Nederland gegijzeld met onzinnige cirkelredenering – A-status is dictatoriaal besluit?

door | 9 jul 2021 | COVID-19 ziekte, Hugo de Jonge, Nationale politiek

“Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die je moest nemen nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als A-ziekte. Dat is eigenlijk hoe het zit.” – Hugo de Jonge1

 
In dit artikel gaan we kijken hoe het echt zit met de A status. Wat zijn de criteria om een ziekte te classificeren als A-status? Waarom bestaat deze classificatie? En waarom wringt Hugo de Jonge zich in alle mogelijke bochten als hier vragen over worden gesteld?

 

 

De A-status volgens het RIVM

 

Niemand weet precies wat de criteria zijn om een ziekte te classificeren als A-status. Het RIVM geeft in feite geen antwoord op de vraag wat het is, maar geeft alleen aan waarvoor het dient.2

Wat is de A-status?
Wijzigingsdatum 01-04-2021 | 08:17
 
De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.
 
De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Groep C wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (opgenomen in het Besluit publieke gezondheid), om deze lijst bij nieuw wetenschappelijk inzicht gemakkelijker te kunnen wijzigen.

 

De indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Maar het is niet duidelijk op basis van welke criteria deze ziekte überhaupt op de A-lijst komt. Je zou verwachten dat we alleen beschermd hoeven te worden tegen een gevaarlijke ziekte, maar dat is COVID-19 niet. De overlevingskans van COVID zit volgens het Amerikaanse CDC boven de 99%.3 Hoe en waarom is COVID-19 op de A-lijst gekomen?

 

 

Het OMT-advies

 

Op 27-01-20 heeft het OMT dit geadviseerd, maar waarom?4 Volgens hetzelfde OMT van 27 januari 2020 waren er op dat moment wereldwijd 830 gemelde patiënten, waarvan 816 personen in China woonden. In Nederland was op dat moment geen enkele COVID-19 patiënt.4

Desalniettemin werd op 28 januari 2020 bij ministeriële regeling het ‘novel coronavirus 2019-nCoV’ in groep A van infectieziekten van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) geplaatst.5

Bizar, want het was geen gevaarlijke ziekte en het OMT wist dit. Marion Koopmans – lid van het OMT – verklaarde nog geen maand later, op 25-02-20:

“Het valt best mee met de besmettingsgevaren van het coronavirus.” Dat zegt de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC op basis van Chinees onderzoek. “Buiten op straat blijken mondkapjes geen enkel effect te hebben, ook al omdat het virus helemaal niet zo besmettelijk is”, aldus Koopmans.6

In Engeland is overigens een vergelijkbare status, namelijk de ‘high consequence infectious disease’ opgeheven.7 Het lijkt ook niet noodzakelijk. Als je zo ziek bent dat je een gevaar bent voor de bevolking, hoeven er niet allerlei beperkingen opgelegd te worden, want het is onwaarschijnlijk dat je je überhaupt onder de mensen begeeft. Maar de A-status maakt het mogelijk om deze beperkingen aan gezonde mensen op te leggen – en dat is politiek gezien interessant!
 

 

De epidemie was voorbij op 1 mei 2020

 
Recentelijk heeft Jaap van Dissel van het OMT door laten schemeren dat de epidemie al meer dan een jaar geleden voorbij was. U leest het goed. Maar kijk vooral het filmpje waarin immunoloog Theo Schetters zei, aan de hand van een afbeelding uit de presentatie die van Dissel gaf voor leden van de Tweede Kamer, “dat de adem in zijn keel stokte” toen hij dit besefte.

 


 

 

ALLE “dwingende maatregelen” konden worden opgelegd omdat COVID een A-ziekte was, en politici hebben zich om de tuin laten leiden, totdat Alexander van Hattum (PVV) hier een vraag over stelde.7

Op 25 mei 2021 bij het doorvoeren van de zoveelste Covid-wet bracht van Alexander van Hattem een cruciaal punt over de A-status van Covid-19 naar voren. Het was onduidelijk of Covid-19 juridisch gezien aangetekend kon worden als A-ziekte. Dit omdat het wetsvoorstel 35401, dat Covid-19 als A-ziekte moest opnemen in de Wet Publieke Gezondheid was blijven liggen en er nog niet door de Kamer over was gestemd.8,9

Hugo de Jonge zegt zonder blikken of blozen dat het een A-ziekte is, maar zoals nu blijkt is dat niet vanwege het gevaar, maar omdat hij maatregelen wil doorvoeren. Hij heeft kennelijk een heel andere agenda dan “bescherming”. De maatschappij moet een “Great Reset” ondergaan? Voor wie hier nog niet over heeft gehoord ga naar de pagina World Economic Forum op de website van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Niet de ziekte maar de maatregelen hebben de samenleving ontwricht

 

Op 25-06-21 stelde van Haga een belangrijke vraag aan de Jonge: “Ik had nog een vraag gesteld over waarom staat Covid nog steeds op de A-lijst. Ik zou dus willen horen waarom.”

De Jonge: “Nou, omdat Covid een A-ziekte is. En dat is belangrijk om dat als zodanig te zien. Het is natuurlijk een ziekte die enorm ontwrichtend werkt op de gezondheidszorg en op de samenleving. En dat noopt tot serieus ingrijpen. En dat serieus ingrijpen moeten we ook kunnen doen op grond van een adequate wettelijke basis. Vandaar dat er sprake is van corona als A-ziekte”.10

Het is niet de ziekte – die niet erger is dan een normale seizoengriep – maar de maatregelen die enorm ontwrichtend voor de Nederlandse samenleving zijn geweest en zullen zijn als in de herfst het hele circus weer begint!

 

 

Ambtsmisdrijf

 
Gideon van Meijeren is juridisch zeer goed onderlegd en sprak in Blckbx van een ambtsmisdrijf. Hugo de jonge heeft de wet die de A-status legitimeert een jaar op de lange baan geschoven, en daarmee niet voldaan aan juridische verplichtingen. Heeft u het interview nog niet gezien, dan is dit zeker een aanrader. Blckbx – Hier is sprake van een ambtsmisdrijf

De macht die de Jonge zich heeft toegeëigend in combinatie met de onverschillige houding van de Kamerleden komt in feite neer op een doodssteek voor de democratie. En het is onbegrijpelijk dat het debat over de A-status maar niet op gang wil komen. Kennelijk is de politiek één grote kliek geworden die het debat over de A-status schuwt omdat ze er al voor gekozen hebben om de rol van loopjongens voor de agenda van het World Economic Forum op zich te nemen.
 

 

Op 1 juli stond Gideon voor een lege Tweede kamer en hield een betoog dat zowel een overzicht van het afgelopen jaar was als een oproep om te debatteren over de A-status van Covid 19. Slechts Fleur Agema (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) waren aanwezig.

 

 

Het belangrijkste debat van het jaar

 
Kijk hieronder naar de belangrijkste wetswijziging van het Jaar – over de A-status van het coronavirus – de basis onder ALLE coronamaatregelen, waar geen belangstelling voor was.

 

 

 

Geen correspondentie?

 
Op 05-07-2021 doet Fleur Agema nog een poging en vraagt aan Hugo de Jonge om de correspondentie over de A status van Covid.11 Hugo belooft dat hij die in september zal geven, maar we kennen zijn beloftes zo langzamerhand. De conversatie is uitermate vreemd. Hij zegt letterlijk: “Om de maatregelen te kunnen nemen hebben we er een A-ziekte van gemaakt”.

Huh? Niet omdat we een gevaarlijke ziekte hebben treffen we maatregelen, nee we willen maatregelen treffen (om alles kapot te maken zodat de Great Reset de volgende stap is) – en daarom gaan we “maatregelen treffen”.

 
Fleur Agema vraagt in de kamer: “Géén enkele correspondentie over A-status?”

Uitleg Hugo de Jonge: “Als ik het OMT-advies van 27 januari erbij pak, dan zie ik een tweetal elementen. Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die je moest nemen, nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als A-ziekte. Dat is eigenlijk hoe het zit.”

Fleur Agema: “Ik vind dat een hele bijzondere uitleg. Het gaat om het benoemen van corona als A-categorie op 28 januari. Dat is in de periode waarin het OMT en het RIVM eigenlijk vonden dat corona niet zo spannend was. Ze zeiden: het is niet zo besmettelijk, de kans op besmetting van mens op mens is niet zo groot en de kans dat het zich in Nederland gaat verspreiden, achten we ook niet zo heel groot.”

 
Hugo de Jonge wringt zich in allerlei bochten, en praat alles wat krom is recht en recht is krom. Maar wie of wat hem ook beïnvloedt, heeft ook invloed op de rest van de politici.

 

 

Wet Aangenomen

 
Hoe is het mogelijk dat er op -01-07-21 geen enkele belangstelling is voor het allerbelangrijkste debat dat we ons voor kunnen stellen. En dat op 07-07-21 de wet die de juridische onderbouwing vormt voor de A-status van Covid-19 wordt aangenomen met 103 stemmen voor en 26 stemmen tegen.12

Thierry Baudet gooit de waarheid knalhard in het speelveld. “Er is niets aan de hand. Nederland is klaar met paniekzaaierij en de belerende wijsvinger. Wij willen vrijheid. En de Kamer is helemaal gek geworden.” Hij begint met een dosis humor, maar eindigt bloedserieus.

 

Baudet eindigt zijn ‘kort door de bocht’ toespraak met: “Ik vergeef het jullie nooit”.

En hij heeft gelijk. De Tweede Kamerleden begaan een onvergeeflijke daad. Ze komen niet opdagen als er een uiterst belangrijk onderwerp aan bod komt gepresenteerd door Gideon van Meijeren. Maar ze komen een paar dagen later wel om de democratie om zeep helpen.

Het Nederlandse volk is nu overgeleverd aan een liegende, snuivende, demissionaire machtsmisbruiker.

Schande!

 

 

 
Bronnen:

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=orGGgK5awJ0
2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig
3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
4. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/01/27/advies-nav-omt-2019-ncov-wuhan
5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-6800.html
6. https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid
8. https://www.eerstekamer.nl/verslag/20210525/verslag
9. https://twitter.com/2Ajaxfriend/status/1397230828015521802
10. https://www.youtube.com/watch?v=ac5cvFbHzBQ
11. https://www.youtube.com/watch?v=orGGgK5awJ0
12. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D27759&did=2021D27759

 

 

Over de auteurs: Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en actief op het gebied van het verzamelen en verspreiden van informatie over vaccins en aan vaccin gerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This