Eric Clapton, vaccinatieschade, ‘het yellow card system’ – en de roep tot volledige stopzetting COVID-19 injecties bij mensen

door | 19 jun 2021 | COVID-19 vaccin

Auteurs van een Brits rapport roepen dringend op tot een volledige stopzetting van het toedienen van COVID-19 injecties. Uit hun onderzoek blijkt dat er zoveel bijwerkingen zijn gemeld bij het Yellow Card System in de UK, dat er meer dan voldoende bewijs is om het gebruik ervan onveilig te verklaren.

 

 

Gitarist Eric Clapton in openhartig interview

 
Een van de mensen die heeft ondervonden dat de experimentele gentherapie de gezondheid ernstig kan schaden is de – vooral bij de oudere generatie – wereldwijd bekende muzikant Eric Clapton. In een openhartig interview deelt hij wat hem is overkomen; hoe hij denkt over de pandemie en waar hij nu staat. Zijn toon is zeer mensenlijk en mild. Ondanks wat hem is overkomen staat hij het liefst in het midden. Het interview kwam in dezelfde periode uit als het rapport. Het laat zien dat rapporten uiteindelijk gaan om mensen, en hoe ingrijpend de veranderingen kunnen zijn in het leven van de mensen die “even een prik gaan halen”.

Onder het interview – informeren wij u over het Britse Rapport dat is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, en aangeboden aan de Engelse overheid.

 

 

 

 

Brits rapport roept op tot volledige stopzetting van COVID-vaccins bij mensen

 
Op 9 juni publiceerde het Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd – een onafhankelijk medisch onderzoeksbureau dat rigoureus onderzoek verricht naar de kwaliteit van geneeskundige interventies – een “urgent voorlopig rapport van Yellow Card gegevens” tot 29 mei in UK1

Het is aangeboden aan het ‘Medicines & Healthcare Regulatory Agency’ (MHRA), een overheidsorgaan dat geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedbestanddelen voor transfusie in het Verenigd Koninkrijk reguleert.2 In het rapport staat dat “de MHRA nu meer dan genoeg bewijs heeft uit het gele kaart-systeem om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen”.

 

 

De schrijvers van het rapport verklaren:

“We hebben de Yellow Card rapporten doorzocht met gebruikmaking van pathologie(ziekte)-specifieke sleutelwoorden om de gegevens te groeperen volgens de volgende vijf klinisch relevante categorieën:”
 
• Bloedingen, stolling en Ischaemische bijwerkingen (bijwerkingen van het bloed/bloedbaan)
• Bijwerkingen van het immuunsysteem
• Bijwerkingen omschreven als: ‘Pijn’
• Neurologische bijwerkingen
• Bijwerkingen die gepaard gaan met verlies van zicht, gehoor, spraak of reuk
• Bijwerkingen gerelateerd aan de zwangerschap”

 

En zij vervolgen:

“Wij brengen dit voorlopige verslag met urgentie naar buiten omdat het dringend noodzakelijk is informatie te delen die moet leiden tot het stopzetten van de uitrol van de vaccinatieprogramma’s terwijl een volledig onderzoek wordt uitgevoerd. Volgens het recente artikel van Seneff en Nigh zijn mogelijke acute en lange-termijn aandoeningen ondermeer:”
 
• Pathogene priming, multisysteem ontstekingsziekten en auto-immuniteit
• Allergische reacties en anafylaxie
• Antilichaamafhankelijke versterking
• Activering van latente virale infecties
• Neurodegeneratie en prionziekten
• Ontstaan van nieuwe varianten van SARSCoV2
• Integratie van het spike-eiwitgen in het menselijk DNA

 

“Het is nu duidelijk dat deze producten in de bloedstroom giftig zijn voor de mens. Het vaccinatieprogramma moet onmiddellijk worden stopgezet terwijl een volledige en onafhankelijke veiligheidsanalyse wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de schade te onderzoeken, die volgens de gegevens van de UK Yellow Card onder meer trombo-embolie, ontstekingsziekten in meerdere systemen, immuun-suppressie, auto-immuniteit en anafylaxie, alsmede antilichaamafhankelijke versterking (ADE) zou omvatten”.

 

 

De schrijvers van het rapport concluderen:

 

“De MHRA heeft nu meer dan genoeg bewijsmateriaal uit het Yellow Card systeem om de COVID-19 vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de ervoor te zorgen dat degenen die schade hebben geleden door de COVID-19-vaccins worden bijgestaan en om te anticiperen op de middellange- tot langetermijneffecten. Aangezien het mechanisme voor schade door de vaccins vergelijkbaar lijkt met dat van COVID-19 zelf, houdt dit in dat een beroep moet worden gedaan op talrijke internationale artsen en wetenschappers met deskundigheid op het gebied van de succesvolle behandeling van COVID-19.”

“Er zijn ten minste 3 dringende vragen die door de MHRA moeten worden beantwoord:

• Hoeveel mensen zijn er overleden binnen 28 dagen na vaccinatie?
• Hoeveel mensen zijn binnen 28 dagen na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen?
• Hoeveel mensen zijn invalide geworden door de vaccinatie?”

 

 
De Amerikaanse artsengroep ‘America’s Front line Doctors heeft dit rapport inmiddels ook naar buiten gebracht.3 Het zal ongetwijfeld het begin zijn van verdere acties, hopelijk in samenwerking met meerdere artsenorganisaties die zich wereldwijd inzetten voor het gebruik van veilige geneesmiddelen zoals Ivermectine in plaats van experimentele injecties die naar blijkt zeer ernstige risico’s met zich meedragen.

 

 

 

Bronnen:
 

1. https://www.e-bmc.co.uk/
2. https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
3.
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-in-humans/

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This