Het grote bedrog

door | 25 aug 2023 | COVID-19 vaccin

Het onderstaande artikel van Ella Ster is de volgende nagel aan de doodskist van de ‘Corona-pandemie’. Was het eigenlijk wel een medische aangelegenheid? Lees verder!
 

 

Het grote bedrog

Waren de Covid-maatregelen en vaccins een medische aangelegenheid, waarbij enkel wetenschappers, artsen en de farmaceutische industrie betrokken waren? Uit overheidsdocumenten blijkt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) de eigenaar van het Covid-19 vaccinatieprogramma was. “Het was (en is nog steeds) een militaire operatie die volledig aangestuurd en gecontroleerd wordt door DARPA en het Amerikaans ministerie van Defensie,” zegt klokkenluider Carine Knapen.

De Armed Forces Press is de belangrijkste onderzoekskrant van het Amerikaanse leger. Op 5 januari 2023 publiceerden zij een schokkend artikel over de grote betrokkenheid van het ministerie van Defensie (DoD) bij het Covid-19 vaccinprogramma.

Het artikel is inmiddels van hun website verwijderd, waarbij opvallend genoeg aan eerder gearchiveerde artikelen op Wayback Machine een redirect is toegevoegd, waardoor de oorspronkelijke publicatie niet meer getoond wordt. De tekst uit het artikel is echter nog wel te lezen op de Substack-pagina van de arts Ana Maria Mihalcea, MD, PhD.
 
 

Het goedkeuringsproces voor het vaccin was een toneelstukje

Inhoud van het artikel:

Uit overheidsdocumenten blijkt dat het ministerie van Defensie de eigenaar van het Covid-19 vaccinatieprogramma was, dit uitvoerde en toezicht op het programma hield, als een “tegenmaatregel” tegen buitenlandse aanvallen. Terwijl het publiek werd gebombardeerd met een georkestreerde angstcampagne, behandelde de Amerikaanse regering de Covid reactie als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Het onderzoek en de documenten zijn verkregen via de Freedom of Information Act (FOIA, de Amerikaanse variant op WOO, wet open overheid), door een voormalig leidinggevende van het farmaceutische Contract Research Organization (CRO), Sasha Latypova, en juridisch onderzoeker Katherine Watt.

Nieuwe documenten onthullen dat het ministerie van Defensie (DoD) het Covid-19 programma vanaf het begin heeft beheerst. Het goedkeuringsproces voor het vaccin van de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration) was een toneelstukje. De undercoveroperatie werd georkestreerd met behulp van drie cruciale juridische manoeuvres:

1. De Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) wet;
2. Emergency Use Authorization (EUA, Autorisatie voor gebruik in noodgevallen) en;
3. Transaction Approvals&nbsp (OTA’s).

Deze beschermde Big Pharma, agentschappen en medische deelnemers die ongereguleerde vaccins leverden, zonder enige aansprakelijkheid.
 
 

Het Amerikaanse ministerie van Defensie coördineerde alle Covid-maatregelen

 
VaccinatiespuitOperatie Warp Speed was een publiek-private samenwerking die door de overheid van de Verenigde Staten werd opgezet om de ontwikkeling, productie en distributie van Covid-19 vaccins te versnellen. Dit gebeurde in samenwerking met de Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid (Department of Health & Human Services, HHS), die zich richt op een aantal programma’s om gezondheidsbedreigingen tegen te gaan.

Volgens de rapporten van Operation Warp Speed en de ASPR heeft het ministerie van Defensie (DoD) de opdracht gegeven voor de ontwikkeling, productie en distributie van Covid-maatregelen, heeft hierop toezicht gehouden en deze nauw beheerd, voornamelijk met behulp van het eerder opgezette netwerk van militaire aannemers en consortia van het DoD.
 
 

Omzeilen van regelgeving en product controle

Het DoD, BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) en HHS bestelden alle Covid-maatregelen, inclusief ‘vaccins’, als grootschalige demonstratieprototypes voor productie, waarbij ze de regelgeving en transparantie onder de Other Transaction Authority (OTA) omzeilden.

Als prototypes die tijdens de particuliere sector onder de ‘autorisatie voor gebruik in noodgevallen’ (EUA) werden gebruikt, hoeven de Covid-maatregelen, waaronder ‘vaccins’, niet te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van productiekwaliteit, veiligheid en etikettering.

“De implicatie is dat de Amerikaanse overheid het gebruik van niet-conform biologisch materiaal op Amerikanen toestond en financierde zonder de wettelijke status als ‘prototype’ te verduidelijken, waardoor het materiaal niet onderworpen was aan normaal regulerend toezicht, terwijl er een frauduleuze pseudo-‘regulerende’ presentatie aan het publiek werd gehandhaafd.” zei Sasha Latypova, die samen met Katherine Watts de klok over deze zaak luidde.

“Het meest ongelooflijke is het feit dat de huidige wetten, uitgevaardigd door het Amerikaanse Congres, deze doofpotacties legaal lijken te maken.”

 
 

Geen aansprakelijkheid voor fabrikanten

Het Amerikaanse volk werd wijsgemaakt dat de FDA, het CDC (Centers for Disease Control and Prevention, het Amerikaanse RIVM) en boegbeelden zoals Anthony Fauci, toezicht hielden op het Covid-19 vaccinprogramma. Hun betrokkenheid was een georkestreerde informatie-operatie. Alle beslissingen met betrekking tot het Covid-19 vaccinonderzoek, de aankoop, de distributie en het delen van informatie werden strak gecontroleerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD).

Honderden contracten voor Covid-maatregelen zijn aan het licht gebracht en het onderzoek ervan onthult een hoge mate van controle door de Amerikaanse overheid (DoD/BARDA). Het specificeert de omvang van de te leveren producten alleen als ‘demonstraties’ en ‘prototypes’, en sluit klinische proeven en kwaliteitscontrole van de productie uit.

Om ervoor te zorgen dat het farmaceutische bedrijf zonder financieel risico nep-klinische proeven kan uitvoeren, voorzien de contracten in het wegnemen van alle aansprakelijkheid voor fabrikanten en alle contractanten in de leverings- en distributieketen onder de PREP Act 2005 en aanverwante federale wetgeving.
 
 

Lastercampagne tegen artsen en werkzame geneesmiddelen

 
Op het moment dat Covid-19 toesloeg, werd er een grote informatie-operatie opgezet. De Amerikaanse overheid, de inlichtingendiensten, de media en grote technologiebedrijven werkten samen om een intensieve lobbycampagne op te zetten en uit te voeren om de wettelijke aanwijzing van het vaccin onder de Emergency Use Authorization Act veilig te stellen, terwijl andersdenkende artsen, critici en levensvatbare alternatieve behandelingen werden belasterd. Deze classificatie maakte een snelle productie mogelijk zonder rekening te houden met standaard veiligheids- en volksgezondheids-protocollen.

“Om een vaccin onder de EUA te laten vallen, mogen er geen alternatieve behandelingen of geneeswijzen bekend zijn. Als gevolg hiervan zijn veel bewezen behandelingen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, door de media op de zwarte lijst van ‘paardenwormmiddelen’ gezet, ondanks het feit dat deze goedkope en gemakkelijk verkrijgbare medicijnen ooit bekend stonden om hun werkzaamheid”, schrijft de arts Ana Maria Mihalcea, MD, PhD op haar substack.

Ook de Belgische Carine Knapen dook in deze documenten en schreef op haar Twitter-/X-account: “Het was (en is nog steeds) een militaire operatie die volledig aangestuurd en gecontroleerd wordt door DARPA en het Amerikaans ministerie van Defensie.” DARPA staat voor Defense Advanced Research Projects Agency en is onderdeel van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. “Hieronder een overzicht van de meest relevante contracten die onder de noemer van Covid-19 zijn geplaatst. Let vooral op de datum. U kan elk geciteerd contract in de link raadplegen https://keionline.org/covid-contracts
 


 
 

Overeenkomsten gaan terug tot 2016

Sommige contracten dateren van april 2016, zoals de overeenkomst “tussen de Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen de regering, vertegenwoordigd door het U.S. Army Contracting Command in New Jersey, en het Medical CBRN Defense Consortium (MCDC).” Ondanks dat er in deze vroege contracten nog niet gesproken wordt over ‘Covid’ of ‘Sars-Cov-2’, lijkt men al voorbereidingen te treffen voor hetgeen vier jaar later wereldwijd realiteit werd. De overeenkomsten uit 2016 gingen over het “ontwikkelen van vaccinproductieplatforms die in een vroeg stadium flexibiliteit en diversiteit bieden, met behulp van een grondige kennis van eiwitexpressie in een biologisch systeem dat reproduceerbaar en schaalbaar is”.

Een contract van augustus 2017 met Janssen Research & Development heeft betrekking op “biologische geneesmiddelen en vaccins tegen een breed scala van bedreigende agentia”. Een contract van mei 2017 met Merck is bijna geheel zwart gelakt. Net als een contract van juni 2018 voor een “Cue Health Monitoring System” voor onder andere het “Multiplex Respiratoir Pathogenenpatroon (RSV, Coronavirus)”. Een ander contract van september 2019 gaat over het leveren van infrarood voorhoofd thermometers, alsof men wist (of erop aanstuurde) dat daar een half jaar later wereldwijd grote vraag naar zou zijn.

Waren deze contracten bedoeld om goed voorbereid te zijn op de pandemie, of om de plandemie voor te bereiden? Het is hoe dan ook opmerkelijk dat de contracten gesloten zijn met het ministerie van Defensie, waardoor de indruk ontstaat dat de inzet van medische, diagnostische en farmaceutische middelen, zoals vaccins, onderdeel van een militaire operatie waren.

President Donald Trump moet van deze DoD-contracten en het DARPA-programma op de hoogte zijn geweest. Carine Knapen schrijft: “Ja, dat was hij. Toen hij in functie was, keurde hij elk jaar het gedetailleerde budgetplan van Defensie en DARPA goed.” In een andere Tweet schrijft ze: “Bovendien heeft het DoD een verborgen agenda die het daglicht niet kan verdragen en ingekapseld zit in een aparte afdeling, met name DARPA, die overigens ook een apart budget toegewezen krijgt van de president en eigenlijk volledig op zichzelf draait.”
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This