Juridisch Weekjournaal d.d. 14 juni 2022: Van Tijdelijke naar Permanente Noodwet

door | 21 jun 2022 | COVID-19 ziekte, Rechten

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Willem Engel als vervanger van Jeroen Pols.

Op 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer tegen de 5e verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (in de volksmond ook wel de “spoedwet” genoemd) gestemd. Doordat de vijfde verlenging werd verworpen, verdween de grondslag voor het ontwerpbesluit voor de zesde verlenging (deze kwam te vervallen). Daarmee is de wettelijke basis voor de maatregelen per 20 mei 2022 komen te vervallen.

Dat is uiteraard niet gunstig voor het regime / het partijkartel / de coupplegers of hoe je ze ook wilt noemen. Er moest dus als de wiedeweerga nieuwe wetgeving worden opgesteld, zodat in de herfst weer een heel pakket aan maatregelen tevoorschijn kan worden ‘getoverd’. Waar we voorheen nog telkens spraken over een tijdelijke wet, zien we dat er nu een poging wordt gedaan om al deze zogenaamde tijdelijke maatregelen te verankeren in een permanente noodwet.

 

 

 
Voor de eerdere 29 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid. De PowerPoint is na afloop van de uitzending te raadplegen op de website.

In deze aflevering wordt ingegaan op de consultatieversie (concept-voorstel van een wet) van de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel d.d. 8 juni 2022.

Ook wordt het concept wetsvoorstel besproken, alsmede een aantal belangrijke WOB-stukken waaruit blijkt dat er geen wetenschappelijke onderbouwing c.q. juridische basis is voor de individuele maatregelen (zoals de test, quarantaine, mondkapjes, injecties en de “veilige” afstand) en dat de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) in april 2020 een coup heeft gepleegd. De juridische legitimering van artikel 22 Grondwet en artikel 2 EVRM klopt van geen kant.
 

 
Bronnen:

~ Website Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20220517/eerste_kamer_stemt_tegen_verlengen

~ Per 20 mei 2022 is de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ vervallen: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=Va&z=2022-05-20&g=2022-05-20

~ Belangrijk WOB-stuk uit 2009 inzake artikel 22 Grondwet en inzake het wanbeleid tijdens de Mexicaanse griep: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-09-Tuchtklacht-Pels-Rijcken-bijlage-1-WOB-Mexicaanse-Griep-2009.pdf

~ Website waarop allerlei WOB-stukken kunnen worden gevonden: https://aleph.openstate.eu/search?limit=30&q=pcr

~ Handige website waarop de ministeriële regelingen behorend bij de TWM onder elkaar staan (deze regelingen mogen weliswaar vervallen zijn nu, maar deze zullen uiteraard terugkomen in het najaar): http://tijdelijkewetmaatregelencovid19.nl

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This