Een vrouw die “nee” zegt tegen onethisch gedrag verdient de kaart van respect

door | 13 jun 2019 | BMR-vaccin, Overig

De onderstaande brief die circuleert op facebookgroep kan ouders het hart onder de riem steken. Een reguliere instantie die zich distantieert van de farmaceutische industrie. De vier grootste vaccinproducerende bedrijven hebben zich allemaal aantoonbaar schuldig gemaakt aan onetisch en crimineel gedrag. Het bedrijf Merck (BMR) spant waarschijnlijk de kroon. De directeur van de ASN Bank besloot een einde te maken aan de samenwerking met Merck. Frank Ruesink, vader van een zoontje dat ernstige bijwerkingen kreeg van de BMR klom in de pen om zijn respect uit te spreken voor deze beslising.

 

Mijn brief aan Joyce van der Est (Directeur ASN Bank)

 

 

Beste Joyce,

 
“Ik kon gisterochtend om 6 uur niets anders doen dan je via Facebook messenger een bericht sturen. Geraakt en geschokt was ik toen ik in alle vroegte nog eens jullie persbericht van 4 maart jl. las http://tiny.cc/l57x7y Ik citeer:

“Veel farmaceutische bedrijven hebben ethisch beleid. Maar ze schieten tekort in de interne procedures die toezien op hun ethische handelen. Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag. Deze misstanden schaden patiënten, nationale systemen voor gezondheidszorg en dus ook de samenleving. Hoe groot de misstanden zijn, blijkt wel uit het feit dat farmaceuten in de VS in de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar aan boetes moesten betalen.”

 
Vooral de zin: “Ze falen op het gebied van productkwaliteit en veiligheid en vertonen onethisch gedrag” vond ik confronterend. In mijn eerdere brief aan de heer Klaas Dijkhoff http://tiny.cc/zzry7y beschreef ik mijn ervaring met mijn oudste zoon. Mijn zoon, die twee dagen na de BMR vaccinatie met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Deze veel besproken BMR vaccinatie wordt geleverd door farmaceut Merck & Co.

MerckMerck & Co één van de tien farmaceuten waarvan jullie het ethisch handelen hebben onderzocht in een door Sustainalytics uitgevoerd onderzoek. http://tiny.cc/hkty7y Merck & Co één van de vier bedrijven, die slecht scoren in het onderzoek naar o.a. het ethische handelen van farmaceutische bedrijven. Of zoals jullie concluderen: Merck & Co liet in de afgelopen jaren onvoldoende of geen vooruitgang zien en is daarom verwijderd uit ons belegging portfolio.

 

Mijn dank is groot

 
Allereerst wil ik jou en jouw mededirecteur Arie Korndreef bedanken voor de openheid waarmee jullie als bank over dit onderwerp communiceren. Erg verfrissend, verhelderend en vooral bemoedigend. Zeker als je het vergelijkt met de overheid waar transparantie en openheid over de veiligheid van gezondheidsproducten zoals bv. vaccinaties nog al eens ver te zoeken is.

Niet alleen ik http://tiny.cc/ar4y7y maar zeker ook de heer Freek Visser weet hier ondertussen al alles van http://tiny.cc/upty7y Het feit dat ik alle onderzoeken en bevindingen zo makkelijk op jullie site kon terugvinden heeft mij enorm geholpen. De toevoeging van het filmpje gaf mij nog eens een helder beeld hoe kritisch jullie als bank naar bedrijven kijken. http://tiny.cc/pzqy7y

Aan duidelijkheid laat zowel het persbericht als de achterliggende onderzoeken niets te wensen over. Ik citeer: “Onethische bedrijfspraktijken komen in de farmaceutische industrie op grote schaal voor”.

Deze zin is een bevestiging van een ongemakkelijk gevoel, dat niet alleen bij mij maar volgens mij bij heel veel ouders leeft. En daarmee is voor mij: “Nee” zeggen tegen iets wat moreel niet klopt een heldendaad.En daarom heb ik veel waardering voor jullie besluit om niet langer te investeren in farmaceutische bedrijven zoals Merck & Co, die onethisch handelen. Tijdens het lezen van de achterliggende onderzoeken van 2016 en 2019 http://tiny.cc/hkty7y kwam ik maar tot één conclusie: “De feiten zijn te pijnlijk”

 

 

De feiten zijn te pijnlijk

 
Ik quote: “Als investeerder signaleren wij al jaren ernstige misstanden in deze sector”

In de verschillende rapporten van Sustainalytics http://tiny.cc/hkty7y zijn vier thema’s onderzocht a) ethisch handelen, b) ontwikkeling en distributie, c) marketing en d) beloning.

Ik heb een aantal uitspraken uit het onderzoek overgenomen, die mij persoonlijk raakten omdat ze vooral betrekking hebben op farmaceut Merck & Co.

1. “In 2012 ontdekten Britse toezichthouders dat 80.000 meldingen van bijwerkingen die bij Roche waren binnengekomen, waaronder 15.000 meldingen van overlijden, nooit door de onderneming zijn onderzocht”

 
2. “Het onethische gedrag blijkt wel uit de talloze ernstige schandalen in de afgelopen tien jaar naar aanleiding van de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen. Honderdduizenden consumenten zijn hiervan de dupe geworden.”

 
3. “Incidenten op het gebied van productkwaliteit en -veiligheid hebben de farmaceutische industrie tussen 2009 en 2012 alleen al in de VS ruim USD 13 miljard gekost aan boetes en schikkingen.”

 
4. “Deze boetes zijn in veel gevallen niet slechts bedoeld om ondernemingen te straffen voor hun pogingen deze risico’s te verhullen of voor het bewust verstrekken van onjuiste informatie over hun producten, maar zijn er ook op gericht hen te straffen voor hun pogingen deze risico´s te verhullen of voor het bewust verstrekken van onjuiste informatie over hun producten.

&nsp;
5. Uit recent onderzoek (2015) is gebleken dat bijna de helft van alle studies (47%) in de farmaceutische industrie nooit gepubliceerd wordt. Het is opmerkelijk dat studies met een positief resultaat drie keer vaker werden gepubliceerd dan studies met een negatief resultaat.

 
6. In 2012 betaalde Merck & Co meer dan USD 5 miljard aan schikkingen en worden ze nog steeds geconfronteerd claims van consumenten over pijnstiller, Vioxx. Zo heeft in januari 2016 het bedrijf nog eens een extra USD 830 miljoen betaald

 
7. Daarnaast ontbreken bij Merck

a) regelmatige risicoanalyses van de markten waarin het actief is
b) toezicht op naleving van de regels, inclusief wereldwijde interne audits en externe audits
c) openbaarmaking van alle betalingen aan zorgprofessionals
d) openbare verslaglegging van de resultaten van controles, overtredingen en corrigerende maatregelen

 
8. Tevens zijn er herhaalde belangrijke incidenten gemeld met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van Merck & Co’s producten in de afgelopen paar jaar. Zo wordt Merck & Co nog steeds geconfronteerd met ongeveer 9.400 productaansprakelijkheidsclaims. Zo zijn er vanaf december 2017 nog 775 rechtszaken wegens het Propecia-medicijn in behandeling.

 
Dit zijn nog maar slechts een aantal quotes, die ik heb aangehaald uit het onderzoek.

 

 

Ik weet het zeker: we moeten jouw goede voorbeeld volgen

 
En daar zat ik dan gisterochtend in alle vroegte met het beeld van mijn zoon in dat Duitse ziekenhuis nog helder voor de geest. En ik dacht: 

• Merck & Co de leverancier van het BMR vaccin.
• Merck & Co wat creëren jullie een ongelofelijke hoeveelheid misstanden, die de gezondheid van vele gezinnen schaadt.
• Misstanden waarvan ik steeds meer bevestiging krijg dat die van invloed zijn geweest op mijn grootste nachtmerrie toen ik dacht dat mijn kind in mijn handen zou sterven.
• Mistanden die jullie zelf kunnen voorkomen als jullie met meer moraal en ethiek zouden werken

 
Al lezend voelde ik mijn eigen verbijstering toenemen dat we als samenleving nog steeds onze gezondheid toevertrouwen aan bedrijven zoals Merck & Co. Verbijstering dat ik als ouder in goed vertrouwen heb geloofd dat de BMR vaccinatie wel heel veilig zou zijn. Terwijl het RIVM nu heeft laten weten dat zij de veiligheid van de BMR vaccinatie niet wetenschappelijk hebben onderzocht http://tiny.cc/utty7y. En zoals uit jullie onderzoek blijkt dat bij Merck & Co o.a. “regelmatige externe veiligheidscontroles op producten en services ontbreken” . http://tiny.cc/dh5y7y

VaccinatiespuitEn elke dag denk ik meer en meer, wat naïef ben ik als vader geweest om mijn zoon te laten vaccineren voor de BMR. Wat naïef ben ik geweest door mijn zoon in te enten met een vaccin ontwikkeld door een onethisch bedrijf. En ja ook ik moet mijn zoon aankijken en zeggen “sorry, ik wist het niet” Ik heb mezelf ondertussen vergeven voor de keus die ik heb gemaakt vanuit mijn eigen onwetendheid. Maar nu kan ik net zoals iedereen die ik eerder heb aangeschreven zoals Klaas Dijkhoff, Paul Blokhuis, Gjalt Jellesma, Özcan Akyol, Tamara van Ark niet langer zeggen dat we het niet hebben geweten. We hebben simpelweg met z’n allen te lang op het verkeerde paard gewed. Hoe langer ik schrijf hoe meer begrip en waardering ik voel voor de moed, die jullie hebben gehad om dit paard de rug toe te keren.

 
Beste Joyce, jouw goede voorbeeld om te stoppen met Merck & Co moet gewoon gevolgd worden. Het is hoog tijd dat wij als ouders, RIVM, politiek en de consultatiebureaus onze handen aftrekken van Merck & Co,.

 

 

Vrouwen veranderen de wereld: Nee zeggen en iets nieuws scheppen

 
Ik heb mijn eigen vrouw vier kinderen op de wereld zien zetten. Ik weet dat zij net zoveel als jij en alle andere vrouwen de kracht hebben om iets nieuws te scheppen. En dat kan. Sterker nog dit gebeurd al. Er zijn al duizenden vrouwen en natuurlijk ook mannen in Nederland die allang nieuwe “medicijnloze’ oplossingen hebben om gezond te blijven. Het is tijd dat we deze ‘medicijnloze’ oplossingen gaan omarmen. Daarnaast is het de taak van ons allen om anno 2019 “Nee” te zeggen tegen het onethische gedrag en de mistanden die plaatsvinden bij de overheid en in het bedrijfsleven. Het feit dat jij als directeur van de ASN Bank mij als man, vader en ondernemer hier het goede voorbeeld in geeft inspireert mij enorm. Ik kan en wil dan ook mijn bewondering niet onder stoelen of banken steken dat jij als vrouwelijke directeur een ferme “Nee” laat horen in een sterk door mannen gedomineerde farmaceutische wereld. http://tiny.cc/ixry7y
In mijn eerdere brieven aan de Heer Klaas Dijkhoff http://tiny.cc/zzry7y en Ralph Hamers http://tiny.cc/q0ry7y CEO van de ING Bank heb ik nog eens benadrukt hoeveel wij als mannen van vrouwen kunnen leren. De plek waar wij als mannen emotionele intelligentie en “Care” leren is toch echt van onze vrouwen. Emotionele intelligentie en “Care” voor onszelf en alles dat leeft is in deze tijd hard nodig. “Care” is iets wat ons bindt. Zeker als ik de uitspraak lees van jouw collega en mededirecteur Arie Kornneef. 

“We streven naar het geluk van mensen nu, maar ook naar het geluk van de volgende generaties.”

En als ik daarna naar de indringende video van mijn eigen vrouw kijk http://tiny.cc/yw5y7y Het feit dat jij als vrouwelijke directeur dit in de praktijk toepast kan ik alleen maar waarderen. Want jij laat zien dat het anders kan. Jij laat zien dat ethische principes niet alleen belangrijk zijn om uit te spreken in een door mannen gedomineerde wereld. Jij laat zien dat jouw woorden ook gevolgd worden door acties. Dit is niet alleen voor mij maar waarschijnlijk voor heel veel lezers een verademing in deze tijd. Voor is dit is dan ook de reden geweest dat ik naast het schrijven van deze brief, je ook de kaart van Respect heb toegestuurd.

 
Respect is hetgeen waar ik Klaas Dijkhoff om hem gevraagd. http://tiny.cc/t9ry7 Respect is hetgeen dat jij verdient omdat jij kiest om “Nee” te zeggen tegen onethisch handelen. Respect is iets wat alle moeders verdienen die zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen opgroeien.

 

 

Mijn verlangen

 
Ik hoop vanuit heel mijn hart dat deze brief door heel veel mensen wordt gedeeld.
Ik hoop dat deze brief je via heel vele manieren gaat bereiken.
Ik hoop dat je gaat ervaren hoeveel Nederlanders het waarderen dat jij “Nee” zegt tegen het onethisch gedrag van farmaceuten.
Ik hoop dat je weet hoeveel mensen jij hoop hebt gegeven door grenzen te stellen aan de misleiding van farmaceuten.
Ik hoop dat veel mensen beseffen hoe belangrijk het is dat jullie als ASN BANK, in tegenstelling tot de politiek, al wel jullie verantwoordelijkheid hebben genomen door jullie handen af te trekken van het onethische handelen van Merck & Co.
Ik hoop dat zowel Klaas Dijkhoff als Paul Blokhuis zich bewust worden dat als zij de BMR vaccinatie van fabrikant Merck & Co blijven omarmen, dat zij automatisch ook alle misstanden van een onethisch bedrijf omarmen.
Ik hoop dat zowel Klaas Dijkhoff als Paul Blokhuis zich realiseren wat hun politieke verantwoordelijkheid is nu ook zij nog eens deze kennis tot zich nemen.
Ik hoop dat alle aanstaande vaders en moeders zich op tijd beseffen dat als zij hun kind willen laten vaccineren met het BMR vaccin de veiligheid van hun kind niet is gegarandeerd en niet wetenschappelijk is onderbouwd.
Ik hoop dat de medewerkers bij het RIVM, GGD en de consultatiebureaus die gisteren nog met vertrouwen spraken over de BMR vaccinatie het rapport van Sustainalytics ook echt gaan lezen. En daarmee hoop ik dat de “Nee” van de ASN bank gevolgd wordt door nog heel veel andere “Nee’s” tegen de onethische praktijken van de farmaceuten.

 

 

Hulde, hulde en nog eens hulde

 
Beste Joyce, nogmaals hulde voor het delen van jullie onderzoeksrapporten. Hulde voor het besluit om jullie verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met de samenwerking met Merck & Co. Ik hoop oprecht dat mijn “Respect kaart” en deze brief je gaan bereiken. En door dit te schrijven hoop ik dat geen enkele ouder nog een keer hoeft mee te maken wat ik met mijn zoon in het ziekenhuis heb meegemaakt.

Met een optimistische pinkstergroet,

Frank Ruesink

 

 
Ps: de kunstenares van de prachtige “Respect kaart” is Hester Bakker. Samen met haar heb ik een kaarten set ontwikkeld. Dit omdat wij geloven dat wanneer we elkaar elke dag meer liefde sturen we automatisch bijdragen aan een vrijere, gezondere en mooiere wereld voor onszelf en onze kinderen.

 

 

 

 
Over de auteur:
Frank Ruesink is vader van vier kinderen, waarvan drie ongevaccineerd en actief op facebook.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This