(NIET) in het Nieuws – April

door | 12 apr 2018 | Media

5 april – Proefschrift moet imago van gebrekkige werking kinkhoestvaccin herstellen?

kranten

Advies uitbreiding rijksvaccinatieprogramma met extra prik tegen kinkhoest

Saskia van der Lee onderzocht voor haar proefschrift – waar ze op 5 april in Utrecht op promoveerde – wat de afweerreactie is na een herhalingsprik. Dat deed ze in het UMC Utrecht bij twee groepen: kinderen van 9 jaar en jong-volwassenen. Uit de resultaten blijkt dat een extra vaccinatie op 9-jarige leeftijd de afweer tegen kinkhoest voor slechts een beperkte periode verhoogt. Bij jong-volwassenen en jonge ouders lijkt een extra vaccinatie wel een langdurige bescherming te geven voor tenminste 2 jaar.

Bron: https://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2018/Advies-uitbreiding-rijksvaccinatieprogramma-met-ex

Noot van de redactie: Met deze conclusie, ‘Langdurige bescherming tenminste 2 jaar’, kan iemand vandaag dus promoveren. Is twee jaar langdurig?? Sinds de start van het kinkhoestvaccin, heeft men gezocht naar verbeteringen en zijn er aanpassingen gemaakt omdat het vaccin niet de beoogde resultaten gaf…

Geschiedenis van een slecht-werkend vaccin:

1999: Baby’s worden een maand eerder gevaccineerd (eerste inenting met 2mnd).
2001: Kinderen krijgen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie.
2005: Het cellulaire kinkhoestvaccin (bevat hele, gedode, bacteriën) is vervangen door een a-cellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes van de bacterie). Hiermee werd een hogere effectiviteit en een lagere kans op bijwerkingen verwacht. Maar:

‘De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014.’

Bron: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Zorgen_over_kinkhoest_ondanks_aanpassingen_vaccinatie

Is een ‘extra prik tegen kinkhoest’ dan wel de oplossing? De werking van het kinkhoestvaccin is nog steeds gebrekkig en de definitie ‘langdurige bescherming lijkt ons in dit kader gezien dan ook misplaatst.

5 april 2018 – Is vaccineren van zwangeren veilig???

GGD Groningen bericht op 5 april: zwangeren kunnen zich vaccineren tegen kinkhoest. De GGD loopt daarmee vooruit op een landelijk besluit om alle zwangeren standaard het vaccin aan te bieden. De Groningse vrouwen moeten de vaccinatie wel zelf betalen.

Bron: https://www.nu.nl/groningen/5208266/ggd-groningen-zwangeren-kunnen-zich-vaccineren-kinkhoest-.html

Noot van de redactie: De recente inspanning (22 maart) van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) werpt dus al snel vruchten af. Hij stelde dat het verstrekken van het kinkhoestvaccin aan alle zwangere vrouwen ‘echt een andere tak van sport” zou zijn. En dat de beslissing af zal hangen van de uitvoerbaarheid en de kosten.1 Nader onderzoek naar veiligheid, risico’s, bijwerkingen op korte termijn, blijkt voor de beleidsmakers geen aandachtspunt te zijn? En weer wordt er in het nieuws en door de Rijksoverheid niet gerept over het feit dat het altijd een combivaccin betreft (difterie-kinkhoest-tetanus en polio). Zwangeren worden in de waan gelaten dat het louter om een ‘kinkhoestprikje’ gaat, terwijl zij ingespoten worden met ziekteverwekkers van vier verschillende ziektes plus hulpstoffen. En uiteraard wordt de ongeboren vrucht hier ook aan blootgesteld.

Bron: (1) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/22/blokhuis-meer-voorlichting-over-kinkhoestvaccinatie-voor-zwangeren

 

5 april 2018 – Vermiste wetenschapper van het CDC na twee maanden gevonden.

Het lichaam van Timothy Cunningham is gevonden in de Chattahoochee River, net ten noorden van waar hij woonde voorafgaand aan zijn langdurige verdwijning. Het is twee maanden geleden dat Cunningham, een epidemioloog bij de CDC, is gezien vóór de grimmige ontdekking van zijn lichaam in de rivier. Cunningham verdween oorspronkelijk op 12 februari na het verlaten van het kantoor van de CDC in Atlanta. Er circuleren tegenstrijdige berichten over zijn dood.

Bron: https://prepforthat.com/timothy-cunningham-missing-cdc-employees-body-found/

 

3 april 2018 – Actieplan wintersterfte?  We lezen toch elk jaar in de krant dat griep-vaccins niet goed werken?

Naar schatting zijn al meer dan 8000 mensen in de afgelopen maanden overleden aan de gevolgen van griep, meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Dit getal is afkomstig van berekeningen van arts Ted van Essen, die deze schatting maakte op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De ouderenorganisatie roepen de overheid en maatschappelijke organisaties op om samen met een ‘actieplan wintersterfte’ te komen.

Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20180403/kom-met-actieplan-wintersterfte/

KBO-PCOB is van mening dat nog veel preventiemogelijkheden onbenut blijven. Daarom onze oproep om op korte termijn om tafel te gaan zitten met het ministerie van VWS, patiëntenverenigingen, artsen en verpleegkundigen, maar ook met zorgverzekeraars, GGD-Nederland, en werkgevers- en werknemersorganisaties. Dokter Ted van Essen, vaccinatiedeskundige en vaste huisarts van het MAX-televisieprogramma Tijd voor MAX sluit zich hierbij volmondig aan: “We moeten goed nagaan waardoor deze hoge sterfte wordt veroorzaakt. In elk geval moeten we de dalende trend in de vaccinatiegraad keren, zodat meer senioren beschermd zijn tegen griep”.

Bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/actieplan-wintersterfte-dringend-nodig/

 

Noot van de redactie: Waarom wil dokter Ted van Essen de dalende vaccinatietrend keren? We lezen nu al jarenlang elk jaar in de krant dat de griepprik niet goed werkt. Voor wie werkt hij zelf eigenlijk?

Dokter Ted van Essen is: ‘Adviseur over de uitvoering van griepvaccinatie aan het RIVM en via ESWI (European Scientific Working group on Influenza) aan andere Europese overheden. Hij is bij ESWI verantwoordelijk voor de organisatie van driejaarlijkse Europese influenzacongressen. (En voor de de mensen wie het wat zegt: ESWI is dezelfde organisatie waar Ab Osterhaus voorzitter van is.)

Bron: (1) https://www.linkedin.com/in/tedvanessen/


Is de European Scientific Working group on Influenza (ESWI) een onafhankelijke organisatie?

‘To finance its activities and plans, ESWI draws upon several resources:
– Public funding (EU grants)
– Unrestricted grants by flu vaccine and antivirals companies’

In het nederlands komt het erop neer dat: ‘om haar activiteiten en plannen te financieren ESWI ongelimiteerde schenkingen krijgt van bedrijven die griepvaccins produceren’. Wat denkt u, is dit onafhankelijk?

Bron: http://eswi.org/

 

En het ESWI wil haar doelgroep uitbreiden! Het volgende actieplan staat al in de kinderschoenen. Een griepprik voor alle kinderen.

‘Griepprik voor alle kinderen’ is het hoofdthema ESWI van het in september dit jaar aangekondige symposium. De programmapunten zijn:

– acties om beleidsmakers te overtuigen van het nut van terugbetaling van het vaccin
– aanbevelingen voor een universeel kindervaccin
– strategieën om het publiek massaal te kunnen bereiken

 ‘Om deze objectieven te realiseren zal ESWI belangrijke opinieleiders van alle EU lidstaten samenbrengen’

Bron: http://eswi.org/flusummit/

 

Over de auteur: Ellen Vader: Vindt, verzamelt,  en schrijft over vaccin-gerelateerde onderwerpen voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This