Het is tijd om ons onafhankelijk te verklaren van pro-vaccinatoren

door | 7 jul 2023 | COVID-19 ziekte, Rechten

Barbara Loe Fisher is de initiatiefneemster van het Amerikaanse National Vaccine Information Center (NVIC) – opgezet om het publiek te informeren over vaccins. Het is een van de meest inspirerende vrouwen die ik ooit heb ontmoet. Zowel in het gesproken als het geschreven woord weet zij mensen te raken. De onderstaande, voor u vertaalde tekst van haar artikel It is time we declare our independence from the vaccinators zou naar mijn idee iedereen moeten lezen.
 
 
Op 4 juli 2023 is het 247 jaar geleden dat de Onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld door Thomas Jefferson en ondertekend door afgevaardigden van 13 Amerikaanse koloniën, die daarmee formeel de onafhankelijkheid verklaarden van de politieke controle door de koning van Engeland.1 “Licht en vrijheid gaan samen” zei Jefferson2 en in zijn laatste brief aan John Adams voordat hij en Adams beiden stierven op 4 juli 1826, voorspelde Jefferson dat geen enkele despoot, of tiranniek rijk, in de toekomst in staat zou zijn om de menselijke geest van verzet die waakt over onze vrijheid, te verslaan. Jefferson, een fervent voorstander van individuele rechten,3 zei: “De vlammen die op 4 juli 1776 ontstoken werden, hebben zich over een veel te groot deel van de wereld verspreid om door de zwakke machines van het despotisme gedoofd te kunnen worden. Integendeel, zij zullen deze machines en allen die ze besturen, verzwelgen.”4,5

Had Jefferson met zijn voorspelling gelijk? Of kon hij, als een van de eerste en meest invloedrijke voorstanders van pokkeninenting,6 zich niet voorstellen dat de wetenschappelijke en medische beroepen waar hij zo van hield7 op een dag lucratieve wereldwijde zakelijke partnerschappen met de industrie en de overheid zouden smeden. En dat zij een Volksgezondheids-imperium zouden creëren dat een veel grotere bedreiging voor de vrijheid is geworden dan de monarchie waar hij en zijn mede-revolutionairen in 1776 tegen in opstand kwamen.8,9,10
 
baby krijgt vaccinNadat mijn (BLFisher) zoon in 1980 beschadigd was door de giftige ‘whole cell’ kinkhoestvaccin-component in de DPT-injecties,11 heb ik in 1982 samen met andere ouders van kinderen met DPT-vaccinletsel de liefdadigheidsinstelling opgericht die tegenwoordig bekend staat als het National Vaccine Information Center (NVIC). De organisatie heeft als missie het voorkomen van vaccinatieschade en -sterfte door middel van publieksvoorlichting.12,13 En we hebben 41 jaar lang het wettelijke recht verdedigd om vrijwillige beslissingen te kunnen nemen over vaccinatie.14,15

Vanaf 1980 heb ik het Volksgezondheids-imperium zien groeien en “no-exemption” (geen uitzondering) vaccinatiewetgeving gebruikt zien worden als de speerpunt in de grote cultuuroorlog die dit land en andere landen over de hele wereld in zijn greep houdt. Het is een ideologische en politieke oorlog die al aan de gang is sinds de 19e eeuw,16,17 waarbij degenen die geloven in het recht op autonomie en vrijheid tegenover degenen staan die geloven in gecentraliseerde, autoritaire overheidscontrole.18,19,20,21 Hoe het afloopt zal bepalen wat vrijheid betekent voor menselijke populaties over de hele wereld gedurende deze en vele komende eeuwen.

Wat er op het spel staat is of ons fysieke lichaam, dat onze geest en ziel huisvest, verder zal worden gereguleerd, veranderd en gebruikt – zonder onze vrijwillige toestemming – om doelen te bereiken die worden nagestreefd door nationale regeringen of, zoals sommigen voorspellen, een toekomstige wereldregering (‘One World Government’).22,23
 
 

De nieuwe aristocratie: Bevoorrechte “deskundigen” maken de dienst uit

 
De meest uitgesproken voorstanders van gedwongen vaccinatie hebben altijd de rangen gevuld van beroepen die een hoge academische graad vereisen – zoals een M.D., Ph.D., J.D. – of een andere eretitel die automatisch een verhoogde status in de samenleving oplevert met alle respect, economische en sociale klassenvoordelen die bij dat privilege horen.24,25,26,27,28,29,30 Anders dan in de 18e eeuw, toen de Amerikaanse kolonies vochten voor de vrijheid van een koning, wordt de macht in westerse samenlevingen niet langer uitgeoefend door koningen en koninginnen, en andere aristocratische leden van erfelijke monarchieën. In deze tijd wordt de macht in de meeste samenlevingen met representatieve democratische regeringen en constitutionele republieken uitgeoefend door een nieuwe aristocratie. Door een spinnenweb van hoogbetaalde wetenschappelijke, medische, juridische en zakelijke “experts” met hoge titels die werken voor regeringen,31 het farmaceutische32 en medische bedrijfsleven,33 Big Tech,34,35 het militair-industriële complex,36 bedrijfsmedia,37,38 bankwezen,39,40 en andere instellingen.41,42,43,44,45
 
Politici vertrouwen vaak op deze deskundigen met een titel – zoals Dr. Anthony Fauci – om hun te vertellen wat ze moeten geloven en doen, vooral wanneer ze onder de vlag van de “wetenschap” vliegen en een noodsituatie voor de volksgezondheid afkondigen.46 Politici hebben de macht om wetten te maken die de rest van ons regeren, en ze oefenen die macht snel uit wanneer angst voor het onbekende het rationele denken in de weg staat.

Een van de grootste oerangsten van de mens is de angst voor de dood. En de wetenschappelijke experts die de lakens uitdelen bij gezondheidsinstanties van de overheid en bij de Verenigde Naties – vooral de Wereldgezondheidsorganisatie – weten dat, en werken samen met hun Big Pharma, Big Tech en andere partners van het Grote Geld.47,48,49,50 Toen ze in de winter van 2020 een COVID pandemie uitriepen, gebruikten ze de angst voor de dood en hun “expert”-status als wapens om mensen over te halen hun rationele denkvermogen op te geven, het ongelooflijke voor waar aan te nemen, en hun vrijheid op te geven voor de illusie van veiligheid.

Tijdens gedeeltelijke of volledige lockdowns kregen ten minste 4,5 miljard mensen in meer dan 100 landen, waaronder 310 miljoen Amerikanen in 43 staten, plotseling het bevel om thuis te blijven.51,52,53,54 Er werd ons verteld om onze ademhaling te belemmeren met papieren en plastic mondkapjes – zelfs voor kinderen van nog maar twee jaar oud – en om op een afstand van twee meter van anderen te blijven als we een openbare ruimte binnengingen.55

In een shocktoestand zagen we hoe de politie boetes uitdeelde aan mensen zonder mondkapjes en drones inzette om mensen naar binnen te sturen.56,57 We zagen hoe politici restaurants, winkels, sportscholen, parken, theaters, kerken en scholen sloten, wat leidde tot isolement, geestesziekten en economische ondergang.58,59,60

We rouwden met de families die niet de hand konden vasthouden van hun geliefden die stierven in bejaardentehuizen en verpleeghuizen, en om de ouderen die stierven in ziekenhuizen nadat ze aan beademingsapparatuur waren gelegd, waardoor de meesten van hen omkwamen.61,62We voelden ons machteloos toen gezondheidsfunctionarissen van de overheid tegen artsen zeiden dat ze medicijnen die al waren goedgekeurd, zoals Ivermectin, niet mochten gebruiken om COVID-complicaties te voorkomen of om zieken te genezen.63,64,65

Maar het grootste wapen dat gebruikt werd tijdens het hoogtepunt van de COVID hysterie was een heel oud wapen, een wapen dat al meer dan 200 jaar gebruikt wordt. Waarschuwend dat “niemand veilig is totdat iedereen veilig is”66 gaven de experts die de leiding hadden bij de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en bij gezondheidsinstanties van de overheid, opdracht om ieder mens in de wereld te injecteren met een farmaceutisch product dat “vaccin” wordt genoemd. Een product dat met winstoogmerk wordt verkocht en dat kan schaden, doden of niet werkt zoals wordt geadverteerd. Mensen werden opgespoord, onder druk gezet en uiteindelijk werden velen gedwongen zich te laten vaccineren of ernstige gevolgen te ondergaan.67

Geen inentingen, geen school.68 Geen inentingen, geen medische zorg.69 Geen inentingen, geen baan.70,71,72 Geen inentingen, geen reizen.73 Geen inentingen, geen leven.
 

 

De vaccinators regeerden met ijzeren vuist

 
Volgens de New York Times kreeg meer dan 72 procent van de wereldbevolking – zo’n 5,5 miljard mensen, waaronder naar verluidt 80 procent van de Amerikaanse bevolking – minstens één COVID-injectie,74 een “biologisch product” dat alleen al in de VS meer dan 1,5 miljoen meldingen van ongewenste bijwerkingen heeft opgeleverd.75,76

De vaccinators – personen die farmaceutische producten die “vaccins” worden genoemd ontwikkelen, verkopen, in licentie geven, aanbevelen, toedienen, promoten en verplichten – bestaan al net zo lang als de Verenigde Staten van Amerika. De beroemdste vaccinator, aan wie het concept van vaccinatie wordt toegeschreven, was een 18e eeuwse arts uit Engeland – Edward Jenner. De legende vertelt het onwetenschappelijke verhaal dat Dr. Jenner in 1796 de pus van een koepokken-laesie op de huid van een melkmeisje afnam en dit in de arm van een gezond kind kraste in de hoop dat een mildere koepokken-infectie bescherming zou bieden tegen ernstige gevallen van pokken. Het was een experimentele praktijk die verschillende andere artsen in Engeland al jaren toepasten.77,78

Tegen het einde van de 18e eeuw namen de pokken in Londen al op natuurlijke wijze in hevigheid af, maar nog steeds kon 10 tot 30 procent van de mensen eraan sterven en bleven er littekens achter met pukkels.79 Jenner en de andere artsen die gezonde kinderen met een dierziekte infecteerden om een menselijke ziekte te voorkomen, wisten niet precies wat er zou gebeuren met de kinderen op wie ze experimenteerden. Ze wisten niets over wat het zou doen met het lichaam van een individueel kind op cellulair en moleculair niveau, en niet of het acute reacties of ongecontroleerde ontstekingen in het lichaam zou veroorzaken80,81 en of het de werking van het immuunsysteem,82 het hart83 of de hersenen zou veranderen,84 of de chromosomale integriteit zou aantasten.85

Per slot van rekening waren artsen in 1796 nog steeds bezig met aderlaten en bloedzuigers voor mensen die aan de pokken of andere ziektes leden, en met het beperken van de voeding. Ze deden hetzelfde bij veel gezonde kinderen en volwassenen voordat ze arm-aan-arm inentingen uitvoerden met pokken pus, een procedure die variolatie werd genoemd.86,87,88

Hoeveel mensen stierven er in die tijd aan pokken omdat doktoren erop stonden om hun voedselinname te beperken en hen te laten bloeden en purgeren totdat ze weinig kracht meer hadden om te genezen?

Het lijdt geen twijfel dat inenting met koepokken legendarisch was vanwege het risico op het veroorzaken van ernstige reacties, invaliditeit en de dood,89 wat ook geldt voor het pokkenvaccin dat vandaag de dag nog steeds aan sommige soldaten wordt gegeven.90,91 Met missionaire ijver negeerden Jenner en zijn medische collega’s de protesten en smeekbeden van moeders en vaders, die toekeken hoe eens gezonde baby’s en kinderen werden ingeënt en bedekt raakten met open zweren, terwijl hun koortsige lichamen werden doorzeefd met ontstekingen en hun hart en hersenen permanent beschadigd raakten – waarbij een onbekend aantal van hen wegkwijnde en stierf binnen een paar dagen of weken of maanden na de inenting.92,93,94
 
Toch slaagde Jenner er uiteindelijk in om invloedrijke artsen – vooral diegenen die aan het hoofd stonden van het nieuwe vak dat onder de noemer “volksgezondheid” werd gefinancierd door overheden – te overtuigen om arm-aan-arm inenting toe te passen om alle gezonde kinderen te besmetten met koepokken. Ergens onderweg ontstond een nieuw dierlijk-menselijk hybride vacciniavirus, waarvan wetenschappers tegenwoordig beweren dat het deels koe of deels paard kan zijn – niemand schijnt het zeker te weten – maar toch werd routinematige inenting met het levende vacciniavirus in vroege medische tijdschriften beschreven als “gehumaniseerde vaccinatie.”95,96
 
 

Vaccinatie gaf geen levenslange immuniteit

 
Zelfs in de 18e eeuw was al bekend dat herstel van de pokken aan die persoon ogenschijnlijk levenslange immuniteit voor de gevreesde ziekte gaf.97,98 Jenner beschouwde zichzelf als wetenschapper maar zijn rotsvaste overtuiging dat het in de armen van kinderen krassen van de pus van koepokken een duurzame immuniteit tegen pokken opleverde, werd uiteindelijk een mythe. Het jaar 1880 leverde het bewijs dat Jenner ongelijk had – vaccinatie gaf geen blijvende immuniteit. De pokken braken uit in Engeland ondanks de verplichte vaccinatiewetten,99 net zoals kinkhoest,100 bof,101 mazelen,102,103,104 en polio,105,106 vandaag de dag uitbreken, ondanks de wijdverspreide vaccinatiewetgeving.

De Amerikaanse industrieel en filantroop John Pitcairn wees hierop toen hij in 1907 voor de wetgevende macht van Pennsylvania getuigde tegen verplichte pokkenvaccinatie. Hij zei:107

“Jenner begon met te beweren dat vaccinatie iemand levenslang immuun maakte, maar de feiten uit observaties leidden er al snel toe dat de termijn werd ingekort tot 14 jaar; toen werd het zeven jaar; toen vijf; toen twee; en in de Spaans-Amerikaanse oorlog was zes maanden de limiet van immuniteit.”

Niet alleen zorgde pokkenvaccinatie niet voor levenslange immuniteit, maar vaccinatie met levend vacciniavirus kon de infectie van de vaccinstam verspreiden naar andere mensen.108 De mythe dat vaccinatie een zekere garantie van immuniteit geeft, is een hardnekkig stukje desinformatie over vaccins dat al twee eeuwen lang door de vaccinators wordt gebruikt om het volksgezondheidsbeleid te rechtvaardigen dat de aankoop en het gebruik van meerdere doses van dezelfde vaccins afdwingt – waaronder het COVID-vaccin.109,110

In 2020 speelde die oude mythe een belangrijke rol bij het feit dat miljarden mensen over de hele wereld de leugen geloofden dat het COVID-vaccin zou garanderen dat gevaccineerde mensen niet besmet konden raken met SARS-CoV-2 of het niet konden overdragen.111,112
 
 

Kinderen uit arme gezinnen gebruikt in arm-aan-arm vaccinatiecampagnes

 
Na het uitroepen van de noodtoestand voor een coronavirus pandemie in 2020, stuurden de vaccinators bij de Wereldgezondheidsorganisatie een persbericht uit waarin ze verkondigden dat dankzij de pokkenvaccinatie-campagnes “de wereld van de pokken afkwam dankzij een ongelooflijke demonstratie van wereldwijde solidariteit en omdat er een veilig en effectief vaccin was”. Ze zeiden: “Solidariteit plus wetenschap is gelijk aan oplossing!”113
 
Maar de harde waarheid over de geschiedenis van de pokkenvaccinatie is dat gedurende een eeuw na Jenner’s verworven roem, kleine kinderen – vooral kinderen uit de arbeidersklasse, minderheden en weeskinderen – gebruikt werden om arm-aan-arm anti-pokkencampagnes te voeren die niets met wetenschap te maken hadden. Kinderen waren het favoriete gereedschap van de nieuwe handel omdat men dacht dat ze “puurder” waren, hun bloed was meestal niet geïnfecteerd met syfilis, tuberculose en andere ziekten die in die tijd meer bij volwassenen voorkwamen.

Artsen die op het hoogtepunt van het Britse Rijk praktiseerden, krasten pus van koepokken in de armen van kinderen die in de sloppenwijken van Engeland woonden en vervoerden ze fysiek, soms in bagageruimtes, naar gekoloniseerde landen zoals India en delen van Afrika waar ze gebruikt werden om inheemse kinderen te infecteren. Regeringen en andere sociale instellingen gebruikten de arm-aan-arm inentingscampagnes met het vacciniavirus als politieke en sociale gereedschappen, vooral in arme gemeenschappen.114

In 1870, tijdens de Industriële Revolutie, besloten ondernemende artsen om het vacciniavirus in massaproductie te nemen door het virus te kweken op de huid van jonge koeien in plaats van jonge mensen. Ze noemden het nieuwe product een “dierlijk vaccin”. Overal in Europa en Amerika ontstonden “veeboerderijen” met kalveren om de handel in vaccins winstgevender te maken voor zowel chemische bedrijven als artsen. Maar er was nauwelijks veiligheidscontrole op het virus dat in kalveren werd gekweekt en dat artsen op de armen van zuigelingen en kinderen krasten. Hierdoor liepen ze het risico op hoge koorts, encefalitis (hersonontsteking) en hersenbeschadiging, eczeem vaccinatum dat veel op pokken lijkt en de dodelijke progressieve vaccinia, die kan leiden tot bacteriële superinfectie en de dood binnen enkele weken of maanden na vaccinatie.115

Na bijna twee eeuwen van massale vaccinatiecampagnes verklaarden de vaccinators aan het eind van de 20e eeuw dat de pokken waren uitgeroeid – het eerste en enige besmettelijke micro-organisme dat volgens hen door vaccinatie van de aarde is verdwenen. Maar het was vooral de meer selectieve aanpak van het in quarantaine plaatsen van zieken en het gericht ring-vaccineren en verbeterde weerstand door verbeterde welvaart die van hiervoor verantwoordelijk waren116,117,118
 
 

De vaccinators vervolgen iedereen die tegen verplichte vaccinatie is

 
De gegronde bezorgdheid over de veiligheid van 19e en begin 20e eeuwse activisten tegen verplichte vaccinatie, zoals Lora Little, een moeder uit Minnesota wier zevenjarige zoon stierf na een pokkenvaccinatie,119 en de Britse wetenschapper Alfred Russel Wallace,120 medeontdekker van het principe van natuurlijke selectie, werden belachelijk gemaakt door de vaccinators die op agressieve wijze lobbyden bij politici om wetten voor verplichte pokkenvaccinatie aan te nemen.121Deze baanbrekende denkers tegen gedwongen vaccinatie ontwikkelden legitieme wetenschappelijke en ethische argumenten die vandaag de dag nog steeds geldig zijn.122,123,124Toch werden ze belachelijk gemaakt, vervolgd en in diskrediet gebracht door de vaccinators die de politiek machtige, zeer winstgevende alliantie tussen de medische handel, de chemische industrie en overheden beschermden.
 
Net als vandaag de dag plakken de vaccinators het etiket “anti-wetenschap” op iedereen die medische vrijheid verdedigt en zich verzet tegen verplichte vaccinatie.125,126,127,128 In 1905 vocht een Lutherse dominee die een pokkenvaccinreactie had gehad de verplichte pokkenvaccinatie aan. In een baanbrekende uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Jacobson v. Massachusetts won het ideologische debat, dat door de vaccinators werd gedomineerd en gebaseerd was op een redenering van het effect voor het “grotere goed” dat in die tijd populair was in academische kringen, aan belang. De meerderheid van het Hooggerechtshof bevestigde de grondwettelijke bevoegdheid van staatswetten om wetten voor verplichte vaccinatie in de V.S. aan te nemen.129

De vaccinators grepen die juridische overwinning rond de 20e eeuwwisseling en renden ermee door tot aan de banken die het wereldwijde Volksgezondheidsimperium in de 21e eeuw financieren.130

In 2022 werd de wereldwijde markt voor preventieve vaccins geschat op meer dan 200 miljard dollar – in 2017 was dat 34 miljard dollar131 – waarbij een groot deel van die inkomsten door de vaccinatiewetten gegarandeerd inkomen was voor de internationale farmaceutische bedrijven. De mondiale farmaceutische markt was een handel van 1,4 biljoen dollar geworden, waarbij de Amerikaanse bevolking 50 procent – of 550 miljard dollar – van alle medicijnen en vaccins die wereldwijd worden gebruikt, betaalde en gebruikte.132
 
 

De vaccinators hebben twee eeuwen oorlog gevoerd tegen micro-organismen

 
Verlamd door onwetendheid en verblind door overmoed, hebben de vaccinators meer dan twee eeuwen lang een oorlog tegen micro-organismen gevoerd, volhoudend dat de enige manier om die oorlog te winnen is om steeds meer vaccins te maken en iedereen te dwingen ze te kopen en te gebruiken.133,134,135 Het begon met één vaccin tegen één organisme. Vandaag de dag hebben de vaccinators de oorlog verklaard aan 17 andere micro-organismen en staan ze erop dat ieder kind meer dan 70 doses vaccin krijgt136 om infectieziekten zoals waterpokken137 te voorkomen – een ziekte die in de verste verte niet in dezelfde categorie vallen als pokken.138 En nu willen ze dat iedereen een jaarlijkse COVID-injectie krijgt, samen met een jaarlijkse griepprik,139 terwijl ze een lange lijst van nieuwe vaccins maken voor allerlei infectieziekten – en ook chronische ziekten – waarvan ze willen dat iedereen ze neemt.140,141

In plaats van geld uit te geven om de historische oorzaken van een slechte gezondheid aan te pakken – zoals armoede,142 slechte sanitaire voorzieningen,143 slechte voeding,144,145 en milieuvervuiling,146 en effectieve manieren te ontwikkelen om mensen te helpen infecties te doorstaan zonder complicaties te krijgen, blijven de vaccinators al hun eieren in één mandje stoppen. Ze verlaten het voorzorgsprincipe “first do no harm” (ten eerste niet schaden) en houden met tunnelvisie wanhopig vast aan het 19e eeuwse vaccinatieparadigma. Ze marcheren voorwaarts in naam van de “consensus-wetenschap”147,148 en “het grotere goed”, waarbij ze iedereen uitschakelen die hen in de weg staat.149,150,151,152,153
 
 

Wat doen vaccins nog meer?

 
Vaccins manipuleren het immuunsysteem atypisch door een acute ontstekingsreactie in het lichaam te stimuleren,154 maar bij een onbekend aantal mensen verdwijnt die ontsteking niet.155,156,157,158 En niemand weet hoeveel van de honderden miljoenen kinderen en volwassenen waarvan één op de twee in Amerika nu lijdt aan een chronische ontstekingsziekte159 – die het hart, de hersenen, de longen, de gewrichten, het immuunsysteem en andere delen van het lichaam beschadigt160,101 – het begin van hun slechte gezondheidstoestand terug kunnen voeren op vaccinaties. Op injecties die beginnen op de dag van de geboorte162 en doorgaan gedurende de hele kindertijd en tijdens de zwangerschap163 tot het laatste levensjaar.

We hebben twee eeuwen lang gedaan wat de vaccinators ons hebben opgedragen. De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de VS ligt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in de buurt van 95 procent.164,165

En toch hebben de Verenigde Staten van Amerika vandaag de dag het hoogste moeder- en kindersterftecijfer166,167 en de slechtste levensverwachting in vergelijking met andere ontwikkelde landen,168 terwijl één op de zes kinderen leerproblemen heeft;169 één op de tien allergieën,170 ADHD171,172 of een angststoornis;173 één op de 36 autisme ontwikkelt;174 één op de 150 epilepsie heeft;175,176 één op de 285 diabetes,177 en miljoenen anderen lijden aan slechte gezondheidstoestanden die worden gekenmerkt door chronische ontstekingen in de hersenen en andere delen van het lichaam.178

Het is een epidemie van chronische ziekten en handicaps die verantwoordelijk is voor 90 procent van de 4,1 biljoen dollar aan jaarlijkse kosten voor de gezondheidszorg in de VS.179
 
 

Waar is de echte wetenschap?

 
Waar zijn de grote, prospectieve, lange termijn wetenschappelijke studies die alle morbiditeit- en mortaliteits-uitkomsten bij niet-gevaccineerde en meermaals gevaccineerde mensen vergelijken waar ouders van door vaccinaties beschadigde kinderen meer dan 25 jaar geleden om vroegen?180,181
 
Waar is de grote bibliotheek van biologische mechanismen-wetenschap die onderzoekt wat er gebeurt met de cellen en mitochondriën182,183 en chromosomen,184,185 wat er gebeurt met het microbioom186 en de functie van het hart en de hersenen en andere organen wanneer een farmaceutisch product dat delen van levende of genetisch gemanipuleerde menselijke en dierlijke virussen en bacteriën bevat, plus vreemde eiwitten, chemicaliën, metalen, DNA en synthetisch mRNA steeds opnieuw in het menselijk lichaam wordt geïnjecteerd?187,188,189,190

Geen twee mensen zijn precies hetzelfde, dus waar zijn de methodologisch verantwoorde studies die verklaren hoe genetica,191 epigenetica,192,193,194 omgevingsfactoren195,196 en andere invloeden het risico van een individu op complicaties van zowel infectieziekten of vaccinatie verhogen of verlagen?197,198

Waar is de ECHTE wetenschap die Jenner heeft kunnen doen met de gebrekkige kennis in zijn tijd, maar die nu gedaan had kunnen worden als de vaccinators echt de waarheid wilden weten over “wetenschappelijke” veronderstellingen die gemaakt werden toen dokters twee eeuwen geleden nog aders opensneden en het leven uit zowel zieke als gezonde mensen zuiverden met bloedzuigers?

Arts met vraagtekens en een laptopWaarom hebben we vaccinatie geaccepteerd als de grootste medische uitvinding in de geschiedenis van de geneeskunde199 in plaats van de vaccinators verantwoordelijk te houden voor wat misschien wel de grootste leugen in de geschiedenis van de geneeskunde is?

En zelfs als vaccinatie de grootste uitvinding in de geschiedenis van de geneeskunde is, dan nog heeft iemand die de macht heeft om een ander te dwingen om biologische processen in zijn lichaam, of dat van een minderjarig kind te beïnvloeden – met het risico om het te beschadigen – zonder vrijwillige, geïnformeerde toestemming, een te grote macht.200

Want als de staat vandaag individuen kan labelen, opsporen en dwingen om zich te laten injecteren met biologische middelen van bekende en onbekende giftigheid, dan zijn er geen grenzen aan welke individuele vrijheden de staat morgen kan afnemen in naam van het grotere goed.
 
 

Individuele soevereiniteit terugnemen van de vaccinators

 
Als de afgelopen drie jaar ons iets hebben geleerd, dan weten we nu dat het tijd is om onze onafhankelijkheid van de vaccinators uit te roepen en onze individuele soevereiniteit,201 ons recht op autonomie,202,203,204 terug te nemen voordat het te laat is. We hebben nu de kans om onszelf te bevrijden van de chemische ketens die de vaccinators in staat stellen om te veranderen wie we zijn, hoe we denken, wat we geloven en wat we wel en niet kunnen doen.205,206

Maar we kunnen ons niet bevrijden van die peperdure chemische ketens op nationaal of mondiaal niveau tenzij de vrijheid van meningsuiting zijn rechtmatige plaats terugkrijgt als een fundamentele vrijheid voor iedereen. Volgens de grondwet van de V.S. betekent vrijheid van meningsuiting dat je het recht hebt om te spreken, te schrijven en ideeën en meningen te delen zonder gestraft te worden door de overheid. De vrijheid van meningsuiting is in de VS en veel andere landen sinds 2020 gemuilkorfd op aanwijzing van de vaccinators die de beleidsvorming in regeringen en bij de Verenigde Naties onder controle hebben. Zij hebben druk uitgeoefend op particuliere bedrijven die het wereldwijde internet en de media beheren om een einde te maken aan alle openbare debatten over verplichte vaccinatie.207,208,209

Als de vaccinators hun toevlucht moeten nemen tot het censureren van de vrijheid van meningsuiting omdat ze zo bang zijn voor wat de mensen echt denken over vaccinatie, dan hebben ze het debat al verloren.

Ik geloof dat Jefferson gelijk had. De vlammen van vrijheid die ontstoken werden op 4 juli 1776 hebben zich over een te groot deel van de wereld verspreid om gedoofd te worden door kleine tirannen in regeringen en bij de Verenigde Naties die vastbesloten zijn om de mensen uit te buiten voor macht en winst.

Het is tijd om publiekelijk de vraag te stellen waarom verplichte vaccinatie de hoeksteen is geworden van preventieve gezondheidsprogramma’s sinds de 19e eeuw, terwijl populaties die zwaar gevaccineerd zijn zieker zijn dan ooit in de 21e eeuw. Tijd om de weg vrij te maken voor meer rationele, verlichte benaderingen om gezondheid en welzijn te behouden die in harmonie met de natuur werken in plaats van elke besmettelijke ziekte te brandmerken als een vijand die van de aarde moet worden uitgeroeid.210,211,212
 
 

Wat kan gedaan worden?

 
Er is eigenlijk maar één manier om onszelf te bevrijden van de vaccinators en dat is het afschaffen van standaard vaccinatiewetten.213,214 Net als elk ander farmaceutisch product dat op de markt verkocht wordt, zouden vaccins onderworpen moeten zijn aan de wet van vraag en aanbod en niemand zou op welke manier dan ook gestraft moeten worden voor het maken van een geïnformeerde keuze over het gebruik van een product dat kan beschadigen, doden of niet werkt en dat verkocht wordt door farmaceutische bedrijven zonder aansprakelijkheid wanneer mensen sterven of gehandicapt raken door het product.215/sup>

Bij het NVIC werken we sinds 2010 samen met gezinnen en staatswetgevers via het gratis online NVIC Advocacy Portal om vaccin-verplichtingen en elektronische volgsystemen voor vaccins tegen te houden, en om vrijstellingen op basis van medische, religieuze en gewetensbezwaren voor vaccins uit te breiden.216 Wij zetten ons in om u te helpen het wettelijke recht te verdedigen om naar school te gaan, medische zorg te ontvangen, een ziektekostenverzekering te hebben, een baan te hebben en vrij te bewegen in de maatschappij zonder gedwongen of gestraft te worden voor het uitoefenen van geïnformeerde toestemming voor vaccinatie.

Het harde werk dat we jarenlang in de staten hebben verricht, betaalde zich in 2021 ruimschoots uit toen alle 50 wetgevende machten in de VS weigerden om het COVID-19 vaccin verplicht te stellen. Het was een niet te onderschatten overwinning.

Er is nog nooit een beter moment geweest om in actie te komen, dus meld je vandaag nog aan en onderneem actie op NVICAdvocacy.org en doe mee aan deze historische strijd voor onafhankelijkheid.

Wat kun je nog meer doen? Je kunt je gemeenschap voorlichten en deelnemen aan het verbeteren van de overheid op elk niveau – van betrokken raken bij verkiezingen voor schoolbesturen, stads- en plattelandsraden en sheriffs – tot naar de stembus gaan bij staats- en federale verkiezingen. Je kunt je zelf verkiesbaar stellen of ervoor zorgen dat degenen die zich verkiesbaar stellen integer zijn en zich inzetten voor het verdedigen van burgerlijke vrijheden, waaronder het recht om vrijwillig beslissingen te nemen over vaccinatie.

We moeten wetgevers kiezen die een einde maken aan de ‘pay for play’ regeling die het Congres tientallen jaren geleden aan de farmaceutische industrie heeft gegeven en die ervoor zorgen dat farmaceutische bedrijven de FDA217,218 niet langer betalen om hun experimentele medicijnen en vaccins snel op de markt te brengen – zoals het gevaarlijke en ineffectieve mRNA COVID vaccin dat Pfizer en Moderna al maar liefst 100 miljard dollar heeft opgeleverd.219,220,221

We hebben een wet nodig om de draaideur tussen Big Pharma en overheidsinstellingen te stoppen222,223,224,225 zodat de vaccinators niet kunnen gaan werken voor farmaceutische bedrijven en dan voor de overheid, om vervolgens weer te gaan werken voor farmaceutische bedrijven, wiens producten ze reguleerden en promoten toen ze voor de overheid werkten.

We hebben een wet nodig die wetenschappers die in dienst zijn van overheidsinstellingen in samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven verbiedt om patenten te hebben op vaccins – die ze samen met farmaceutische bedrijven hebben gemaakt,226,227 zodat ze kunnen profiteren van de verkoop van die vaccins, of ze nu voor de overheid blijven werken of stoppen en voor farmaceutische bedrijven gaan werken.

De VS is slechts één van de twee landen die directe consumentenreclame door medicijnfabrikanten toestaat,228,229 wat de reden is dat voortdurende reclame op TV medicijnen op recept verkoopt en vaccins promoot. We hebben een wet nodig die de mainstream media loskoppelt van hun farmaceutische betaalmeesters, zodat de media meer gestimuleerd worden om de waarheid te vertellen in plaats van desinformatie te spuien die door de vaccinators wordt geproduceerd.
 
REchterWe hebben het Congres nodig om de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen te herstellen die oorspronkelijk in de National Childhood Vaccine Injury Act stonden toen deze in 1986 werd aangenomen, en die nalatige artsen aansprakelijk stelde voor medische fouten en farmaceutische bedrijven aansprakelijk stelde voor slecht ontwikkelde vaccins.230 Het is beschamend dat deze historische wet, die erkende dat door de overheid goedgekeurde en aanbevolen kindervaccins schade en sterfgevallen kunnen veroorzaken, werd uitgekleed nadat deze was aangenomen door middel van afzwakkende amendementen (wijzigingen) – en door het maken van regels door federale agentschappen die veel van de veiligheids-, aansprakelijkheids- en federale schadevergoedingsbepalingen voor vaccins elimineerden terwijl ouders er zo hard voor hadden gevochten om dit te bereiken.231

Het Congres moet een onderzoek instellen naar de werking van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services en deze grondig herzien, onder andere door het toezicht op de veiligheid van vaccins en door de onderzoeksprioriteiten op het gebied van volksgezondheid weg te nemen en onder te brengen bij een onafhankelijk agentschap dat rechtstreeks rapporteert aan het Congres.232,233

We moeten wetgevende instanties in de staten vragen om te stoppen met het verplichten van vaccins en met het creëren van elektronische systemen voor het bijhouden van vaccinatie zonder geïnformeerde toestemming.234 En we moeten stoppen met het aannemen van wetten die artsen toestaan om jonge kinderen onder druk te zetten om zich te laten vaccineren zonder medeweten of toestemming van hun ouders.235

Gekozen volksvertegenwoordigers moeten hun macht om wetten te maken op het gebied van volksgezondheid terugnemen in plaats van die macht over te dragen aan ongekozen medewerkers van gezondheidsinstanties.236

En we hebben wetten nodig die artsen verbieden medische zorg te weigeren aan kinderen en volwassenen, enkel en alleen op basis van hun vaccinatiestatus.237,238,239

Er kan veel gedaan worden om de chemische ketens te verbreken die de mensen vanaf de geboortedag tot het laatste levensjaar aan de vaccinators binden – maar alleen als we ophouden onze vrijheid als vanzelfsprekend te beschouwen en verwachten dat iemand anders het voor ons oplost.

Jij hebt het door God gegeven recht op autonomie, het recht om de biologische integriteit van je lichaam en dat van je minderjarige kind te beschermen. Je hebt het natuurlijke recht om vrij te denken en je onderbuikgevoel, intuïtie en gezond verstand te gebruiken bij het nemen van een beslissing over het nemen van een medisch risico. Wees niet bang om “nee” te zeggen tegen een arts of iemand die je onder druk zet om een vaccin te nemen of je kind een vaccin te geven dat je niet veilig of effectief vindt.

Je hebt het burgerlijk recht om je vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Wees niet bang om met je familie, vrienden en wetgevers te praten over waarom jij denkt dat het belangrijk is om de vrijheid van meningsuiting en het ethische principe van geïnformeerde toestemming voor het nemen van medische risico’s, waaronder het nemen van vaccins, te verdedigen.

We kunnen allemaal elke dag iets doen – hoe groot of klein ook – om het kloppende hart van onze vrijheid te beschermen.

Neem contact op met het NVIC en sluit je aan bij de revolutie. Doneer. Onderneem actie.

Wees degene die nooit hoeft te zeggen dat je vandaag niet hebt gedaan wat je had kunnen doen om ‘morgen’ te veranderen.

Het gaat om je gezondheid. Jouw gezin. Jouw keuze.

En onze missie gaat door: Geen gedwongen vaccinatie. Niet in Amerika.
 
 
 
Bron originele artikel: It is time we declare our independence form vaccinatorsIt Is Time to Declare Our Independence from the Vaccinators Hier kunt ook ook de 239 bronnen vinden die zijn gebruikt voor dit artikel.
 
 
Vertaling: Door Frankema
 
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This