Het verschil tussen frikandellen, vaccins en de bijwerkingen van het COVID-19 vaccin

door | 1 jan 2021 | COVID-19 ziekte

“Het enige dat wij hoeven te doen is even zo’n prikkie te gaan halen. Ik hoor mensen zeggen: ‘Ik weet niet precies wat erin zit’, dan denk ik: ‘Joh, je hebt je hele leven frikandellen gegeten, en je weet ook niet precies wat daarin zit’”. – Hugo de Jonge

 
Kun je vaccins vergelijken met frikandellen? Wat zijn de bijwerkingen van het nieuwe COVID-19 vaccin van PfizerBioNTech, en hoe vaak komen ze voor? En wie doen er mee aan fase 3 van het onderzoek?

 

 

Levensbedreigende, ernstige en voorbijgaande bijwerkingen

 
Op 19-12-20 gaf Thomas Clark een presentatie over een onderzoek uitgevoerd door de CDC (Centers for Disease Control) naar het voorkomen van anafylaxie na toediening van het Pfizer-BioNTech vaccin.1 Anafylaxie is een levensbedreigende allergische reactie.2 Er werden twee landen genoemd.

 

 

 

Engeland

In Engeland is men op dinsdag 08-12-20 begonnen met het vaccineren van bejaarden en ziekenhuispersoneel.3 In een artikel van CNN getiteld: ‘First Britons receive Covid-19 vaccine, a landmark moment in the pandemic’ (Eerste Britten krijgen het Covid-vaccin – een mijlpaal in de pandemie’) wordt vermeld dat “men hoopte aan het einde van de week 6000 mensen gevaccineerd te hebben”.3 De presentatie van Thomas Clark vermeldt dat er op 09-12-20, één dag na de start van de vaccinatie, twee gevallen van analfalaxie zijn gemeld.

 

USA

Op 18-12-20 zijn er in USA zes gevallen van anafylaxie gemeld. Er waren toen 272,001 doses toegediend.1

 

 

Absolute contra-indicaties voor het COVID-19 vaccin

 
Uit de richtlijnen voor professionals van het RIVM (versie 31 december 2020) komt de volgende informatie over “contra-indicaties”, dat wil zeggen “medische redenen om een vaccin niet te geven”:
 

 
4.1 Absolute contra-indicaties

“Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:
 
• een aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
 
•een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.”
– RIVM-richtlijnen4

 
De richtlijnen voor een contra-indicatie zijn op 31-12-20 in allerijl door het RIVM aangepast. Maar dit is een formaliteit. Want de mensen die “in aanmerking komen voor het vaccin”, worden niet van tevoren gescreend op contra-indicaties, laat staan op absolute contra-indicaties, wat zoveel wil zeggen als ab-so-luut NIET toedienen. Men wordt er zelfs niet over voorgelicht, maar deze mensen lopen dus een risico op een ernstige allergische en mogelijk levensbedreigende reactie op het vaccin.
 

 

Anafylaxie en andere bijwerkingen

 
De “actieve surveillance” in het onderzoek van de CDC keek naar meer zaken dan alleen anafylaxie. De eerdergenoemde presentatie omvatte de onderstaande afbeelding.

 

 

 
Nog afgezien van de vraag of het werkt, veilig is het vaccin in ieder geval niet! De volgende berekening laat zien hoe groot het percentage ernstige bijwerkingen is in het UK. Dit betreft de bijwerkingen op korte termijn. Wat voor schade het vaccin op lange termijn aanricht is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog – op de bevolking welteverstaan.

 
De hiernavolgende berekening is afkomstig van de Engelse arts Vernon Coleman:

“De bovenstaande tabel vermeldt het aantal mensen met een geregistreerde eerste dosis op 18 december als 112.807 en het aantal Health Impact Events als 3.150.
 
Health Impact Events zijn gedefinieerd als individuen, ‘niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, waarbij medische zorg van een arts of gezondheidsprofessional noodzakelijk was’.
 
Dat is 2,79%, en het is binnen enkele dagen na ontvangst van het vaccin.
 
Als 60 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin krijgen, kunnen we dus verwachten dat 1,67 miljoen mensen niet in staat zijn om te werken, normale dagelijkse activiteiten uit te voeren en zorg van een arts of gezondheidsprofessional nodig hebben.
 
Als zes miljard mensen wereldwijd het vaccin krijgen, kunnen we verwachten dat 167 miljoen mensen ‘niet in staat zijn om te werken, normale dagelijkse activiteiten uit te voeren en zorg van een arts of gezondheidsprofessional nodig hebben’.”
5

 

 

Reactogeniciteit en (ernstige) bijwerkingen

 
In klinische studies verwijst de term ‘reactogeniciteit’ naar de eigenschap van een vaccin om gemeenschappelijke, “verwachte” bijwerkingen te kunnen produceren, met name overmatige immunologische reacties en de bijbehorende symptomen, waaronder koorts en pijnlijke arm op de injectieplaats. Andere manifestaties van reactogeniciteit die typisch waargenomen worden zijn onder meer blauwe plek, roodheid en zwelling op de injectieplaats.6

In de “race naar het vaccin” is de tijd om een vaccin te onderzoeken verkort van 10-12 jaar naar enkele maanden. We mogen verwachten dat men zich een beeld heeft gevormd van de mate van reactogeniciteit aangezien dat enkele uren tot dagen na de inenting plaatsvindt. We weten dat er meestal pijn, roodheid en zwelling optreedt op de prikplek, en ook dat we soms koorts hebben of ons niet zo lekker voelen. Dat is in de meeste gevallen en bij de meeste vaccins het geval, en herstelt vanzelf.

 
De media hebben het slechts over ‘lichte bijwerkingen’. Ook die treden kort na toediening van het vaccin op en zijn na enkele dagen verdwenen:

“Hoofdpijn, spierpijn, wat koorts, vermoeidheid. Dat zijn de lichte bijwerkingen die mensen eventueel kunnen krijgen als ze het Pfizer-vaccin toegediend krijgen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vertelde dat vandaag op een persconferentie.
 
De Nederlandse medicijnwaakhond is er zeker van: het Pfizer-vaccin biedt goede bescherming tegen Covid-19. Er zijn tijdens de testfases en onderzoeken geen ernstige bijwerkingen gezien, behalve de bijwerkingen ‘als gevolg van een lichamelijke afweerreactie’. “
– RTL-nieuws6

Maar de media zijn net zo bevooroordeeld als het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze kwispelende waakhond wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door de farmaceutische industrie.7 Hoe kan zij ooit komen tot een onafhankelijke beoordeling? Waarom worden we niet voorgelicht over de ernstige bijwerkingen die na enkele dagen, weken of zelfs maanden kunnen optreden veelal chronisch zijn?

 

 

CureVac – twee jaar en 36.500 mensen

 

Even ter vergelijk: het UMC Utrecht is op 28 december gestart met een fase 3 onderzoek met kandidaat-vaccin van CureVac. Wereldwijd gaan in totaal zo’n 36.500 mensen in totaal ruim 2 jaar worden gevolgd. Het lijkt lang, en het lijkt veel, maar het is een relatief kleine en korte studie voor een vaccin dat aan 8 miljard mensen toegediend gaat worden.8

Het moge duidelijk zijn dat Curevac de race naar het vaccin niet heeft gewonnen. Misschien neemt zij het stokje over als na een paar jaar zou blijken dat het Pfizer-BioNTech wegens “onvoorziene” grote aantallen bijwerkingen aan de kant gezet moet worden. Maar die kans is klein. Pfizer heeft de markt gepakt, en zal die niet snel op willen geven, want het bedrijf gaat jaarlijks miljarden Euro’s winst opstrijken. En zij hoeft zelfs geen kosten meer te maken voor follow-up onderzoek, want dat die taak gaat kennelijk naar de FDA – op kosten van de belastingbetaler.

 

 

Food and Drug Administration

 
De FDA onderzoekt de “eerste lichting” mensen die het Pfizer-BioNTech vaccin krijgen in de praktijk.

Tijdens een vergadering van de adviescommissie van de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) op 22-10-20, werd een powerpoint-presentatie gegeven in verband met de op handen zijnde uitrol van COVID-19 vaccins. Deze voorlopige lijst van mogelijke “ongewenste uitkomsten” maakte onderdeel uit van de presentatie.9

Het zijn de bijwerkingen die worden gemeld als een vaccin al op de markt is. De aanname die eindeloos wordt herhaald in de media is dat het vaccin “veilig en effectief” is, zodra het een vergunning heeft om op de markt gebracht te worden.

Maar niets is minder waar. Veilige vaccins bestaan niet. ELK vaccin heeft risico’s en op dit moment wordt er onderzocht hoe groot de risico’s zijn van het nieuwe COVID-19 vaccin aan de hand van een hele lijst aandoeningen die al bij andere vaccins zijn gemeld.

 

 

 
In het onderstaande uitklapblok vindt u de uitleg en de symptomen van de aandoeningen die in de afbeelding hierboven worden genoemd.
 

Lijst met uitleg en symptomen van de aandoeningen
 
De onderstaande lijst is niet bedoeld om te lezen, maar meer om te scannen om u een indruk te geven van de betekenis en de ernst van de chronische aandoeningen die kunnen worden veroorzaakt door vaccins.

Het COVID-19 vaccin maakt gebruik van een nieuwe technologie; het is ternauwernood getest en het is goed mogelijk dat de frequentie waarmee deze ernstige aandoeningen voorkomen hoger is dan bij “normale” vaccins. Het is ook mogelijk dat er nog andere bijwerkingen zullen zijn die niet in de lijst zijn opgenomen zoals kanker. Of deze dan in verband gebracht zullen worden met het vaccin is de vraag.

Dit is de lijst die de FDA zal gebruiken om te kijken hoe vaak deze aandoeningen na toediening van het Covid-vaccin gemeld zullen worden .

 

1.Guilain-Barré syndroom – Het syndroom van Guillain-Barré (GBS) is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel: de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen en de gevoelszenuwen die van de huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan. De gevolgen hiervan zijn spierzwakte of verlamming en vaak ook gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen (een slapend gevoel). De ernst van de ziekte varieert van lichte verschijnselen tot een tijdelijke volledige verlamming waarbij ook ademhalingsspieren aangedaan kunnen raken.1

2. Acute gedessimeerde encephalomyelitis (ADEM) – ADEM staat voor acute gedissemineerde encephalomyelitis en is een ziekte van de zenuwen. Hierbij treden ontstekingen op in de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. ADEM ontstaat acuut en heeft effect op het hele zenuwstelsel. Bij ADEM keert het afweersysteem zich plotseling tegen delen van het eigen lichaam.2

3. Myelitis transversa – Myelitis transversa is een aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt en hierdoor zijn functie niet meer goed uit kan oefenen waardoor problemen met bewegen, voelen en/of het ophouden van plas en ontlasting kunnen ontstaan.3

4. Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie – Ontsteking van de hersenen/ ontsteking van het beenmerg of ruggermerg/ ontsteking van hersenen en ruggemerg/ Meningitis is een ontsteking van de beschermende lagen van de hersenen. Vaak hebben mensen zowel meningitis als encefalitis; dit wordt meningoencephalitis genoemd/ Encefalopathie is de benaming voor een verminderd functioneren van de hersenen. Letterlijk vertaald ‘ziekte van de hersenen’. 4,5,6,7,8 De klachten kunnen zijn: hoge koorts; griepachtige verschijnselen (hoofdpijn koorts); hevige hoofdpijn; lichtovergevoeligheid; andere overprikkelingsvormen zoals geluid, geur, beweging; misselijkheid en braken; bewustzijnsdaling /coma; (spier)zwakte; oogspier verlamming; problemen met zien / dubbelzien; epilepsie /toevallen; halfzijdige verlammingen; afasie /moeilijk spreken; geheugenproblemen; nekstijfheid of rugstijfheid (bij de mengvorm met hersenvliezen); sufheid / apathie; verlies van eetlust; darmklachten; verwardheid /acuut verward gedrag.4

5. Stuiptrekkingen en toevallen.

6. Hersenbloeding – Symptomen van een beroerte: scheve mond, verwarde spraak, lamme arm, krachtsverlies of verlamming van één been.9

7. Narcolepsie en kataplexy – Narcolepsie is een slaap/waakstoornis. Het kenmerkende symptoom van narcolepsie is slaperigheid en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Ongeveer 60-70% van de patiënten heeft naast narcolepsie ook kataplexie. Dit zijn korte spierverslappingen die worden uitgelokt door bepaalde emoties of inspanningen, zoals hard lachen, woede, een plotselinge ontmoeting of tijdens sport.10

8. Anafylaxie – Anafylaxie (Anafylaxis of anafylactische reactie) is een algemene allergische reactie van het lichaam die binnen enkele minuten kan ontstaan en kan uitmonden in een anafylactische shock reactie. Er zijn verschillende organen die vooral bij deze, in principe levensbedreigende reactie, betrokken zijn. De allergische reactie treedt in de meeste gevallen op in het eerste uur na de veroorzakende gebeurtenis.11

9. Een hartinfarct, of myocard infarct , is een acute levensbedreigende aandoening van het hart. Door afsluiting van een kransslagader stopt de bloedvoorziening naar een deel van de hartspier. Het gevolg is dat dit deel van het hart niet meer van zuurstof wordt voorzien.12

10. Myocarditis en pericarditis – Myocarditis is een ontsteking van de hartspier.13 Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje (pericard).14

11. Auto-immuunziekte – Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert. Een auto-immuunziekte ontstaat als er bij het opruimen van lichaamseigen celresten iets verkeerd gaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld als goed werkende cellen worden opgeruimd door het lichaam.15

12. Overlijden.

13. Ongewenste invloed op zwangerschap en geboorte (bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen)

14. Acute demyeliniserende ziektes – Een demyeliniserende ziekte is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de beschermlaag van myeline rondom de zenuwcellen wordt beschadigd. Deze beschadiging beperkt de geleiding van signalen in de aangetaste zenuwcellen.16

15. Non-alfalactische allergische reacties – Klachten bij een allergie zijn bijvoorbeeld jeuk of vlekjes op de huid, gezwollen oogleden, tranende ogen, kriebel in de neus, tintelingen van de tong, niezen.17

16. Trombocytopenie – Trombocytopenie betekent een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten). Bloedplaatjes zijn nodig voor de bloedstolling. Bij een tekort aan bloedplaatjes kan het bloed niet goed stollen bij een verwonding. Ook kan het tekort tot spontane bloedingen leiden.18

17. Gedissimeerde intravasculaire coagulatie – Verspreide intravasculaire coagulatie is een ernstige aandoening waarbij in het hele lichaam in kleine bloedvaten bloedstolsels gevormd worden. Deze bloedstolsels verminderen of blokkeren de bloedstroom waardoor de bloedvaten naar diverse organen schade oplopen.19

18. Veneuze trombo-embolie – Bij veneuze trombo-embolie (VTE) is er sprake van een stolsel in een ader, meestal van een been (trombose). Wanneer een stolsel een diepliggende ader in het been afsluit, kan het bloed niet meer goed uit het been terugstromen naar het hart.20

19. Arthritis en artralgia gewrichtspijn – Een gewrichtsontsteking of artritis is een ontstekingsreactie van het gewricht. Een gewrichtsontsteking geeft klassieke klachten die bij elke ontsteking voorkomen: pijn, zwelling, lokale warmte en vaak ook roodheid. Typisch voor een artritis is de gewrichtsstijfheid. Altijd is er sprake van een functiebeperking. Dit wil zeggen dat bepaalde bewegingen moeilijker of onmogelijk zijn door de zwelling en de pijn.21

20. Ziekte van Kawasaki – Bij de ziekte van Kawasaki ontstaan ontstekingen in de bloedvaten. De ziekte komt vooral voor bij kinderen onder de 5 jaar.22

21. Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen – Multisystemisch Ontstekingssyndroom is een aandoeninig waarbij het immuunsysteem van kinderen onbedoeld overactief wordt, waardoor diverse organen in het lichaam hun werk niet kunnen doen.23

22. Verergering van reeds bestaande ziektes door de Covid-vaccinatie.

 

 
Bronnen:

 

1. https://www.spierziekten.nl/overzicht/guillain-barre-syndroom/gbs-vragen-en-antwoorden/
2. https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/aandoeningen/adem#:~:text=ADEM%20staat%20voor%20acute%20gedissemineerde,delen%20van%20het%20eigen%20lichaam
3. https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ontsteking/myelitis%20transversa.php#:~:text=Myelitis%20transversa%20is%20een%20aandoening,plas%20en%20ontlasting%20kunnen%20ontstaan
4. https://www.hersenletsel-uitleg.nl/soorten-hersenletsel-hersenaandoeningen/infecties-oorzaak-hersenletsel/encefalitis
5. https://www.encyclo.nl/begrip/myelitis
6. https://www.encyclo.nl/begrip/Encefalomyelitis
7. https://www.hersenletsel-uitleg.nl/soorten-hersenletsel-hersenaandoeningen/infecties-oorzaak-hersenletsel/encefalitis
8. https://www.hersenletsel-uitleg.nl/soorten-hersenletsel-hersenaandoeningen/meer-aandoeningen/encefalopathie
9. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/beroerte/gids-hersenbloeding/herken-de-signalen
10. https://narcolepsie.nl/wat-is-narcolepsie/
11. https://www.anafylaxis.nl/allergie/anafylaxie/
12. https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/hartinfarct-acuut-coronair-syndroom/
13. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/myocarditis
14. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/pericarditis
15. https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/auto-immuunziektes/wat-zijn-auto-immuunziektes
16. https://nl.wikipedia.org/wiki/Demyeliniserende_ziekte
17. https://www.thuisarts.nl/allergie
18. https://www.sanquin.nl/over-bloed/bloedziektes/trombocytopenie
19. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/176910-verspreide-intravasculaire-coagulatie-bloedstollingsziekte.html
20. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-veneuze-trombo-embolie
21. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/gewrichtsontstekingen
22. https://www.thuisarts.nl/ziekte-van-kawasaki/mijn-kind-heeft-ziekte-van-kawasaki
23. https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ontsteking/PMIS.php

 

 

 

Het verschil tussen frikandellen en vaccins

 
De lijst is aanzienlijk en ernstig, maar onze minister van Volksgezondheid maakt zich nergens druk over. Je zou verwachten dat hij op zijn minst geïnteresseeHUGO DE JONGE VERGELIJKT VACCIN MET EEN FRIKANDELrd is in gezondheid, maar hij had misschien beter minister van economie kunnen worden. En zelfs dat… Zijn uitspraken zijn dom en onverantwoordelijk. En getuigen van een gebrek aan kennis.

 

 

Wie nu een vaccin gaat halen is proefpersoon voor vaccin-onderzoek, zonder hier toestemming voor te geven of financieel gecompenseerd te worden als het fout gaat. Frikandellen eet je op en vaccins spuit je in. Frikandellen komen er de volgende dag in min of meer dezelfde vorm weer uit, maar vaccins kunnen maanden of jaren in je lichaam aanwezig blijven en daar ernstige schade aanrichten waardoor de rest van je leven is verziekt.

Niemand die precies weet hoe groot de omvang van deze schade zal zijn, en zeker onze minister van Volksgezondheid niet. Hij tracht mensen met pope-jopie-praatjes mensen te winnen voor fase 3 van het vaccin-onderzoek. Maar wie heeft er nou zin om daar onbetaald en onverzekerd aan mee te doen?

 

 

 
Bronnen:
1. ttps://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
2. ttps://www.bing.com/search?q=analfylaxie&pc=cosp&ptag=G6C24N16A053ACEA908&form=CONBDF&conlogo=CT3210127
3. https://edition.cnn.com/2020/12/08/europe/uk-pfizer-biontech-covid-vaccination-intl/index.html
4. https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals/richtlijn-uitvoering
5. http://www.vernoncoleman.com/main.htm
6. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5204513/nederlandse-medicijnwaakhond-bijwerkingen-pfizer-vaccin-zijn-mild
7. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-integriteit-openbaarheid-en-financien
8. https://www.umcutrecht.nl/nieuws/start-klinisch-onderzoek-nieuw-covid-19-vaccin
9. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

 

 

Over de auteurs:

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde zaken. Zij is lid van het kernteam van Vaccinvrij en moderator van de facebook-groep van Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This