Hoe verhoudt COVID-19 zich tot de Spaanse Griep?

door | 25 mei 2020 | COVID-19 ziekte, Overig

Dit artikel vergelijkt de huidige pandemieën met eerdere pandemieën en bespreekt van er gebeurt als pandemieën kennelijk ook winstgevende gebeurtenissen worden. Het is een vertaling van How does COVID-19 compare to the spanisch flu” – Dr. Mercola

 

 

Hoe verhoudt COVID-19 zich tot de Spaanse Griep?

Dr. Joseph Mercola

Hoewel COVID-19 voldoet aan de technische definitie van een pandemie, komt het dodental niet eens in de buurt van dat van eerdere pandemieën die de extreme maatregelen die worden genomen door regeringen over de hele wereld zouden kunnen rechtvaardigen.1,2

 

De Zwarte Dood

Ter vergelijking: bij de “Zwarte Dood”, die tussen 1347 en 1351 door Europa raasde en de daaropvolgende 300 jaar met tussenpozen steeds weer opdook, werd de bevolking herhaaldelijk met een derde gedecimeerd.3,4

Terwijl lang werd verondersteld dat de Zwarte Dood hetzelfde was als de builenpest, hebben onderzoekers recentelijk deze veronderstelling in twijfel getrokken.5

De pest heeft in Eurazië 75 tot 200 miljoen mensen gedood, waarbij het dodental in Europa een hoogtepunt bereikte van 1347 tot 1351.6 Maar liefst 60 procent van de Europese bevolking op het platteland werd tijdens de eerste vier jaar van de pandemie weggevaagd door de Zwarte Dood. Mensen stierven binnen enkele dagen na het krijgen van de symptomen.7 Deze grote aantallen is waar mensen aan denken als ze het woord “pandemie” horen.

 

De Spaanse Griep

Ook de Spaanse griep (ook wel varkensgriep genoemd), die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918 toesloeg, besmette 500 miljoen mensen wereldwijd en doodde naar schatting 50 miljoen mensen, oftewel 2,7% van de wereldbevolking.8

Het doodde alleen al in de VS 675.000 mensen. Dit waren meer overlijdens waren dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse, Vietnam, Irak en Afghaanse oorlogen samen stierven.

Net als de builenpest was de Spaanse griep een zeer snelle moordenaar, die in slechts 12 uur de dood veroorzaakte. Net als het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 verspreidt het virus zich ook heel gemakkelijk en snel. In tegenstelling tot COVID-19 waren mensen tussen de 20 en 40 jaar het meest vatbaar voor de infectie.

Met COVID-19 zijn het de ouderen die het grootste risico lopen, maar zelfs in deze risicogroep komt het sterftecijfer bij lange na niet in de buurt van de Spaanse griep.

 

COVID-19

COVID-19, CoronaDe gegeven data variëren, en de sterftestatistieken verschillen, maar uitgaande van de hoogste getallen van twee prominente COVID-19 trackers – Worldometer en het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center – zijn 238.950 mensen wereldwijd overleden aan COVID-19 per 2 mei 2020. 9,10

Op basis van een wereldbevolking van 7,8 miljard, zijn 238.950 doden 0,003% van de wereldbevolking.11 Zelfs als dit aantal honderdduizenden zou bedragen, dan is het nog steeds slechts een fractie van een procent van de wereldbevolking die in de afgelopen drie en een halve maand aan COVID-19 is overleden.

Op 15 april waren er 1.403.420 ziektegevallen, waarvan 96% mild was en slechts 4% ernstig of kritiek. Het is dus duidelijk dat een grote meerderheid van de geïnfecteerde personen er doorheen komt en antilichamen aanmaakt die langdurige immuniteit geven.12

Je zou kunnen begrijpen dat de wereldeconomie wordt stilgelegd voor een ware plaag of zoiets als de Spaanse griep, maar COVID-19 rechtvaardigt eenvoudigweg niet de draconische eliminatie van persoonlijke vrijheid en bewegingsruimte die we op dit moment opgelegd krijgen. Het is ook niet serieus genoeg om het soort lange termijn surveillance-strategieën te rechtvaardigen die door Bill Gates worden voorgesteld.

 

Begrijp wat er gebeurt!

Het aflevering “What no one is saying about the corona crisis” van Corbett report is de moeite waard om te bekijken op You Tube als je nog steeds in dubio bent en denkt dat de weg die we nu bewandelen de juiste weg is om de kwetsbaren te beschermen. Vergeet dan niet: besmettelijke ziekten zijn al onder ons sinds het begin van de mensheid, en gaan niet stoppen. Nooit.

Op dit moment wordt ons verteld dat we onze burgerlijke vrijheden moeten opgeven omdat we een virus kunnen verspreiden naar een potentieel kwetsbaar individu, en als dat gebeurt, zijn we schuldig aan hun dood. Om te voorkomen dat “massamoord” plaatsvindt doordat mensen zich vrijelijk bewegen, wordt ons verteld dat we ons moeten isoleren en moeten stoppen met leven.

SoepMaar tijdens elk griepseizoen in de geschiedenis hebben mensen zich verplaatst en heeft de infectie zich verspreid. Ongetwijfeld hebben de meeste mensen die ooit hun huis hebben verlaten met een verkoudheid, een buikgriep of een andere griep op enig moment in het verleden de infectie onbewust verspreid naar anderen, waardoor er mensen ziek zijn geworden en enkelen er uiteindelijk aan zijn gestorven.

Er is eenvoudigweg geen manier om een dergelijke keten van gebeurtenissen voor altijd te voorkomen. Het opgeven van onze burgerlijke vrijheden in een poging om alle toekomstige sterfgevallen door besmettelijke ziekten te voorkomen, is misplaatst en zal uiteindelijk toch niet werken.

Vanuit mijn perspectief is de enige verzachtende factor in deze analyse dat er solide, goed gedocumenteerd bewijs lijkt te zijn dat dit een gemanipuleerd virus is, een virus dat is opgebouwd in laboratoria met bio-veiligheidsniveau 3 en 4, die zich richten op agressief biologisch wapenonderzoek. Dit kan resulteren in ongekende ongunstige biologische aanpassingen die de aangeboren immuniteit aantasten. Maar op dit moment betwijfel ik het ten zeerste.

 

Voorspelling sterftecijfers stort in elkaar

De voorspellingen van medio maart beweerden dat er 2,2 miljoen Amerikanen zouden overlijden door COVID-19 als we niks zouden doen.13  Eind maart verlaagde Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, (Het Amerikaanse RIVM) het verwachte dodental, door te zeggen dat we waarschijnlijk 100.000 tot 240.000 sterfgevallen in Amerika zouden hebben.14

Op 8 april 2020 gaf een nieuw model, het Murray-model, een verdere afname van de dreiging aan.15 De voorspelling was dat COVID-19 rond augustus in de VS 60.000 sterfgevallen zal hebben. Een aantal dat nog steeds 20.000 lager is dan het dodental dat de CDC opgeeft voor de seizoengriep in de winter van 2017/2018.16,17

In de You Tube van Liberty Report “Fauci’s Coronavirus Numbers Collapse – Why Still Listen To Him?”, zegt Dr. Ron Paul, voormalig congreslid, dat de overdreven voorspellingen volledig zijn ingestort. “De nieuwe officiële voorspelling komt nu zelfs uit onder de normale griep cijfers van 2018”, aldus Ron Paul.

Als COVID-19 geen groter dodenaantal veroorzaakt dan het normale griepseizoen van twee jaar geleden, waarom worden we dan nu gevraagd om de samenleving zoals we die kennen binnen afzienbare tijd te beëindigen? Ik twijfel er niet aan dat er veel meer doden zullen vallen door de financiële ineenstorting en het isolement van de ‘nieuwe normaal’ dan door de eigenlijke besmetting.

 

 

H1N1 Varkensgriep pandemie reactie – een geschenk aan Big Pharma

De H1N1 varkensgriep van 2009 was de meest recente grote pandemie. Gezien het feit dat Fauci en Gates allebei zeggen dat we niet in staat zullen zijn (lees, toegestaan) om terug te gaan naar enige vorm van normaliteit totdat we een vaccin hebben en verplichte vaccinatie van de wereldbevolking hebben afgedwongen, is het de moeite waard om te onthouden wat er is gebeurd tijdens de varkensgriep-pandemie van 2009.

Het CDC schat dat er van 12 april 2009 tot 10 april 2010 60,8 miljoen gevallen van H1N1-infectie zijn geweest in de VS . En 274.000 ziekenhuisopnames, en 12.469 sterfgevallen (0,02% besmettingsdoden/sterftecijfer).

Op 11 juni 2009 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie een wereldwijde pandemie van de nieuwe influenza A (H1N1).18 Een vaccin werd versneld ontwikkeld en op de markt gebracht. Binnen enkele maanden na toediening werden gevallen van invaliditeit en dood door het H1N1-vaccin in verschillende delen van de wereld gemeld.

In de nasleep hiervan heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de aanpak van de pandemie door de WHO in twijfel getrokken. In juni 2010 concludeerde PACE dat “de aanpak van de pandemie door de WHO, de gezondheidsagentschappen van de EU en de nationale regeringen heeft geleid tot een “verspilling van grote bedragen aan overheidsgeld en ongerechtvaardigde angst en vrees voor de gezondheidsrisico’s waarmee de Europese bevolking wordt geconfronteerd.”19

In het bijzonder concludeerde PACE dat er “overweldigend veel bewijs was dat de ernst van de pandemie enorm werd overschat door de WHO” en dat de geneesmiddelenindustrie de besluitvorming van de organisatie had beïnvloed.20 De Natural Society verklaarde in 2014:21

“… een gezamenlijk onderzoek van het British Medical Journal (BMJ) en het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) heeft enkele ernstige belangenconflicten aan het licht gebracht tussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die vaccinaties hebben gepromoot, en de farmaceutische bedrijven die deze hebben ontwikkeld.”

In het rapport van dit gezamenlijke onderzoek wordt uitgelegd welke tactieken de WHO heeft gebruikt om het gebruik van een vaccin tegen de Mexicaanse griep te bevorderen.22

“Het creëren van massahysterie was het doel van het nood-adviescomité van de WHO. De WHO vertelde de wereld dat tot 7 miljoen mensen konden sterven zonder de vaccins die door haar werden aanbevolen. Het adviespanel was samengesteld uit mensen die banden hadden met farmaceutische bedrijven met gevestigde belangen in zowel antivirale als griepvaccins.”

“Er werd meer dan 4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze vaccins, en zonder pandemie zouden ze geen nut hebben. Met behulp van propaganda en angst werden de vaccins nietsvermoedende mensen door de strot geduwd en werd er geld verdiend”.

Het is verontrustend dat de WHO ernstige belangenconflicten bleek te hebben met de farmaceutische industrie. En nog meer dat er sindsdien eigenlijk niets is veranderd, waardoor de vraag is of de reactie van de WHO op COVID-19 te vertrouwen is.

 

Witte Huis schort financiering WHO op

Op zijn beurt verklaarde de Amerikaanse chirurg generaal Jerome Adams in een radio-interview van 13 april met Breitbart News Daily dat de Coronavirus Task Force van het Witte Huis op dit moment niet langer vertrouwt op voorspellende projectiemodellen, om de eenvoudige reden dat we nu voldoende gegevens in real time hebben die een veel nauwkeuriger overzicht van de situatie geven.23,24

President Donald TrumpVolgens Adams zal het opheffen van de lockdown gebaseerd zijn op werkelijke infectiecijfers (afgeleid van testen) in plaats van op voorspellende modellen, en op het vermogen van de gemeenschappen om de werkelijke medische belasting te verwerken.

Op 14 april 2020 heeft president Trump ook de financiering van de WHO stopgezet totdat een evaluatie van de organisatie van de behandeling van de COVID-19 pandemie door het Witte Huis is afgerond. Zoals gerapporteerd door Politico:25

“Trump beschuldigde de WHO van “ernstig wanbeheer en het verdoezelen van de verspreiding van het coronavirus” en noemde haar verzet tegen de Amerikaanse reisbeperkingen voor China in de eerste maanden van de uitbraak “rampzalig”.

Aangezien de WHO op dit moment functioneert als een front voor Big Pharma en de Gates Foundation (die nu de grootste financierder is van de WHO), kan dit eigenlijk een goede zaak zijn. De WHO moet echt beslissen of ze gaat doen wat goed is voor de volksgezondheid of dat ze de richting op gaat van Gates en de farmaceutische industrie.

Bill Gates heeft door zijn massale betrokkenheid bij de WHO twee ijzers in het vuur: zowel in staat zijn deze pandemie ‘overwinnen’ vanuit de WHO alsmede de manier waarop de Gates Foundation Trust investeringen doet in bedrijven die “donaties” ontvangen van de Gates Foundation.

Ondertussen pleit Gates is in het verslag dat de VS een nationaal volgsysteem nodig heeft met zogenoemde vaccinatieregisters op ons lijf (zoals onzichtbare inkt quantum dot tatoeages beschreven in een Science Translational Medicine paper) en verplichte COVID-19 vaccinatie voor iedereen die zich in de toekomst vrij wil bewegen en reizen.26,27,28

Het beperken van de invloed van Gates, zelfs als dat betekent dat we moeten stoppen met het financieren van de WHO, is noodzakelijk als we een dergelijke staat – waar de overheid toezicht houdt op de burgers zoals hij dat voor ogen heeft, willen vermijden.

 

Wat hebben we geleerd van het varkensgriep-vaccin?

Zelfs als er over een jaar een COVID-19 vaccin uitkomt, hebben we geen bewijs dat het veilig is. Omdat onderzoekers zo snel mogelijk een vaccin willen ontwikkelen, zien ze af van sommige normaal vereiste veiligheidstests.29 Wat als het een herhaling wordt van het versnelde H1N1 varkensgriep-vaccin dat in Europa vrij werd gegeven tijdens de Mexicaanse grieppandemie van 2009-2010?

Het is ook belangrijk om te weten of het effectief is. De effectiviteit van griepvaccins is historisch gezien rampzalig, dus wat voor zin heeft het om het griepvaccin toe te dienen als het niet werkt?

In juli 2009 besloot de Amerikaanse National Biodefense Safety Board unaniem af te zien van de meeste veiligheids-, en effectiviteitstesten om het vaccin tegen september van dat jaar uit te brengen.30,31 Europa versnelde eveneens het goedkeuringsproces, waardoor fabrikanten grootschalige menselijke proeven konden overslaan. Een beslissing die tragische gevolgen bleek te hebben voor een onnoemelijk aantal kinderen en tieners in heel Europa.32,33

In de loop van de daaropvolgende jaren werd het ASO3-adjuvanted varkensgiep-vaccin Pandemrix (gebruikt in Europa maar niet in de VS in 2009-2010) oorzakelijk in verband gebracht met narcolepsie bij kinderen, wat in verschillende landen abrupt de kop opstak. 34,35,36

Kinderen en tieners in Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden behoorden tot de zwaarst getroffenen. 37, 38, 39  Verdere analyses wezen op een toename van narcolepsie onder volwassenen die het vaccin ook kregen, hoewel het verband niet zo duidelijk was als bij kinderen en tieners.40

 

Synthetisch DNA-vaccin

Vanaf nu is een van de belangrijkste kanshebbers voor een COVID-19 vaccin het gebruik van synthetisch mRNA om DNA te instrueren om hetzelfde soort eiwitten te produceren dat COVID-19 gebruikt om toegang te krijgen tot onze cellen. Het idee is dat je immuunsysteem dan zal leren om het echte virus te herkennen en te doden.

Wat de beperkte menselijke proeven met dit vaccin ons NIET zullen vertellen is of het mogelijk verwoestende genetische effecten heeft. Niemand verwachtte dat Pandemrix genetische effecten zou hebben. Toch deed het dat wel.

Het pandemische H1N1-vaccin was grotendeels vrijwillig. Als het over de hele wereld verplicht gesteld zou zijn, wat politici overwegen voor COVID-19, dan zouden de consequenties voor de gezondheid absoluut desastreus zijn geweest. En dit is wel is het risico dat we lopen als een verplichting voor het COVID-19-vaccin doorgaat.

 

De Mexicaanse griep fraude van 1976

Last but not least kunnen we ook kijken naar – en leren van – het fiasco van de Mexicaanse griep van 1976, dat in een aflevering van het programma “60 Minutes” uit 1979 wordt beschreven. Uit angst voor een herhaling van de Spaanse grieppandemie van 1918, “kwam de propagandamachine van de overheid in actie”, aldus 60 Minutes, waarbij alle Amerikanen verteld werd dat ze zich moesten laten vaccineren.

Volgens 60 Minutes werden in die tijd 46 miljoen Amerikanen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. In de loop van de volgende jaren dienden duizenden Amerikanen een schadeclaim in bij de federale overheid.42 Smithsonian Magazine rapporteerd in 2017:43

“In het voorjaar van 1976 leek het erop dat de griep dat jaar echt gevaarlijk was. Dat was het niet, en de overhaaste reactie leidde tot een medisch debacle dat nog steeds niet voorbij is.”

“De aarzeling van het Amerikaanse publiek om vaccins te omarmen – vooral het griepvaccin – kan worden toegeschreven aan de langdurige gevolgen van een mislukte campagne in 1976 om het publiek massaal te vaccineren tegen een stam van het Mexicaanse griepvirus”, schrijft Rebecca Kreston voor Discover.

“Deze door de overheid geleide campagne werd alom gezien als een debacle, en had een negatieve invloed op de perceptie van het publiek van zowel de griep als de griepprik in dit land.”

In een verslag van 1981 van het Amerikaanse General Accounting Office aan Senator John Durkin staat:44

“Voor het Mexicaanse griepprogramma werden er relatief weinig vaccin-gerelateerde claims ingediend tegen de regering. Sinds 1963, toonde de Public Health Servicerecords aan dat er slechts 27 niet-varkensgriep-claims werden ingediend.

Echter, op 31 december 1979 bleek dat er maar liefst 3.839 claims en 988 rechtszaken werden ingediend tegen de regering met betrekking tot letsel, dood of andere schade als gevolg van de 45 miljoen Mexicaanse griepvaccinaties die tijdens het Mexicaanse griepprogramma werden gegeven.

Een ambtenaar van Justitie vertelde ons dat er op 2 oktober 1980 3.965 claims en 1.384 rechtszaken waren ingediend. Van de 3.965 ingediende claims, zei de ambtenaar van Justitie dat 316 claims waren afgehandeld voor ongeveer 12,3 miljoen dollar.”

 

 

CDC loog over de veiligheid van het Mexicaanse griepvaccin

Volgens 60 Minuten bedragen de claims van de bijna 4.000 eisers in totaal 3,5 miljard dollar. Twee-derde van de eisers leed aan neurologische schade en minstens 300 van hen stierven.

Zoals uitgelegd door 60 Minutes, kregen de Amerikanen die het vaccin gehad hebben te horen dat het vaccin in het veld was getest. Wat ze niet te horen kregen was dat het vaccin dat ze kregen niet het eigenlijke vaccin was dat getest was.

Volgens Dr. Michael Hattwick, die het bewakingsteam leidde voor het vaccinatieprogramma tegen de Mexicaanse griep van 1976 bij de CDC, was er bewijs dat griepvaccinaties in het verleden neurologische complicaties hadden veroorzaakt.

Hij beweert dat hij zijn superieuren heeft gewaarschuwd voor deze mogelijkheid, omdat het betrekking had op de Mexicaanse griep-campagne. Toch ontkende het CDC het bewijs en werd het Amerikaanse publiek niet op de hoogte gebracht van dit risico. 60 Minutes onthult ook dat het CDC bewezen heeft te hebben gelogen in zijn marketing voor het vaccin.

Judy Roberts was een van de slachtoffers van die campagne. Ze raakte verlamd door het vaccin en liep blijvende schade op. Haar man, die ook gevaccineerd was en geen nadelige gevolgen ondervond, zegt:

“Ik raadde Judy aan om de prik te nemen… Ik ben zo kwaad op de regering. Ze wisten van de feiten, maar ze hebben die feiten niet vrijgegeven, want als ze die hadden vrijgegeven, zouden de mensen het vaccin niet hebben genomen.

En ze kunnen morgen naar buiten komen en me vertellen dat er een epidemie zal uitbreken, en dat ze naast me dood neer kunnen vallen, maar ik zal niet nog een keer een prik nemen die de regering zegt dat ik moet nemen.”

Ik (Dr. Mercola) doe niet mee aan het verspreiden van enig bericht over vaccineren van Fauci, Gates en andere slecht geïnformeerde en kwaadwillende autoriteiten.

Het is veel verstandiger om je te richten op het verbeteren van je aangeboren immuniteit door middel van solide goedkope en veilige strategieën die we in andere artikelen hebben besproken.

 

 

Bronnen:

 

 

 

Bron originele artikel: How does COVID-19 compare to the spanisch flu”

Vertaling voor Vaccinvrij: Door Frankema

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This