Internationaal Pandemie Verdrag: WHO vergadert over ongekende, wettelijk bindende censuur-bevoegdheden

door | 16 dec 2022 | COVID-19 ziekte, WHO

De WHO is een ongekozen gezondheidsinstelling die steeds dichter in de buurt komt bij ongekende, wettelijk bindende censuur-bevoegdheden. Het onderstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Reclaim The Net en laat zien dat de WHO zich aan het ontpoppen is tot een tirannieke, wereldwijde dictator, met een juridische bevoegdheid om haar versie van de waarheid aan de wereld op te leggen. Een zorgelijke ontwikkeling.
 

 

Internationaal Pandemie Verdrag

Leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een niet-gekozen internationaal agentschap voor de volksgezondheid, zijn deze maand bijeengekomen om een ontwerp-versie te bespreken van een voorgesteld internationaal pandemie-verdrag dat de WHO nieuwe bevoegdheden zal geven om “nepnieuws en onjuiste, misleidende, of desinformatie” aan te pakken. Dit verdrag zal wettelijk bindend zijn volgens het internationaal recht.

Het ontwerp-verdrag bevat verschillende bepalingen in artikel 16 (” Verbetering van de kennis over pandemieën en de volksgezondheid”) die de 194 lidstaten van de WHO (die 98% van alle landen in de wereld vertegenwoordigen) ertoe verplichten zogenaamd nepnieuws en onjuiste informatie aan te pakken.

De lidstaten moeten “regelmatig sociale media-analyses uitvoeren om onjuiste informatie te identificeren en te begrijpen”, hun eigen berichtgeving ontwerpen om “verkeerde informatie, desinformatie en nepnieuws tegen te gaan”, en de “infodemie” te beheren. (“infodemic” is een door de WHO bedachte term die “te veel informatie – waaronder valse of misleidende informatie – in digitale en fysieke omgevingen tijdens een ziekte-uitbraak” beschrijft).

Hoewel de bepalingen in artikel 16 de lidstaten niet rechtstreeks oproepen om inhoud te censureren die als onjuiste informatie wordt beschouwd, maakt een bepaling in artikel 14 (“Whole-of-government and other multisectoral actions”) de weg vrij voor Big Tech om deze censuur namens de WHO uit te voeren.

Volgens deze bepaling moeten de lidstaten samenwerken met niet tot de overheid behorende organisaties in instellingen en de particuliere sector via een “alomvattende aanpak op alle overheidsniveaus, met meerdere belanghebbenden en op meerdere disciplines”.

Voordat dit pandemie-verdrag bestond, was Big Tech meer dan bereid om massaal alle inhoud die het beschouwde als “Covid misinformatie” te censureren, ook al waren er geen overeenkomsten of wetten die hen daartoe dwongen. YouTube voerde zelfs een ingrijpend beleid in waarbij het ingaan tegen de WHO een overtreding van de regels van YouTube werd en verwijderde op grond van dit beleid meer dan 800.000 video’s.

Onder het pandemie-verdrag worden de banden tussen regeringen en pro-censuur Big Tech bedrijven nog sterker en is samenwerking vereist.
 
Hieronder staat een kopie van het ontwerp van het internationale pandemieverdrag:
 

 

 
Niet alleen worden deze banden tussen Big Tech en overheden versterkt door het verdrag, maar de WHO heeft ook laten zien dat zij in staat is om alles wat zij als misinformatie bestempelt te censureren. Eerder dit jaar riep ze Big Tech op om met haar samen te werken om “desinformatie” over de Apenpokken te censureren.

Bovendien is het idee dat de WHO moet optreden als scheidsrechter van de waarheid vooral ironisch omdat zij een van de meest beruchte makers van misleidende informatie was tijdens de Covidepandemie. In een tweet van 14 januari 2020 verklaarde de organisatie dat “voorlopige onderzoeken door de Chinese autoriteiten geen duidelijk bewijs hebben gevonden van overdracht van mens op mens” van het coronavirus.
 

 

 
De bijeenkomst om het ontwerpverdrag te bespreken begon op 5 december en duurde tot 7 december. Ze
werd bijgewoond door leden van een internationaal onderhandelingsorgaan (INB) dat in december 2021 werd opgericht door de Wereldgezondheidsvergadering (WHA), het besluitvormingsorgaan van de WHO.

Het INB werd belast met het opstellen van en de onderhandelingen over een “wereldwijde overeenkomst inzake pandemie-preventie, paraatheid en respons”. Dit wereldwijde akkoord staat bekend als het internationale pandemie-verdrag.

Op basis van het huidige voorgestelde tijdschema verwacht het INB het internationale pandemie-verdrag in mei 2024 af te ronden en een eindverslag voor te leggen aan de zevenenzeventigste bijeenkomst van de WHA.
 

U kunt een kopie van de huidige voorgestelde tijdlijn van het INB hier downloaden.

 
Als het internationale pandemie-verdrag wordt goedgekeurd, zal het worden aangenomen krachtens artikel 19 van de grondwet van de WHO. Dit artikel geeft de WHA de bevoegdheid om wettelijk bindende verdragen of overeenkomsten op te leggen aan de WHO-lidstaten als tweederde van de WHA daarvoor stemt.

Dit wetgevingsproces omzeilt het gebruikelijke proces van gekozen ambtenaren die stemmen over de wetten die voor hun land gelden, door een handjevol mondiale vertegenwoordigers te laten beslissen over de regels die voor alle landen gelden. Zelfs als vertegenwoordigers van een derde van de lidstaten van de WHO tegen het internationale pandemie-verdrag stemmen, zal het volgens de internationale wetgeving toch op hun land van toepassing zijn.

Dit proces beperkt niet alleen de macht van politici om te beslissen over de wetten die van toepassing zijn op hun specifieke land, maar het beperkt ook de macht van burgers om politici bij de stembus ter verantwoording te roepen. De meeste vertegenwoordigers van de lidstaten zijn ongekozen diplomaten die op hun post blijven, zelfs als er nieuwe regeringen worden gekozen. En de meeste stemmen die bepalen of een internationale wet van toepassing is op een bepaald land worden uitgebracht door vertegenwoordigers van andere landen.

Ondanks dit ondemocratische proces heeft het internationale pandemie-verdrag de steun van talrijke democratische landen, waaronder de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Europese Raad (EG) (die 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) vertegenwoordigt).

Sommige politici uit deze landen hebben zich tegen het verdrag verzet en verschillende petities, waaronder petities die een parlementair debat over het verdrag kunnen afdwingen, hebben gecirculeerd.

Het internationale pandemie-verdrag is echter nog steeds hard op weg om in mei 2024 te worden afgerond en de WHO heeft niet de intentie getoond om haar vérstrekkende greep naar de macht op te geven.
 

 

 
Bron originele artikel: Reclaim The Net

“Als je de censuur, de cancelcultuur en de uitholling van privacy en burgerlijke vrijheden beu bent, neem dan een abonnement op Reclaim The Net.”

 

 

10 Belangrijke punten uit het verdrag

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This