Hepatitis B-vaccin in de zorg – een overzicht

door | 11 okt 2018 | Vaccins, Ziektes

Wettelijke richtlijnen (Nederland/België)

 
medisch personeelLandelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten

2.5 Beleid ten aanzien van niet-gevaccineerd risicovormend personeel
Een niet-gevaccineerd persoon (die niet immuun is vanwege geklaarde HBV-infectie), mag risicohandelingen verrichten mits hij of zij elk kwartaal getest wordt op HBsAg, waarbij het testresultaat negatief moet zijn (zie pdf ‘Hepatitis B: preventie iatrogene transmissie’, rechts aanklikken).
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/hepatitis-b-preventie-van-iatrogene-transmissie-hbv-hbc-en-hiv

MAAR: Voor risicovormend personeel in de gezondheidszorg kan een geldige HBV-vaccinatiestatus of een onderzoek naar HBV-infectie als functie-eis dienen. Een weigering om zich te laten vaccineren of het niet mee willen werken aan een test op HBV-infectie kan een afkeuringsgrond vormen. De werkgever beslist uiteindelijk of niet aannemen voor de functie het gevolg is.

 

Screening van Risicogroepen op Hepatitis B en C

Gezondheidsraad (november 2016): ‘Het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B- of het hepatitis C-virus kan het beste worden beperkt tot specifieke risicogroepen. Dit adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van VWS. Een algemeen bevolkingsonderzoek vindt de raad niet aangewezen. Daarvoor komen chronische hepatitis B en C TE WEINIG voor.’
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/screening-van-risicogroepen-op-hepatitis-b-en-c-0

 

ARBO-beleid

Volgens het Arbo-omstandighedenbesluit is de werkgever verplicht hepatitis B-vaccinatie aan te bieden aan iedere werknemer als zij aan het hepatitis B-virus blootgesteld kunnen worden. Uw werkgever is wettelijk verplicht u een vaccinatie aan te bieden als uit onderzoek (risico-inventarisatie) blijkt dat u in contact kunt komen met bloed.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Hepatitis/Hepatitis_B_vaccinatie_voor_medewerkers_in_de_gezondheidszorg

 
handen in de boeien

Overheid

Minister Asscher (2015): “Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie is ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid”.
http://www.skipr.nl/actueel/id21913-asscher-vaccinatie-blijft-vrije-keuze-werknemers.html

 

Weigering vaccinatie

KIZA – Kennisinformatiesysteem Infectieziekten bij de Arbeid
Indien er een gerede kans bestaat op de infectieziekten op het werk (te beredeneren aanwezigheid risico) dan MOET vaccinatie aangeboden worden door de werkgever aan de werknemer. De werknemer MAG vaccinatie weigeren. Ook als daar vanuit de aard van de werkzaamheden dringende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld een risico voor derden (cliënten of patiënten). De consequentie kan dan wel zijn dat de desbetreffende werknemer zijn eigen werk niet meer mag verrichten.
https://www.kiza.beroepsziekten.nl/content/gebruikers-handleiding-vizia

 

Hepatitis B-vaccin in België verplicht voor zorgpersoneel

Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen (mei 2011) (HGR 8429) .pdf
pg 3 – Risicocategorieën: De PSO’s kunnen voorkomen bij alle beroepscategorieën die werkzaam zijn in verzorgingsinstellingen, met name: verpleegkundig en medisch personeel, stagiair-geneesheer of -verpleegkundige, laboratoriumpersoneel, pedicure, tandarts, sterilisatiepersoneel, personeel van de dienst pathologische anatomie, zorgkundige, paramedisch personeel, logistiek, onderhoudspersoneel, linnenkamer ziekenhuis, keukenpersoneel, enz.
artsPg 8 – Koninklijk Besluit van 2007: vaccinatie van het blootgestelde personeel: vaccinatie tegen hepatitis B is verplicht. Het betreft iedereen die in een zorg- of preventie-instelling een activiteit uitoefent waarbij hij rechtstreeks of onrechtstreeks blootgesteld wordt aan bloed of lichaamsvochten.
https://www.health.belgium.be/nl/advies-8429-accidentele-contacten-met-bloed

 

Algemene informatie

Beschermingsduur vaccin
RIVM: ‘De inentingen beschermen meer dan 25 jaar tegen hepatitis B.’ http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten/Hepatitis_B

MAAR, volgens de bijsluiter: ‘Zoals met andere hepatitis B-vaccins is de duur van het beschermende effect bij gezonde gevaccineerden momenteel NIET bekend.’ http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_HBVAXPRO_HepB_volw

 

Hepatitis B-vaccin voor volwassenen HBVAXPRO

Ingrediënten en hulpstoffen volgens bijsluiter:
– aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,50 milligram Al+).
– geproduceerd in de gist Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) door recombinant-DNAtechnologie.
– Dit vaccin kan sporen bevatten van formaldehyde en kaliumthiocyanaat.

Contra-indicaties:
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen of spoorresten (bijvoorbeeld formaldehyde en kaliumthiocyanaat).
– HBVAXPRO is niet beoordeeld in vruchtbaarheidsonderzoeken.
– Er zijn geen klinische gegevens over het gebruik van HBVAXPRO bij zwangere vrouwen. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_HBVAXPRO_HepB_volw

 

Afname meldingen

Volgens het RIVM is sinds 2004 het aantal meldingen van acute HBV-infecties (hepatitis B) afgenomen met 47%. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/April_2013/Inhoud_24_04/Incidentie_van_meldingen_van_acute_hepatitis_B_in_2011_lager_dan_ooit

Het aantal acute hepatitis-B-gevallen daalde in 2011 met 22% ten opzichte van 2010 tot een incidentie van 0,9/100.000 patiënten. De belangrijkste transmissieroute is onbeschermde seks (69%).
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-soa-consult

 
Vaccinspuit

Melden bijwerkingen Lareb

https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx?lang=nl-NL

 

Juridisch

21 juni 2017: Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de schadelijke gevolgen van vaccins in Frankrijk. Het betreft de in dit document besproken rechtszaak over het hepatitis B-vaccin, aangespannen door familieleden van een in 2011 overleden man. Zij stelden een schadevordering in tegen Sanofi Pasteur MSD, de fabrikant van het vaccin. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188628&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54559

Uitspraak Europees Hof 2017
Opmerkelijke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: voortaan kan de link tussen een vaccin en een ziekte voor de rechtbank aangetoond worden door een reeks ernstige aanwijzingen, zelfs als daarvoor geen wetenschappelijk bewijs is.
https://www.demorgen.be/buitenland/europees-hof-vaccins-kunnen-oorzaak-zijn-van-ziekte-ook-zonder-wetenschappelijk-bewijs-b4b6b3b0/

De bron van deze Nederlands, – en Engelstalige uitspraak schijnt verwijderd te zijn van het internet, maar de eindconclusie is hier wel (in het Frans) te beluisteren:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I140439

 
22 december 2017
EifeltorenFranse staat veroordeeld voor bijwerkingen verplichte hepatitis B-vaccin
De Franse staat werd op 22 december door de rechtbank van beroep van Nantes veroordeeld tot het betalen van meer dan 190.000 euro aan een medisch secretaresse, die ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelde na een serie van 3 verplichte doses hepatitis B-vaccin in mei 1994. Vanaf juli 1994 begonnen de lichamelijke aandoeningen, waaronder spierpijn en chronische vermoeidheid.
Ook in 2015 werden 2 verpleegkundigen met vaccinatieschade ten gevolge van het hepatitis B-vaccin door de rechtbank in het gelijk gesteld. Een verband met de aandoening ‘Macrophagic Myofasciites Syndrome’ (soort chronischvermoeidheidsyndroom/fibromyalgie, voornamelijk optredend bij volwassenen) en de hoge aluminiumtoevoeging in dit vaccin werd toen aangetoond.
Frankrijk kent een compensatieprogramma vaccinatieschade (net als 20 andere landen wereldwijd – Nederland en België hebben zich hier NIET bij aangesloten).
http://www.20minutes.fr/societe/2193443-20171226-etat-condamne-verser-190000-euros-secretaire-medicale-vaccinee-contre-hepatite-b

In Frankrijk zijn er diverse rechtzaken geweest, en nog gaande, door een aangetoond verband tussen multiple sclerose (MS) en het hepatitis B-vaccin. In 2015 kreeg een slachtoffer (ex-verpleegster) 2,4 miljoen euro als schadevergoeding. Dit land kan dus wel beroep doen op een fonds vaccinatieschade (net als wereldwijd in 20 andere landen, België en Nederland hebben zich hier niet bij aangesloten). http://www.europe1.fr/sante/hepatite-b-2-4-millions-d-euros-pour-une-sclerose-apres-le-vaccin-2202453

Na een meer dan 10 jaar slepende rechtszaak, werd GSK in 2012 voor 100% aansprakelijk gesteld voor de diagnose multiple sclerose bij een jonge vrouw in 1998, enkele maanden na haar laatste vaccinatie met Engerix B (hepatitis B). GSK werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 396.000 euro aan de 27-jarige vrouw. Honderden gelijkaardige klachten zijn de afgelopen jaren ingediend en in behandeling. http://www.liberation.fr/societe/2009/06/25/le-labo-gsk-reconnu-responsable-d-une-sclerose-en-plaques_566908

 

Studies

vader die studeerdMacrophagic myofasciitis associated with vaccine-derived aluminium
https://www.mja.com.au/journal/2005/183/3/macrophagic-myofasciitis-associated-vaccine-derived-aluminium

New study strongly suggests hepatitis B vaccination in France sparked a wave of new cases of MS
There has been considerable suspicion about a link between hepatitis B vaccination and the development of multiple sclerosis. This new study examined detailed national data in France around the mass vaccination of French adults in the mid 1990s.
Dominique Le Houezec has established a firm link between these vaccinations and a sudden rise in the number of cases of MS developing in France.
https://overcomingms.org/new-study-strongly-suggests-hepatitis-b-vaccination-france-sparked-wave-new-cases-ms/

Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination
The figures available in France thus show a definite statistical signal in favor of a causal link between the HB vaccine event and the apparition of MS with a maximum correlation in the 2 years following immunization. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/

Frankrijk – de hepatitis B affaire – 17 jaar onderzoek voor niks!
Het parket van Parijs heeft haar dossier over bijwerkingen van dit vaccin (na 17 jaar diepgaande onderzoeken!) dan ook moeten afsluiten wegens hun falen om een wetenschappelijk bewijs daarvoor te vinden. Wanneer rechters/advocaten dit als argument zullen gaan gebruiken, zal dit volgens het dagblad Le Parisien als het zoveelste juridisch fiasco beschouwd kunnen worden.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-de-l-hepatite-b-17-ans-d-enquete-pour-rien-04-01-2016-5419717.php

Dit ging er aan vooraf (2003): ‘Therefore, the WHO recommended an epidemiological survey, currently conducted by the French agency AFSSAPS, aimed at substantiating the possible link between the focal macrophagic myofasciitis lesion (or previous immunization with aluminium-containing vaccines) and systemic symptoms’. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660567

 

Samenvatting van enkele artikelen in de reguliere pers – maart 2018

krantenDe regionale rechtbank van het hof van beroep van Montpellier heeft in een vonnis van 7 maart 2018 de wettelijke aansprakelijkheid bevestigd van de multiple sclerose die een militair (luchtmacht) opliep na het vaccineren in 2005 tegen hepatitis A en B plus gele koorts. Hij is vandaag zwaar gehandicapt en kan niet meer werken. De rechters oordeelden dat de wetenschappelijke samenhang tussen het vaccin en multiple sclerose, een ziekte waarvan de oorzaak onbekend blijft, niet met zekerheid kan worden vastgesteld, maar dat de afwezigheid van andere mogelijke “oorzakelijke factoren” voldoende is om het slachtoffer vergoeden. De militair was in goede gezondheid toen hij zich bij het leger aansloot, verplichte medische controles had ondergaan en geen verslavingen, allergieën of familiegeschiedenis had die het ontwikkelen van deze ziekte kon verklaren.

De rechtbank baseerde zich ook op de opmerkelijke uitspraak van het Europees Hof vorig jaar juni: ‘Voortaan kan de link tussen een vaccin en een ziekte voor de rechtbank aangetoond worden door een reeks ernstige aanwijzingen, zelfs als daarvoor geen wetenschappelijk bewijs is. Als een ziekte zich ontwikkelt kort na het toedienen van een vaccin, de patiënt voordien gezond was, de ziekte in zijn familie niet voorkomt, en een aanzienlijk aantal gevallen gemeld wordt, kan dat volgens het Europees Hof dienen als voldoende bewijs.’

Daarnaast werd in januari van dit jaar de fabrikant van het hepatitis B-vaccin (Sanofi) door het Hof van Beroep van Bordeaux Sanofi verantwoordelijk gesteld voor het oplopen van MS van een 53-jarige man die enkele maanden na het toedienen van drie hepatitis B-injecties zwaar ziek werd.

 

 

 
Bronnen:
http://www.midilibre.fr/2018/03/15/militaire-atteint-de-sclerose-en-plaques-apres-un-vaccin-l-armee-condamnee-a-montpellier,1640805.php
Vaccinatieschade hepB: http://www.libreactu.fr/vaccin-et-sclerose-en-plaques-la-cour-dappel-de-bordeaux-condamne-sanofi/
 

 

 
Over de auteur:
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccingerelateerde onderwerpen. Zij maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This