Japan loopt voorop: Geen Vaccinatieverplichting en Geen BMR-vaccinatie: Kinderen gezonder!

door | 23 mei 2019 | BMR-vaccin, Internationale politiek, Vaccins, Ziektes

Japan ziet de noodzaak van het HPV-vaccin niet in, vaccineert geen zwangere vrouwen, stelt geen enkel vaccin verplicht, en heeft de dubieuze bof-component uit de BMR gehaald. En wat is het resultaat? De kinderen zijn veel gezonder dan de Amerikaanse kinderen die de meeste vaccins per wereld krijgen. Het onderstaand artikel laat zien wat we allemaal van de Japanners kunnen leren. Het is een vertaling van ‘Japan Leads the Way: No Vaccine Mandates and No MMR Vaccine = Healthier Children’ – Kristina Kristen

In de Verenigde Staten zijn veel wetgevers en gezondheidsambtenaren druk bezig om vaccins tot een verplichting te maken; óf door het afschaffen van de vrije persoonlijke keuze die tot nu toe bestaat doordat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden, óf door het instellen van onrechtmatige quarantaine en boetes voor hen die het niet eens zijn met het beleid dat de CDC ‘s (red: Centers for Disease Control and Prevention) voorschrijven.

 

 
Ambtenaren in Californië zijn op zoek naar mogelijkheden om medische contra-indicaties tegen vaccinatie te omzeilen terwijl zij in New York het BMR-vaccin voor 6-12 maanden oude baby’s verplicht stellen terwijl de veiligheid en de effectiviteit van dit vaccin ‘niet is vastgesteld’.

 
De Verenigde Staten heeft het hoogste sterftecijfer onder kinderen van alle geïndustrialiseerde landen, met meer Amerikaanse kinderen die sterven bij de geboorte of in hun eerste levensjaar dan in alle andere vergelijkbare landen – en meer dan de helft van de kinderen die ouder worden dan een jaar ontwikkelt tenminste één chronische ziekte.

 
Amerikaanse kinderen zouden beter af zijn wanneer deze amtenaren – voordat zij dubieuze en draconische maatregelen nemen – de situatie rondom de gezondheid van kinderen in Japan zouden bestuderen. Met een bevolking van 127 miljoen heeft Japan de gezondste kinderen en de hoogste ‘gezonde levensverwachting’ ter wereld. En tegelijkertijd het kleinste aantal gevaccineerde kinderen van alle ontwikkelde landen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten die het meest agressieve vaccinatieschema heeft ontwikkeld voor wat betreft het aantal vaccinaties en de timing, te beginnen tijdens de zwangerschap, bij de geboorte en de eerste twee levensjaren.

 
Maakt dit de Amerikaanse jeugd gezonder? Het overduidelijke antwoord is NEE. De Verenigde Staten heeft het hoogste sterftecijfer onder kinderen van alle geïndustrialiseerde landen. Er sterven meer kinderen bij de geboorte en in hun eerste levensjaar dan in welk ander vergelijkbaar land dan ook. En meer dan de helft van de kinderen die overleven ontwikkelt op zijn minst één chronische ziekte. Analyse van het sterftecijfer onder kinderen en hun lichamelijke gezondheid laat zien dat het vaccinatiebeleid van de Verenigde Staten voor Amerikaanse kinderen niet tot gezondheidswinst leidt.

 

 

Japan en de Verenigde Staten: Twee Verschillende Beleidsvormen

 
In 1994 stapte men in Japan over van de verplichting tot vaccineren in openbare gezondheidsinstellingen naar vrijwillige vaccinatie in de huisartsenpraktijk, geleid door het concept ‘dat het beter is dat vaccinaties worden gedaan door de huisarts van de kinderen, die op de hoogte is van hun gezondheidstoestand. Het land creëerde twee categorieën van niet-verplichte vaccinaties: ‘routinematige’ vaccinaties die door de overheid worden vergoed en die ‘sterk aanbevolen’ maar niet verplicht zijn en daarnaast ‘vrijwillige’ vaccinaties die meestal zelf moeten worden betaald. Japan heeft, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, geen vaccinatieverplichting voor kinderen die naar de kinderopvang of naar de lagere school gaan.

Tegelijkertijd deed Japan het BMR-vaccin in de ban. Dit was het gevolg van duizenden ernstige bijwerkingen gedurende een periode van vier jaar – waaruit een aantal kinderen met letsel tevoorschijn kwam van één op de 900, een aantal ‘dat meer dan 2000 keer hoger lag dan men had verwacht’.

 
In het begin bood men enkelvoudige Mazelen en Rode Hond vaccins aan nadat het BMR-vaccin in de ban was gedaan. Japan beveelt nu een gecombineerd Mazelen en Rode Hond vaccin aan als routine vaccinatie, maar sluit het BMR-vaccin nog steeds uit. Het Bof-vaccin valt onder de ‘vrijwillige’ categorie.

 
Hieronder volgen de belangrijkste verschillen tussen de vaccinatieprogramma’s van Japan en van de Verenigde Staten:

 
• Japan heeft geen verplichting tot vaccinatie, beveelt in plaats daarvan vaccinatie’s aan (zoals hierboven besproken) die óf vallen onder ‘routine-vaccinaties die door de verzekering vergoed worden, óf ‘vrijwillig’ zijn (en die men zelf moet betalen).

• Japan vaccineert geen pasgeboren baby’s met het Hepatitis B-vaccin (Hep-B), tenzij de moeder Hepatitis-B positief is.

• Japan vaccineert geen zwangere vrouwen met het DaTP- vaccin (Difterie-tetanus-A-cellulair Kinkhoest).

• Japan geeft geen Griepvaccin aan zwangere vrouwen of zes maanden oude baby’s.

• Japan vaccineert niet met het BMR-vaccin, beveelt in plaats daarvan een MR-vaccin aan.

• Japan ziet de noodzaak van het HPV-vaccin niet in.

 
Geen ander ontwikkeld land dient zoveel doses vaccins toe in de eerste twee levensjaren als de Verenigde Staten.

 
Tabel 1. Het Hepatitis B vaccin bij de geboorte en Kindersterfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarentegen schrijft het vaccinatieschema van de Verenigde Staten (zie tabel 1) routinematig vaccinaties voor gedurende de zwangerschap, wordt een eerste dosis Hepatitis B- vaccin binnen 24 uur na de geboorte nodig geacht, zelfs hoewel 99,9% van de vrouwen bij het testen op Hepatitis B negatief bleken en deze vaccinaties worden door 20 tot 22 vaccindoseringen gevolgd alleen al in het eerste levensjaar. Geen enkel ander ontwikkeld land dient zoveel doses vaccins toe tijdens de eerste twee levensjaren.

 
Het Hepatitis B-vaccin injecteert een pasgeboren baby een lading van 250 microgram aluminium, een neurotoxische en immuno-toxische hulpstof die wordt gebruikt om een immuunreactie op te roepen. Er zijn geen studies gedaan naar de veiligheid van de blootstelling van baby’s aan zulke hoge hoeveelheden van het geïnjecteerde metaal. In werkelijkheid heeft de Food and Drug Administration (FDA) een bovengrens vastgesteld voor aluminium die als intraveneuze vloeistof aan pasgeboren baby’s wordt toegediend die veel lager ligt, namelijk op 5 microgram per kilogram per dag. En zelfs met deze hoeveelheid hebben onderzoekers potentiële neurologische ontwikkelingsschade gedocumenteerd. Voor een gemiddelde pasgeboren baby die 7,5 pond weegt bevat het Hepatitis B-vaccin meer dan 15 keer zoveel aluminium dan de bovengrens die de FDA heeft vastgesteld voor intraveneuze oplossingen.

 
Anders dan in Japan worden in de Verenigde Staten DaTP vaccins en Griepvaccins gegeven (tijdens welk trimester dan ook) en krijgen baby’s een Griepvaccin als ze zes maanden oud zijn, en dat gaat elk jaar daarna door. Fabrikanten hebben nooit onderzoek gedaan naar de veiligheid van Griepvaccinaties gedurende de zwangerschap en de FDA heef nooit formeel welk vaccin dan ook toegestaan dat ‘speciaal voor gebruik is tijdens de zwangerschap om het kind te beschermen’.

 
Oorspronkelijk werd het HPV-vaccin in Japan aanbevolen maar men is hiermee gestopt nadat in 2013 ernstige gezondheidsproblemen optraden en tal van rechtszaken werden aangespannen. Japanse onderzoekers hebben sindsdien een relatie aangetoond tussen de HPV-vaccinatie en de ontwikkeling van symptomen bij degene die gevaccineerd werd.

 
zwangere vrouwVoorstanders van vaccinatie beweren dat het vaccinatieschema van de Verenigde Staten hetzelfde is als in andere ontwikkelde landen, maar bij nadere bestudering blijkt deze bewering onwaar. De meeste andere landen bevelen vaccinaties gedurende de zwangerschap niet aan, evenmin als vaccinaties op de eerste levensdag. Dit is belangrijk omdat het aantal, het soort en de timing van het blootstellen aan vaccins een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van foetus en pasgeboren baby die bijzonder kwetsbaar zijn voor blootstelling aan giftige stoffen en een vroege activering van het immuunsysteem.

 
Onderzoeken laten zien dat activering van het immuunsysteem van zwangere vrouwen kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen in hun nageslacht. Waarom wordt in de Verenigde Staten aan zwangere vrouwen geadviseerd hun baby te beschermen door geen alcohol te drinken en kwik-bevattende tonijn te vermijden, maar actief aangespoord om immuunsysteem prikkelende DaTP-, en Griep-vaccins te nemen die nog steeds kwik (in meer dan één dosis) en andere niet-geteste substanties bevatten?

 
Oorspronkelijk werd het HPV-vaccin in Japan aanbevolen, maar men is hiermee gestopt nadat in 2013 ernstige gezondheidsproblemen optraden en tal van rechtszaken werden aangespannen. Japanse onderzoekers hebben sindsdien een relatie aangetoond tussen de HPV-vaccinatie en de ontwikkeling van symptomen bij degene die gevaccineerd werd. Wetgevers in de Verenigde Staten hebben deze en vergelijkbare onderzoeken genegeerd en zijn niet alleen doorgegaan met het agressief promoten en zelfs verplicht stellen van het eerder optionele HPV-vaccin bij pré-adolescenten, zij proberen het nu ook bij volwassenen erdoor te drukken. Het door Merck gefabriceerde HPV-vaccin ontving een zeer snelle toestemming van de FDA, ondanks dat in de helft van alle klinische onderzoeken binnen zeven maanden door de proefpersonen serieuze medische problemen werden gemeld.

 
Sterftecijfer per 1000 levend geboren kinderen, 2014

 

 

 

De Beste en de Slechtste: twee verschillende resultaten betreffende het sterftecijfer onder kinderen

 
Het CDC ziet het kindersterftecijfer als één van de meest belangrijke indicatoren betreffende de algehele gezondheid van de bevolking. Deze instelling zou meer aandacht moeten besteden aan deze Japanse kindersterfte-cijfers, die met 2 doden per 1000 levend geboren kinderen op plaats 2 staat van het laagste kindersterftecijfer, met alleen het Prinsdom Monaco boven zich. Ter vergelijking: ondanks enorme kapitalen die per hoofd van de bevolking worden besteed aan de gezondheidszorg voor kinderen (zie tabel 2), staat het kindersterftecijfer van de Verenigde Staten onder dat van 55 andere landen en is het hoger dan het sterftecijfer in Letland, Slowakije of Cuba.

 
Als het waar is dat vaccins levens redden, waarom gaan Amerikaanse kinderen dan sneller en … jonger dood vergeleken met kinderen in 19 andere rijke landen – wat zich laat vertalen in een 57% hogere kans op overlijden voordat de volwassen leeftijd wordt bereikt?

 
Laten we het nogmaals herhalen: de Verenigde Staten hebben het meest agressieve vaccinatieschema van alle ontwikkelde landen (en geven de meeste vaccins het meest vroeg).

Als vaccins levens redden, waarom gaan Amerikaanse kinderen dan sneller en jonger dood dan kinderen in 19 andere rijke landen, hetgeen zich laat vertalen in een 57% hogere kans op overlijden voordat de volwassen leeftijd wordt bereikt?

 
Japanse kinderen, die de minste vaccins krijgen, zonder dwang van de overheid om te vaccineren, groeien op om een lang en gezond leven te leiden. Internationale kindersterftecijfers en gezondheidsstatistieken en hun verband met vaccinatieprotocollen laten resultaten zien die regering en gezondheidsambtenaren negeren hetgeen onze kinderen ernstig in gevaar brengt.

 
Onder de 20 landen die de minste kindersterfte hebben dienen slechts 3 landen (Hongkong, Macau en Singapore) automatisch het Hepatitis B-vaccin toe aan pasgeboren baby’s, een rationeel besluit omdat de Hepatitis B-infectie sterk endemisch is in deze landen. De andere landen uit deze top 20, inclusief Japan, geven deze Hepatitis B-vaccinatie alleen wanneer de moeder Hepatitis-B positief is (tabel 1). De Verenigde Staten met haar beschamende 56e plaats op de lijst van kindersterftecijfers, geeft het Hepatitis b-vaccin aan alle vier miljoen pasgeboren baby’s die jaarlijks worden geboren ondanks een lage incidentie van Hepatitis B.

 

 

Offeren de Verenigde Staten de gezondheid van kinderen op aan Winst?

 
Merck, de fabrikant van het BMR-vaccin, staat voor de rechter in verband met aan de BMR gerelateerde fraude. Klokkenluiders beschuldigen de farmaceutische reus er van haar gegevens betreffende de efficiëntie van de mazelencomponent in het vaccin te hebben gemanipuleerd om zich zo te verzekeren van een voortdurend monopolie op de markt. Het bewijs van de klokkenluiders heeft geleid tot twee afzonderlijke rechtszaken. Daarbij heeft een klokkenluider van het CDC aangegeven dat het BMR-vaccin het risico op autisme bij sommige kinderen verhoogd. Anderen hebben gerapporteerd dat het potentiële risico op permanente schade door het BMR-vaccin het risico dat mazelen oplevert in de schaduw stelt.

Waarom gaan de FDA en de CDC door met het ondersteunen van het problematische BMR-vaccin ondanks de betrokkenheid van Merck bij fraude betreffende de veiligheid en doelmatigheid van het BMR-vaccin? Waarom zoeken wetgevers en gezondheidsambtenaren in de Verenigde staten niet naar alternatieven die beter zijn zoals Japan dat twee decennia geleden deed? Waarom worden Amerikaanse kinderen door Amerikaanse steden en staten gedwongen het BMR-vaccin van Merck te gebruiken? Beschermt de regering van de Verenigde Staten haar kinderen of doet Merck dat? Waarom negeren ambtenaren in de Verenigde Staten het Japanse model dat bewijst dat het vaccinatieprogramma dat in de ontwikkelde wereld het meest op maat is toegesneden in combinatie met een eerste klas hygiëne en een hoge kwaliteit van de voeding een optimale gezondheidstoestand van kinderen kan bewerkstelligen dat leidend is in de wereld?

Een van de belangrijkste grondbeginselen van een vrije en democratische maatschappij is de vrijheid om geïnformeerde besluiten te nemen over medische ingrepen die in potentie ernstige risico’s met zich mee kunnen nemen. Dit omvat ook het recht om op de hoogte gesteld te worden van de voordelen én de risico’s – en de mogelijkheid hebben om ‘nee’ te zeggen.

In de Neurenberg Code over Ethiek werd de noodzaak van Informed Constent (geïnformeerde toestemming) ‘zonder ook maar enig element van kracht, fraude, bedrog, dwang, overschrijding of enig andere vorm van verkapt opgelegde beperking of dwang’ vastgelegd. Het opdringen van het BMR-vaccin, of welk ander vaccin dan ook aan hen die niet geïnformeerd zijn of die geen toestemming willen geven is niets minder dan medische tirannie.

 

 

 

 

Bron originele artikel: Japan Leads the Way: No Vaccine Mandates and No MMR Vaccine = Healthier Children– Kristina Kristen

Vertaling voor Vaccinvrij: Lonneke Schuller tot Peursum

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This