HPV-vaccin – overzicht van de feiten

door | 21 dec 2016 | Farmaceutische industrie, HPV-vaccin

Naar aanleiding van de reactie van het RIVM op de uitzending van Zorg.nu op 15 november 2016 over het HPV-vaccin, geeft Dick Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, onderstaande reactie.

– Voor het definitieve antwoord op de vraag hoe goed HPV-vaccins baarmoederhalskanker voorkomen, moeten we nog zo’n acht jaar wachten.
De bijwerkingen van de vaccins waren over het algemeen licht van aard. Thans is er echter een serieuze verdenking op meer en ernstige bijwerkingen. Die bijwerkingen moeten adequaat worden onderzocht en er is gerede kritiek dat dit NIET adequaat gebeurt.
– Het onderzoek dat door het RIVM in gang is gezet is van een lagere wetenschappelijke categorie dan het hieronder genoemde gerandomiseerde onderzoek en kan GEEN definitief verband aantonen tussen een vaccinatie en een bijwerking.
– Waarom moeten onafhankelijke onderzoekers deze gegevens analyseren? In het verleden is namelijk meermaals gebleken dat als onafhankelijke onderzoekers onderzoeksgegevens van fabrikanten opnieuw analyseerden zij tot totaal tegengestelde bevindingen kwamen dan de fabrikanten.

Samengevat kan worden vastgesteld dat met de huidige beschikbare gegevens de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van de HPV-vaccinatie NOG NIET kan worden opgemaakt.(1)

Twijfels deskundigen

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van september 2008 verscheen een commentaar van vijf vooraanstaande wetenschappers, vanuit de hoek van de epidemiologie, sociale geneeskunde en gynaecologische oncologie. In het commentaar met de titel “Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma”, wordt het advies van de Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie ter discussie gesteld. Aan de hand van de 7 criteria die de Gezondheidsraad hanteert bij de beoordeling van een vaccin, komen deze onderzoekers tot de conclusie dat aan 5 van deze 7 criteria niet of niet volledig wordt voldaan. (2)

Belangenverstrengeling Gezondheidsraad

Deskundigen die adviseerden over een vaccin tegen baarmoederhalskanker, hebben banden met farmaceutische bedrijven. Medisch experts die betrokken waren bij het advies aan minister Klink om jonge meisjes preventief in te enten tegen baarmoederhalskanker, hebben onderzoeksgeld ontvangen van farmaceutische bedrijven die deze vaccins produceren. (3)

Uitzending Zembla ‘Het omstreden kankervaccin’ (19 oktober 2008)

In de medische wereld heerst verdeeldheid over het nieuwe middel. Er zijn artsen die er hoge verwachtingen van hebben, maar er is ook een groep met grote twijfels. Helpt het wel? Is het veilig? Hoe zit het met de bijwerkingen? De lobby van de farmaceutische industrie is ondertussen succesvol, want niet eerder is een middel met zoveel snelheid in het nationale vaccinatieprogramma geaccepteerd. (4)

Rechtszaak Raad voor de Journalistiek Hoofdredacteur Zembla/Vara

vs GlaxoSmithKline (GSK) – mei 2009
Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de Raad van oordeel dat de gewraakte uitzending een voldoende genuanceerd beeld van het vraagstuk geeft en dat de kijker voldoende de ruimte wordt geboden de verschafte informatie te wegen. Er bestaat geen grond voor de conclusie dat verweerder grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING: De klacht is ongegrond. (5)

Vergelijkend onderzoek

In een recent wetenschappelijk artikel wordt een groep met HPV gevaccineerde meisjes vergeleken met een groep meisjes die dit vaccin niet hebben gekregen. In de eerste groep worden minder infecties gevonden met HPV 16 en 18 (waartegen wordt gevaccineerd), maar juist meer infecties met de andere hoog-risico HPV’s. Het lijkt dus dat de plaats van de 2 types waartegen wordt gevaccineerd wordt ingenomen door ander HPV’s. Een bekend fenomeen, dat ‘type replacement‘ wordt genoemd. (6)

Grotere kans op BMK

Uit het onderzoeksrapport van Merck en de FDA uit 2005 blijkt dat meisjes/vrouwen die reeds besmet zijn met het HPV-virus, een grote kans op baarmoederhalskanker hebben na vaccinatie met Gardasil en Cervarix, t.w. resp. 44,6% en 32,5% – Table 17/pg 13. (7)

Toestemming minderjarigen

Nederland:  In artikel 450 van de WGBO-wet (Wet ter Geneeskundige Behandelingovereenkomst) staat dat als de minderjarige de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, maar nog niet die van 16 jaar (vanaf 16 jaar mag een patiënt zelf de behandelingsovereenkomst sluiten), naast de toestemming van de patiënt, tevens de toestemming van de ouders of voogd vereist is. In kwesties rond vaccinaties stelt de tuchtrechter het gezondheidsbelang van kinderen meestal boven het ouderlijk gezag. (8)

België: De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/08/2002 (Art.12.§2) vermeldt: Als de minderjarige voldoende maturiteit bezit om de aard en consequenties van de beslissing in te schatten, kan de minderjarige een geldige toestemming geven. In kwesties rond vaccinaties stelt de tuchtrechter het gezondheidsbelang van kinderen meestal boven het ouderlijk gezag. (9)
Bijwerkingen?

RIVM: ‘bij dit vaccin zijn nooit ernstige bijwerkingen gemeld of bekend’…

Bij Lareb, ook een overheidsinstantie, komen echter regelmatig meldingen binnen. Aantal meldingen op 6/12/2016: 1.502 waarvan 112 als ernstig beschouwd. (10)

Definitie ‘ernstig’ volgens de internationale criteria:

Experiment

Dr. Mathilde Boon (onderzoekster die aan de wieg stond van de invoering in 2009): het is een waanzinnig goed experiment… (11)

Beschermingsduur

Het vaccin beschermt volgens de maker van het vaccin, 6 jaar en 5 maanden. (12)

Werkprogramma 2017 Gezondheidsraad

(Pg 22): In de programmaperiode wordt gewerkt aan adviezen over vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken, van zuigelingen tegen rotavirusinfectie, en van meisjes en jongens tegen HPV. (13)

In de praktijk

Dr. Louise Brinth (Denemarken) heeft 80 meisjes onderzocht waarvan ze vermoedt dat ze last hebben van bijwerkingen van HPV-vaccins. «Ze zijn allemaal duizelig, vallen flauw en hebben last van hoofdpijn, vaak chronische hoofdpijn, buikpijn, misselijk, spiertrekkingen en zijn buitengewoon moe». (14)

Momenteel verrijzen er in Denemarken diverse klinieken (5 in totaal met enorme wachtlijsten) speciaal voor meisjes/ jonge vrouwen die gezondheidsschade hebben opgelopen na de HPV-vaccinatie. (15)

Zorgen over veiligheid

13 Juli 2015: Veiligheidsprofiel HPV-vaccins verder onderzocht
De herbeoordeling richt zich op zeldzame meldingen van twee aandoeningen: het ‘complex regional pain syndrome’ (CRPS, een chronische pijn aandoening in armen en benen) en het ‘postural orthostatic tachycardia syndrome’ (POTS, een aandoening waarbij de hartslag abnormaal versnelt na opstaan uit een zittende houding en waarbij symptomen als duizeligheid en flauwvallen, hoofdpijn en pijn op de borst kunnen optreden). (16)

5 November 2015: Het Europees geneesmiddelenbewakingscomité PRAC heeft de herbeoordeling afgerond van de ‘humaan papillomavirus’ (HPV) vaccins. De conclusie is dat er geen bewijs is gevonden voor het verband tussen vaccinatie met deze vaccins (Cervarix, Gardasil/Silgard en Gardasil 9) en het ontstaan van CRPS en POTS. De PRAC ziet daarom geen reden om de toepassing van HPV-vaccins te veranderen of de productinformatie aan te passen. De PRAC concludeert dat de voordelen van de HPV-vaccins blijven opwegen tegen de risico’s. (17)

4 November 2015: Het door 50 jonge françaises in 2013 aangespannen proces die, na inenting met het Gardasil vaccin (baarmoederhalskanker), MS en aanverwante aandoeningen van het zenuwstelsel ontwikkelden (w.o. chronisch vermoeidheidssyndroom), werd in Parijs geklasseerd en afgesloten. Uitspraak van de rechter: ‘Er werd geen enkel verband aangetoond tussen het vaccin en de gemelde aandoeningen’ en concluderend: ‘De nadelen wegen niet op tegen de voordelen’. (18)

Lees/kijk/informeer verder:

Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’  (Désirée Röver) (19)
Baarmoederhalskanker en Homeopathie (20)
Aanvullende informatie website HPV-vaccin (21)

ZEMBLA – Het omstreden kankervaccin (19 oktober 2008): “We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn.” (22)

Milde of ernstige bijwerkingen na vaccinatie (bijvoorbeeld hoofd- spierpijn, koorts, chronische vermoeidheid, ziekenhuisopname, enz.), kunnen gemeld worden via volgende websites:

– Melden van bijwerking(en) Nederland (23)
– Melden van bijwerking(en) België (24)

Bijsluiters

Update 7 februari 2018

HPV vaccins (Gardasil/Cervarix) gelinkt aan vervroegde menopauze
http://vaccineimpact.com/2013/studyhpv-vaccine-linked-to-premature-menopause-in-young-girls/

Noot van de redactie: Het Amerikaans College van kinderartsen waarschuwde begin 2016 al voor ernstige bijwerkingen van HPV-vaccins. Zij zien een duidelijk verband tussen vaccinatie en het vroegtijdig in de menopauze komen van tieners.

http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/new-concerns-about-the-human-papillomavirus-vaccine

 

 

 

Bronnen:

 1. http://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/achtergrondartikelen/detail/dick-bijl-reageert-op-reactie-rivm-over-hpv-vaccin/
 2. http://www.natuurgeneeskundeinbalans.nl/media.htm
 3. http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/1190222/2008/10/18/Experts-Gezondheidsraad-kregen-geld-vaccinmakers.dhtml
 4. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/het-omstreden-kankervaccin
 5. https://www.rvdj.nl/uitspraken/20095
 6. http://www.abstractsonline.com/plan/ViewAbstract.aspx?mID=3682&sKey=7f019f73-accb-484e-becc-5ecc405f8ec5&cKey=e2313b32-d6ac-4443-ab2d-49c368ea3b89&mKey=19573a54-ae8f-4e00-9c23-bd6d62268424
 7. www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.PDF
 8. https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/tekst-wgbo
 9. http://www.vwvj.be/wie-kan-schriftelijk-toestemmen-voor-vaccinatie-kan-een-leerling-dat
 10. http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen/Result?formGroup=Injectie&atc=J07BM02&lang=nl&drug=CERVARIX+%28PAPILLOMAVIRUSVACCIN%29
 11. http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/59639/Holland_Doc.html
 12. www.dokterdokter.nl/gezond-leven/puber/hpv-vaccinatie-wel-of-niet-doen/
 13. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/werkprogramma-2017
 14. https://www.youtube.com/watch?v=3VnqILaiFcM
 15. https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/17018055
 16. www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/13/veiligheidsprofiel-hpv-vaccins-verder-onderzocht
 17. www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/11/05/herbeoordeling-geen-bewijs-voor-relatie-tussen-hpv-vaccins-en-crps-of-pots
 18. www.liberation.fr/france/2015/11/04/l-enquete-sur-le-vaccin-gardasil-classee-sans-suite_1411210
 19. www.bol.com/nl/p/baarmoederhalskanker/1001004006437838/
 20. www.klassiekehomeopathie.nl/baarmoederhalskanker/
 21. hpv-vaccin.123website.nl/
 22. zembla.vara.nl/seizoenen/2008/afleveringen/19-10-2008
 23.  https://www.lareb.nl/nl/report-form/report-type/8ecd4740-fb1d-48d1-bdf4-ec4b363a5a9d
 24. www.fagg-afmps.be/nl/notification_effets/humane_geneesmiddelenbewaking/melding_patienten/

 

Over de auteur:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt en schrijft over vaccin-gerelateerde onderwerpen.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This