FDA en Pfizer wisten dat de COVID-injectie schade aan het immuunsysteem veroorzaakte

door | 30 apr 2022 | COVID-19 vaccin

Wob-verzoeken dwingen de FDA in Amerika tot vrijgave van de documenten die Pfizer heeft moeten aanleveren om de voorwaardelijke goedkeuring te krijgen om de Corona-injectie versneld op de markt te brengen. Nu blijkt hoe enorm Pfizer de boel heeft bedonderd. De documenten worden in partijen aangeleverd en bevestigen wat vele mensen al vermoeden. De vaccins deugen niet. Het onderstaande artikel is eerder gepubliceerd op de www.mercola.com.

 

 

FDA en Pfizer wisten dat de COVID-injectie schade aan het immuunsysteem veroorzaakte

 
Met een nieuwe partij van 11.000 documenten van Pfizer, die zijn vrijgegeven op 1 april 2022, hebben oude verdenkingen nieuwe steun gekregen. Zoals gerapporteerd door “Rising” co-presentatrice Kim Iversen (video hieronder), is de eerste onthulling dat natuurlijke immuniteit werkt, en dat Pfizer dat al die tijd al wist.
De gegevens van de klinische studie toonden aan dat er geen verschil was in de resultaten tussen degenen die eerder een COVID-infectie doorgemaakt hadden en degenen die de prik kregen. Geen van beide groepen had een ernstige infectie. De natuurlijke immuniteit was ook statistisch identiek aan de prik wat betreft het risico op het oplopen van een infectie.

 

 
 

Jongere volwassenen hebben meer kans op bijwerkingen

 
De tweede onthulling is dat de bijwerkingen van de injecties ernstiger waren bij jongere mensen, tussen 18 en 55 jaar, dan bij mensen van 55 jaar en ouder. (Het risico op bijwerkingen nam ook toe met extra doses, dus het risico was hoger na de tweede dosis dan na de eerste).

Zoals velen van ons al de hele tijd hebben gezegd, is het risico van een ernstig verlopende COVID dramatisch lager bij jongere mensen dan bij mensen ouder dan 60, wat een verhoogd risico op bijwerkingen onaanvaardbaar maakt. Zoals opgemerkt door The Naked Emperor op Substack,1 “met een vaccin dat vaker en ernstiger reacties en bijwerkingen geeft bij jongere personen, had het vaccin beperkt moeten worden tot diegenen die daadwerkelijk risico liepen op ernstige COVID-19.”
 
 

Pfizer-documenten tonen hoog percentage myocarditis aan

 
Interessant is dat de documentatie van Pfizer ook medische informatie bevat die de mainstream media en fact-checkers hebben bestempeld als nep-nieuws of desinformatie. Een consentformulier(*) voor kinderen vermeldt verschillende mogelijke bijwerkingen, waaronder een percentage van 10 op de 100.000 myocarditis – veel meer dan het percentage van 1 op de 50.000 (d.w.z. 2 op de 100.000) dat eerder werd gemeld.
 
(*) Een consentformulier is een juridisch document waarin de specifieke medische procedure wordt beschreven die bij een patiënt zal worden uitgevoerd. Dit formulier moet alle noodzakelijke details van de procedure vermelden, inclusief risico’s en complicaties, zodat de patiënt geïnformeerde toestemming kan geven vóór de procedure.
 
We weten ook dat myocarditis veel vaker voorkomt bij jonge mannen, dus voor hen is het risico aanzienlijk hoger dan 10 op de 100.000, aangezien zij het leeuwendeel van deze bijwerking uitmaken.
 
 

Effecten op de reproductieve gezondheid zijn onbekend

 
In het consentformulier staat ook dat het effect op sperma, foetussen en zogende kinderen onbekend is. Toch hebben gezondheidsautoriteiten en de media als “feit” aangeprezen dat de prik geen invloed heeft op de reproductieve gezondheid of vruchtbaarheid en volkomen veilig is voor zwangere en zogende moeders.

Als een effect onbekend is, kun je per definitie niet beweren dat het onschadelijk is. Als je dat wel doet, lieg je, en de directeur van het Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, is er slechts één in een lange lijst van personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Zij heeft het publiek herhaaldelijk verzekerd dat de prik geen gezondheidsrisico’s oplevert voor zwangere vrouwen of hun baby’s. Hier is Walensky in mei 2021:
 

 
 
En hier is ze, in oktober 2021, nog steeds aan het beweren dat er geen risico’s zijn.
 

 
 
Het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) doet ook definitieve uitspraken over de veiligheid:

“Vaccinatie kan in elk trimester plaatsvinden, en de nadruk moet liggen op het zo snel mogelijk ontvangen van het vaccin om de gezondheid van moeder en foetus te maximaliseren.”2 Maar zelfs op het etiket van Comirnaty3,4 staat dat “de beschikbare gegevens over Comirnaty toegediend aan zwangere vrouwen onvoldoende zijn om informatie te verstrekken over de risico’s van het vaccin tijdens de zwangerschap.”

 
 

Antibody dependent Enhancement (ADE) is niet uitgesloten

 
Velen die hebben gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat mRNA-prikken ADE kunnen veroorzaken – een situatie waarin je uiteindelijk vatbaarder bent voor infecties dan je anders zou zijn geweest – zijn door de media besmeurd, gedemoniseerd en bestempeld als verspreiders van nep-nieuws.

Op het consentformulier van Pfizer zelf staat echter duidelijk vermeld: “Hoewel het tot op heden niet is waargenomen, kan nog niet worden uitgesloten dat het bestudeerde vaccin een latere COVID-19-ziekte ernstiger kan maken.”

Zoals Iversen opmerkt, als ADE’s werkelijk geen enkel punt van zorg waren, zou dit niet op het consent-formulier staan. Maar het staat het er wel.

Vaccin Associated Enhanced Disease (VAED) wordt ook genoemd als een “Belangrijk Potentieel Risico” in Tabel 5 op pagina 11 van een document genaamd “5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports.”5

Op 28 februari 2021 had Pfizer 138 gevallen van vermoedelijke VAED, waarvan 75 ernstig, resulterend in ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of overlijden; in totaal 38 gevallen bleken dodelijk te zijn en 65 bleven voortduren.6,7

Bovendien, zoals opgemerkt door de Daily Expose,8“zijn fase 3 klinische proeven ontworpen om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen vóórdat een vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik, inclusief ADE. Maar hierin ligt het probleem, aangezien geen van de COVID-19 vaccins de Fase 3 proeven heeft voltooid.”

Pfizer’s Fase 3 studie moet op 8 februari 20249 zijn afgerond – nog bijna twee jaar vanaf nu! Desondanks concludeerde Pfizer in zijn FDA-verslag dat “geen van de 75 gevallen definitief als VAED kon worden beschouwd.”

“Hoe in vredesnaam konden zij niet definitief tot de conclusie komen dat VAED de schuldige was, terwijl 75% van de bevestigde ‘doorbraak’-gevallen die aan hen werden gemeld, ernstige ziekte betroffen met ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood tot gevolg?” vraagt The Daily Expose.10

 
 

Pfizer wist van immunosuppressie

 
Een andere ontluisterende verklaring die gevonden is in de documenten is deze:

“Klinische laboratoriumevaluatie toonde een voorbijgaande afname in lymfocyten die werd waargenomen in alle leeftijds- en dosisgroepen na de eerste dosis, die binnen ongeveer een week wegging …”

Met andere woorden, Pfizer wist dat mensen van alle leeftijden in de eerste week na de prik een voorbijgaande immunosuppressie ondervonden, met andere woorden: een tijdelijke verzwakking van het immuunsysteem na de eerste dosis.

Zoals Iversen opmerkte, kan dit de infectiecijfers scheefgetrokken hebben, aangezien mensen pas 14 dagen na hun eerste prik als gedeeltelijk gevaccineerd werden beschouwd,11 en twee weken na de tweede dosis officieel “volledig gevaccineerd” waren.

Als mensen gedurende die eerste week vatbaar zijn voor infecties, maar gedurende die tijd als ongevaccineerd worden geteld, lijkt het alsof de ongevaccineerden vatbaarder zijn voor infecties, terwijl dat niet juist is. Pfizer’s eigen onderzoek toonde aan dat infecties significant vaker voorkwamen in de vaccin-groep dan in de placebogroep – 409 tegen 287 – binnen de eerste zeven dagen na de prik.12
 
 

Volledig gevaccineerden hebben meer kans om te sterven aan COVID

 
Het feit dat Pfizer en de Amerikaanse Food and Drug Administration wisten dat de prik immuunsuppressie veroorzaakte, is belastend nu uit gegevens van de Britse overheid blijkt dat degenen die twee doses hebben gekregen, vergeleken met de niet-gevaccineerden:13

– Tot drie keer meer kans hebben op de diagnose COVID-19

– Twee keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen met COVID-19

– Drie keer meer kans om te sterven aan COVID-19

De Pfizer-documenten geven toe dat er een tijdelijke daling van de immuunfunctie was na de eerste dosis, maar de gegevens uit de praktijk die een verhoogd risico op ernstige infecties en overlijden als gevolg van COVID laten zien onder de dubbelgeprikten, suggereren dat ADE ook later nog een rol kan spelen.

De grafiek hieronder, gemaakt door de Daily Expose,14 gebruik makend van gegevens van het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13, 202215 (blz 40 en 45), laat zien wie meer kans heeft om COVID te krijgen. En het besmettingspercentage voor de drievoudig gevaccineerden is zelfs hoger dan voor de dubbel gevaccineerden.
 

 

 
De volgende grafiek is gemaakt door de Daily Expose16 met gebruikmaking van gegevens van blz. 41 en 45, en vergelijkt het aantal COVID ziekenhuisopnames.

 

 
En tenslotte is er een vergelijking van de sterftecijfers, gebaseerd op blz 44 en 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13, 2022.17 Iedereen boven de 40 die dubbel is ingeënt heeft nu meer kans om te sterven aan COVID dan een ongevaccineerde persoon van dezelfde leeftijd.
 

 
 

Negatieve effectiviteit van vaccins in de echte wereld

 
The Daily Expose berekent en maakt grafieken van de effectiviteit van de COVID vaccinatie in de praktijk, en het is slecht nieuws:18

“Als de percentages per 100.000 hoger zijn onder de gevaccineerden, wat het geval is, dan betekent dit dat de COVID-19 injecties in de praktijk een negatieve effectiviteit blijken te hebben. En door de formule van Pfizer voor de effectiviteit van vaccins te gebruiken, kunnen we nauwkeurig bepalen wat de effectiviteit in de praktijk voor elke leeftijdsgroep is.
 
Pfizer’s vaccinformule: Niet gevaccineerd aantal per 100k – Gevaccineerd aantal per 100k / Niet gevaccineerd aantal per 100k x 100 = Vaccin Effectiviteit
 
Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerden boven de 18 jaar tussen de 2 en 3 keer meer kans hebben om besmet te raken, met een vaccin-effectiviteit van min-87% onder 18- tot 29-jarigen, en een vaccin-effectiviteit van min-178% onder de 80-plussers.
 
Alle dubbel gevaccineerde mensen ouder dan 30 hebben 0,2 tot 2 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, met een vaccin-effectiviteit van min-1% bij de 30- tot 39-jarigen, en een vaccin-effectiviteit van min-76% bij de 80-plussers.
 
De volgende grafiek toont de effectiviteit van het COVID-19 vaccin tegen sterfte onder de dubbel gevaccineerde populatie in Engeland, gebaseerd op de sterftecijfers die hierboven zijn gegeven.
 
Alle dubbel gevaccineerde mensen ouder dan 40 jaar hebben tussen de 2 en 3 keer meer kans om te sterven aan COVID-19, met een vaccin-effectiviteit van min-90% onder 30- tot 39-jarigen, en een vaccin-effectiviteit van min-156% onder 80-plussers.”

 

 

 

Pfizer heeft 600 mensen ingehuurd om de ongekende hoeveelheid meldingen van bijwerkingen te kunnen verwerken

 
De afgelopen twee jaar hebben we het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in de gaten gehouden en ons hoofd in ongeloof geschud toen de aantallen elke week met honderden tegelijk stegen en de aantallen van de door alle andere vaccins gemelde bijwerkingen gedurende de afgelopen 32 jaar bij elkaar snel overtroffen.19

Op 25 maart 2022 waren er 1.205.753 meldingen in verband met COVID-vaccins, waaronder 145.781 ziekenhuisopnames en 26.396 sterfgevallen.20 Er is in de moderne geschiedenis nog nooit een medisch product geweest dat daar zelfs maar bij in de buurt kwam. Niets is zo schadelijk en dodelijk geweest als deze experimentele injecties.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 heeft Pfizer wereldwijd 126.212.580 doses van zijn mRNA-jab verzonden. Gedeeld door 158.000 bijwerkingen, krijgen we een percentage bijwerkingen per dosis van bijna 1:800.

In een eerdere reeks vrijgegeven documenten hebben we vernomen dat Pfizer 42.086 meldingen heeft ontvangen met een totaal van 158.893 bijwerkingen in de eerste drie maanden van de introductie. In die release werd het aantal verzonden doses geredigeerd, maar in de release van 1 april 2022 werd het niet geredigeerd, wat betekent dat we nu het percentage bijwerkingen kunnen berekenen dat in die eerste drie maanden aan Pfizer is gemeld.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 heeft Pfizer wereldwijd 126.212.580 doses van zijn mRNA-jab verzonden. Gedeeld door 158.000 bijwerkingen, krijgen we een percentage bijwerkingen per dosis van bijna 1 op 800,21 wat gewoon krankzinnig onverantwoord is.

We hebben nu ook documentatie waaruit blijkt dat Pfizer eind februari 2021 600 extra fulltime medewerkers in dienst heeft genomen om de ongekende toestroom van meldingen van bijwerkingen te verwerken, en ze voorspelden toen al dat dit er eind juni 2021 meer dan 1.800 zouden zijn.22

Uiteindelijk zal de COVID-prik de geschiedenis ingaan als de grootste medische fraude ooit, met de bereidwillige medewerking van zowel medicijnfabrikanten als regelgevende instanties. En het einde is nog niet in zicht.

In maart 2022 gaf de FDA toestemming voor doses 4 en 5, gebaseerd op een studie23,24 die aantoonde dat een vierde injectie van Moderna 11% effectief was en bijwerkingen veroorzaakte bij 40% van de ontvangers, en een vierde injectie van Pfizer 30% effectief was en bijwerkingen veroorzaakte bij 80% van de mensen.

Ik weet niet zeker wat er nodig is om een einde te maken aan deze nachtmerrie op het gebied van de volksgezondheid en om de verantwoordelijke partijen ter verantwoording te roepen voor hun criminele gedrag, maar blijkbaar hebben we de kritische massa daarvoor nog niet bereikt.

 

 
Bronnen:
 
1,12. https://nakedemperor.substack.com/p/new-pfizer-document-shows-immunosuppression?s=r
2,3. https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-fda-documents-contradict-covid-vaccine-safety-narrative/
4. https://merylnass.substack.com/p/official-documents-reveal-enormous?token=&s=r
5,6. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf
7,8,10,13,14,16,18. https://dailyexpose.uk/2022/04/03/confidential-pfizer-docs-official-gov-data-vaccinated-suffering-ade/
9. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
11. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011e3.htm
15,17. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1066759/Vaccine-surveillance-report-week-13.pdf
19,20,21. https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-hired-600-people-vaccine-injury-reports/
20. https://openvaers.com/
23. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.15.22270948v1
24. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2202542
 

 

 
Bron originele artikel: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/04/14/covid-shot-caused-immunosuppression.aspx

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This