Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid – Immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid

door | 1 jul 2021 | COVID-19 ziekte, Kabinet Rutte III - IV

Op vrijdag 25 juni dropten Jeroen Pols en Willen Engel een bom in het wekelijkse acht uur journaal van Viruswaarheid. Er is eindelijk gehoor gegeven aan een WOB-verzoek dat door de Volkskrant is gedaan op 26 maart 2020 aan de overheid. Het ging om de stukken die ten grondslag lagen aan het corona-beleid. Uit het antwoord op het WOB-verzoek blijkt dat het kabinet bewust heeft gekozen voor een catastrofaal beleid.

Vanaf maart vorig jaar was bekend dat het beleid immense schade voor economie en welzijn van de Nederlandse bevolking zou opleveren, en dat er geen winst zou zijn voor de Volksgezondheid.

Viruswaarheid heeft in het weekoverzicht van 25 juni de stukken behandeld. En u kunt de zoom van 25 juni onder deze link bekijken.

 

 

 

 

Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid – Immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid

door Mr. Jeroen Pols
 
Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’.

Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde.

Het kabinet verzweeg deze afwegingen tegenover het publiek.

De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies.

Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro.

Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden.

Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid.

 

 

Zwakke gezondheid

Uit het afgelopen week op basis van een WOB-verzoek van onder meer de Volkskrant vrijgegeven rapport volgt dat een gedeeltelijke voortduring van de maatregelen gedurende een jaar slechts een beperkte gezondheidswinst oplevert.

De maatregelen zouden bij een volgens de ambtenaren waarschijnlijk veel te optimistische inschatting 25 duizend sterfgevallen voorkomen van patiënten met een zwakke gezondheid en een gemiddelde leeftijd van 82 jaar.

De geraamde kosten per vermeden sterfgeval bedroegen bijna 10 miljoen euro terwijl daar een zeer beperkte levensverwachting tegenover stond.

 

 

Sluipmoordenaar

De onderzoekers waarschuwen dat uitstel van reguliere zorg een ‘sluipmoordenaar’ kan zijn die potentieel meer levens raakt dan het coronavirus. Alleen al de toename van depressies en zelfmoorden zou duizenden mensenlevens kosten.

Het rapport komt tot een inschatting van een verlies van 500 duizend gezonde levensjaren. Dit is volgens de analyse een flinke onderschatting omdat ook Nederlanders zonder psychische- of eenzaamheidsklachten een afname van hun kwaliteit van leven ervaren.

 

 

Staatsschuld

De ambtenaren wijzen erop dat een forse toename van de staatsschuld voor de komende jaren lagere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met zich meebrengen. Deze gevolgen laat het rapport in de kosten-batenanalyse buiten beschouwing.

 

 

Geen winst

De analyse neemt als uitgangspunt dat 2% van de besmettingen tot ernstige klachten leidt. Hierdoor zouden bij een beleid zonder maatregelen door capaciteitsgebrek de helft van de geschatte vijftigduizend patiënten geen intensieve zorg ontvangen en overlijden. Achteraf blijkt deze inschatting veel te negatief.

In zijn presentatie van afgelopen mei aan de Tweede Kamer verlaagde OMT-voorzitter Jaap van Dissel dit naar 0,35%. De ziekenhuizen behandelden uiteindelijk in een jaar tijd niet meer dan tienduizend patiënten op de intensive care. Tegenover de catastrofale gevolgen van het beleid staat daarmee waarschijnlijk geen gezondheidswinst.

De voorlopige conclusie is dat het kabinet doelbewust en met instemming van het parlement, duizenden mensenlevens opoffert en de Nederlandse samenleving in de vernieling drijft terwijl daar geen winst voor de volksgezondheid tegenover staat.

 

 
U kunt de zoom van Viruswaarheid van 25 juni onder deze link bekijken.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This