Niet-naleven van COVID vaccinatiebeleid nu bestempeld als “terreurdreiging”

door | 25 aug 2021 | COVID-19 ziekte

Hetonderstaande artikel is een vertaling van ‘COVID Noncompliance Now Labeled Top ‘Terror Threat’ – door Dr. Joseph Mercola

 

 

Verhaal in een notedop

• Het verzet tegen COVID-maatregelen staat nu bovenaan de lijst van potentiële terreurdreigingen van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid

• Overheidsfunctionarissen en de media lijken opzettelijk het vuur aan te wakkeren van ongezouten haat tegen degenen die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het COVID vaccin-experiment

• De retoriek tegen niet-ingeënte mensen zou onder normale omstandigheden als haat-zaaien worden beschouwd. Nu wordt het gepromoot als deugdzaam, terwijl het melden van statistieken of medische bevindingen die de officiële verhaallijn tegenspreken als haat zaaien wordt beschouwd.

• Door iedereen ervan te overtuigen dat ongevaccineerden de schuld zijn van de pandemie, voorkomt het pandemie-industrieel complex dat de massa’s de echte schuldigen herkennen en aanpakken.

De Wereldgezondheidsorganisatie werkt met een kunstmatig intelligentie-instrument genaamd EARS. Het doorzoekt blogs, nieuwsartikelen en online fora in 20 landen, analyseert verhalen en anticipeert op de verspreiding van informatie. Naar alle waarschijnlijkheid kan het ook voorspellen welke verhalen het meest effectief zijn om de bezorgdheid van mensen over vaccins weg te nemen. Deze propagandaverhalen kunnen dan verspreid worden via botfarms.

• Als je denkt aan potentiële terreurdreigingen, wat komt er dan in je op? Heeft het verzet tegen irrationele en/of illegale COVID-maatregelen op uw lijstje gestaan? Wel, het stond onlangs bovenaan de lijst van potentiële terreurdreigingen van het Departement van Binnenlandse Veiligheid, terwijl we de 20ste verjaardag van 9/11 naderen.

 

 

Potentiële terreurdreigingen

 
In de afgelopen 18 maanden zijn de COVID tegenmaatregelen steeds tirannieker geworden, en we lijken nu een nieuw hoogtepunt (of dieptepunt, afhankelijk van je perspectief) te hebben bereikt. De Amerikaanse regering beschouwt burgers die hun grondwettelijke rechten uitoefenen in feite als binnenlandse terroristen, vijanden van de staat.

 

 

 

Onmenselijke discriminatie van ongevaccineerden

 
Zoals gerapporteerd door Daisy Luther van The Organic Prepper,1 “Schokkende en ontmenselijkende discriminatie tegen de ongevaccineerden staat op het punt om het leven ZEER moeilijk te maken.” Ze verwijst natuurlijk naar het verhaal van de media en de regering dat als iemand besmet raakt met SARS-CoV-2, het de schuld is van een ziektekiem-verspreidende ongevaccineerde persoon.

Zowel overheidsfunctionarissen als de media lijken opzettelijk het vuur van ongezouten haat aan te wakkeren tegen degenen die ervoor kiezen niet deel te nemen aan ‘s werelds grootste medische experiment. Die niet een injectie met een totaal nieuwe techniek willen krijgen die je lichaam programmeert om een ziekteverwekkend eiwit te produceren, waarvan de volledige gevolgen pas over jaren bekend zullen zijn.

De prik halen is een vaderlandslievende plicht, zo is ons verteld, en er niet aan meedoen is niets minder dan een verraderlijke daad, volgens sommigen. Dit soort verhalen zijn uiterst gevaarlijk, maar niemand lijkt zich er iets van aan te trekken – zelfs niet de departementen die verantwoordelijk zijn om dit “The land of the Free” – het land van de vrijheid te houden.

Zoals Luther al opmerkte, zou de retoriek die nu tegen ongevaccineerde mensen wordt gebruikt onder normale omstandigheden als haat zaaien worden beschouwd. Nu wordt het gepromoot als deugdzaam, en het rapporteren van statistieken of gepubliceerde medische bevindingen die het officiële verhaal tegenspreken dat mondkapjes werken, Lockdowns effectief zijn en de COVID injectie veilig en effectief is, wordt beschouwd als haat zaaien.

 

 

Kun je zien dat er een psychologische operatie wordt uitgevoerd?

 
Het is belangrijk te beseffen dat deze krankzinnigheid niet toevallig is. Het is opzet, en onderdeel van een geraffineerde psychologische operatie om mensen gek te maken. Ik schreef hier vorige week over.

Het artikel is niet langer beschikbaar, omdat alle artikelen na 48 uur worden verwijderd, maar u kunt nog steeds de video bekijken die ik heb getoond, waarin wordt uitgelegd hoe massapsychose wordt opgewekt met behulp van angst, golven van toenemende dreiging, isolatie en andere ontmenselijkende trucs uit de psychologie.

Als een bevolking eenmaal voldoende het contact met de werkelijkheid heeft verloren en een “magische rationale” heeft omarmd waarin irrationaliteit gerechtvaardigd is, zijn ze in staat tot ondenkbare gruweldaden en mishandelingen tegen mensen die verantwoordelijk worden geacht voor hun voortdurende ongerustheid.

Door iedereen ervan te overtuigen dat ongevaccineerde mensen de schuld zijn van de eindeloze pandemie, voorkomt het pandemie-industrieel complex dat de massa’s de echte schuldigen identificeren en aanpakken – de veroorzakers en de mensen die voordeel hebben bij de psychologische instorting.

“Het is in de geschiedenis vele malen gebeurd: toen mensen werden gebruikt als slaven en eigendom, toen mensen het onderwerp waren van gruwelijke experimenten, toen de media en mensen met macht mensen opzettelijk manipuleerden om te geloven dat andere mensen niet waren zoals zij, en dat het daarom geoorloofd was om hen te mishandelen of te misbruiken,” schrijft Luther.2

Zoals het gezegde luidt, zij die niet leren van de geschiedenis zijn gedoemd deze te herhalen. En dat doen ze ook. Ik denk dat, ongeacht ons standpunt, we het er allemaal over eens kunnen zijn dat het vurig wensen dat slechte dingen gebeuren met andersdenkenden en hen ontmenselijken om hun geloof afschuwelijk is.

Don Lemon van CNN vindt dat ongevaccineerden geen eten zouden mogen kopen of zouden mogen werken. Betekent dit dat hij vindt dat ze moeten verhongeren?

CNN medisch analist Dr. Jonathan Reiner zegt dat ongevaccineerden niet naar bars en restaurants zouden moeten gaan. Een arts vroeg zich in The New York Times af of hij ongevaccineerde patiënten mag weigeren.

Dr. Anthony Fauci, de nationale Hogepriester van COVID, geeft de schuld aan degenen die niet gevaccineerd zijn voor een nieuwe piek in gevallen. Alabama Gouverneur Kay Ivey wil dat iedereen de ongevaccineerden de schuld geeft van alle gevallen van COVID die zich voordoen.

Dat zal goed van pas komen als iemand een dierbare verliest aan COVID en wraak wil nemen op ‘ongevaccineerde mensen’. De gouverneur zei tenslotte dat het hun schuld was. Nick Cohen van The Guardian zei dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ‘we ons tegen de ongevaccineerden keren’.

 

 

Bezorgdheid over ‘niet gevaccineerd zijn’ is totaal irrationeel

 
Degenen die druk blijven uitoefenen op iedereen om zich te laten vaccineren, hebben gewoon niet gekeken naar de meest recente gegevens, die duidelijk aantonen dat degenen die gevaccineerd zijn, in feite VEEL meer kans hebben om COVID te krijgen, en erger nog, bijdragen aan het proces van het creëren van varianten.

Zoals onlangs gemeld door het Israëli National News,3,4,5 blijkt uit recente gegevens dat Israëli’s die de COVID-vaccinatie hebben gekregen 6,72 maal meer kans hebben om besmet te raken dan mensen die hersteld zijn van een natuurlijke infectie.

Van de 7.700 nieuwe COVID-gevallen die tot nu toe zijn gediagnosticeerd tijdens de huidige besmettingsgolf die in mei 2021 begon, was 39% gevaccineerd (ongeveer 3.000 gevallen), 1% (72 patiënten) was hersteld van een eerdere SARS-CoV-2-infectie en 60% was noch gevaccineerd, noch eerder besmet. Israëli National News merkt op:6

“Met een totaal van 835.792 Israëli’s waarvan bekend is dat ze van het virus zijn hersteld, komen de 72 gevallen van herinfectie neer op 0,0086% van de mensen die al met COVID waren besmet.

Daarentegen hadden gevaccineerde Israëli’s 6,72 maal meer kans om na de prik besmet te raken dan na een natuurlijke infectie, waarbij meer dan 3.000 van de 5.193.499, of 0,0578%, van de gevaccineerde Israëli’s in de laatste golf besmet raakten”.

 

 

Grote en kleine sancties worden voorgesteld

 
Naast de straffen voor het niet vaccineren die in het bovenstaande citaat al worden genoemd, noemt Luther in haar artikel nog een aantal andere, zoals het verplichten van ongevaccineerde mensen om:

• Zich dagelijks op eigen kosten laten testen

• Het loon van mensen inhouden

• Studenten niet-terugbetaalbare quarantaine kosten in rekening brengen

• Medische zorg in ziekenhuizen ontzeggen

• Particuliere verzekeringen opzeggen of de premies met duizenden dollars per jaar verhogen

• Wapenvergunningen en rijbewijzen schorsen

• De toegang tot leningen ontzeggen

• Het inhouden van overheidsbijstand en federale voordelen zoals sociale zekerheid, VA voordelen, gesubsidieerde huisvesting en pensioenen.

Zoals Luther opmerkt: “De complete minachting voor andersdenkenden kan nergens toe leiden. Voor degenen die geloven dat we ons allemaal moeten laten vaccineren of niet, dit soort ontmenselijking valt niet goed te keuren.”

 

 

Project Veritas onthult dubbele norm voor “Doxing”

 

 
In de video hierboven onthult Project Veritas’ James O’Keefe nog een andere dubbele standaard die norm is geworden. Project Veritas is beschuldigd van “doxing”, het onethisch onthullen van privé-informatie van de rijken en machtigen, maar CNN deed een paar weken geleden precies hetzelfde met mij (dr. Mercola).

CNN-verslaggeefster Randi Kaye filmde zichzelf terwijl ze personeel overviel in ons hoofdkantoor in Cape Coral, Florida, zonder het kamernummer van ons kantoor te vervagen. Daarna ging ze naar mijn huis. Zoals O’Keefe al opmerkte, maken de mainstream media routinematig “de niet-machtigen”, wier recht op privacy eigenlijk nog meer beschermd zou moeten worden dan de regerings- en mediafunctionarissen, zwart.

Project Veritas werd onlangs van Twitter verbannen voor het publiceren van een video waarin ze de vice-president van Facebook, Guy Rosen, buiten zijn huis confronteerden met vragen over het haat zaaiende beleid van Facebook. Project Veritas werd dus van Twitter verbannen omdat ze precies hetzelfde deden als wat CNN bij mij deed – maar waarvoor ze niet werden verbannen.

 

 

Kunstmatige intelligentie maakt deel uit van het nieuwe slagveld

 
Halverwege juli 2021 bracht Dr. Vivek Murthy, algemeen chirurg, een openbaar advies uit,7,8 hij noemde COVID-misinformatie “een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid” die “ons voortdurende werk om de COVID-19 pandemie te beëindigen” ondermijnt. Het advies roept op tot het gebruik van softwarealgoritmen door sociale-mediaplatforms om “te voorkomen dat verkeerde informatie wordt versterkt” en tot het versterken van het toezicht op verkeerde informatie.

Op een recente conferentie van de Health Information Management Systems Society in Las Vegas riep Hans Kluge, regiodirecteur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, op tot het gebruik van “digitale gezondheid” en kunstmatige intelligentie om desinformatie te bestrijden. Kunstmatige intelligentie zou ook kunnen worden gebruikt om gemeenschappen met lage COVID-prikcijfers te identificeren, zodat in die gemeenschappen “snel hulp” kan worden geboden.

Volgens STAT News,9 heeft Kluge “een WHO-eenheid opgericht die zich richt op gedragswetenschappelijke en culturele inzichten om de drijvende krachten achter de aarzeling om te vaccineren te begrijpen en programma’s te ontwikkelen om dit tegen te gaan.” Dergelijke programma’s omvatten onder meer voorlichtingsprogramma’s voor de gemeenschap en het identificeren van “voorvechters” voor de COVID-vaccins binnen religieuze gemeenschappen, jongerengemeenschappen en de media.

Kluge’s team werkt al met een kunstmatig intelligentie-instrument genaamd EARS (Early AI-supported Response with Social listening tool). Deze tool doorzoekt blogs, nieuwsartikelen en online fora in 20 landen en analyseert de verhalen die het vindt.

Het kan dan anticiperen op hoe de informatie zich zal verspreiden en wat de gevolgen van de informatie zouden kunnen zijn. Hoewel dit niet in het STAT-artikel wordt vermeld, lijkt het redelijk aan te nemen dat EARS ook in staat is te voorspellen welke verhalen het meest effectief zijn om de bezorgdheid over het vaccin weg te nemen die mensen op deze gemijnde platforms uiten.

De gekozen propagandaverhalen kunnen dan worden rondgepompt met behulp van bot farms, zoals degene die hieronder is afgebeeld.10 Het is misschien schokkend voor sommigen om te beseffen dat veel van de “mensen” die voorstander zijn van het officiële COVID-verhaal, helemaal geen echte mensen zijn.

Er zijn massa’s nep-profielen, gerund door botfarms op alle sociale media platforms, die massale hoeveelheden propaganda genereren, inclusief accounts met blauwe vinkjes.

Het blauwe vinkje wordt verondersteld aan te geven dat de identiteit van een gebruiker is geverifieerd door Twitter en “van openbaar belang” is, maar het is duidelijk dat het verificatieproces tekortschiet in een aantal van de basisprincipes, zoals ervoor zorgen dat de gebruiker daadwerkelijk bestaat in fysieke vorm en fysieke controle heeft over de account in kwestie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Digitale Haat Groep promoot Digitale Haat

 
Een centraal radertje in het netwerk dat het vuur aanwakkert van haat en aanvallen op mensen wier enige zonde de wens is om zelf beslissingen te nemen, is een groep die het Center for Countering Digital Hate (CCDH) heet.

De groep is opgericht door een Brits onderdaan en niet-geregistreerd buitenlands agent genaamd Imran Ahmed, die ook lid is van de Steering Committee on Countering Extremism Pilot Task Force onder de Commission for Countering Extremism van de Britse regering.

Volgens Ahmed is iedereen die vraagtekens zet bij de beweegredenen achter Lockdowns, het dragen van maskers of de veiligheid en noodzaak van een COVID-19 injectie vatbaar voor gewelddadig extremisme, en de reden waarom CNN honderden kilometers door Midden-Florida heeft afgelegd om mij te zoeken is omdat Ahmed mij heeft bestempeld als een COVID-misinformant van de bovenste plank.

“Volgens zijn website gaat het linkse Center for Countering Digital Hate er prat op “gebruikers en nieuwssites die het onaanvaardbaar acht in de digitale sfeer te onderzoeken, te ontmaskeren en vervolgens te sluiten” Dat lijkt potentieel gevaarlijk, aangezien we heel weinig weten over het CCDH.” ~ The Drill Down

In het eerste rapport van de CCDH, ‘The Anti-Vaxx Playbook’11, werd ik geïdentificeerd als één van de zes meest invloedrijke “anti-vaxxers” online die het zwijgen opgelegd moesten worden. Dit werd gevolgd door ‘The Disinformation Dozen’12 en ‘Disinformation Dozen: The Sequel’13, waarin de lijst van doelwitten werd verdubbeld van zes tot twaalf.

Deze laatste twee rapporten zijn wat iedereen – politici, procureurs-generaal, sociale media platforms en “beïnvloeders (influencers) met een blauw vinkje” – nu gebruiken om te “bewijzen” dat ik de gevaarlijkste en productiefste verspreider van verkeerde informatie op het net ben14.

 

 

Wiens belangen beschermt en bevordert CCDH?

 
Meisje met vraagtekenAls je erover nadenkt, is het dan niet merkwaardig dat regeringsambtenaren de grondwettelijke rechten van Amerikaanse burgers aanvallen en schenden op basis van de meningen van een niet-geregistreerde buitenlandse agent die een piepkleine “pop-up groep” runt, gefinancierd met zwart geld?15 Zoals opgemerkt in een artikel in Drill Down van 20 juli 2021:16

“Wanneer een rapport viraal gaat in de nieuwscyclus, is het alleen maar logisch om je af te vragen waar het vandaan komt – vooral als dat rapport invloed heeft tot in het Oval Office, invloed heeft op het volksgezondheidsbeleid, terwijl het ook gevaarlijke implicaties heeft voor de vrijheid van meningsuiting.
 
Het Center for Countering Digital Hate bracht eerder deze week een bomshellrapport uit. Het werd overal opgepikt en had de volgende onthulling: Het merendeel van de misinformatie van COVID kwam van slechts 12 mensen… Maar zou dit een sluwe zet kunnen zijn van externe belangen om de censuur-partnerschap van de regering Biden met Big Tech te rechtvaardigen?
 
Volgens The Federalist is “het Center for Countering Digital Hate een obscure internationale groep die naar verluidt is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Washington, D.C., en die werkt als adviseur voor meerdere regeringen en door de elite geleide instellingen op het gebied van digitale technologie en regulering.
 
Volgens haar website gaat het linkse Center for Countering Digital Hate er prat op “gebruikers en nieuwssites die zij onaanvaardbaar acht in de digitale sfeer te onderzoeken, aan de kaak te stellen en vervolgens te sluiten”.

 
Gebruikers en nieuwssites die het onaanvaardbaar acht? Dat lijkt potentieel gevaarlijk, aangezien we heel weinig weten over de CCDH.

Senator Josh Hawley (R-MO) uitte zijn bezorgdheid op Twitter met het volgende bericht: ‘Wie financiert deze overzeese dark money groep – Big Tech? Miljardaire activisten? Buitenlandse regeringen? We hebben geen idee. Amerikanen verdienen te weten welke buitenlandse belangen de Amerikaanse democratie proberen te beïnvloeden’.

Niemand weet wie hen financiert. Niemand weet wie hun onderzoek stuurt. Maar hun bevindingen worden gebruikt in pogingen tot censuur onder het mom van het controleren van verkeerde informatie?”

 

 

Het schenden van bio-ethische principes brengt levens in gevaar

 
De trieste ironie is dat overheidsfunctionarissen in werkelijkheid degenen zijn die bijdragen aan onnodige dood en onnodig lijden door zich niet te houden aan bio-ethische beginselen die in de wet zijn vastgelegd. Deze wetten zijn er niet voor niets. Zij beschermen mensen tegen onnodige schade en ongewenste medische risico’s.

Als deelnemer aan een experiment, en dat is iedereen die op dit moment een COVID-prik accepteert, heb je het recht om volledig te worden geïnformeerd over de risico’s van ongewenste voorvallen. Op basis van die informatie hebt u dan het recht om te beslissen of u wilt deelnemen.

De informatie over de risico’s van bijwerkingen moet even gedetailleerd zijn als de informatie die in de bijsluiter van een geneesmiddel wordt verstrekt. De COVID shots hebben echter geen dergelijke bijsluiter of gedetailleerde informatie, en rapporten over bijwerkingen worden zelfs onderdrukt en gecensureerd voor het publiek.

In plaats daarvan, zoals uitgelegd door de FDA17 – aangezien de COVID-prikken nog niet zijn toegelaten18 – in plaats van een bijsluiter te verstrekken, verwijst de FDA zorgverleners naar een lange online “factsheet” die bijwerkingen van klinische proeven vermeldt en doorlopende updates van bijwerkingen die zijn gemeld na toediening aan het publiek in noodgevallen.

Voor patiënten is een korter, apart online informatieblad beschikbaar met veel minder informatie – maar, zorgverlener of patiënt, u moet nog steeds weten waar u elk vaccin dat is goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen afzonderlijk op de website van de FDA moet opzoeken om toegang te krijgen tot deze informatiebladen.19

Risico’s van ongewenste voorvallen moeten ook worden meegedeeld op een manier die voor u op begrijpelijke wijze aangeeft wat de risico’s zijn. Dit betekent dat de informatie moet worden geschreven in taalniveau van groep acht. Bij klinische proeven moeten onderzoekers nagaan of de deelnemers de risico’s begrijpen.

Het niet bekendmaken van deze bijwerkingen, wat waarschijnlijk in bijna elk geval van COVID-injectie gebeurt, resulteert in een onvermogen om echte Informed Consent (geïnformeerde toestemming) te geven, omdat de persoon nooit op de hoogte is gebracht van alle risico’s waarvan reeds vaststaat dat ze bestaan.

Een van de vele voorbeelden is Marie Follmer, die in een interview met Robert F. Kennedy Jr.20 zei dat niemand haar ooit had gewaarschuwd dat er een risico op myocarditis bestond. Haar atletische zoon, Greyson, kreeg de injectie en kan nu niet veel meer doen en ze vreest dat hij zal sterven.

Ze geeft toe dat ze geen eigen onderzoek heeft gedaan en blindelings heeft vertrouwd op wat haar werd verteld. Nu wantrouwt ze het hele proces, inclusief de artsen, omdat ze tot nu toe allemaal hebben geweigerd te erkennen dat er een verband zou kunnen zijn met de prik, en niemand weet hoe ze hem beter kunnen maken.

Het belangrijkste is dat de aanvaarding van een experimenteel product volledig vrijwillig en zonder dwang moet zijn. Verleiding is verboden. Het is ronduit onmogelijk om te beweren dat de publieke berichtgeving en de stimulansen, variërend van gratis junkfood tot loterijen van een miljoen dollar, geen dwang vormen.

Uiteindelijk is het zo dat als je besluit mee te willen doen aan een medisch experiment, wat dat ook moge zijn, dat je dat zelf mag beslissen. Maar ieder ander heeft ook datzelfde recht om te kiezen.

Als je merkt dat de agressie tegen een niet-gevaccineerde vriend of familielid toeneemt, dankzij de huidige indoctrinatie die agressief en irrationeel gedrag aanmoedigt, denk dan aan iets wat je absoluut niet met je lichaam gedaan wilt hebben – zoals een verkrachting of een afronseling – en stel je dan voor dat je gedwongen wordt om dat te ondergaan, alleen maar om je recht te behouden om een kruidenierswinkel binnen te gaan, een verzekering af te sluiten of je baan te houden.

 

 
Bronnen:

1, 2. Theorganicprepper.com August 12, 2021
3, 6. David Rosenberg 7 July 13, 2021
4. Sharylattkisson.com August 8, 2021
5. Sharylattkisson.com August 6, 2021
7. HHS.gov Confronting Health Misinformation (PDF)
8, 14. The Hill July 15, 2021
9. STAT News August 11, 2021
10. Padrak.com Vaccine Propaganda Bot Farms (PDF)
11. The Anti-Vaxx Playbook (PDF)
12. CCDH, The Disinformation Dozen
13. Misinformation Dozen: The Sequel
15. The Federalist July 20, 2021
16. The Drill Down July 20, 2021
17. FDA Emergency Use Authorization for Vaccines Explained November 20, 2020
18. FDA Licensed Vaccines July 16, 2021
19. FDA COVID-19 Vaccines July 20, 2021
20. Podbean The Defender, Child Casualty in Ohio

 

Bron originele artikel: COVID Noncompliance Now Labeled Top ‘Terror Threat’

 
Vertaling Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This