Het inenten van kindjes in de buik – het vaccinatiebeleid ten aanzien van zwangere vrouwen in België en Nederland

door | 10 feb 2015 | Vaccins

zwangere vrouwElke zwangere vrouw weet dat ze voorzichtig moet zijn met wat ze tot zich neemt. Ze draagt een ongeboren, onvolgroeide en dus zeer kwetsbare vrucht in haar bekken. Nog niet zo lang geleden kregen we te horen dat roken en drinken taboe was. Nu krijgen we de aanbeveling om ons te laten vaccineren met uitgerekend het – niet los te verkrijgen – kinkhoestvaccin.
 
Hoe vallen foetussen en vaccins met elkaar te rijmen? Vaccineren gaat niet over inslikken of inademen, maar over inspuiten! Dat betekent dat de vaccinvloeistof in de bloedbaan terecht komt en de ongeboren baby korte tijd na ‘toediening van de prik’ doorspoeld wordt met ziekteverwekkers, chemische stoffen, en vervuilingen afkomstig van het medium waarop de vaccins gekweekt zijn. Wat een welkom op deze wereld.

 
Dit artikel dragen we op aan ongeboren baby’s. Moge jullie mamma’s en pappa’s bovenal luisteren naar hun intuïtie en gezonde verstand!

Is uitbreiding van de doelgroep de oplossing van een probleem?

 
Op 13 februari 2015 vond het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium plaats in Antwerpen wat dit jaar als thema ‘Kinkhoest’ had.1 Ondanks een ‘succesvol’ Rijksvaccinatieprogramma blijft de kinkhoest elke paar jaar terugkomen en tijdens dit congres werden de oplossingen gepresenteerd. Ten eerste zal het beleid ten aanzien van zwangeren in België verscherpt worden. De Vlaamse overheid streeft ernaar dat tegen 2020, 50% van alle gezonde zwangere vrouwen zich laat vaccineren. ‘Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.’2

Dit streven om zwangere vrouwen te vaccineren geldt overigens niet alleen voor kinkhoest, maar ook voor de griep. Het Valentijn Vaccinatiesymposium borduurt voort op een gezondheidsconferentie die gehouden werd op 21 april 2012. Hier werden eerder nieuwe gezondheidsdoelstellingen en een bijbehorend actieplan getiteld “Vaccinatie” voor de periode 2012 – 2020 gepresenteerd. In de gezondheidsdoelstelling lezen we dat tegen 2020 de helft van alle zwangere vrouwen, naast het ‘kinkhoestprikje’, ook tegen seizoensgriep gevaccineerd moet worden.3 Op 19 juni 2013 werden deze plannen goedgekeurd door de Vlaamse regering.4

vaccinspuitBescherming tegen kinderziektes is niet langer een kwestie van een Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen – ook zwangere vrouwen behoren nu tot de doelgroep. En dit is nog niet alles. Mensen die in contact komt met zuigelingen zouden, volgens de experts, ook (alsnog) ingeënt moeten worden. Dus niet alleen baby’s, maar ook zwangere vrouwen en ja, waarom eigenlijk ook niet, praktisch iedereen krijgt een vaccin tegen de kinkhoest als de aanbevelingen opgevolgd gaan worden. Maar werkt het vaccin?

 

 

Het verschil tussen de theorie en de praktijk

 
Wat geldt voor de andere kinderziektes geldt ook voor het kinkhoestvaccin. Ongeacht de vaccinatiegraad – die op dit moment snel dalende is vanwege de bijwerkingen van het vaccin, maar in haar goede tijden 98% bedroeg, breekt de kinkhoest elke paar jaar uit.

Alleen bij de ongevaccineerde kinderen mogen we toch hopen? Nee, gevaccineerde kinderen kunnen ook de kinkhoest krijgen. Wat ons verteld wordt op het moment dat we de prik gaan halen is dat het vaccin ons kind beschermt. Het idee dat er leeft is dat als gevaccineerde kinderen de ziekte niet krijgen dit door het vaccin komt, en als de ziekte toch nog uitbreekt dit de schuld is van de ongevaccineerden en het ook alleen maar ongevaccineerde kinderen betreft.

De realiteit laat wat anders zien. Als de griep uitbreekt krijgt heus niet ieder kind de griep. En als een kinderziekte uitbreekt is dat precies zo. In de tijd voordat we tegen kinderziektes vaccineerden, kreeg maar een gedeelte van de kinderen de betreffende kinderziekte als die ‘heerste’. Dus de meeste gevaccineerde kinderen die geen kinkhoest krijgen hadden het sowieso niet gekregen, dat om te beginnen. Maar hoe zit het met de gevaccineerde kinderen die de ziekte wel krijgen? Hoe kan dat, ze zijn er toch tegen beschermd? Laten we zeggen: meestal wel. Op de bijsluiter van het DKTP-vaccin (Infanrix Hexa) staat:

‘Zoals bij alle vaccins, is het mogelijk dat niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons wordt opgewekt.’5

Een klein detail dat we maar hoogstzelden te horen krijgen: het vaccin werkt, maar niet altijd. Zoiets als een ijskast die niet altijd koud is. Maar er is niets mis met de ijskast.

 

 

Laten we deze vergelijking eens goed tot ons door laten dringen.

 
Wat zou u ervan denken als u een ijskast kocht die niet altijd koud is? We zouden denken dat hij niet goed werkt toch? En als de fabrikant ons zou verzekeren dat er niets mis is met de ijskast, maar dat hij het niet doet omdat de omgeving waarin hij staat te warm is, zou U hem serieus nemen? Het hele idee van een ijskast is dat de temperatuur erbinnen lager is dan erbuiten. Daar hebben we hem toch juist voor gekocht?

Waarom wordt er niet toegegeven dat de werking van het kinkhoestvaccin gebrekkig is??!

Waarom krijgt de omgeving van het gevaccineerde kind er de schuld van als een gevaccineerd kind toch ziek wordt? Ook al is de hele wereld niet ingeënt, als het vaccin doet wat het belooft te doen zou de gevaccineerde niet de ziekte krijgen waartegen het gevaccineerd is. Voordat we gaan nadenken over uitbreiding van doelgroepen zou de fabrikant eerst moeten komen met een product dat in staat is zijn mooie belofte waar te maken. Tenminste – dat zou de consument mogen verwachten. Maar kennelijk is dat niet nodig.

vrouw die er genoeg van heeftWe hebben een vaccin dat af en toe niet werkt en het volstaat om dit in de bijsluiter te zetten. Met die ene regel zullen we het moeten doen: ‘er wordt niet bij iedere persoon een immuunrespons opgewekt’. Geen excuses, geen verklaring, maar een beschuldigende vinger naar de omgeving. De ijskast is af en toe koud en af en toe niet. Het staat in de handleiding mevrouw. En wat uw klacht betreft daar kunnen we wel wat aan doen. We gaan uw keuken isoleren.

 

 

Verleggen van het probleem

 
Misschien moeten we eerst onderscheiden wat het probleem is. De kinkhoest komt elke paar jaar terug, ondanks een ‘succesvol’ vaccinatieprogramma. Er wordt een aanbeveling gedaan om volwassenen te gaan inenten met een vaccin tegen een kinderziekte. Volwassenen krijgen in principe geen kinderziektes. Het doel van deze maatregel is baby’s tussen geboorte en eerste vaccin in de leeftijd vanaf 6 – in sommige gevallen zelfs 4 – weken te beschermen. Maar de meeste kinderen krijgen de kinderziektes niet als ze een paar weken oud zijn (anders hadden ze wel zuigelingenziektes geheten), maar in de leeftijd tussen de 2 en 9 jaar. In die leeftijd zouden ze beschermd moeten zijn door het Rijksvaccinatieprogramma! Zouden we uit het feit dat kinderziektes ook bij gevaccineerde kinderen voorkomen niet moeten concluderen dat het programma niet zo succesvol is als men ons wil doen geloven?

Het probleem wordt gemaskeerd door de aandacht te verleggen naar factoren die de gebrekkige werking van het vaccin in tact laten. Het product moet beter gaan werken omdat we de situatie gaan veranderen. Dat is een mogelijkheid, maar de vraag is of het iets gaat oplossen. Er zou iets moeten veranderen aan het vaccin. En voordat er ook maar een haar op ons hoofd denkt aan het vaccineren van zwangeren – met alle risico’s voor de ongeboren baby waarover zo meer – zouden we er 100% zeker van moeten zijn dat het vaccin werkt. Niet af en toe, maar altijd!

 

 

Wat er op het Valentijn Vaccinatiesymposium niet aan de orde kwam

 
Vaccin spuitenMisschien is de vraag of het vaccin veilig voor ongeboren baby’s nog wel belangrijker dan de vraag of het vaccin werkzaam is. Dat het kinkhoestprikje ook nog eens difterie en tetanus bevat – het is onderdeel van een zogenaamd ‘combi-vaccin’ – wordt gemakshalve vergeten. In de praktijk blijkt dat deze informatie niet aan ouders meegedeeld wordt voorafgaande aan de inenting. Noch wordt er gewaarschuwd voor de zeer giftige ‘hulpstoffen’. Wat er precies ingespoten wordt is kennelijk van ondergeschikt belang. Het congres gaat over de noodzaak van het vaccin, niet over de gebrekkige werking ervan, of de risico’s van het inspuiten van gevaarlijke stoffen.

 

 
We mogen hopen dat de volgende informatie aanstaande ouders bereikt.

 
Het boostrix vaccin dat gebruikt wordt om zwangere vrouwen te vaccineren bevat onder andere:6

Difterietoxoid, Tetanustoxoid, en Pertussis(kinkhoest)toxoid. Een ‘toxoid’ is een door chemische bewerking ongiftig gemaakt toxine (vergif)7 So far so good, ware het niet dat deze toxoïden geadsorbeerd (gekoppeld) worden aan aluminium hydroxide en aluminiumfosfaat. En er ook nog wat ‘hulpstoffen’ in het vaccin zitten waaronder formaldehyde , 2-fenoxyethanol, en polysorbaat 80.

Op bijvoorbeeld novaccine.com/vaccine-ingredients kunnen we overzichten vinden van de bekende (schadelijke) werkingen van alle afzonderlijke stoffen in vaccins. Ingekort en vrij vertaald komt het in dit geval neer op het volgende:

Aluminium hydroxide: in vaccins gebruikt om de ‘immuunrespons’ te stimuleren. Zeer giftig, veroorzaakt schade aan luchtwegen en hersenen. Wordt in verband gebracht met ademhalingsmoeilijkheden, neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en dementie, klinische syndromen zoals: myalgie (spierpijnen) artralgie (gewrichtspijnen) en chronische vermoeidheid. Veroorzaakt convulsies (stuipen) en coma.

 
Formaldehyde: Is een zeer giftige, bewezen kankerverwekkende stof. Chemisch conserveermiddel. Risico’s: Astma, afbraak van rode bloedlichaampjes en kanker.

 
2-fenoxyethanol: wordt in vaccins gebruikt als een alternatief of aanvulling op aluminium om de immuunrespons te stimuleren. Kan leiden tot stoornissen in het functioneren van nieren, lever, bloed en centrale zenuwstelsel. Effecten van 2-fenoxythanol omvatten: gedragsstoornissen, duizeligheid, overgeven, diarree, stuipen, hartkloppingen. Wordt in verband gebracht met problemen met voortplanting.

 
Polysorbaat 80: in vaccins gebruikt om de vloeistof te stabiliseren en te ‘emulgeren’ (vloeibaar te houden). Wordt in verband gebracht met darmstoornissen, infecties van de urinewegen, nierstenen, gezwellen, levercirrose. Analyses zijn al in 1956 aangevraagd om te bepalen of deze stof kankerverwekkend is. De resultaten zijn nog altijd niet bekend.

Waar zijn de artsen die ons waarschuwden voor een glaasje wijn tijdens de zwangerschap???

 

 
dokter met griepvaccinHoe komt het dat gevaarlijke, chemische stoffen zonder blikken of blozen geïnjecteerd worden in baby’s, kleine kinderen, en zwangere vrouwen? Is het omdat we slecht geïnformeerd zijn, te gemakzuchtig of te goed van vertrouwen? We hoeven zelf niet na te denken, want de artsen zullen toch wel weten wat ze doen? Is dat het? Het slechte nieuws is dat medici slechts zelden in staat om ouders te voorzien van adequate informatie. Zij worden zelf eenzijdig geïnformeerd, en de gemiddelde arts die het vaccin toedient heeft geen flauw idee van wat hij of zij inspuit, laat staan wat er de consequenties van zijn. Onwetendheid regeert.
 

 

Waar het is wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat het vaccineren van zwangere vrouwen veilig is?

 
Het boostrix vaccin is – volgens de bijsluiter – bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar. Waarop baseren de gezondheidsautoriteiten dat het veilig is voor ongeboren baby’s? In de bijsluiter staat ook: ‘Het effect van Boostrix op de foetale ontwikkeling is niet geëvalueerd en er zijn geen adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van Boostrix tijdens de zwangerschap.’

Zou het kunnen zijn dat het vaccineren van zwangere vrouwen gevaarlijk is voor de ongeboren baby? Dat het gebrek aan informatie over de consequenties van wat we doen niet betekent dat het veilig is, maar alleen dat we het (nog) niet weten? Of dat we het misschien zelfs niet mogen weten? Zou het kunnen dat de eenzijdige voorlichting die ouders en artsen krijgen op zijn zachtst gezegd misleidend te noemen is?

zakenliedenZou het kunnen dat het Valentijn Vaccinatiesymposium onderdeel is van de marketing strategie van farmaceutische bedrijven? Dat wat de laatstgenoemde betreft niet de noodzaak, maar de winst doorslaggevend is? Een vreselijke gedachte, die helaas voor de hand ligt. Pierre Van Damme, de initiatiefnemer van het Valentijn Vaccinatiesymposium, onderhoudt volgens de ‘Declaratie belangenverstrengelingen van de EU’ sinds 1985 nauwe banden met farmagiganten als GlaxoSMithKline, Merck, Novartis, Pfitzer en Baxter.8 Farmaceutische bedrijven zullen niet direct de ouders benaderen, maar proberen artsen te beïnvloeden. Want net zoals ouders geconditioneerd zijn om alles wat een arts zegt voor waar aan aan te nemen, zijn artsen geconditioneerd om alles wat er op een medisch congres gezegd wordt voor waar aan te nemen.

Buiten het blikveld van het grote publiek zijn organisaties zoals de ‘door de farmaceutische sector opgerichte ‘Belgian Vaccines Group’ en de ‘Vlaamse Vaccinatiekoepel’ bezig met het bedenken van ‘implementatiestrategieën’. Voorbeelden hiervan zijn het bepalen van ‘boodschappen voor elke doelgroep’; het vinden van de juiste communicatiekanalen en het organiseren van ‘informatieve campagnes’, medische congressen en symposia.9 Wat in de actieplannen van de gezondheidsdoelstelling 2012 -2020 niet aan de orde komt is een overtuigende onderbouwing van de noodzaak voor het vaccineren van de nieuwe doelgroep en het wetenschappelijk bewijs betreffende de veiligheid van de voorgestelde maatregelen. Beide bestaan ook niet. Hoeveel baby’s onder de 6 weken hebben de afgelopen jaren kinkhoest gekregen? Waarschijnlijk 0. Er zou dus geen noodzaak moeten zijn om zwangeren te vaccineren, want vanaf 6 weken worden baby’s beschermd door het Rijksvccinatieprogramma. En voordat we hele generaties zwangere vrouwen gaan vaccineren: waar is het wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om kindertjes in de buik van de moeder in te enten??? Nogmaals, op de bijsluiter staat dat het vaccin veilig is vanaf 4 jaar, dus we mogen aannemen dat het onderzoek niet gedaan is, want anders had de producent de bijsluiter wel aangepast.

 

 

Studie Rijksoverheid voor gezondheid en Milieu in Nederland (RIVM)

 
VaccinsDe Nederlandse overheid onderzoekt in de studie ‘Maternale Immunisatie Kinkhoest (MIKI)’ of het mogelijk is om kinderen via antistoffen die ze bij de geboorte meekrijgen te beschermen totdat ze zelf gevaccineerd worden. Door vrouwen op het einde van de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie te geven zal de hoeveelheid antistoffen die ze over kunnen dragen aan hun kinderen groter zijn. De resultaten van deze studie worden in het najaar van 2015 verwacht.10

In de ‘uitnodiging voor deelname aan de MIKI studie’ staat:

‘De voordelen van dit onderzoek zijn: Als u tijdens de zwangerschap gevaccineerd wordt is uw kind meteen na de geboorte beschermd tegen kinkhoest.’ Ehhh, de uitslag van het onderzoek is al bekend?

 
‘De nadelen zijn: ”U en uw partner krijgen een vaccinatie tegen kinkhoest die u normaal niet zou krijgen. Vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken zoals lokale pijn, roodheid en zwelling rond de vaccinatieplek, hoofdpijn, koorts, slaperigheid, duizeligheid, spierstijfheid, braken en diarree.”

Er wordt met geen woord gerept over de mogelijke risico’s voor de ongeboren vrucht!

Om te kunnen zeggen dat een vaccin ‘werkt’ is het voldoende om via bloedproeven aan te tonen dat er antilichamen aangemaakt worden – in dit geval bij de moeder – en dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn. Maar waar is het onderzoek dat de effecten van de inhoudsstoffen op de ontwikkeling van de ongeboren vrucht bestudeerd? En hoe zou je dat überhaupt kunnen doen? Het wordt in ieder geval niet gedaan in de MIKI studie.

 

 

Wat is er gebeurd met eerdere tegengeluiden?

Vaxinfopro (adviesorgaan vaccinaties Belgische overheid)

‘In geval van vaccinatie tijdens de zwangerschap is men bevreesd voor het ontwikkelen van afwijkingen bij de baby, de zogenaamde teratogenese. Dit kan structureel zijn en zichtbare afwijkingen van bepaalde organen veroorzaken, maar men kan ook denken aan functionele teratogenese waarbij bepaalde functies van de hersenen of andere organen gestoord zouden worden.11

RIVM Nederland (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

(..)’Wil maternale vaccinatie effectief zijn, dan moeten de antilichaamconcentraties die tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het ongeboren kind, hoog genoeg zijn. Deze dalen echter in de moeder binnen 1 jaar tot een niveau dat als onvoldoende wordt beschouwd voor bescherming. Als er jaarlijks 1 sterftegeval onder zuigelingen voorkomen kan worden, zal de kosteneffectiviteit onder €50.000 per QALY vallen. (quality-adjusted life year – een begrip dat gebruikt wordt om de zin en effectiviteit van een behandeling aan te geven)

(..) ‘Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van ‘hun baby’s te voorkomen, niet kosteneffectief is.’12

Gezondheidsraad (adviesorgaan van de Nederlandse overheid)

‘Op dit moment zijn er geen goede argumenten om gezonde zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep.’13

Gezond-verstand-geluiden die een half jaar geleden nog klonken zijn… Waar zijn ze gebleven??!

 
Binnenhof Den HaagIn België zijn campagnes die erop gericht zijn om zwangere vrouwen over de streep te halen om zich te laten vaccineren al van start gegaan. 14, 15, 16, 17 We mogen hopen dat gezondheidsautoriteiten in Nederland in staat zijn de opmars van ‘big farma’ tegen te houden, maar wij maken ons eerlijk gezegd grote zorgen hierover. Tegengeluiden lijken al verstomd te zijn voordat ze het grote publiek bereiken. Het zoveelste experiment is gaande. Vaccins worden aanbevolen zonder dat wetenschappelijk onderzoek afgerond is. Veiligheid lijkt van ondergeschikt belang. We zullen in de praktijk gaan merken wat de effecten zijn van het vaccineren van zwangere vrouwen. En zonder twijfel zullen die in een aantal gevallen desastreus zijn. Als we kinderen inspuiten met stoffen die kankerverwekkend zijn of schade aanrichten aan het zenuwstelsel, de luchtwegen, het immuunsysteem en meer zal dat in bepaalde gevallen kanker veroorzaken of allergieën, motorische en/of gedragsstoornissen en meer. Onze kinderen kampen al op grote schaal met dergelijke problemen. Des te vroeger de blootstelling aan chemische stoffen die dit kunnen veroorzaken des te ernstiger de schade waarschijnlijk zal blijken te zijn. Maar wie zal het in verband brengen met een ‘onschuldig prikje’ tijdens de zwangerschap?

 

 

 

 
Bronnen:

 1. www.uantwerpen.be/en/rg/cev/education-and-courses/valentijn-vaccinatie/archief/kinkhoest/
 2. http://www.vitalink.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-over-vaccinaties
 3. www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstelling-vaccinaties
 4. www.vlaamsparlement.be/plenairevergaderingen/883865/verslag/884250
 5. Nederlandse bijsluiter voor professionals. www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:116776&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
 6. www.consumed.nl/bijsluiters/3070/Boostrix
 7. Zakwoordenboek der geneeskunde – Coëlho en Kloosterhuis
 8. www.ema.europa.eu/ema
 9. www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstelling-vaccinaties
 10. www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccinonderzoek/Kinkhoest/MIKI_studie
 11. www.vaxinfopro.be/spip.php?rubrique29&lang=nl
 12. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse
 13. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/griepprik-gezonde-ouderen-wel-gezonde-zwangeren-niet
 14. www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16674
 15. www.standaard.be/cnt/dmf20130925_00759626
 16. www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=13430
 17. www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-griepvaccinatie

 

 
Update:

In een recent artikel (29 december 2017) van een bekende artsenwebsite in Frankrijk staat geschreven dat ‘bepaalde vaccins NIET worden aanbevolen voor zwangere vrouwen, omdat ze slecht worden verdragen en MISKRAMEN kunnen veroorzaken. Dit blijkt het geval bij het kinkhoest- en difterievaccin, dat aanzienlijke koortsreacties kan veroorzaken.’ Aanvullend met: ‘theoretisch ricico dat het virus in de vaccins de placenta kunnen doordringen en dan de foetus kunnen infecteren’. De Franse Gezondheidsraad ontraadt dan ook het inenten van zwangeren met een combivaccin waarin difterie en kinkhoestkomponenten zijn opgenomen.

Ze geven er nog deze aanvullende informatie bij:
‘Kinkhoest (pertussis) vaccin: het vaccin is gemaakt van het gedode virus. Het mag niet tijdens de zwangerschap worden toegediend, omdat het vaak gepaard gaat met koorts, waardoor een vroeggeboorte dreigt. Het difterievaccin is vervaardigd met difterie bacillen toxoïde (Löffler bacillus). Dat wordt niet gegeven tijdens de zwangerschap omdat het slecht wordt verdragen.’

Bron: http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/sa_7895_vaccins_pendant_grossesse.htm

 

 

 

 
strong>Over de auteurs:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This