duik in de gegevens7 laat zien dat twee doses een korte tijd beschermend lijken te zijn, maar na vijf maanden schadelijk worden. De groep die het slechtst scoort is het cohort 12- tot 17-jarigen, waar niemand met één dosis positief testte. Maar na de tweede dosis duiken plotseling positieve gevallen op, die na vijf maanden verder toenemen. Na de derde dosis dalen de positieve gevallen een beetje, maar vijf maanden hierna schieten ze weer omhoog.8

 

 

Sterfgevallen per vaccinatiestatus in het VK

 
Gegevens van de Britse overheid laten een even verontrustende trend zien. De ruwe gegevens van het Office for National Statistics9 zijn moeilijk te interpreteren, dus liet Jaxen data-analisten een staafdiagram maken om beter te illustreren wat de gegevens ons eigenlijk vertellen. Hieronder ziet u een screenshot uit het rapport van Jaxen.
 

 

 
Balken die omhoog gaan zijn een goede zaak, omdat dit aangeeft dat het risico op sterfte door alle oorzaken op basis van vaccinatiestatus normaal of verlaagd is. Balken die onder de nul procent komen, wijzen op een verhoogde sterfte aan alle oorzaken, gebaseerd op de vaccinatiestatus.

Zoals u kunt zien, is het sterftecijfer als gevolg van alle oorzaken tussen 100% en 300% hoger bij mensen die 21 dagen of langer geleden hun eerste dosis hebben gekregen. Het risico op overlijden door alle oorzaken is ook aanzienlijk verhoogd bij degenen die hun tweede dosis ten minste zes maanden geleden hebben gekregen, en licht verhoogd bij degenen die hun derde dosis minder dan 21 dagen geleden hebben gekregen. Vanaf januari 2022 stierf iedereen die ten minste 21 dagen geleden een of meer doses had gekregen met een significant verhoogd risico.

 

 

Meer prikken, meer COVID-doden

 


 

&nbsp
Overal ter wereld, zien we trends die aantonen dat de COVID-injecties tot hogere sterftecijfers leiden. Hierboven is een animatie10 te zien van ‘Our World In Data’, waarin eerst de vaccinatiecijfers van Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Afrika worden getoond, van half december 2020 tot en met de derde week van april 2022. Dit wordt gevolgd door het cumulatieve aantal bevestigde COVID-doden per miljoen in die landen in datzelfde tijdsbestek.

Afrika heeft steeds een lage vaccinatiegraad gehad, terwijl Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika allemaal een snel stijgende vaccinatiegraad hebben gehad. Afrika heeft ook een consistent laag COVID-sterftecijfer gehad, hoewel er rond september 2021 een lichte stijging begon. Toch komt het nergens in de buurt van de COVID-sterftecijfers in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa, die allemaal een dramatische stijging kenden.

Hier is er nog een,11 ook afkomstig van Our World In Data, die eerst het overtollige sterftecijfer in de VS laat zien (het cumulatieve aantal sterfgevallen door alle oorzaken vergeleken met prognoses op basis van voorgaande jaren), tussen 26 januari 2020 en 30 januari 2022, gevolgd door een illustratie van de gelijktijdige stijging van het aantal toegediende vaccin-doses en het oversterfte. Hieruit blijkt duidelijk dat naarmate de vaccinatiegraad stijgt, ook het sterftecijfer stijgt.
 


 

 

Risico-batenanalyse veroordeelt de COVID-vaccins

 
Op dit punt hebben we ook het voordeel van meer dan één risico-batenanalyse, en die laten allemaal zien dat, op een paar uitzonderingen na, de COVID-vaccins meer kwaad dan goed doen. Bijvoorbeeld, een risico-batenanalyse12 door Stephanie Seneff, Ph.D., en onafhankelijk onderzoeker Kathy Dopp, die half februari 2022 werd gepubliceerd , concludeerde dat de COVID injectie dodelijker is dan COVID-19 voor iedereen onder de leeftijd van 80 jaar.

Ze keken naar openbaar beschikbare officiële gegevens uit de VS en het VK voor alle leeftijdsgroepen, en vergeleken de sterfte door alle oorzaken met het risico om te sterven door COVID-19. “Alle leeftijdsgroepen onder de 50 jaar lopen een groter risico op overlijden na het ontvangen van een COVID-19 inenting dan een niet-gevaccineerde persoon het risico loopt op een COVID-19 sterfgeval,” concludeerden Seneff en Dopp. En voor jongere volwassenen en kinderen is er geen voordeel, alleen risico.
 

“Deze analyse is conservatief,” merken de auteurs op, “omdat het voorbijgaat aan het feit dat door het vaccin veroorzaakte bijwerkingen zoals trombose, myocarditis, Bell’s palsy, en andere door vaccinatie veroorzaakte aandoeningen kunnen leiden tot een verkorte levensduur.
 
Wanneer men rekening houdt met het feit dat er ongeveer een daling van 90% is in het risico op COVID-19 sterfte indien vroegtijdige behandeling wordt verstrekt aan alle symptomatische personen met een hoog risico, kan men alleen maar concluderen dat mandaten voor COVID-19 inentingen niet raadzaam zijn.
 
Rekening houdend met de opkomst van antilichaam-resistente varianten zoals Delta en Omicron, resulteren voor de meeste leeftijdsgroepen inentingen met het COVID-19 vaccin in hogere sterftecijfers dan door COVID-19 bij de niet-gevaccineerden.”

 
De analyse is ook conservatief in die zin dat alleen rekening wordt gehouden met dodelijke COVID-vaccins die binnen één maand na toediening van de injectie. Zoals blijkt uit de gegevens van het VK hierboven, is het risico op overlijden door alle oorzaken bijna 300% hoger voor degenen die ten minste zes maanden geleden een tweede dosis hebben gekregen.
 

 

Tieners lopen een dramatisch verhoogd risico op overlijden door de prikken

 
Een analyse13 van gegevens in het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) door onderzoekers Spiro Pantazatos en Herve Seligmann suggereert eveneens dat bij mensen onder de 18 jaar de prikken het risico op overlijden door COVID alleen maar verhogen. En dat er geen enkel moment is waarop de prik één enkel sterfgeval door COVID kan voorkómen, ongeacht hoeveel mensen worden gevaccineerd.

Als je jonger bent dan 18 jaar, is de kans dat je aan de COVID-prik overlijdt maar liefst 51 keer zo groot als de kans dat je aan COVID overlijdt als je niet wordt ingeënt. In de leeftijdscategorie van 18 tot 29 jaar sterven er 16 mensen aan de prik voor elke persoon die erdoor wordt gered van overlijden aan COVID, en in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar is het verwachte aantal sterfgevallen door vaccinatie om één COVID-dode te voorkomen 15.

Pas in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder worden de risico’s tussen de prik en COVID-infectie evenredig. In de leeftijdscategorie 60-69 jaar zal de prik één dode betekenen voor elke persoon die wordt behoed voor COVID-besmetting, dus het is de vraag of het voor een bepaalde persoon de moeite waard is.

 

 

Hoeveel zijn we bereid op te offeren?

 
We hebben ook een risico-batenanalyse door onderzoekers in Duitsland en Nederland. De analyse werd aanvankelijk gepubliceerd op 24 juni 2021 in het tijdschrift ‘Vaccines’.14 Het artikel veroorzaakte een oproer onder de redactieraad, waarbij een aantal van hen uit protest ontslag nam.15 Uiteindelijk trok het tijdschrift het artikel in – een strategie die de norm lijkt te zijn geworden.

Na een grondige herbeoordeling werd het artikel opnieuw gepubliceerd in het augustusnummer 2021 van ‘Science, Public Health Policy and the Law’.16 Uit de analyse bleek dat “we voor drie sterfgevallen die door vaccinatie worden voorkomen, zeer waarschijnlijk moeten accepteren dat ongeveer twee mensen sterven als gevolg van deze vaccinaties,”. Dit schreven de auteurs in een brief aan de redacteur17 van ‘Clinical and Translational Discovery’. Ter verdediging van hun conclusie merkten zij verder het volgende op:18
 

“De databank waarop wij onze analyse baseerden was een grote studie van het BioNTech-vaccin in Israël. Dit was destijds de enige studie die een directe schatting van een absolute risicoreductie (ARR) in sterfte mogelijk maakte.
 
Toegegeven, de ARR-schatting was slechts beschikbaar voor een korte observatieperiode van 4 weken na de eerste dosis vaccin, een punt dat door critici naar voren werd gebracht. Men had wellicht een langere observatieperiode gewild om het voordeel van vaccinaties duidelijker naar voren te brengen, en onze schatting van een “number needed to vaccinate” (NNV) van 16.000 om één sterfgeval te voorkomen, was wellicht te conservatief dachten we toen.
 
Maar het onlangs gepubliceerde tussentijdse verslag over 6 maanden van de klinische proef met BioNTech bestrijkt nu een periode die lang genoeg is om ons in staat te stellen deze risico-batenverhouding nog eens te bekijken. In tabel S4 van deze publicatie worden 14 sterfgevallen gerapporteerd in de placebogroep (n = 21 921) en 15 in de vaccinatiegroep (n = 21 926).
 
Onder hen werden twee sterfgevallen in de placebogroep toegeschreven aan COVID-19, en één in de vaccinatiegroep werd toegeschreven aan COVID-19-pneumonie. Dit leidt tot een ARR = 4,56 × 10-5, en omgekeerd tot een NNV = 1/ARR = 21 916 om één sterfgeval door COVID-19 te voorkomen. Hieruit blijkt dat onze oorspronkelijke raming er niet zo ver naast zat.
 
Het meest recente veiligheidsrapport van het Duitse Paul Ehrlich Instituut (PEI) dat betrekking heeft op alle gerapporteerde bijwerkingen sinds het begin van de vaccinatiecampagne (27 december 2020 tot 30 november 202119 meldt 0,02 sterfgevallen per 1000 BioNTech-vaccinaties of 2 per 100.000 vaccinaties.
 
Wij hadden vier sterfgevallen per 100.000 vaccinaties (alle vaccins) uit de databank van het Nederlandse bijwerkingen-centrum LAREB gehaald. Met behulp van de gegevens van Thomas et al., een liberale NNV = 20.000, kunnen we berekenen dat we met 100.000 vaccinaties vijf levens redden.
 
Als we het PEI-rapport over geneesmiddelen-bewaking voor hetzelfde product gebruiken, zien we dat deze 100.000 vaccinaties geassocieerd zijn met twee sterfgevallen, terwijl ze bij gebruik van de LAREB-databank in juni 2021 geassocieerd waren met vier sterfgevallen voor alle vaccins en geassocieerd zijn met twee sterfgevallen in de meest recente rapporten over het BioNTech-vaccin … Met andere woorden, als we 100.000 personen vaccineren, redden we misschien vijf levens maar riskeren we twee tot vier sterfgevallen.”

 
De risico-baten verhouding kan echter nog slechter zijn dan dat, omdat deze berekeningen geen rekening houden met het feit dat passieve bijwerkingen centra zoals het LAREB “berucht zijn voor het onderschatten van slachtoffers en bijwerkingen,” merken de auteurs op, of het feit dat ernstige bijwerkingen zoals myocarditis jonge mannen treffen in een duizelingwekkend tempo, wat de levensduur kan verkorten op de langere termijn.

 

 

We hebben geen goed werkend geneesmiddelen-bewakingssysteem

 
In een hoofdartikel van augustus 2021 schreef de hoofdredacteur van Science, Public Health Policy and the Law, James Lyons-Weiler, Ph.D.:20
 

“Er zijn twee boodschappen van degenen die benoemde ambten of andere invloedrijke posities bekleden in de Volksgezondheid over de veiligheid van vaccins op lange termijn.
 
De eerste boodschap is dat langlopende gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische proeven niet nodig zijn voor het langetermijnonderzoek naar de veiligheid van vaccins, omdat we ‘geneesmiddelen-bewaking’ hebben; d.w.z. langetermijnbewaking van de veiligheid na het op de markt brengen van een vaccin, die wordt ondersteund door breed toegankelijke, passieve systemen voor het traceren van bijwerkingen bij vaccins.
 
De tweede boodschap is dat de conclusie dat vaccins ernstige bijwerkingen of sterfte zouden kunnen veroorzaken, niet door dergelijke systemen wordt ondersteund…
 
Wanneer diegenen die steun zoeken voor initiatieven op het gebied van Volksgezondheid, zoals een nieuw vaccin, bewijzen aandragen dat langetermijnstudies naar de veiligheid van vaccins goed onder controle zijn vanwege de mogelijkheid om bijwerkingen op te sporen die na vaccinatie zijn opgetreden, zijn zij óf:
 
(a) niet op de hoogte van het feit dat de systemen voor het traceren van bijwerkingen van vaccins waarop zij hun vertrouwen baseren niet kunnen worden gebruikt om causale verbanden af te leiden tussen gezondheidsresultaten en vaccinatie, óf zij:
 
(b) nemen deel aan een desinformatiecampagne om het onderzoek tegen te gaan naar het ontbreken van gecontroleerde, gerandomiseerde klinische proeven op lange termijn om de veiligheid van vaccins op lange termijn te kunnen beoordelen.
 
Er moet ruimte zijn voor meningsverschillen in de wetenschap; anders bestaat wetenschap niet. En het is triest te moeten constateren dat de wetenschap is verworden tot een oorlog tegen ongewenste en onwelgevallige resultaten, conclusies en interpretaties via het proces van het intrekken van studies na publicatie voor andere zaken dan fraude, grove fouten in de uitvoering, of plagiaat.
 
De praktijk van het intrekken van wetenschappelijke studies is in volle gang en leidt tot een vertekening die “retraction bias” zou kunnen worden genoemd, of, in het geval van werknemers die in tijdschriften zoeken naar studies die hun commerciële producten in twijfel trekken, een “ghouling bias”, die leidt tot vertekende systematische reviews en kromme meta-analyses.”

 
In zijn hoofdartikel bekritiseerde Lyons-Weiler specifiek het tijdschrift ‘Vaccine’ voor het intrekken van de hierboven geciteerde risico-batenanalyse, en dreef de spot met de redactieleden die uit protest opstapten, waarbij hij opmerkte dat “Rage-quitting geen wetenschap is”.
 

“De mening van de redactieleden die ontslag namen is dat er geen doden zijn gevallen als gevolg van het vaccinatieprogramma. Deze bewering werkt voor het in standhouden van een verhaallijn, maar hij is niet gebaseerd op empirisch bewijs, en daarom is hij ongegrond,” schreef Lyons-Weiler.21
 
“Vanuit een objectieve visie op wetenschap kan men de fatale fout zien in de claim van de redactieraad-leden. Als, zoals zij beweren, passieve systemen voor het traceren van bijwerkingen van vaccins de hypothese van causaliteit (oorzaak en gevolg) niet kunnen testen, hoe kunnen redactieraad-leden, aftredend of anderszins, dan weten dat de voorvallen NIET door het vaccin zijn veroorzaakt?
 
Het is logisch om te concluderen dat aangezien passieve systemen voor het traceren van bijwerkingen van vaccins zich niet goed lenen voor het testen van causaliteitshypothesen, zij niet de mogelijkheid bieden om kritische causaliteitstesten te ontwerpen en uit te voeren, en dat er daarom een vervangend systeem nodig is. Een systeem dat geschikt is om risico’s op te sporen.”

 
Hoewel we inderdaad een betere supervisie over geneesmiddelen nodig hebben, bestaat er op dit moment echt geen twijfel over dat de COVID-prikken voor de meeste mensen niet aan te raden zijn. Ik denk dat men in de komende jaren op deze tijd zal terugkijken en zal zweren dat nooit meer te zullen doen.

 

 
Bronnen:

 

 

Bron originele artikel: Does the COVID Jab Kill More People Than It Saves?

Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This