Onderzoekscommissie bevestigt vaccinatieschade bij Italiaanse militairen

door | 15 mrt 2018 | Vaccins, Wetenschap

soldaten paradeIn Italië doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Eén parlementair orgaan stelt vaccineren verplicht. En een ander parlementair orgaan stelt dat vaccins zonder enige twijfel verantwoordelijk zijn voor ernstige vaccinatieschade bij militairen. Het betreft dezelfde vaccins die verplicht gesteld zijn voor kinderen. Hoe valt dit te rijmen?

De hiernavolgende tekst is een vertaling van een artikel dat is gepubliceerd op de Italiaanse website voor vrije vaccinatiekeuze COMILVA (coordinamento del movimento Italiano per la libertà delle vaccinazioni)

 

 

 

Achttien jaar lang hebben gespecialiseerde commissies onderzoek gedaan naar duizenden ernstige ziekte,- en sterfgevallen onder Italiaanse militairen. Zij hebben gezocht naar de oorzaken en meerdere risicofactoren in overweging genomen. Er bestaat geen enkele twijfel meer. Vaccins voor militairen zijn een van de ziekte veroorzakende factoren die deze alarmerende situatie in het Italiaanse leger hebben veroorzaakt. De parlementaire commissie onderzocht gevallen van vaccinatieschade. Het betrof auto-immuun- en neoplastische ziekten die voorkwamen in een groep militairen die niet aan andere risicofactoren blootgesteld waren dan vaccineren. Het rapport concludeert:

‘Op basis van het verzamelde bewijsmateriaal bevestigt de Commissie het bestaan van een statistisch significante relatie tussen neoplastische, lymfoproliferatieve en andere ziekten (bijvoorbeeld auto-immuunziekten) en de toediening van vaccins overeenkomstig de bepalingen van militaire profylactische vaccinatie. De Commissie is van mening dat een oorzakelijk verband niet kan worden uitgesloten.’

De geanalyseerde vaccins tonen aan dat er 14 toxische, of potentieel toxische componenten zijn, en 22 componenten die allergische verschijnselen veroorzaken. Deze bevinden zich in de hulpstoffen en actieve ingrediënten van vaccins. Bovendien bevatten vaccins ook biologische verontreinigingen – d.w.z. virussen, bacteriën, mycoplasma’s en mycobacteriën, evenals humaan foetaal DNA en dierlijk DNA – afkomstig van de biologische weefsels van de vaccincultuur.

Wat de strijdkrachten betreft beveelt de parlementaire commissie monovalentie vaccins aan, in een enkele dosis en niet meer dan 5 gelijktijdig toegediend, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel dat er geen schade mag voortkomen uit een medische handeling. Hiermee bevestigt zij de noodzaak van:

• nauwgezet onderzoek naar de conditie voorafgaand aan toediening van het vaccin;
• gepersonaliseerde risicobeoordeling;
• periodieke monitoring op de lange termijn van elke gevaccineerde persoon.

Het eindrapport van de parlementaire commissie met de resultaten van de studies werd onmiddellijk naar het “Istituto Superiore di Sanità” (nationaal gezondheidsinstituut, onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid) gestuurd, en ter beschikking gesteld van de wetenschappelijke gemeenschap.

De voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, getiteld ‘Verarmd uranium’, Gian Piero Scanu, is van mening dat de bescherming van de gezondheid van militair personeel de hoogste prioriteit heeft en dat de onderwerpen die in het rapport worden besproken niet alleen Italië betreffen, maar ook aandacht verdienen van het Europees Parlement. Onlangs stuurde hij een brief aan de president van het Europees Parlement, Antonio Tajani en aan alle voorzitters van de Europese fracties met de bevindingen van de Commissie, zoals opgetekend in het eindverslag.

Wij zijn van mening dat de behandelde onderwerpen en de resultaten van de door de Commissie uitgevoerde analyses van internationaal belang zijn.

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de door de Italiaanse strijdkrachten goedgekeurde vaccins dezelfde vaccins zijn die worden toegediend aan de burgerbevolking, en met name aan kinderen. Bovendien zijn de in Italië op de markt gebrachte vaccins dezelfde die overal ter wereld worden gecommercialiseerd.

CamillaLaten we niet vergeten dat in veel landen op grote schaal vaccinaties worden opgelegd door de wet, die zonder onderscheid van invloed is op de hele pediatrische populatie tot de leeftijd van de adolescentie en daarna. In veel landen wordt aan kinderen de toegang tot onderwijs- en scholingsdiensten ontzegd als ze niet volledig voldoen aan de vereiste vaccinatie, en gezinnen worden onderworpen aan zware straffen.

Kunnen we grootschalige proeven op kinderen of militair personeel toestaan wanneer het concept van “massale vaccinatie” indruist tegen het voorzorgsbeginsel?

Het niet openbaar maken van de belangrijke bevindingen van een Italiaanse overheidsinstantie, die verschillende en belangrijke kritieke kwesties met betrekking tot vaccinatiepraktijken onder de aandacht brengen, zou niet alleen onethisch zijn, maar zou ook de poorten openen om het potentiële gezondheidsrisico passief te accepteren ten koste van toekomstige generaties.

 

 

 

Bron van het originele artikel: http://www.comilva.org/support-independent-information/

Final Report of IV Parliamentary Commission: https://www.dropbox.com/sh/ybwfqth0xyps25o/AADf3IcBTy94iZTSaRgMY-hla?dl=0&preview=Final+Report+of+IV+Parliamentary+Commission.pdf

Press Release (English and Italian): https://tinyurl.com/RelazioneCommissione

Vertaald door: Anne Bennett voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This