Nieuw boek van ‘Doctors for COVID Ethics’: Toxiciteit van het mRNA-vaccin

door | 15 sep 2023 | COVID-19 vaccin

Mary Holland van Childrens Health Defense bespreekt het boek: ‘mRNA vaccine toxicity’. De hele mRNA techniek blijkt uiterst giftig te zijn voor mensen. Geen goed nieuws, aangezien de industrie andere (kinder)vaccins ook volgens deze (snelle) methode wil gaan produceren…
 

 

Nieuw boek van ‘Doctors for COVID Ethics’: mRNA vaccine toxicity

 
Iedereen die de corona-periode heeft overleefd, kan begrijpelijkerwijs PTSS (PostTraumatische Stress Stoornis) ervaren over alles wat met COVID te maken heeft: de lockdowns, de angstzaaierij, de mondkapjes, de testen, de censuur, de onderdrukking van werkzame behandelingen, de gedwongen experimentele en op genen gebaseerde injecties en de wijdverspreide bijwerkingen en sterfgevallen. Na drie jaar horror is het alleen maar menselijk om dit achter ons te willen laten en te vergeten. Toch maakt het in dit artikel besproken boek meer dan duidelijk dat we risico lopen als we dit zouden doen. Deze oorlog tegen de mensheid is nog niet voorbij en we moeten ons wapenen met kennis.

Het doel van dit boek is om uit te leggen wat de toxiciteit van het COVID-19 mRNA-vaccin betekent voor toekomstige mRNA-vaccins. Het schetst drie potentiële mechanismen die waarschijnlijk verklaren wat er is gebeurd: (1) de toxiciteit van de lipide nanodeeltjes; (2) de toxiciteit van de door het vaccin opgewekte spike-eiwitten; en (3) de reactie van het immuunsysteem hierop. Het boek concludeert dat de reactie van het immuunsysteem op de spike-eiwitten de belangrijkste toxische factor is, omdat het zowel overeenkomt met de autopsiebevindingen van ontsteking en schade aan het immuunsysteem, als met de theoretische schademechanismen.

De conclusie van het boek is somber:

“Elk toekomstig mRNA-vaccin zal onze cellen aanzetten tot de productie van zijn specifieke antigeen, gerelateerd aan de specifieke microbe waar het zich op richt. We moeten daarom verwachten dat elk van deze vaccins immunologische schade zal veroorzaken op een vergelijkbare schaal als we hebben gezien bij de vaccins tegen COVID-19.”

Als we ons realiseren dat er talloze mRNA-vaccins in de wachtkamer zitten of al op de markt zijn – tegen griep, RSV, HIV, malaria, kanker, allergieën, hartziekten, om er maar een paar te noemen – dan is deze kennis even beangstigend als cruciaal.
 
Het boek waarschuwt:

“Allereerst en bovenal moeten we accepteren dat onze overheden het op ons gemunt hebben. In plaats van te vertrouwen op hun verraderlijke en kwaadwillige leiding, moeten we daarom voor onszelf en onze dierbaren zorgen, ons eigen onderzoek doen en op zoek gaan naar betrouwbare gezondheidsadviezen, binnen of buiten de gevestigde paden van wetenschap en geneeskunde.”

 
Met dit boek heeft U een onmisbaar document in handen. Het boek is veelomvattend, put uit een breed scala aan gepubliceerde wetenschappelijke literatuur, het is redelijk compact en zeer leesbaar – 156 pagina’s tekst en 20 pagina’s citaten – en biedt verplichte lectuur over virologie, immunologie en toxicologie. Het heeft uitstekende citaten, illustraties van virale en immune mechanismen en foto’s van gekleurd weefsel van mensen die stierven aan COVID-19 injecties.

Het hoofdstuk over de epidemiologie van de bijwerkingen van het COVID-19 mRNA-vaccin is verhelderend. Het bespreekt de enorme vaccinatie-schade die tot op heden is aangericht. Hier lezen we dat er wereldwijd 13 miljard doses COVID-vaccin zijn toegediend – bijna twee doses voor elke persoon op de planeet. En de VS hebben 650 miljoen doses geïnjecteerd, die miljoenen bijwerkingen hebben veroorzaakt. De soorten letsels zijn opmerkelijk gevarieerd – inclusief myocarditis, bloedstollingen door het hele lichaam en neurologische, immunologische en reproductieve schade. Toch heeft de CDC het lef om de vaccins “veilig” te noemen en aan te bevelen voor alle mensen vanaf 6 maanden – op zijn minst jaarlijks.

Het laatste hoofdstuk van David Rasnick beschrijft hoe AIDS en HIV de “blauwdruk voor de perversie van de medische wetenschap” werden die we vandaag de dag nog steeds meemaken. In de jaren ’80 begon Dr. Tony Fauci met “wetenschap door persberichten”, met het verkondigen en afdwingen van een volledig onbewezen AIDS verhaal. Rasnick legt op overtuigende wijze uit dat de gevestigde orde op het gebied van AIDS onjuist en nooit bewezen is, ondanks 40 jaar en miljarden dollars aan investeringen.

Hij schrijft:

“Hoe ongelooflijk dit ook mag klinken, er is geen enkele wetenschappelijke studie ontworpen of uitgevoerd om vast te stellen of AIDS of zelfs HIV seksueel overdraagbaar is. Sinds de Tweede Wereldoorlog – maar vooral in de afgelopen decennia – is het verstikken van het debat en de vervolging van andersdenkenden diepgeworteld geraakt in vrijwel elk belangrijk wetenschapsgebied in de VS. Het is vooral kwaadaardig in de zogenaamde biomedische wetenschappen.
 
De samensmelting van overheid, grote bedrijven en de academische wereld waar president Eisenhower in 1961 voor waarschuwde, regeert nu de wereld. De COVID-19 fraude is de AIDS zwendel in het groot. We zitten midden in een wereldwijde totalitaire overname en het zal de komende maanden nog veel erger worden.”

De algemene conclusie van het boek komt overeen met Rasnick:

“Het is niet mogelijk om de acties van de autoriteiten te interpreteren als “eerlijke fouten” Er is te veel gebeurd dat ondubbelzinnig wijst op een sinistere agenda achter de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins. De overhaaste goedkeuring zonder noodzaak, de regelrechte bedreigingen en dwang, de systematische censuur van de eerlijke wetenschap en de onderdrukking van de waarheid over de talloze slachtoffers van het vaccin die gedood of ernstig beschadigd zijn geraakt, zijn allemaal al veel te lang aan de gang om nog te kunnen twijfelen aan de intentie en het doel. Onze regeringen en de nationale en internationale bestuursorganen voeren een niet openbaar verklaarde oorlog tegen ons allemaal. Deze oorlog is al tientallen jaren aan de gang en we moeten verwachten dat hij zal voortduren en escaleren.”

 
Hoewel deze goed onderbouwde informatie zowel alarmerend als deprimerend is, is kennis macht. Als we de realiteit onder ogen zien dat vroegere en toekomstige schade door mRNA-vaccins zowel opzettelijk als onvermijdelijk is, kunnen we onszelf en onze dierbaren beschermen door de prikken niet te nemen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Lees dit boek en bewaar het als naslagwerk totdat we dit duistere hoofdstuk in de wereldgeschiedenis achter ons hebben gelaten.

Lezers van onze website zullen zich ervan bewust zijn dat de mRNA-vaccins die zijn gebruikt tegen COVID-19 schade en dood hebben veroorzaakt op een ongekende schaal in de geschiedenis van de geneeskunde.

Dit boek betoogt dat deze schade voorspelbaar was vanuit de grondbeginselen van de immunologie. Bovendien zijn ze niet beperkt tot de COVID-vaccins alleen, maar zijn ze inherent aan de mRNA-technologie als zodanig. We moeten daarom verwachten dat toekomstige mRNA-vaccins tegen andere virussen of bacteriën net zo toxisch zullen zijn.

De mRNA-technologie zal nooit veilig gebruikt kunnen worden voor vaccinatie tegen een infectueus agens.

Het boek is hier gratis te downloaden. Een gedrukt exemplaar kan worden besteld bij Lulu.com.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door Docotors4covidethics

Bekijk een relevant debat: mRNA: Een gevaarlijke technologie? FLCCC wekelijkse update (23 aug. 2023)
Gastheer Betsy Ashton werd vergezeld door Dr. Pierre Kory en Dr. Paul Marik en speciale gasten Dr. Brian Hooker en Dr. Michael Palmer om de echte risico’s en potentiële gevaren van mRNA-technologie te bespreken.
 

 

 

 
Bestel het boek hier: Lulu.com
 
De mRNA-vaccins die gebruikt zijn tegen COVID-19 hebben schade en sterfte veroorzaakt op een ongekende schaal in de geschiedenis van de geneeskunde. Dit boek documenteert enkele van deze schadegevallen. Het hoofddoel is echter algemener: het betoogt dat deze schade te verwachten was op basis van de grondbeginselen van de immunologie en bovendien dat deze het gevolg is van de inherente eigenschappen van de mRNA-technologie als zodanig en niet van de specifieke eigenschappen van de COVID-vaccins. We moeten daarom verwachten dat toekomstige mRNA-vaccins tegen andere infectieuze agentia vergelijkbaar toxisch zullen zijn.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This