Het vaccin weigeren? – dan maar dwang gaat niet op!

door | 17 dec 2020 | COVID-19 ziekte

Als een vaccin zou werken, dan zou het onmogelijk zijn dat de gevaccineerde persoon de ziekte waartegen hij is gevaccineerd nog krijgt. Ook al zou de hele wereld om hem heen niet gevaccineerd zijn dan nóg zou – als het vaccin zou werken – de gevaccineerde persoon “beschermd zijn” door het vaccin dat hij heeft gehad. Dus als er mensen zijn die ervoor kiezen om niet “beschermd” te willen worden, zou dat geen enkel probleem moeten zijn.

Maar de media zijn alvast bezig met de beeldvorming rond de “noodzaak” van verplichting. Op welke grond menen voorstanders dat zij mensen die geen proefkonijn willen zijn voor een mRNA-vaccin – een nieuwe technologie die versneld wordt ingevoerd zonder dat er een goed veiligheidsprofiel is – te kunnen dwingen? Mr. Kees Jan Donkers klom in de pen en reageerde op een artikel in Trouw getiteld: ‘Ja, je kunt vaccinatie weigeren, daarom pleit deze hoogleraar gezondheidsrecht voor dwang’

 

 

Geachte heer Buijsen

Met belangstelling las ik uw interview in ‘Trouw’. Nu verdiep ik me al jaren in vaccins, vaccinatiebeleid en het maatschappelijk debat, maar het gemak waarmee u voor de komende tijd dwang meent te kunnen rechtvaardigen, was ik nog niet eerder zo pregnant tegengekomen. Ik baseer mijn verbazing op een aantal punten die, afzonderlijk en in samenhang bezien, geenszins tot vaccinatiedwang zullen kunnen leiden. U vindt ze hieronder en zie uit naar uw reactie.
 
1. Ten principale: vaccins zijn nooit zonder risico. En waar een risico bestaat, moet ook keuzevrijheid bestaan. De reguliere geneeskunde stelt dat zij Evidence Based Medicine praktiseert. Een van de pijlers daaronder is ‘informed consent’ d.w.z. de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Vaccinatie is daarmee volledig in strijd en de geneeskunde houdt daarmee op EBM te zijn.
 
2. Covid-19 is een naar virus waar sommigen veel last van hebben en aan of mee kunnen sterven. Dat is droevig, maar meer dan 98% van de bevolking heeft er geen last van, de IFR ligt ergens tussen de 0,1 en 1% – we leven dus geenszins in tijden van de builenpest.1,2 Gedwongen vaccineren is dan een schoolvoorbeeld van een niet-proportionele ingreep, zeker omdat deze indruist tegen de grondrechten.
 
3. De groepen die het meest last hebben van het virus zijn inmiddels goed omschreven. Obesitas, roken, diabetes-2 zijn grote risicofactoren. Als u dan toch iets wilt verplichten, waarom pleit u dan niet voor een Nationale Leefstijl Interventie om deze problemen aan te pakken? Dat werkt niet alleen door rond corona, maar ook voor griep, hart- en vaatziekten, dementie, kanker en alle andere welvaartsziekten met een flinke leefstijlcomponent. De volksgezondheid stijgt met sprongen en de kosten van de gezondheidszorg kunnen navenant zakken.
 
4. Een van de aannames onder uw pleidooi is dat de komende vaccins effectief zijn. Dat weten we nog helemaal niet. Als u zou wijzen op de 90% effectiviteit van het Pfizer-vaccin, dan moet ik u teleurstellen. Deze is gebaseerd op statistisch niet-significante cijfers, zoals iemand onlangs in The British Medical Journal analyseerde.3 Vertaal je die heel lage percentages naar absolute getallen, dan kom je uit op een risico-reductie van 0,4%. D.w.z. dat je 256 mensen moet vaccineren om één geval te voorkomen. Zou u in een auto gaan rijden waarvan de remmen het 1 op de 256 keer intrappen doen? Zou u een smartphone kopen die het 1 op de 256 gesprekken doet? En wilt u daartoe verplicht worden?
 
Daarnaast is nog helemaal niet wat die effectiviteit in de praktijk concreet betekent: voorkomen de vaccins mortaliteit, IC-opnames, iets anders? Hoe reageren ouderen met een verminderd immuunsysteem en onderliggende condities op de vaccins? Niemand die het weet.
 
5. Een andere aanname lijkt te zijn dat de vaccins veilig zijn. Daarover de volgende overwegingen:

– de producenten van de vaccins hebben, net als bij de Mexicaanse griep, niet-aansprakelijkheid voor schade bedongen. U en ik gaan dus straks betalen bij procedures, net zoals bij de schade door Pandemrix van GSK. 4Maar: producten van fabrikanten die daar niet de volle verantwoordelijkheid voor willen nemen, vertrouw ik niet, wil ik niet en ik wil er al helemaal niet toe gedwongen worden.

– een Nederlandse manager van AstraZeneca verdedigde deze regeling als volgt: “als binnen 4 jaar blijkt dat ons vaccin schadelijke bijwerkingen veroorzaakt, dan kunnen wij dat risico niet lopen.” Zo’n vaccin van zo’n fabrikant wilt u verplichten?5

– genetici en microbiologen wijzen er nu al met klem op dat de mRNA-vaccins wel degelijk schade aan het DNA kunnen veroorzaken, met onvoorziene gevolgen. Deze technologie is nog nooit op mensen toegepast en al helemaal niet op de nu voorziene schaal.6, via Pieter Borger, zie afbeeldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– het EMA komt met een speciaal Europees post-marketing monitoring-progamma. Dat klinkt geruststellend, maar dat is het juist niet: het betekent dat we nog zo weinig weten van de vaccins dat we ze nog veel scherper in de gaten moeten houden dan normaal. M.a.w. iedereen die zich laat vaccineren is proefkonijn – met medeweten van fabrikanten, overheden en hun regulerende instanties.7,8 Vindt u het heel gek als ik bedank? En de 30% van de verpleegkundigen en zorgmedewerkers die hier niet op zitten te wachten – wilt u hen dwingen op straffe van ontslag? Ik hoor het graag.

 
Met vriendelijke groet,

 

 

Bronnen:

1. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2918-0
2. https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/
3. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rapid-responses
4. https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/5-miljoen-voor-mensen-met-slaapziekte-na-vaccin-mexicaanse-griep/
5. https://www.letselsschade.nu/zorg-medische-aansprakelijkheid/de-race-om-het-vaccin-farmaceuten-krijgen-immuniteit-tegen-rechtszaken-voor-schadelijke-bijwerkingen/
6. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1
7. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring#monitoring-vaccine-safety-and-use-in-real-life-section
8. https://wnl.tv/2020/09/23/europees-geneesmiddelenbureau-gaat-coronavaccins-extra-steng-controleren/

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This