Journalisten – alstublieft geloof niet alles wat in de krant staat maar doe onderzoek!

door | 22 nov 2020 | COVID-19 ziekte

Het zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo: journalisten krijgen vrij baan om te zeggen wat ze willen omdat ze toevallig goed kunnen schrijven, maar wie zich goed heeft verdiept in het onderwerp wordt gecensureerd, zodra hij of zij kritisch nadenkt. Op 20-11-20 gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’.

Een bewuste burger schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten. Met dank aan Mr. Kees Jan Donkers voor deze bijdrage.

 

 

Geachte heer Akkerman,

Ook al ben ik geen Trouw-abonnee, ik lees uw columns geregeld en graag. U komt op me over als een genuanceerd mens die steeds moeite doet de ander te begrijpen. In uw recente column over de vaccinbereidheid van het Nederlandse volk vind ik daar helaas niets van terug. Uw betoog voor vaccinatiedwang voor ‘sceptici en waanzinnigen’ is gegrond op een aantal dunne aannames die stevige bevraging verdienen. Dat doe ik hieronder. Ik zie uit naar uw reactie.

 
1. In april sprak minister De Jonge uit ‘dat alleen een vaccin ons kan redden’. Gek, hoe wist hij dat? We wisten nog vrijwel niets van het virus of behandelmogelijkheden, maar dit kon hij al melden? Met een paar woorden zette hij het denken bij onze overheid en medische elite op slot én hij vernietigde volledig de toch al bedroevend zwakke onderhandelingspositie jegens de farmaceutische industrie. Vervolgens koopt De Jonge (of had hij dat toen al gedaan) een vaccin bij de broer van zijn eigen corona-gezant… Is uw krant daar al eens ingedoken? Alle details van de afspraken zijn geheim, WOB-verzoeken worden niet ingewilligd, zoals ik ook zelf heb mogen ervaren. Ook iets voor uw krant?

 
2. Er is op dit moment nog helemaal geen goedgekeurd vaccin. Het enige wat we tot nu gehoord hebben, zijn ronkende PR-berichten van farmaceutische bedrijven die vrijwel ongefilterd als gratis reclame door media worden doorgegeven. De Washington Post (voorwaar geen anti-vax-blaadje) meldt dit weekend dat door heel de VS artsen en andere zorgverleners steeds luider om meer informatie vragen voordat ze overtuigd zijn van nut en veiligheid. Dat lijkt me een verstandige houding. U ook?

 
3. Het is onduidelijk welke werkzaamheid de komende vaccins hebben: verlagen ze de mortaliteit, ziekenhuisopnames, IC-opnames? Verkorten ze de duur van de ziekte, verlichten ze de symptomen? Voorkomen zij besmettelijkheid? Niemand die het weet – het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nog niet één onderzoeksverslag voorgelegd gekregen.

 
4. De claim van Pfizer dat zijn vaccin voor 90% effectief zou zijn, is gebaseerd op, voor zover dat uit de gepubliceerde informatie valt af te leiden, statistisch insignificante cijfers. Ga je daar toch mee rekenen, zoals iemand in het British Medical Journal onlangs deed, dan kom je op een NTV (number needed to vaccinate) van 256. Ofwel: je moet 256 mensen inenten om 1 geval te voorkomen. Dat klinkt niet bijster positief. Terzijde: ik las net (zaterdag) een post van medicijnexpert Dick Bijl op LinkedIn over de kritiekloosheid van de media jegens de farmaceutische industrie als het om vaccins gaat. In zijn woorden: “Pfizer wordt door velen beschouwd als een van de grootste ‘criminele organisaties'”. En ook AstraZeneca (u weet wel, van de broer van onze corona-gezant) moet regelmatig juridisch worden gecorrigeerd omdat men de randen van de wet opzoekt ter verhoging van de winst. En door dat soort bedrijven zou ik mij onder dwang of drang moeten laten vaccineren omdat ú daar een veilig gevoel van krijgt?

 
5. Het is de mensheid de afgelopen 50 jaar niet gelukt om een goed anti-coronavaccin te ontwikkelen, zelfs niet tegen de griep. Zou het dan in 6 maanden wel lukken tegen SARS-Cov-2? Ook uw krant gelooft er heilig in op basis van fabrikanten-PR. Vreemd. Dick Bijl, die tegen het griepvaccin is omdat het niet werkt, zet ook grote vraagtekens bij de volgens hem veel te snelle ontwikkeling van de coronavaccins.

 
6. De vorige pandemie (die helemaal geen pandemie was) betrof de Mexicaanse griep: het vaccin daarvoor, Pandemrix van GSK was een regelrechte ramp. Als u dat goed gedocumenteerd wilt nalezen, koopt u dan dit boek van onderzoeksjournalist Daan de Wit: hij analyseert genadeloos de dubieuze besluitvorming, belangenverstrengeling, verzwijgen van bijwerkingen waardoor velen, inclusief kinderen, chronische gezondheidsschade hebben opgelopen. Ook uw krant bagatelliseert deze schade alsof het er allemaal niet toe doet. Waarom toch?

 
Koffer gevuld met dollars7. Net als bij 6. hebben de vaccinfabrikanten ook nu niet-aansprakelijkheid voor schade bedongen. Een Nederlandse manager van AstraZeneca verdedigde dit door te stellen dat ‘wanneer over 4-5 jaar blijkt dat ons vaccin auto-immuunziekten veroorzaakt, dan kunnen wij dat helemaal niet dragen.’ Bijzonder, vindt u niet? U en ik gaan straks dus weer de compensatie-uitkeringen betalen voor producten waarvoor de producenten hun hand niet in het vuur willen steken. In uw krant las ik dat dit geen enkel probleem is, maar slechts ‘voer voor anti-vaxxers’. Is dat het ergste aan deze opzet? Werkelijk? Ook is het aan de fabrikanten om zelf te bepalen wanneer de ‘pandemie voorbij is’. Dan gaat de prijs namelijk omhoog. De nu voorziene einddatum is 1-7-2021. Wat een vooruitziende blik bij de een en vertrouwen bij de ander! Ik noem het naïviteit en/of slecht onderhandelen.

 
8. De vaccins die binnenkort op de markt komen zijn per definitie niet getest op bijwerkingen op lange termijn. Het CBG verzorgde onlangs via YouTube ‘Het Grootste Coronaspreekuur’ waar kijkers vragen konden stellen. Uiteraard kwam de vraag naar die lange-termijnveiligheid. Daar werd door de bijdragers vlot overheen gepraat en men wees op de grondige monitoring op die effecten NADAT het vaccin is geïntroduceerd. Dit betekent in gewoon Nederlands dat u en uw gezin en familie en buren en vrienden (als zij het vaccin nemen) allemaal proefkonijn zijn. Niets meer of minder. Ik heb hierover nog vragen uitstaan bij het CBG. Als u interesse heeft, kan ik t.z.t. de antwoorden met u delen. Uw krant ziet ook hier geen enkel probleem.

 
9. Enkele vaccins werken via RNA-technologie: deze is nog nooit eerder op mensen klinisch toegepast. Nu gaat dat dan wel gebeuren, en meteen maar op mondiale schaal. Ik houd mijn hart vast. U niet?

 
10. Het coronavirus is geen probleem voor bijna 99% van de bevolking. Degenen die er last van hebben, lijden aan onderliggende condities als obesitas, roken, diabetes-2. Toch horen we na 9 maanden ellende nog niets over de aanpak daarvan. Wel geven we veel hogere bedragen uit om levens te redden dan we normaliter doen: voor elke ziekte en bijbehorende interventies worden rekensommen gemaakt om de kosten-baten-verhouding niet uit het oog te verliezen. Bij corona doen we dat helemaal niet.

 
11. De nevenschade van de maatregelen is gigantisch – sociaal-maatschappelijk, psychologisch, economisch, op onderwijsgebied. Een redelijke afweging is ver te zoeken.

 
12. En was het dan nog zo dat de maatregelen onderbouwd waren…. Lockdown? Er is geen bewijs dat het werkt om ‘het virus plat te slaan’, in de ongetwijfeld heldhaftig bedoelde, maar nogal debiliserend overkomend kabinetsjargon. Het weinige onderzoek dat er is, laat zien dat het juist averechts uitpakt. PCR-test? Absoluut ongeschikt voor een klinische diagnose. Een positieve PCR-test is zeker niet synoniem met ziekte of besmettelijkheid. Premier Rutte wenst dat onderscheid niet te maken, omdat wij Nederlanders toch te stom zijn om het te begrijpen. Mondkapjes? Maandenlang afgeserveerd als nutteloos, nu ineens een van de redmiddelen, straks verplicht. Deze week kwam een groot Deens onderzoek naar buiten: zelfs medische mondkapjes werken niet bij virusoverdracht. Handen kapot wassen? De Gezondheidsraad heeft tot tweemaal toe bezworen dat het juist slecht is voor ons afweersysteem. Afstand? Je mag wel met 300 mensen 8 uur lang in een te krappe metalen buis vertoeven (vliegtuig), maar tweemaal werden de bibliotheken gesloten – je kon er zelfs niet 5 minuutjes naar binnen om (met mondkapje) en op 3 meter afstand van anderen een boek uit te zoeken. Ventilatie binnenshuis? Nog vrijwel niets aan gedaan, niet in scholen, niet in verpleeghuizen. Geen contact met moeder in het verpleeghuis of afscheid nemen bij overlijden? Uitermate ongezond voor alle betrokkenen.

 
13. Dan uw terminologie: ‘sceptici’ vind ik mooi en passend, ‘viruswaanzinnigen’ vind ik uit uw pen ronduit stuitend. Een bijdrage aan de demonisering van (een zeer gevarieerde groep) mensen die iets anders vinden dan de overheid en het medische establishment. Alsof een andere mening over een virus met een IFR in de orde van grootte van een stevige griep je meteen tot zwakzinnige maakt, waartegen de maatschappij beschermd moet worden. Is dat echt wat u voorstaat? De politie is bij sommigen al aan de deur geweest. Uit wat voor tijden en uit wat voor landen kennen we dat ook al weer?

 
14. Volgens mij (en vele anderen) verbiedt artikel 1 van onze Grondwet vaccinatiedwang (ik laat ‘indirect’ bewust weg, er is namelijk niets indirects aan). Wat vindt u? Denkt u werkelijk dat onze maatschappij er beter en gezonder van wordt? En waar baseert u dat op?

 
15. Uw onderscheid tussen enerzijds mensen bij hun volle verstand, zoals uzelf, en anderzijds de sceptici en waanzinnigen, zoals u ze noemt, is verre van compleet. Laten we er eens van uitgaan dat binnenkort begonnen wordt met vaccineren van de belangrijkste groepen (zorgmedewerkers, kwetsbaren, verstandelijk beperkten), die allemaal twee vaccinaties zullen moeten krijgen, dan onderscheid ik uiteindelijk de volgende groepen:
a. gevaccineerd en met antistoffen (kan alleen door titeren worden vastgesteld, maar dat gaat niet gebeuren want daar is geen capaciteit, geld of interesse voor)
b. gevaccineerd maar zonder antistoffen als gevolg van het zgn. primaire vaccinfalen (= het werkt niet), komt bij alle vaccins voor (ook alleen vast te stellen door titeren)
c. gevaccineerd maar zonder (voldoende) antistoffen als gevolg van zowel secundair vaccinfalen (= het niveau daalt met de tijd) als mutatie van het virus (vgl. het griepvaccin dat ook elk jaar moet veranderen)
d. niet gevaccineerd, maar wil wel als er voldoende vaccins zijn
e. niet gevaccineerd en twijfelt nog
f. niet gevaccineerd, maar kan niet wegens een medische conditie of kwetsbaarheid anderszins (leeftijd bijvoorbeeld)
g. niet gevaccineerd, maar heeft corona doorgemaakt en heeft dus vrijwel zeker antistoffen – vaccinatie is hier niet geïndiceerd
h. niet gevaccineerd, en wil dit ook niet
In uw benadering zou alleen groep a. nog naar iets leuks of nuttigs kunnen. Als je ook anderen dan h. toelaat, tja, dan lopen de besmettingen weer op, toch?
Hoe ziet u dat nu voor zich? Hoe gaan we dat organiseren met inachtneming van ‘informed consent’ (ja, nog steeds een pijler van onze medische zorg), medisch geheim en de privacy? Acht verschillende emblemen op de kleding? Een verplichte, uitleesbare app? Een nieuw kaartje in je portemonnee? Aparte buurten? Een reisverbod? Een Berufsverbot voor ambtenaren die geen vaccin willen? Of vindt u het niet uw taak om daar over na te denken?

 
Alles overziende, verzoek ik u: houd op met het verspreiden van de giftige mythe dat iedereen die het in dezen niet eens is met de overheid krankzinnig is en dat iedereen die niet meteen in de rij staat voor een coronavaccin maar eens flink aangepakt moet worden. Kom liever met constructieve oplossingen waar we met z’n allen beter van worden.

Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet,

Mr. Kees Jan Donkers

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This