Met de hype die de eerste twee weken van april 2019 gaande is geweest in de media over het ‘gevaar’ van de mazelen, is het des te shockerender te moeten constateren hoe weinig aandacht er is voor de bijwerkingen van het mazelenvaccin. Een FOIA (WOB) verzoek in Amerika resulteerde in het vrijgeven van gegevens uit BMR-vaccin onderzoeksstudies. Uit deze gegevens blijkt dat een onthutsend hoog percentage van de kinderen die aan het onderzoek deelnamen leed aan gastro-intestinale (maag-darm) aandoeningen en aandoeningen van de bovenste luchtwegen in de dagen en weken na het ontvangen van het BMR-vaccin. Del Bigtree bespreekt het onderzoek…

 

 

 
5:52 ‘Bovenste luchtweginfecties en maag- en darminfecties werden bij zo’n 55% en 40% van de gevaccineerden gerapporteerd.’
 

 

Lees de FOIA documenten hier: Wetenschappelijke studies waar de FDA zich op baseerde bij het verlenen van een licentie (goedkeuring om het BMR vaccin op de mart te brengen)

Bron: Shocking MMR Vaccine Trial Results Released Via FOIA (Schokkerend BMR vaccin onderzoek vrijgegeven via een Amerikaans WOB verzoek)
Studie: https://icandecide.org/government/FDA-Production-FOIA.pdf

 
Ondertiteld voor Vaccinvrij door Mara Gabriëlle