FDA vraagt rechtbank om volledige vrijgave van documenten van Covid-vaccins van Pfizer met 55 jaar uit te stellen

door | 24 nov 2021 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Rechten

Met een WOB-verzoek kunnen burgers, wetenschappers of journalisten via de ‘Wet Openbaarheid Bestuur’ overheidsinstanties verzoeken bestuurlijke stukken openbaar te maken. In een democratie zijn er immers geen geheimen?

Sinds COVID zijn intrede deed is dit helaas verleden tijd en WOB-verzoeken – die binnen een termijn van een maand moeten worden beantwoord – worden niet of nauwelijks gehonoreerd. Het onderstaande artikel werd gepubliceerd in ‘The Vaccine Reaction’ en gaat over een zich voortslepend WOB-verzoek in USA.

De FDA is het orgaan dat toestemming verleent om nieuwe vaccins op de markt te brengen. Zij wil 55 jaar om het WOB-verzoek te verwerken dat vraagt om openbaarmaking van de door Pfizer aangeleverde documenten waarop de licentie is verstrekt om het vaccin op de markt te brengen. Huh? Zijn de wetenschappers van Pfizer die de deze documenten hebben aangeleverd überhaupt nog in leven tegen die tijd? Wat heeft de FDA te verbergen?

 

 

FDA vraagt rechtbank om volledige vrijgave van documenten van Covid-vaccins van Pfizer met 55 jaar uit te stellen

Op 16 september 2021 heeft een groep van meer dan 30 artsen, professoren en wetenschappers van verschillende universiteiten in de Verenigde Staten die strijden voor medische transparantie een Freedom of Information Act (FOIA) rechtszaak tegen de U.S. Food and Drug Administration (FDA) aangespannen.

In antwoord op deze zaak heeft de FDA een federale rechter gevraagd de volledige vrijgave van alle documenten die de FDA in haar bezit heeft die betrekking hebben op de licentie – toestemming om het vaccin op de markt te brengen) van 3 augustus 2021 voor het “Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin” (ook bekend als BNT162b2) uit te stellen tot het jaar 2076.1,2,3,4

De rechtszaak, die in de U.S. District Court for the Northern District of Texas is aangespannen door de non-profit Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), kwam er nadat de FDA een verzoek van de PHMPT om de vrijgave van de documenten te bespoedigen, had afgewezen. De FDA en het PHMPT konden het niet eens worden over een tijdschema voor de openbaarmaking.1,2,3,5

De advocaten van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), die de FDA vertegenwoordigen, stellen voor dat de FDA toestemming krijgt om 500 pagina’s per maand vrij te geven op “voortschrijdende basis”.2,3

De advocaten van het Department of Justice (DOJ-advocaten) schreven:

“Door het verwerken en het geven van tussentijdse antwoorden op basis van het vrijgeven van documenten in stappen van 500 pagina’s, zal de FDA meer pagina’s kunnen verstrekken aan meer verzoekers, waardoor een systeem wordt vermeden waarin een paar grote verzoeken de eindige verwerkingsbronnen monopoliseren en waarin aan minder verzoeken van indieners kan worden voldaan.”2

Maar advocaat Aaron Siri, wiens kantoor, Siri & Glimstad LLP uit New York, het PHMPT in de rechtszaak vertegenwoordigt, merkt op:

“Het kostte de FDA precies 108 dagen vanaf het moment dat Pfizer begon met het produceren van de gegevens voor de vergunning tot het moment dat de FDA een vergunning verleende voor het op de markt brengen van het Pfizer vaccin. De FDA heeft, zoals zij zelf zegt, een “intensieve, robuuste, grondige en volledige beoordeling en analyse van deze documenten uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het Pfizer-vaccin veilig en effectief was om in aanmerking te komen voor het verlenen van een vergunning”. Terwijl zij die intensieve beoordeling van de documenten van Pfizer in 108 dagen kan uitvoeren, vraagt zij nu om meer dan 20.000 dagen om deze documenten aan het publiek beschikbaar te stellen.3

 

 

FOIA-verzoeken moeten snel worden afgehandeld

De FOIA-wet, die in 1967 is aangenomen, vereist dat instanties van de federale overheid binnen 20 werkdagen reageren op FOIA-verzoeken, tenzij er sprake is van “ongebruikelijke omstandigheden.”2,6 Dergelijke omstandigheden omvatten een of meer van de volgende situaties:

• het departement moet antwoorden zoeken en verzamelen bij een veldkantoor of een andere entiteit die losstaat van het kantoor dat het verzoek behandelt;
• het verzoek betreft een “omvangrijke” hoeveelheid documenten die moeten worden opgespoord, gecompileerd en gecontroleerd; of
• het departement moet overleggen met een andere federale instantie of met twee of meer departementen van Justitie die een aanzienlijk belang hebben bij de informatie waarop het verzoek betrekking heeft.6

 
De advocaten van DOJ beweren dat het PHMPT ongeveer 329.000 pagina’s documenten zoekt die betrekking hebben op het “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin” en dat de FDA de informatie niet kan vrijgeven zonder deze eerst te controleren om “vertrouwelijke bedrijfsinformatie en informatie over handelsgeheimen van Pfizer of BioNTech en persoonlijke informatie van patiënten die hebben deelgenomen aan klinische tests te verwijderen”.2

Maar de advocaten van de eisers, Siri en John Howie van Howie Law, PC uit Dallas, Texas, betogen:

“Het hele doel van de FOIA is het zeker stellen van overheidstransparantie. Het is moeilijk een grotere behoefte aan transparantie te bedenken dan onmiddellijke openbaarmaking van de documenten waarop de FDA zich baseerde om een licentie te verlenen voor een product dat nu aan meer dan 100 miljoen Amerikanen wordt voorgeschreven op straffe van verlies van hun carrière, hun inkomen, hun militaire status, of nog veel erger.”2

 

 

Transparantie over het COVID-vaccin van Pfizer is belangrijk

Gezien het belang van deze kwestie en wat er op het spel staat voor zoveel Amerikanen, wijzen Siri en Howie erop dat de FDA “zich had moeten voorbereiden op het vrijgeven (van gegevens over het “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin”) tegelijkertijd met het verlenen van de vergunning. In plaats daarvan heeft zij het tegenovergestelde gedaan.” Ze voegen eraan toe dat de FDA zelf heeft gezegd dat er “niets belangrijkers is dan de vergunningverlening voor dit vaccin en transparant zijn over dit vaccin.”2

“Het beoordelen van deze informatie zal het lopende publieke debat over de deugdelijkheid van het beoordelingsproces van de FDA beslechten,” aldus Siri en Howie.2

 

 

Bronnen:
1. Case 4:21-cv-01058-P. Public Health and Medical Professionals for Transparency vs Food and Drug Administration. United States District Court for the Northern District of Texas Sept. 16, 2021.
2. Greene J. Wait what? FDA wants 55 years to process FOIA request over vaccine data. Reuters Nov. 18, 2021.
3. Pentchoukov I. FDA Asks Court for 55 Years to Fully Release Pfizer COVID-19 Vaccine Data. The Epoch Times Nov. 17, 2021.
4. Press release. FDA Approves First COVID-19 Vaccine. U.S. Food and Drug Administration Aug. 23, 2021.
5. Public Health and Medical Professionals for Transparency.
6. Department of Justice Archives. FOIA. U.S. Department of Justice.

 

 
Bron originele artikel: https://thevaccinereaction.org/2021/11/fda-asks-court-for-55-years-to-fully-release-documents-on-pfizer-covid-biologic/

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This