Hoge bloeddruk na COVID-prikken niet “zeldzaam”

door | 31 jan 2023 | COVID-19 vaccin

Het onderstaande artikel verscheen eerder in The Vaccine Reaction

Sinds de introductie van de COVID-19 injecties op de Amerikaanse markt, heeft een aanzienlijk deel van de gevaccineerden vele bijwerkingen gemeld na de injecties. In het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zijn ongeveer 1,5 miljoen aandoeningen en sterfgevallen door COVID-prikken gemeld.1 Cardiovasculaire bijwerkingen zijn veel voorkomende bijwerkingen die door ontvangers van de prikken zijn gemeld. Hypertensie was daarbij prominent aanwezig. In VAERS zijn meer dan 7.900 gevallen gemeld van hypertensie na COVID-prikken.2

Er zijn wereldwijd verschillende COVID-injecties ontwikkeld met verschillende technologieën, waaronder die waarbij gebruik wordt gemaakt van levende verzwakte virussen of recombinante eiwitten, die welke geïnactiveerd zijn, en die van de virale vector of replicatiecompetente vector, alsmede van de DNA- en mRNA-variant. Hoewel deze geneesmiddelen in klinische proeven een werkzaamheid van 67 tot 95 procent hadden, was er bezorgdheid over hun veiligheid.3

Hoewel er tijdens de klinische proeven van fase III van de COVID-injecties geen signalen van verhoogde bloeddruk waren, is in verscheidene studies melding gemaakt van een verhoging van de bloeddruk na ontvangst van deze injecties.4,5,6,7

Een systematisch onderzoek van verschillende studies uit 2022, gepubliceerd in het Journal of Cardiovascular Development and Disease, onderzocht 357.387 proefpersonen met 13.444 voorvallen van abnormale of verhoogde bloeddruk, toonde aan dat een verhoogde bloeddruk na COVID-vaccinatie niet ongebruikelijk is. Het percentage patiënten met een abnormale bloeddruk of met een significante verhoging van de bloeddruk varieerde van 0,93 tot 23,72 procent. De schatting van stadium III hypertensie of hypertensieve urgenties en noodgevallen na COVID-vaccinatie was 0,6 procent.8
 

 

Studie toont incidentie van hoge bloeddruk bij werknemers in de gezondheidszorg in een ziekenhuis in Frankrijk

 
In een studie uit 2022, gepubliceerd in The Journal of Human Hypertension, werd het verloop van de bloeddrukwaarden na de eerste en de tweede injectie met Comirnaty beschreven om de prevalentie van hoge bloeddrukwaarden in deze populatie te beoordelen.9 Het doel van de studie was om het verloop van de bloeddrukwaarden na de eerste en de tweede injectie met Comirnaty te beschrijven.

De bloeddruk werd 15 minuten na de injectie gemeten bij alle patiënten die een eerste of een tweede injectie kregen. Hypertensie werd gedefinieerd als een bloeddruk hoger dan of gelijk aan 140/90 mmHg en hypertensie – graad III werd aangegeven als de bloeddruk hoger dan of gelijk aan 180/111 mmHg was. Uit de resultaten bleek dat 37 procent van de proefpersonen 15 minuten na de eerste dosis een hoge bloeddruk vertoonde en iets minder na de tweede dosis. De onderzoekers merkten op dat de belangrijkste beperking van deze studie het ontbreken van bloeddrukwaarden van een controlegroep vóór de vaccinatie was.10
 

 

Verdere studies zijn nodig om het verband tussen COVID-prikken en hypertensie te onderzoeken

 
Het precieze biologische mechanisme van hoe COVID-injecties de bloeddruk verhogen is niet volledig begrepen, zodat verdere studies nodig zijn om het verband te begrijpen. Onderzoekers dringen aan op studies die worden uitgevoerd op grote schaal en die een nulmeting van de bloeddruk in de dagen vóór en na de injecties omvatten, alsmede de gemiddelde duur van de bloeddrukverhoging, aangezien uit anekdotische gegevens blijkt dat de duur van de verhoogde bloeddruk varieert van enkele dagen tot enkele weken.11
 

 
Bronnen:
 
1. Zhang M. Slew of Unusual Adverse Events Becoming More Common After COVID Vaccine Rollout. The Epoch Times Nov. 27, 2022.
2. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Results. Jan. 13, 2023.
3. Angeli F et al. Blood Pressure Increase following COVID-19 Vaccination: A Systematic Overview and Meta-Analysis. Journal of Cardiovascular Development and Disease 2022 May; 9(5): 150.
4. Angeli F, Spanevello A, Reboldi G, Visca D, Verdecchia P. SARS-CoV-2 vaccines: Lights and shadows. European Journal of Internal Medicine 2021; 88:1–8.
5. Angeli F, Reboldi G, Trapasso M, Verdecchia P. Hypertension after COVID-19 vaccination. Giornale Italiano di Cardiologia 2022; 23:10–14.
6. Meylan S, Livio F, Foerster M, Genoud P.J, Marguet F, Wuerzner G, Center C.C.V. Stage III Hypertension in Patients After mRNA-Based SARS-CoV-2 Vaccination. Hypertension 2021;77: e56–e57.
7. Zappa M, Verdecchia P, Spanevello A, Visca D, Angeli F. Blood pressure increase after Pfizer/BioNTech SARS-CoV-2 vaccine. European Journal of Internal Medicine 2021;90:111–113.
8. Angeli F et al. Blood Pressure Increase following COVID-19 Vaccination: A Systematic Overview and Meta-Analysis. Journal of Cardiovascular Development and Disease 2022 May; 9(5): 150.
9. Bouhanick B, Brusq C, Bongard V, Tessier S, Montastruc J.L, Senard J.M, Montastruc F, Herin F. Blood pressure measurements after mRNA-SARS-CoV-2 tozinameran vaccination: A retrospective analysis in a university hospital in France. Journal of Human Hypertension 2022: 1–2.
10. Ibid.
11. Verdecchia P et al. Cardiac complications of COVID-19 vaccination: now we know more. European Heart Journal Supplements 2022; 24(1): I190–I196.
 

 
Originele bron artikel:https://thevaccinereaction.org/2023/01/high-blood-pressure-after-covid-shots-not-so-rare/
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This