En wie zijn de proefkonijnen?  – nieuw Hepatis B-vaccin, met synthetisch DNA is toegelaten op de markt

door | 5 apr 2018 | Farmaceutische industrie, Wetenschap

DNA-stringWat is het effect van synthetisch DNA-moluculen op natuurlijk DNA? Kunnen we daar antwoord op geven als de onderzoekstermijn niet meerdere generaties omvat? Kennelijk is het mogelijk dat een vaccin toegelaten wordt terwijl in de praktijk nog niet duidelijk is of onze erfelijke codes beïnvloed kunnen worden door de ‘nieuwste techniek’ uit het laboratorium van de farmaceutische industrie.

 

FDA en DNA

 De Amerikaanse Food en Drug Administration heeft als taak nieuwe vaccins goed te keuren. “HEPLISAV-B is het eerste FDA-goedgekeurde product voor Dynavax en toont ons vermogen om innovatieve producten te ontwikkelen” zei Eddie Gray, CEO van Dynavax eind 2017 in een persbericht.Heplislav-B, een nieuw vaccin tegen Hepatitis B, was zojuist geaccepteerd om te worden toegelaten op de markt. Waarom was er sprake van een innovatief product? Heplisav-B is het eerste vaccin dat gebruikt maakt van een nieuwe hulpstof, CpG-ODN 1018, dat onder andere bestaat uit synthetische DNA-moleculen.2

Ons natuurlijke DNA is een draad-achtige keten waarop de genetische (erfelijke) instructies staan die gebruikt worden in de groei, de ontwikkeling, het functioneren en de reproductie van alle levende organismes, inclusief de mens. Dat wetenschappers kennelijk in staat zijn DNA na te maken betekent nog niet dat hun creatie veilig is. Wij vragen ons eerlijk gezegd af hoe men in staat is te evalueren wat het effect is van synthetisch DNA op toekomstige generaties zolang er geen onderzoek gedaan is dat verschillende generaties overlapt.

Op de website van Dynavax vinden we naast het persbericht ook de ‘volledige informatie’ over het product. Dit zijn de controleerbare feiten:3

  1. Heplisav-B is goedgekeurd door de FDA op basis van drie onderzoeken die alle drie door de ontwikkelaar/ producent van het vaccin gefinancierd zijn (met andere woorden: er is risico op belangenverstrengeling).
  2. De controlegroep kreeg een ander vaccin als placebo (met andere woorden: de placebogroep werd eveneens blootgesteld aan hulpstoffen).
  3. De bijwerkingen betroffen lokale of systemische reacties die binnen 7 dagen na toediening van het vaccin gemeld werden (met andere woorden: bijwerkingen die daarna, of erger nog: in volgende generaties optreden, tellen niet mee). 

 

ACIP, CDC, en wie wil weten

ACIP vergaderingNa toelating op de markt volgen de aanbevelingen over het gebruik van het vaccin. Op 20 februari 2018 vond de ACIP-conferentie plaats in Atlanta (USA). Het advies-commité ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) houdt drie vergaderingen per jaar in de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, USA.

Tijdens commissievergaderingen stellen leden bevindingen voor en bespreken vaccinonderzoek en wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Daarnaast worden de resultaten van klinisch onderzoek en de etikettering van de fabrikant of bijsluiterinformatie besproken. En ‘uitbraken’ van ziektes die door vaccins ‘voorkomen’ kunnen worden, of veranderingen in de beschikbaarheid van vaccins worden ook beoordeeld tijdens deze bijeenkomsten. Uiteindelijk wordt er op deze vergadering een stem uitgebracht over de aanbevelingen voor vaccins.4

De vergaderingen zijn open voor het publiek en online beschikbaar via live webcast. We willen natuurlijk graag geloven dat vaccinaanbevelingen gemaakt worden op basis van gedegen wetenschappelijk bewijs, maar het nieuwe adjuvant laat wederom zien dat dit niet het geval is. Er worden op deze vergadering wel ‘bedenkingen’ geuit bij het feit dat de onderzoeken door Dynavax gefinancierd zijn, en er worden vragen gesteld waarop men als antwoord krijgt dat ‘de data ontbreekt’, maar uiteindelijk stemt men unaniem voor. 5

 

Is de wetenschap bezig het ene gat met het andere te dichten?

CpG-ODN’s versterken de ‘immuunsrespons’, dat is de reden waarom ze aan het vaccin toegevoegd worden.2 In de meeste vaccins wordt de immuunrespons versterkt door het adjuvant aluminium. Maar er zijn steeds meer wetenschappelijke studies die concluderen dat het inspuiten van aluminium gevaarlijk is voor onder andere de hersenen. Het internet staat bol met lezingen van vooraanstaande, onafhankelijke wetenschappers en artsen die hier zeer duidelijk over zijn, en het publiek begint te aarzelen. Zou dit de reden kunnen zijn dat een vaccinfabrikant gaat experimenteren met een vervanger voor aluminium? Maar dan… zou het kunnen dat men een hulpstof die gevaarlijk kan zijn voor de hersenen, tracht te vervangen met een hulpstof die gevaarlijk zou kunnen zijn voor onze erfelijke codes???

 

De hamvraag…

Kunnen we DNA namaken en injecteren zonder de gezondheid van ons nageslacht in gevaar te brengen?

babyOf het nieuwe Hepatitis B- vaccin een veilig vaccin is op korte termijn valt al te betwisten. De meest gemelde lokale reactie uit de drie onderzoek waarop de FDA haar goedkeuring baseerde waren: pijn op de injectie plaats (23% – 39%). En de meest gemelde systemische reactie waren: moeheid (11% – 17%) en hoofdpijn (8% – 17 %). Maar het heikele punt is uiteraard niet de bijwerkingen die binnen 7 dagen gemeld worden, maar het feit dat we niets weten over de bijwerkingen op lange termijn. Tussen neus en lippen door meldt de fabrikant dat ‘Heplisav-B ‘niet getest is op kankerverwekkende en mutagene (genetische veranderingen veroorzakende) eigenschappen, en ook niet op het kunnen veroorzaken van onvruchtbaarheid bij mannelijke dieren’ (laat staan mensen). Dus het belangrijkste is nog onbekend.

Het onderzoek naar de effecten van synthetisch DNA heeft zich beperkt tot een onbekend aantal ratten. Het overzicht van Dynavax meldt in een paar regels dat CpG1018 werd ingespoten in vrouwelijke ratten (hoeveel staat er niet bij), voorafgaand aan paring en gedurende de zwangerschap. En verder dat ‘er geen effecten op de prenatale en postnatale ontwikkeling werden geobserveerd.’ Met als toevoeging dat de observatie misvormingen betrof.

Dus ja, daar moeten we het mee doen. ‘Post-marketing’ onderzoek nadat het vaccin op de markt gebracht is zal moeten uitwijzen of natuurlijk, menselijk DNA gediend is van haar valse versie. En voordat we erachter komen dat we misschien het een en ander over het hoofd gezien hebben zijn we vast al weer een paar generaties verder dus…

DUS???

Denk mee, denk na. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de gezondheid van onszelf en ons nageslacht. En wie wil er nou zijn lot in handen leggen van een onbekend aantal ratten?

 

Bronnen:

  1. http://investors.dynavax.com/news-releases/news-release-details/dynavax-announces-fda-approval-heplisav-btm-prevention-hepatitis
  2. https://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/BloodVaccinesandOtherBiologics/VaccinesandRelatedBiologicalProductsAdvisoryCommittee/UCM570993.pdf
  3. http://www.dynavax.com/files/8615/1214/6163/v.01_final-label-20nov17_clean.pdf
    https://www.youtube.com/watch?index=7&list=PLvrp9iOILTQb6D9e1YZWpbUvzfptNMKx2&v=rpB4w9USEbc&app=desktop
  4. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/about.html
  5. https://www.youtube.com/watch?index=7&list=PLvrp9iOILTQb6D9e1YZWpbUvzfptNMKx2&v=rpB4w9USEbc&app=desktop

 

 

Over de auteurs:

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Mara Gabriëlle is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij.

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This