IC-bezetting, ziekenhuisopnames en de leugen over de oorzaak van de overbelaste zorg

door | 29 okt 2021 | COVID-19 ziekte, RIVM

Hugo de jonge zegt op 2 september op Twitter: “Van elke 10 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn er 9 niet gevaccineerd.”[1] Serieus?

Dit artikel gaat over hoe de cijfers tot stand komen, over hoe binnen- en buitenland dezelfde uitgemolken strategie gebruiken, en over hoe de grootste leugen – dat de overbelasting van de zorg door de ongevaccineerden wordt veroorzaakt – nu toch echt is achterhaald.

 

 

Cijfers zijn natte-vinger werk

 
De uitspraak van de Jonge zou natuurlijk moeten berusten op betrouwbare, transparante onafhankelijke bronnen. Welke instantie houdt de cijfers bij? Wat is de definitie van gevaccineerd en van ongevaccineerd? Naar wie rapporteren de ziekenhuizen wat de vaccinatiestatus is van de patiënten op de IC of op de zaal? Kortom: wat is het nationale protocol voor het bepalen en rapporteren van de vaccinatiestatus van ziekenhuispatiënten? De vraag is of er überhaupt een protocol bestaat. Waarschijnlijk niet, en waarschijnlijk houden de ziekenhuizen zelf het al niet eens bij.

Hierna volgen drie instanties die de cijfers van de vaccinatiestatus van Covid-19 patiënten met een druk op de knop van de computer zouden moeten kunnen overleggen.

 

I. Ziekenhuizen – bijvoorbeeld het OLVG in Amsterdam

Maurice van den Bosch, CEO van het OLVG, kreeg de volgende logische vraag naar zich toe:2

“Hoe zouden we per ziekenhuis een overzicht kunnen krijgen van de hoeveelheden gevaccineerde en ongevaccineerde bij de ziekenhuisopnames en op de IC’s? Lijkt me toch niet al te ingewikkeld en helpt om transparante informatie te delen. Heb jij hier een idee voor?”

Zijn antwoord: “Goed punt. Mijns inziens iets wat binnen Santeon nauwkeurig te achterhalen moet zijn. Pakken we op.”

Met andere woorden: dit is niet algemeen bekend waar de cijfers over de vaccinatiestatus te vinden zijn, zelfs niet voor de directeur van een ziekenhuis. Maar van den Bosch gaat ervan uit dat het “te achterhalen” moet zijn en is bereid om te gaan zoeken.

 

 
 
De directeur van het OLVG denkt de vaccinatie-status te kunnen vinden in de zogenaamde Santeongroep. De santeon groep is groot conglomeraat van topklinische ziekenhuizen.3 Gegevens vanuit deze groep zouden waardevol kunnen zijn voor meer inzicht in de huidige situatie, voor onderzoek of voor onderbouwde uitspraken van politici. Maar tot op heden gaan wij ervan uit dat Santeon de cijfers ook niet heeft, want wij hebben het zelf niet op hun website kunnen vinden en er is nog geen antwoord gekomen op hetgeen OLVG-directeur Maurice van den Bosch heeft “opgepakt”.

Helaas geeft de zoekfunctie voor de website van Santeon slechts de volgende foutmelding: ‘Error establishing a data base connection’

 

 

 

II. Stichting NICE voor Nationale Intensive Care Evaluatie

 
We hebben nog meer pijlen op onze boog. NICE is een instantie die alle IC-opnames registreert en evalueert. Het zou logisch zijn dat zij bijhouden of de patiënten op de IC die in hun statistieken terecht komen al dan niet gevaccineerd zijn. Maar op de pagina met ‘Veelgestelde vragen over de NICE COVID-19 registratie’ op de website van NICE staat onder de vraag:4

“Houden jullie bij of opgenomen patiënten zijn gevaccineerd of niet?”

“Wij houden geen vaccinatiestatus bij en hebben geen inzicht in het aantal gevaccineerden dat alsnog met Covid in het ziekenhuis danwel op de IC worden opgenomen.”

Onvoorstelbaar.

 

 

III. RIVM – voorlichtingsorgaan van de overheid

Kan het RIVM wellicht helderheid verschaffen over de vaccinatiestatus van corona-patiënten?

Het RIVM schreef op Twitter dat 4 op de 5 coronapatiënten op de IC niet ingeënt zijn tegen het coronavirus.5 Een bewuste burger vroeg aan het instituut: “Mag ik alstublieft de link naar de dataset?” Het RIVM antwoordde vervolgens: “De data zijn nog niet openbaar, we werken aan het openbaar maken op het VWS Coronadashboard.”

Kortom: het RIVM wil ook geen transparantie verschaffen. Hoezo “we werken aan het openbaar maken”? Moet dat niet allang openbaar ZIJN? En hoelang gaat dit “werk” nog duren? Het RIVM zegt maar wat. Ze doen wat ervoor nodig is om de strategie in stand te houden dat de ongevaccineerden de schuldigen zijn. Het is niet transparant, niet onderbouwd en niet waar.

De verpleegsters zien over het algemeen wat er aan de hand is, en ze zijn eerlijk. Op een uit de lucht gegrepen uitspraak van nu.nl dat 4 op de 5 patiënten op de IC niet gevaccineerd zouden zijn twitteren zij als antwoord:6

“Er is geen uniforme registratie in ziekenhuizen, daarom vinden wij dit soort uitspraken erg opmerkelijk.”

En dat klopt. De Jonge, de media, en het RIVM… ze zuigen de cijfers uit hun duim alsof het gedrukt staat. Vier op vijf zijn niet gevaccineerd? Jongens – het wordt niet bijgehouden!

 

 

Kamervragen

Uit antwoorden op Kamervragen, die zijn ontvangen op 11 oktober 2021, blijkt dat het RIVM terughoudend is met het doen van mededelingen van de vaccinatiestatus van overleden personen. Hugo de Jonge laat weten dat “overlijden aan Covid-19 niet meldings-plichtig is aan het RIVM, waardoor de gegevens die het RIVM hierover ontvangt onvolledig zijn en niet bruikbaar voor publicatie.”7

Hoe opmerkelijk is het om géén bruikbare cijfers te hebben over een ziekte die zo gevaarlijk zou zijn, dat het de A-status heeft gekregen!

En ja, als het niet wordt bijgehouden, kan het niet worden doorgegeven en dan kun je er geen publicatie van maken – en zeker geen uitspraken over doen in de media!

 

 

Binnen- en buitenland

I. Binnenland

In Nederland zijn de cijfers niet transparant en waarschijnlijk niet veel meer dan leugens en nattevingerwerk. Een enkeling uit het veld heeft de moed om commentaar te geven die tegen de verhaallijn in de media ingaat wat betreft de vaccinatiestatus van Covid-patiënten. Zo zegt dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC, dat 2 op de 10 patiënten NIET geïnjecteerd is. 8 op de tien zijn dat dus wel.

 

 

 
Ook het Radboudmc in Nijmegen tracht de leugens in de media te weerleggen:

‘Radboudumc reageert op mediaberichten: IC’s liggen NIET vol met coronapatiënten
 
“De IC ligt vol maar de situatie is heel anders. Op de IC zijn nu maar 26 bedden beschikbaar door tekort aan zorgpersoneel. In 22 van deze bedden liggen niet-COVID-patiënten; deze patiënten hebben bijvoorbeeld een ernstig ongeluk gehad of hebben een geplande, complexe operatie ondergaan, die soms al eerder is uitgesteld. Het tekort aan IC-verpleegkundigen komt door onder meer een hoog ziekteverzuim. En waar in eerdere golven verpleegkundigen van andere afdelingen bijsprongen op de IC, kan dat nu niet. Ook onder hen is er sprake van een verhoogd ziekteverzuim, en op hun eigen afdelingen wordt er momenteel veel uitgestelde zorg ingehaald.”9

 

II. Buitenland

In het binnenland zijn de cijfers verzonnen door onze minister van Volksgezondheid en het “voorlichtingsinstituut” RIVM, maar in het buitenland geven de cijfers soms tot op de persoon nauwkeurig aan wie wel en wie niet gevaccineerd is. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn 236 van de 333 opgenomen patiënten volledig gevaccineerd.10 En dit zegt de Belgische Minster van Volksgezondheid, niet een wappie, niet een complotdenker maar gewoon een minister die zich baseert op cijfers in plaats van een ideologie.
 

 
In Israel – het testland van de wereld waar praktisch de hele bevolking twee, en het grootste deel al drie injectie heeft gehad – is het niet anders. De overgrote meerderheid van de opgenomen Covid-patienten zijn gevaccineerd.

Dr. Kobi Haviv, arts in een groot ziekenhuis zegt: “95% van de ernstig zieke patiënten zijn gevaccineerd”

“Volledig gevaccineerde mensen zijn goed voor 85-90% van de ziekenhuisopnames. We openen steeds meer COVID-afdelingen. De effectiviteit van vaccins neemt af of verdwijnt.” Dr. Kobi Haviv11

 
Onze landgenoot Maurice de Hond schrijft het ene na het andere artikel over de “datamisère”. In zijn laatste, zeer goed onderbouwde artikel: ‘De ziekenhuiscijfers zijn blijkbaar staatsgeheim’ zegt hij:12

“Wat zich de afgelopen paar dagen heeft afgespeeld rondom de vaccinatiestatus van de patiënten opgenomen in de ziekenhuizen is een volgend beschamend hoofdstuk. En dan hebben we het over een hoofdstuk uit het vermoedelijk nog lang niet dichtgeslagen ‘boek’ rondom het verkrijgen van goede data waarop vervolgens de juiste beslissingen kunnen worden genomen of te beoordelen of de juiste beslissingen genomen kunnen worden.” -Maurice de hond

 

 

Gevaccineerde volgers

Waarom mensen zich laten vaccineren? Je doet het voor een ander. Je doet het voor de zorg. Je doet het om te reizen, om de Efteling of de om kroeg te bezoeken, of voor een andere wortel die je wordt voorgehouden. De enige reden waar je het voor zou moeten doen is voor je gezondheid, maar die ontbreekt in dit rijtje.

Er is inmiddels al lang duidelijk dat de “bescherming” van de vaccins binnen 6 maanden met 80% is gedaald, dat de sterfte niet verminderd, dat het de transmissie niet verminderd, en dat het géén groepsimmuniteit creëert.13

Dr. Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, heeft in oktober 2020 – dus nog voordat de vaccins op de markt kwamen – al gezegd dat het vaccin niet is bedoeld om kudde-immuniteit te veroorzaken. Later werd dit bevestigd door Pollard van de Oxford vaccinegroep.14,15

Het vaccin is een mislukt experiment. En de overheden zouden er nu een punt achter moeten zetten en zich moeten concentreren op het verbeteren van de zorg door het opschalen van IC-bedden en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor het IC-personeel. En de mensen die niet mee willen doen aan een onnodig risico voor hun gezondheid valt niets, maar dan ook niets te verwijten.

 

 

Ongevaccineerde zondebokken

Er zijn dus twee problemen. Ten eerste een structureel probleem van het afschalen van het aantal IC-bedden waardoor er al jarenlang een tekort aan is. En ten tweede het weglopen van het zorgpersoneel, die onderbetaald worden en desalniettemin steeds zwaarder worden belast.

Het Forum voor Democratie twitterde: “Door het wanbeleid van De Jonge zijn afgelopen jaar 27.000 zorgmedewerkers vertrokken. De arbeidsvoorwaarden zijn om te huilen. Zelfs een cliniclown verdient meer dan een IC-verpleegkundige! Maar Hugo blijft “ongevaccineerden” de schuld geven van het capaciteitsprobleem.”16

Het probleem van een overbelaste IC is niet nieuw. Op 12 oktober 2018 verscheen een artikel in het NRC over het personeelstekort op de IC met de titel: ‘Kiezen op de IC: de kanker- of de leverpatiënt’

 

 

 
Wat heeft Hugo de Jonge nou daadwerkelijk gedaan om iets aan dat probleem te doen? Deze vraag wordt aan hem gesteld door Pepijn van Houwelingen en Hugo de Jonge antwoordt: …Blah, blah, blah… hier gaan we het niet over hebben… blah, mijn naam is haas en de ongevaccineerden zijn de schuldigen”. Kijk zelf maar:
 


 

 
Medisch Ethicus Erwin Kompanje schreef op Linkedin de volgende reactie op een arts die een column plaatste:17

“Een patient moet na een hartoperatie idd een dag of twee op de ic, maar dat is op de cardiochirurgische ic. Daar liggen geen covid patiënten. Naast de hartoperatie patiënt kan een patiënt liggen die aan longkanker is geopereerd ontstaan door jaren lang roken. Dat zijn er duizenden per jaar. Voorkoombaar! Ook de hart patiënt zelf, stel dat deze een cabg moet ondergaan, lijdt aan atherosclerose, een leefstijlziekte. Voorkoombaar! Op de ‘gewone’ ic ligt de covid patiënt naast een motorrijder die met 150 km per uur onderuit ging, of naast een morbide obese patiënt met een sepsis of een patiënt met een hersenbloeding op basis van hypertensie door jaren lang te zout eten. Is dat het lot? Wellicht, maar veel is zeker beïnvloedbaar en voorkoombaar. Zo, graag wat nuance in plaats van populistisch en discriminerend roeptoeteren.” – Erwin Kompanje

De onderbouwing voor het stigmatiseren van gezonde burgers is ver te zoeken.

We weten inmiddels dat zelfs wetenschappers van het Amerikaanse Centre of Disease Control (CDC) hebben vastgesteld dat besmette gevaccineerden zonder symptomen gemakkelijker de ziekte overdragen dan de besmette ongevaccineerden zonder symptomen.18

Wetenschappers van CDC en het Ministerie van Volksgezondheid van de VS vonden een vergelijkbare of hogere virusbelasting van het Covid-19-virus onder gevaccineerden in vergelijking met niet-gevaccineerden. De studie stelde:

“…dat de niet-gevaccineerden die het virus oplopen meer kans hebben om thuis in bed te liggen met symptomen, terwijl de gevaccineerden die het virus oplopen meer kans hebben om geen symptomen te hebben en dus doorgaan met hun dagelijkse routine zonder het virus onbewust te verspreiden”.

Maar daarmee houdt het niet op. Er werden ook hoge virale ladingen gevonden bij “7 van 24 niet-gevaccineerde (29%…) en 9 van 11 volledig gevaccineerde asymptomatische personen (82%…).” Dat betekent dat onder de a-symptomatische personen, de gevaccineerden een hoger percentage hadden met een hoge virale belasting.

 

 

De Tweede Kamer

Pepijn van Houwelingen sprak in de tweede kamer zijn verontwaardiging uit over het “dehumaniseren van ongevaccineerden”.

&nbsp:

 

 
Het kabinet heeft de moed om haar eigen onvermogen af te schuiven op een zondebok. Hoezo heeft de overheid het beste met ons voor? Het is wanbeleid! Hoezo zijn de ongevaccineerden de schuld van de crisis? Ze zijn bewust en gezond. En velen hebben allang immuniteit opgebouwd vanwege een doorgemaakte ziekte die veel langer aanhoudt en sterker is dan de werking van een vaccin, als die injectie überhaupt al werkt. En hoezo krijgt Ab Osterhaus, een man die al jarenlang leugens verkondigt op de TV, wéér de kans om verdeeldheid en verwarring te zaaien met het verkondigen van zijn oplossing op ongevaccineerden op een eiland te zetten.19 Van welke planeet komt deze man? En wanneer vertrekt hij weer?

Moge deze ongefundeerde hetze de bevolking wakker maken en verbinden in plaats van te vallen voor de aloude zondebok-leugen.

 

 

Bronnen:

1. https://twitter.com/hugodejonge/status/1433496705983565828
2. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858498385926750208/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6858436802064195584%2C6858498352321986560)
3. https://santeon.nl
4. https://stichting-nice.nl/covid-19-faq.jsp
5. https://twitter.com/rivm/status/1448672275063005185?s=20
6. https://twitter.com/Zorgmedewerker1/status/1450564356211609603?s=20
7. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d24ad6b9-3e81-4d6b-b40d-ef3785b0b569
8. https://www.youtube.com/watch?v=6DJud6DejI4 en https://www.youtube.com/watch?v=o-kPNFzhZXg
9. https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/druk-op-de-zorg-neemt-toe
10. https://twitter.com/Ruben_DeHerdt/status/1453094345515614215
11. https://tinyurl.com/kkvcubzw
12. https://www.maurice.nl/2021/10/29/de-ziekenhuiscijfers-zijn-blijkbaar-staatsgeheim/
13. https://www.ndtv.com/world-news/pfizer-vaccine-immunity-80-covid-immunity-lost-in-6-months-in-some-after-pfizer-jab-us-study-2531269
14. https://bgr.com/science/coronavirus-vaccine-efficacy-explained-fauci-interview/
15. https://tinyurl.com/mdyxe54x
16. https://twitter.com/fvdemocratie/status/1453691533895639040?s=20
17. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857638748671369216/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6856646402798362624%2C6857638696582299648)
18. https://aaronsiri.substack.com/p/study-destroys-justification-for
19. https://www.ninefornews.nl/ab-osterhaus-lokt-boze-reacties-uit-alle-ongevaccineerden-op-een-eiland-zou-ideale-oplossing-zijn/

 

 
Over de auteurs:
Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en zeer actief in het verzamelen en verspreiden van informatie.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichtig Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This