Formaldehyde in vaccins – en het onderzoek dat niet naar buiten mag komen

door | 20 jun 2018 | Vaccins

Op 24 Mei 2018 publiceerde het zeer gerespecteerde persbureau Reuters het verontrustende bericht dat het Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ (Milieu Beschermings Agentschap), onder druk gezet door de industrie, de publicatie van een studie over de kankerverwekkende eigenschappen van formaldehyde tegenhoudt. [1]

De link tussen formaldehyde en kanker is al jarenlang internationaal bekend en beschreven. Het RIVM zegt over formaldehyde:

‘Formaldehyde is een kankerverwekkende stof en is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) ingedeeld als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (Groep 1). Formaldehyde veroorzaakt kanker in de neus en luchtpijp en mogelijk leukemie.’ [2]

De Amerikaanse overheidsinstantie ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease Registry), zegt op haar vragenblad over formaldehyde dat:

‘..HHS (Departement of Health and Human Services, eveneens een Amerikaanse overheidsinstantie) in 2011 heeft vastgesteld dat formaldehyde – gebaseerd op voldoende menselijke en dierlijke studies waarbij deze stof werd ingeademd – een erkende kankerverwekkende stof is.’ [3]

 

Het nieuwe rapport van de EPA zou naar verwachting de link tussen formaldehyde en leukemie tot in detail beschrijven. Maar het persbureau Politico meldde op 14 Mei dat een medewerker van president Trump had gewaarschuwd dat de vrijlating van deze studie een ‘public-relations-nachtmerrie’ zou veroorzaken. [1] Kennelijk willen bepaalde ‘relaties’ van het witte huis niet dat de stof formaldehyde een slechte naam krijgt en laat Trump zich beïnvloeden door zijn ‘relaties’?

 

 Formaldehyde in vaccins

De stof formaldehyde wordt tijdens het productieproces van vaccins gebruikt om ‘bacteriën, virussen of gifstoffen in vaccins te doden of te verzwakken’. [4] Het wordt ook aan diverse vaccins toegevoegd als conserveermiddel om de ongewenste groei van bacteriën en schimmels tegen te gaan. [5] Bijsluiters van vaccins op de website van het RIVM (Hep.B-DTP-Infanrix Hexa-ActHib-Boostrix) vermelden ‘sporen van’ of de toevoeging van formaldehyde als conserveringsmiddel. Formaldehyde wordt dus routinematig ingespoten, bij de overgrote meerderheid van onze baby’s op een moment dat het immuunsysteem, belast met het uitscheiden van gevaarlijke stoffen, nog totaal onontwikkeld is.

 

‘Kanker in het bloed’

Volgens het gezondheidsplein is:

 ‘Leukemie is de meest voorkomende kankersoort bij kinderen. Jaarlijks krijgen in Nederland 100 tot 120 kinderen een vorm van leukemie. Bij leukemie zit de kanker in het bloed en ontstaat in het beenmerg die de bloedcellen aanmaakt.’ [6]

De vraag die bewuste burgers zich stellen is uiteraard: Is het mogelijk dat vaccins deels verantwoordelijk zijn voor leukemie bij kinderen? Ouders die deze vraag op het consultatiebureau durven te stellen krijgen meestal het standaard antwoord dat dit niet kan ‘omdat het maar hele kleine hoeveelheden zijn’, of omdat het ‘niet aangetoond is’.

De link tussen formaldehyde en kanker is veelvuldig gelegd, maar de link tussen vaccins en kanker wordt nog steeds ontkend. Het RIVM beperkt zich wat betreft de gezondheidsrisico’s van de stof tot formaldehyde in tabaksrook. Zij heeft het over de ‘hoofdstroomrook’ als je een trekje neemt en de ‘zijstroomrook’ van meerokers, die naast kanker de volgende problemen kunnen geven:

‘Inademing van formaldehyde uit tabaksrook kan ook luchtwegirritatie en beschadigingen van luchtwegcellen veroorzaken. Formaldehyde kan ook irriterend zijn voor de ogen.’ [2]

 

Hoe zit het met de ‘inspuitroute’? Het RIVM zwijgt over de meest voor de hand liggende manier waarop formaldehyde de bloedbaan zal bereiken, en daar ongetwijfeld nog voor onbepaalde tijd aanwezig zal zijn. Heeft het RIVM – of welke instantie dan ook – zich ervan overtuigd dat geen enkele hoeveelheid formaldehyde bij baby’s, of op latere leeftijd schade kan veroorzaken?

‘Het menselijk lichaam maakt bij de stofwisseling ook zelf formaldehyde.’ zegt het RIVM. ‘De hoeveelheid formaldehyde die in een dosis vaccin voorkomt is vele malen kleiner dan de hoeveelheid die het lichaam zelf dagelijks maakt. Op basis van deze overwegingen is vastgesteld dat formaldehyde in vaccins geen gevaar oplevert voor de gezondheid.’

 Maar klopt dat wel? Maagzuur is ook een stof die het lichaam bij de stofwisseling aanmaakt. Geen probleem als deze stof zich in de maag bevindt, maar we moeten het niet inspuiten! Waar is gedegen wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekt wat de effecten zijn van het injecteren van formaldehyde?

 

Het ontbreken van veiligheidsnormen en gebrek aan wetenschappelijk bewijs

Waar je niet naar zoekt dat zal je niet vinden ook. De doorn in het oog van vele goedgeïnformeerde mensen is het ontbreken van veiligheidsnormen en gebrek aan wetenschappelijk bewijs van veiligheid voor de inhoudsstoffen van vaccins.

 

Veiligheidsnormen:

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ook wel ECHA genoemd), is een overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met bepalen van grenswaarden voor het veilig gebruik van chemische stoffen in Europa. [7] Voor elke stof heeft zij op een ‘Material Safety Data Sheet’ de grens vastgesteld waarboven gezondheidsrisico ontstaat in geval van oogcontact, huidcontact, inslikken en inademen voor volwassenen. [8] ECHA heeft echter géén grenswaarden vastgesteld voor het injecteren van natuurlijke en synthetische stoffen in mensen en dieren.

Daarnaast zijn bedrijven die chemische producten maken zelf wettelijk verplicht om de veiligheid ervan te onderzoeken. Deze gegevens zijn onder andere terug te vinden in rapporten en de eerdergenoemde ‘Material Safety Data Sheets’. Maar fabrikanten zijn wettelijk niet verplicht om de effecten van hun producten te testen in geval van injecteren van de stof bij baby’s, volwassenen en dieren. Dus ook hier geldt dat het product alleen getest is in geval van huid, – of oogcontact, inademen, of doorslikken van het product bij volwassenen.

De uitspraak dat het maar ‘hele kleine hoeveelheden zijn’ en daarom geen schade aan zou kunnen richten is dus gebaseerd op…  een aanname! De veiligheidsnormen voor het injecteren van formaldehyde, of andere synthetische stoffen in baby’s zijn niet vastgesteld.

Wetenschappelijk bewijs:

De enige manier om wetenschappelijk bewijs aan te leveren of het nu wel of niet veilig is om resten formaldehyde in te spuiten bij baby’s grootschalig vergelijkend onderzoek met een ONGEVACCINEERDE controlegroep. Deze vorm van wetenschappelijk onderzoek noemt men CRT-studies (Clustered Randomized Trials). Het houdt in dat een grote groep kinderen in tweeën gedeeld wordt en er één groep wel en één groep geen vaccins krijgt. Dan kan men de beide groepen vergelijken wat betreft het voorkomen van aandoeningen en ziektes. Met alle stapels onderzoeken die er zijn (promotieonderzoek, epidemiologisch onderzoek, kwaliteitsstudies etc. etc.) blijken CRT-studies die (combi)vaccins bestuderen in de leeftijdsgroep dat de vaccins toegediend worden (en de jaren die daarop volgen) nog steeds de grote ontbrekende factor.

De uitspraak dat vaccins veilig zijn, is dus niet afkomstig van de producent van het chemische product, en ook niet van een onafhankelijke, integere organisatie die veiligheidsnormen heeft vastgesteld, maar van de fabrikant van het vaccin. Het betekent dat de fabrikant van het vaccin de veiligheid van haar eigen product beoordeelt, wetend dat miljoenen dollars winst verloren zullen gaan als zou blijken dat het vaccins schade zou kunnen veroorzaken. En kennelijk ook dat we er allemaal maar blind op moeten vertrouwen dat de fabrikant integer is, en dat Trump en andere politici het beste met ons voor hebben?

Uit een recent artikel getiteld: ‘Is there a link between vaccines and the rise in pediatric cancer? (Is er een verband tussen vaccins en de toename aan kinderkanker?)’ komt het volgende citaat :

‘Gelijktijdig met de significante toename van het aantal vaccins is een gelijktijdige toename van chronische neurologische en auto-immuunziekten, waaronder kanker bij kinderen. De meeste Amerikaanse bijsluiters van vaccins bevatten een verklaring in de trant van: “Dit vaccin is niet beoordeeld op carcinogene effecten (kankerverwekkende eigenschappen) of mutageen potentieel (capaciteit om genetische afwijkingen te veroorzaken), of verminderde vruchtbaarheid, wat aangeeft dat het potentiële verband tussen kanker en vaccins niet grondig is onderzocht door vaccinfabrikanten. Maar in feite zijn sommige vaccinbestanddelen, zoals formaldehyde, bekende carcinogenen (kankerverwekkende stoffen). [9]

De mogelijke link tussen vaccins en kanker is niet onderzocht. Het staat zelfs op de bijsluiter in Amerika en dat zegt in feite ALLES.

 

De hamvraag

De belangrijkste vraag die we ons dienen te stellen is waarschijnlijk deze: Heeft het zin om gevaarlijke stoffen in te spuiten in gezonde kinderen om infectieziektes te voorkomen, die het kind waarschijnlijk nooit gekregen zou hebben?

Als we niet voor de volle 100% zeker weten of, en zo ja in welke hoeveelheden bepaalde stoffen bij inspuiting chronische ziektes, waaronder kanker kunnen veroorzaken… als we het niet onderzoeken en allemaal maar achter elkaar aan blijven lopen als we zeggen dat het veilig is, zonder onszelf er persoonlijk van te overtuigen dat dit klopt… Is dat niet hetzelfde als spelen met vuur?

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

  1. https://www.reuters.com/article/us-usa-epa-formaldehyde/pressured-by-industry-u-s-epa-slows-formaldehyde-study-release-documents-idUSKCN1IP3EX
  2. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Rook/Schadelijke_stoffen_in_tabaksrook/Formaldehyde
  3. https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=219&tid=39
  4. https://www.vaccines.gov/basics/vaccine_ingredients/index.html
  5. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Formaldehyde_in_relatie_tot_het_RIVM_biocidenrapport_en_het_Rijksvaccinatieprogramma
  6. https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/kinderen-met-kanker/wat-is-leukemie-bij-kinderen/item42841
  7. europa.eu/nl/about-us
  8. https://www.echa.europa.eu
  9. https://www.thevaccinereaction.org/2018/05/is-there-a-link-between-vaccines-and-the-rise-in-pediatric-cancer/

   

   

   

  Over de auteurs:

  Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

  Door Frankema is auteur van het boek: ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This