Hoe verhoudt de vaccinatiegraad van de bevolking, en de gezondheid van kinderen in de VS zich tot die van andere landen?

door | 6 feb 2018 | Overig

jongen die vaccin krijgtDe Verenigde Staten hebben de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De Verenigde Staten kent ook een hoog aantal kindersterftes. Amerikaanse kinderen lijden ook in grote getale aan chronische ziektes, zoals autisme, ADD, leermoeilijkheden, auto-immuunziektes, astma, epilepsie en allergieën. [1,2]

Als vaccinaties zo doeltreffend de gezondheid van kinderen kunnen verbeteren, waarom zien we dit dan niet weerspiegeld in de statistieken? In feite blijkt het tegendeel waar te zijn. Een toename van de vaccinatiegraad staat in correlatie met een toename van ziektes bij onze kinderen.

Jammer genoeg blijven het CDC (het Amerikaanse equivalent van de Gezondheidsraad) en artsenverenigingen ten onrechte beweren dat vaccinaties verantwoordelijk zijn voor de uitroeiing van vele angstaanjagende kinderziektes, zoals mazelen, bof, waterpokken en polio. Deze ziektes en andere, die het doelwit zijn van vaccinaties, zijn in realiteit milde jeugdziektes die slechts zelden gezondheidsproblemen veroorzaken.

Deze medische groepen raden het huidige agressieve vaccinatieschema aan, terwijl nooit bewezen is dat vaccinaties veilig of doeltreffend zijn. Ze pakken de hedendaagse epidemie van chronische ziektes bij onze kinderen niet aan en ontkennen dat vaccins ze zouden kunnen veroorzaken, ondanks dat het tegendeel is bewezen. [3,5]

 

Vaccinatiegraden en hoeveelheid ziektes in de VS in vergelijking met andere landen

 

In 2009 voltooide Generation Rescue een uitgebreide bestudering van publicaties en literatuur over vaccinatie, autisme en sterftecijfers bij kinderen. Hun conclusie was dat de VS 36 vaccins aanraadt voor kinderen onder de 5 jaar, wat het dubbele is van wat de meeste andere ontwikkelde landen adviseren.

In de 29 andere westerse landen die bestudeerd waren, worden gemiddeld 18 vaccins gebruikt. De VS hadden de hoogste incidentie van autisme wereldwijd, waarbij 1 op 150 kinderen die diagnose hadden ten tijde van de studie, 10 keer meer dan in andere landen. De VS stond op de 34e plaats wat betreft kindersterfte, wat hoger is dan alle 30 bestudeerde landen. [6]

Onderzoek door Miller en Goldman vond ook een statistisch belangrijk verband tussen vaccinaties en kindersterfte. Uit andere onderzoeken is gebleken dat vaccinaties bij jonge kinderen verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van SIDS (Sudden Infant Death Syndrome, bij ons beter bekend als ‘wiegendood’). [7]

 

Hoe gaan andere landen om met vaccinatieschade vergeleken met de VS?

In de jaren ’80 werden zoveel schikkingen getroffen vanwege vaccinatieschade dat de verdere productie van vaccins door farmaceutische bedrijven in gevaar kwam. Om de farmaceutische bedrijven te beschermen, werd de producenten van vaccins wettelijke onschendbaarheid gegeven in de VS.

Deze bescherming bracht een grote toename in gebruik van vaccins en daarmee vaccinatieschade teweeg. Het beleid in de VS concentreerde zich op de bescherming van de producenten van vaccins, niet op de Amerikaanse kinderen die stierven of permanente beschadigingen opliepen ten gevolge van vaccins. Andere landen reageerden op een meer verantwoorde wijze.

Japan heeft altijd het goede voorbeeld gegeven wat betreft het aanpakken van vaccinatieschade en heeft verantwoordelijkheid genomen voor de zorg van zijn kinderen. Japan maakte meteen hun DTP-vaccin veiliger na de dood van twee jonge kinderen in 1975. Japan schafte verplichte vaccinaties af in 1994. De kinderen in Japan hebben een veel betere gezondheid dan de Amerikaanse kinderen, terwijl ze minder vaccins ontvangen. [8]

 

Waarom men zo veel vaccineert in de VS?

Aan het einde van de jaren ’80 genoten alle producenten van vaccins wettelijke onschendbaarheid, wat zorgde voor een dramatische toename van vaccins, terwijl er weinig oog was voor de veiligheid daarvan. Er zijn minder beperkingen voor vaccins dan voor nieuwe medicatie. Vaccins zijn uiterst winstgevend en farmaceutische bedrijven hebben al sinds geruime tijd onze volledige gezondheidszorg opgekocht. [9]

 

Het aantal chronische kinderziektes schiet omhoog nu het vaccinatieschema steeds verder uitgebreid wordt.

Er is een sterke correlatie tussen de toename in het aantal ziektes onder kinderen en de opvallende uitbreiding van het vaccinatieschema. Onderzoek heeft aangetoond dat vaccins neurologische schade, auto-immuun ziektes en autisme veroorzaken. Vaccins vormen een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse aanval op de gezondheid van onze kinderen. [10]

Het aantal zieke kinderen is tegenwoordig van een alarmerende omvang. In 2006 leed 26% van de kinderen aan chronische gezondheidsproblemen. Vandaag lijdt 1 op 68 kinderen aan autisme. 1 op 10 kinderen heeft astma en ADHD. 1 op 20 kinderen heeft epilepsie en 1 op 6 kinderen heeft een ontwikkelingsachterstand. [11]

 

Studies die gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen vergelijken

Er zijn talloze onderzoeken gedaan in de VS en andere landen om de gezondheid van ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen te vergelijken. De resultaten zijn eenduidig. Ongevaccineerde kinderen genieten een veel betere gezondheid dan gevaccineerde.

Autisme komt niet voor bij ongevaccineerden. Andere aandoeningen, zoals dyslexie, epilepsie, wiegendood, allergieën, hyperactiviteit, coeliakie, gevoeligheid voor gluten, ADHD, en oorinfecties, komen veel minder vaak voor bij ongevaccineerde kinderen. [12]

 

Hoe eng waren kinderziekten zoals mazelen, bof, waterpokken en polio?

In zeldzame gevallen konden mazelen, bof, waterpokken en polio complicaties met zich meebrengen. Bij de overgrote meerderheid van de kinderen ging het slechts om een heel gewone, milde infectie waarbij ze een paar dagen van school thuis moesten blijven om te herstellen. Daarna hadden ze een levenslange immuniteit opgebouwd en was ook hun afweersysteem versterkt. Zelfs polio, die helaas bij sommigen verlamming teweegbracht, was over het algemeen mild en in de meeste gevallen niet gediagnosticeerd.

Zelfs nog belangrijker is het feit dat vaccins niet voor de uitroeiing van deze kinderziektes hebben gezorgd. Een verbetering van de sanitaire voorzieningen en de natuurlijke schommelingen van deze ziektes waren verantwoordelijk voor hun eliminatie. [13,15]

 

Conclusie:

De VS hebben de hoogste vaccinatiegraad van alle geïndustrialiseerde landen. De gezondheid van kinderen in de VS is enorm achteruitgegaan. Nooit eerder in de geschiedenis waren zoveel kinderen chronisch ziek. De VS heeft ook het grootste aantal kindersterftes, volgens een onderzoek dat de VS vergelijkt met 29 andere ontwikkelde landen. Kinderen in de VS lijden vaker aan autisme dan in alle andere landen die deel uitmaakten van datzelfde onderzoek.

Studies die gevaccineerden en ongevaccineerden met elkaar vergelijken, tonen duidelijk aan dat ongevaccineerde kinderen een veel betere gezondheid genieten. Onderzoek en informatie tonen aan dat vaccins neurologische schade veroorzaken en veel schade toebrengen aan onze gezondheid.

Vaccins spelen een grote rol in de huidige gezondheidscrisis van onze kinderen. Vaccins die onterecht als levensreddend worden beschouwd, zijn in plaats daarvan verantwoordelijk voor het vernietigen van levens.

Wettelijke onschendbaarheid die aan producenten van vaccins is verleend, heeft in grote mate bijgedragen tot een toename van onveilige vaccinaties, winstgevend voor de farmaceutische bedrijven, maar schadelijk voor onze kinderen.

 

Hoe kan men deze misleidende vaccinatietrend aanvechten?

Onderwijs en belangenbehartiging staan centraal bij het ombuigen van de misleidende en groeiende vaccinatiedrift in onze gezondheidszorg. Er is vooruitgang, want vaccins worden al als controversieel beschouwd en velen hebben al gehoord over vaccinatieschade.

Elk individu dat voor rede vatbaar is, zou benaderd moeten worden met verhalen over vaccinatieschade en feiten rond vaccins. Het benaderen van overheidsfunctionarissen om te protesteren tegen voorgestelde strikte vaccinatiewetten is ook van vitaal belang. De NVIC heeft een site van belangenbehartigers waarvan men lid kan worden om updates te krijgen rond lokaal voorgestelde veranderingen in de staatswet.

Men kan ontmoedigd raken, maar er is een groeiende beweging onder leiding van mensen met vaccinatieschade, ouders die geconfronteerd werden met vaccinatieschade bij hun kinderen, onderzoekers en geïnformeerde professionals uit de gezondheidszorg, die deze gevaarlijke vaccinatietrend een halt willen toeroepen. Elk ongevaccineerd, gered leven is een overwinning.

 

 

Referenties:

 1. http://www.rescuepost.com/files/gr-autism_and_vaccines_world_special_report1.pdf
 2. https://www.focusforhealth.org/chronic-illnesses-and-the-state-of-our-childrens-health/
 3. https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
 4. http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm
 5. https://www.naturalnews.com/043662_vaccine_safety_medical_myths_junk_science.html
 6. http://www.rescuepost.com/files/gr-autism_and_vaccines_world_special_report1.pdf
 7. https://vactruth.com/2016/09/10/dangerous-adult-vaccinations/
 8. http://www.lifehealthchoices.com/the-center…
 9. https://vactruth.com/2016/03/28/how-healthcare-was-bought-out/
 10. https://vactruth.com/2016/02/05/my-children-are-vaccine-damaged/
 11. https://www.focusforhealth.org/chronic-illnesses-and-the-state-of-our-childrens-health/
 12. https://vactruth.com/2016/06/03/vaccinated-vs-unvaccinated/
 13. https://vactruth.com/2016/02/18/mmr-vaccine/
 14. https://vactruth.com/2016/05/26/chicken-pox-vaccine/
 15. https://www.naturalnews.com/043662_vaccine_safety_medical_myths_junk_science.html

 

Bron originele artikel: https://vactruth.com/2017/07/28/us-high-vaccine-rates/

Over de auteur: Auteur Michelle Goldstein schrijft voor Vactruth, een Amerikaanse voorlichtingssite over vaccineren.

Vertaald door: Ilse van de Wiele

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This