Onjuiste beweringen over veiligheid van vaccins weerlegd

door | 14 jun 2018 | BMR-vaccin, Farmaceutische industrie, Inhoudsstoffen vaccins, Vaccins, Wetenschap

Wij leven in een tijd waarin steeds meer ouders rapporteren dat hun kinderen, die zich normaal ontwikkelden, na vaccinaties cognitief (verstandelijk) en fysiek achteruit gingen. Ondanks degelijk wetenschappelijk onderzoek dat deze claims van ouders ondersteunt, blijven overheidsinstanties en de massa media de versleten mantra verkondigen dat vaccins ‘veilig en effectief zijn’. Hierbij gaan ze voorbij aan gepubliceerde onderzoeken en het gezond verstand van velen dat het tegendeel bewijst bewijst. De realiteit (onderbouwd met bronnen) is dat vaccins schade kunnen veroorzaken, inclusief autisme en vele andere chronische gezondheidsproblemen. Het ‘World Mercury Project’ heeft een lijst samengesteld van de meest gehoorde misvattingen.

 

 

CLAIM 1: Vaccins sparen levens.

 

 

De veiligheid van combivaccins (meerdere vaccins die gelijktijdig toegediend worden) die onder andere geaborteerd foetaal weefsel, kwik, aluminium, formaldehyde, dierlijk en menselijk DNA bevatten, is niet getest.

 

 

CLAIM 2: Vaccins veroorzaken geen autisme.

 

 • Het National Vaccine Injury Compensation Program heeft vele claims van door vaccinatie ontstaan autisme gehonoreerd en uitbetaald. Zelfs de door de farmaceutische industrie bewerkte massa media hebben verslag gedaan van door vaccinatie ontstaan autisme, inclusief Dr. Sanjay Gupta en CNN met uitgebreide verslagen van de Hanna Poling-zaak.
 • De door de CDC (Centre for Disease Control) gepubliceerde studies die claimden dat er geen verband bestaat tussen thimerosal en het ontstaan van autisme zijn frauduleus en gemanipuleerd om dit verband te verdoezelen. Zij tonen echter wel aan dat vaccins ernstige neurologische schade kunnen veroorzaken zoals tics (Zie Verstaeten 2003, Barile 2012, Tozzi 2009).
 • CDC wetenschapper belast met vaccinveiligheid en tot klokkenluider geworden Dr. William Thompson (auteur van verscheidene CDC-studies betreffende autisme), beweert dat CDC functionarissen aan hem en aan zijn collega’s hebben gevraagd te liegen over de wetenschappelijke fraude en het vernietigen van bewijs wat betreft oorzakelijk verband tussen vaccins en autisme.
 • World Mercury Project heeft meer dan 80 studies verzameld die verband leggen tussen het conserveermiddel Thimerosal, gebruikt in vaccins, en autisme. Studies betreffende andere ingrediënten van vaccins en een eventueel verband met ziekten stapelen zich ook op.

 

 

CLAIM 3: Alle vaccins zijn rigoureus getest en zijn volkomen veilig.

 

Deze bewering is volstrekt onjuist. De reden dat het Congres vaccinproducenten in 1986 uitsloot van verantwoordelijkheid, was juist omdat vaccins schade veroorzaakten. Sinds de National Vaccine Injury Compensation Act in werking trad heeft het programma van de Amerikaanse overheid ca. 3.8 miljard dollar uitbetaald aan vergoeding van vaccinschade en overlijden.

 

 • In 2011 bepaalde de Hoge Raad dat ‘vaccins onvermijdelijk onveilig zijn’.
 • Het gebruikelijke CDC vaccinatieprogramma voor kinderen doet de aanbeveling kinderen tijdens één bezoek 9 verschillende vaccins te geven. De veiligheid van deze gecombineerde vaccins, die geaborteerd foetaal weefsel, kwik, aluminium, formaldehyde, dierlijk en humaan DNA en meer bevatten, is niet getest in baby’s en jonge kinderen.
 • Er zijn geen studies gedaan die op grote schaal de gezondheid van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen vergelijken. Echter, een onlangs gepubliceerde ‘peer-reviewed’ (door collega’s onderling gecontroleerde) studie heeft aangetoond dat gevaccineerde kinderen een verhoogde kans op autisme hebben (4.2 maal), ADHD (4.2 maal), leerstoornissen (5.2 maal), eczeem (2.9 maal) en een verbluffende 30 maal hogere kans op allergische rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies/verkoudheid) vergeleken met niet-gevaccineerde kinderen.
 • In 2016 verzamelde het VAERS (Vaccine Injury Adverse Reporting System) 59.117 rapportages van ongewenste bijwerkingen van vaccinaties, waaronder 432 sterfgevallen, 1091 blijvende beperkingen, 4132 ziekenhuisopnames en 10284 bezoeken aan de Eerste Hulp. Volgens de HHS (S. Department of Health & Human Services) maken deze meldingen slechts 1% uit van het eigenlijke aantal bijwerkingen van vaccinaties. Men kan er dus van uit gaan dat er in de VS miljoenen ongewenste bijwerkingen van vaccinaties plaatsvinden.

 

 

CLAIM 4: Vaccinaties zorgen voor kudde-immuniteit en voorkomen op die manier gevaarlijke, zelfs dodelijke ziekten. Anti-vaxxers zijn de oorzaak van epidemieën en verminderen het vertrouwen van het publiek in de overheid.

 

 • Kudde-immuniteit kan niet door vaccinatie ontstaan, wanneer vaccins niet effectief zijn. De BMR (Bof-Mazelen-Rode Hond) is een van de vaccins die niet goed werkt. In de afgelopen jaren stijgt het aantal gevallen van mazelen met in 2016 meer dan 5000 gemelde gevallen, meer dan ooit tevoren in het afgelopen decennium en zij doen zich voor in gebieden met een hoge vaccinatiegraad. Recente uitbraken van ziekte in gevaccineerde populaties bewijzen dat al deze vaccins niet effectief zijn. Daarbij komt ook nog dat de immuniteit ten gevolge van een vaccin slechts tijdelijk is, dit in tegenstelling tot de levenslange immuniteit die wordt verkregen na het doormaken van een kinderziekte.
 • In 2010 spanden twee virologen, die gewerkt hebben bij Merck, een federale rechtszaak aan waarbij zij Merck beschuldigden van fraude door te liegen over de effectiviteit van de bof-component in hun BMR-vaccin. De zaak, die nu in handen is van een federale rechter, bevat de aanklacht dat Merck wist van de afnemende effectiviteit van het bofvaccin maar bleef beweren dat het 95% effectief is.
 • Terwijl het CDC blijft ontkennen dat er een probleem is met de vaccinveiligheid, tonen studies aan dat het grootste obstakel voor een brede acceptatie en dekkingsgraad van vaccinaties wordt gevormd door het wantrouwen van het publiek naar de bevoegde instanties.
 • Bernadine Healy, ex- directeur van de National Institute of Health, verklaarde dat het publieke wantrouwen groeit vanwege het feit dat er door de overheid weinig ondernomen wordt betreffende het onderzoek naar vaccinveiligheid.
 • De enige nu in Amerika gediagnosticeerde poliogevallen bevatten de virusstam van het vaccin en deze gevallen zijn gecompenseerd door het Vaccine Court (specifieke rechtbank voor vaccinatieschade).
 • Ironisch genoeg kunnen veel van de tegenwoordig gebruikte vaccins niet voorkomen dat het individu de ziekte krijgt of deze aan anderen doorgeeft. Dit gaat op voor kinkhoest, difterie en zoals hierboven vermeld: polio.
 • Het sterftecijfer ten gevolge van mazelen was in 1922 extreem laag: 4.3 op de 100.000. Neem daarbij in overweging dat dit bijna 100 jaar geleden is, voor de komst van koelkasten, wasmachines, antibiotica en intraveneuze toediening van vocht en de vooruitgang van moderne medische wetenschap.
 • Acht jaar voordat het mazelenvaccin werd geïntroduceerd gingen kinderen naar school en zelfs naar Disneyland (dat zijn deuren opende in 1955) zonder dat moeders angst hadden voor een gewone kinderziekte als de mazelen.

 

Niet alleen is Thimerosal nooit helemaal uit vaccins verdwenen, maar veel meer Aluminium werd en wordt nog steeds toegevoegd, alweer zonder wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van deze toevoeging.

CLAIM 5: Thimerosal (ethylkwik) werd in 1999 uit de vaccins gehaald en de autisme-cijfers blijven stijgen. Ook is Ethyl-kwik minder giftig dan Methyl-kwik

 

 • Tussen 1999 en 2003 werd Thimerosal stukje bij beetje verwijderd uit de Hep-B, Hib en DKTP-vaccins. Echter de blootstelling aan Thimerosal ten gevolge van de griepvaccinatie werd omgekeerd evenredig groter. Griepvaccins werden in het begin aangeraden voor zwangere vrouwen (1977) maar hier werd toen weinig gebruik van gemaakt (slechts 12,4% in 2002). In 2004 raadde het CDC alle zwangere vrouwen aan een griepvaccin te nemen op elk moment van de zwangerschap. In 2012-2013 werd het griepvaccin door ca. 50% van de zwangere vrouwen genomen. Dus kinderen die werden geboren na 2004 maakten een steeds grotere kans al in de baarmoeder te zijn blootgesteld aan Thimerosal, en dat in een aanzienlijke hoeveelheid.
 • Gelijktijdig, in 2001, deed de CDC de aanbeveling kinderen met hoog risico op ziekte, ouder dan 6 maanden, het griepvaccin te geven. In januari 2003 deed de CDC de aanbeveling alle kinderen vanaf 6 maanden routinematig jaarlijks een griepprik te geven. Aanvankelijk was de dekkingsgraad hiervan laag. In het griepseizoen van 2002-2003 en 2003-2004 was de dekkingsgraad respectievelijk slechts 4.4% en 8.4%. In het griepseizoen 2004-2005 was de dekkingsgraad omhoog geschoten tot 48%. In de jaren nadat kwik uit de Hep-B, Hib en DKTP vaccins werd gehaald werden de kinderen in toenemende mate blootgesteld aan Thimerosal in het griepvaccin. In 2004 werd in 90% van de gebruikte griepvaccins Thimerosal gebruikt als conserveringsmiddel
 • Er bestaat geen excuus voor het injecteren van kwik, een bekende neurotoxische stof, in wie dan ook, maar absoluut niet in zwangere vrouwen en kleine kinderen. Juist de zich ontwikkelende foetus is gevoelig voor de blootstelling aan kwik omdat het kwikniveau in het foetale bloed ongeveer dubbel zo hoog is als het kwikniveau in het bloed van de moeder. Ongeveer 36 miljoen griepvaccins die elk 25 mcg kwik bevatten zitten in de voorraad voor het griepseizoen 2017-2018.
 • Een studie in 2017 van het CDC waarin de gegevens van de griepseizoenen 2010-11 en 2011-12 werden bekeken, legt een link tussen het griepvaccin en spontane abortus, omdat werd gezien dat vrouwen die waren gevaccineerd met het niet-geactiveerde influenza vaccin (: dit vaccin bevat virusdeeltjes die onwerkzaam zijn gemaakt) een 3.7 maal grotere kans hadden op een spontane abortus binnen 23 dagen dan vrouwen die het vaccin niet hadden gekregen. Voor vrouwen die het H1N1 vaccin (red.: Mexicaanse griepvaccin) in beide seizoenen beschreven in deze studie kregen, was het risico op het krijgen van een spontane abortus in de 28 dagen na de vaccinatie zelfs 7.7 maal zo groot. De overgrote meerderheid van de beschikbare griepvaccins bestonden uit meerdere doseringen die elk 25 mcg kwik bevatten.
 • Het meningokokken-vaccin kan nog steeds 25 mcg kwik uit Thimerosal bevatten. Volgens de EPA voorschriften over blootstelling aan kwik, zou een individu ongeveer 249 kg moeten wegen om veilig te kunnen worden blootgesteld aan het injecteren van welke kwikverbinding dan ook. Er zijn nog steeds sporen van Thimerosal te vinden in andere vaccins.
 • Niet alleen is Thimerosal nooit geheel uit de vaccins gehaald, maar meer en meer aluminium werd en wordt nog steeds aan vaccins toegevoegd, alweer zonder wetenschappelijk bewijs dat het veilig is.
 • Ondanks de claims van vaccinexperts en herhaalde meldingen in de media is ethylkwik dat gevonden wordt in vaccins niet veiliger dan methylkwik dat in vis wordt gevonden . Een recente meta-analyse toonde dat anorganisch kwik in de hersenen een halfwaardetijd heeft van verscheidene jaren. Dit is zorgelijk sinds we weten dat heel jonge primaten die werden blootgesteld aan gelijke hoeveelheden ethylkwik vergeleken met methylkwik meer dan de dubbele hoeveelheid anorganisch kwik in hun hersenweefsel bleken te hebben.
 • Hoewel het waar is dat ethylkwik sneller uit het bloed verdwijnt dan methylkwik, zijn de voor vergiftiging gevoelige organen de hersenen en de nieren. Ethylkwik gaat snel het hersenweefsel binnen waar het vast blijft zitten en moeilijk kan worden uitgescheiden. Wanneer ethylkwik uit het bloed verdwijnt betekent dit dus niet dat het uit het lichaam is verdwenen.
 • Het roept vragen op dat door één divisie van de FDA (S. Food and Drug Administration) Thimerosal ‘in het algemeen niet wordt erkend als veilig en effectief’. Terwijl een andere afdeling ermee doorgaat het gebruik van Thimerosal in vaccins en in meer dan 130 andere op recept verkrijgbare geneesmiddelen toe te staan.

 

 

CLAIM 6: De studie van Wakefield die een link tussen het BMR-vaccin en Autisme veronderstelt is onjuist gebleken. Deze studie is teruggetrokken en de auteur is in diskrediet gebracht. Andere studies over dit onderwerp hebben eveneens geen verband aangetoond

 

 • De Wakefield-Lancet studie heeft nooit beweerd dat het BMR vaccin autisme veroorzaakt. Wakefield heeft de casuïstiek gepresenteerd van 12 kinderen met een darmaandoening en autistische regressie waarvan de ouders beweerden dat dit is ontstaan na de BMR vaccinatie. Wakefield heeft de noodzaak van meer onderzoek naar dit verband benadrukt. Uit zijn conclusie: ‘Wij hebben niet bewezen dat er een verband bestaat tussen het BMR vaccin en het beschreven syndroom’.
 • Sinds deze studie voor publicatie werd teruggetrokken verklaarde Dr. William Thompson (klokkenluider en ex-senior level CDC wetenschapper) dat in 2004 in een CDC-onderzoek een verband werd gevonden tussen de BMR en het ontstaan van autisme in Afrikaans-Amerikaanse jongens en in kinderen. Zij hadden voordat ze werden gevaccineerd geen enkel probleem ondervonden in hun ontwikkelingsstoornis, een toestand die zij ‘geïsoleerd autisme’ noemden. Thompson gaf Senator Bill Posey (Florida) in 2014 duizenden documenten in handen die betrekking hadden op zijn verklaring. Vervolgens gaf Senator Posey in het Huis van Afgevaardigden een verklaring af, waaruit hier een citaat:

 

‘Ouders die beslissingen moeten nemen die betrekking hebben op de gezondheid van kun kinderen, verdienen het toegang te hebben tot de best mogelijke informatie. Zij moeten er op kunnen rekenen dat de overheid hen de waarheid vertelt. In augustus 2014 heeft Dr. William Thomson, senior wetenschapper verbonden aan het Center for Disease Control and Prevention, in samenwerking met een klokkenluider en advocaat mijn kantoor voorzien van documenten die betrekking hebben op een CDC-studie uit 2004 waarin de mogelijke relatie werd onderzocht tussen het BMR-vaccin en autisme. In een verklaring die in augustus 2014 werd vrijgegeven verklaarde Dr. Thompson: ‘Ik betreur het dat mijn co-auteurs en ik statistisch belangrijke informatie in ons in 2004 gepubliceerde artikel in het tijdschrift Pediatrics hebben weggelaten’.

 

Sinds 2014 zijn alle verzoeken om Dr. William Thompson toe te staan te getuigen, geweigerd door het CDC .

 

 

Claim 7: Austisme is erfelijk en wordt niet bepaald door omgevingsfactoren. Er is geen sprake van een epidemie omdat de veranderde diagnostische criteria een verklaring zijn voor de stijgende aantallen.

 

 • Er bestaat niet zoiets als een genetische epidemie. En veranderde diagnostiek kan geen verklaring zijn voor het torenhoge aantal kinderen dat nu de diagnose ‘autisme’ krijgt.
 • Wat we uit wetenschappelijke studies bij elkaar kunnen sprokkelen is het feit dat er een omgevingsfactor nodig is om de epidemische stijging te verklaren die we niet alleen zien bij autisme, maar ook in het op steeds grotere schaal voorkomen van ADHD, tics, allergieën en een waslijst aan andere problematiek bij kinderen die we in vorige generaties niet hebben waargenomen.
 • Onderzoekers zijn al tientallen jaren op zoek naar dat afwijkende ‘autisme’-gen en hebben dat, ondanks de investering van honderden miljoenen dollars in dit onderzoek, niet kunnen vinden. Er kunnen misschien wel 1000 genen betrokken zijn bij het risico autisme te krijgen en de meest veelbelovende genetische bevindingen hebben betrekking op verworven mutaties die wijzen op omgevingsfactoren als oorzaak van die mutaties. In het merendeel van genetische studies werd gevonden dat in families waarvan twee kinderen zijn gediagnosticeerd met autisme, zij vaak niet dezelfde veranderingen in hun genen laten zien, waardoor het zeer wel mogelijk wordt geacht dat deze aandoening niet overerfelijk is, zelfs wanneer het in één familie voorkomt.
 • In een van de grootste onderzoeken naar tweelingen, gepubliceerd in 2011, was de conclusie ook dat de rol van omgevingsfactoren werd onderschat. In deze studie werd gevonden dat de omgeving van de kinderen voor meer dan de helft de gevoeligheid bepaalde: 55% bij ernstig autisme en voor 58% in het breder spectrum, terwijl in respectievelijk 37% en 38% van de gevallen de genetica het risico bepaalde.
 • Wij horen vaak dat autisme al in de baarmoeder begint omdat er aanvankelijk in onderzoek werd gekeken naar abnormale groei van de hersenen dat werd geassocieerd met autisme en men toen rapporteerde dat deze afwijkingen prenataal voorkwamen. Dat idee werd verworpen door onderzoekers van Harvard die geavanceerde technieken gebruikten om de hersenen te kunnen afbeelden en die rapporteerden dat de abnormale groei van het brein word veroorzaakt door de witte substantie in de hersenen. Deze afwijkende groei ontstaat na de geboorte en is mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van myelinisatie (de aanleg van een vettige, isolerende omhulling van zenuwen). De abnormale groei van deze witte substantie werd ook gezien in kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling dat vaak een van de eerste symptomen is van autisme bij kinderen.

 

 

Claim 8: De Verenigde Staten hebben al een Commissie voor Vaccinveiligheid

 

 

 

Claim 9: Robert F. Kennedy Jr. is een ‘anti-vaxxer’.

 

 • Dit soort pesterige taal wordt gebruikt in een poging de publieke opinie te censureren en het debat tot zwijgen te brengen. Er bestaan zeer ernstige problemen betreffende vaccinveiligheid en hun effectiviteit. En op de invloed van de farmaceutische bedrijven op de besluitvorming van publiek en politiek. En op de belangenverstrengeling met de beleidsmakers van de overheidsinstellingen die de Amerikanen zouden moeten beschermen tegen letsel. Dat is het verhaal dat verteld moet worden. Iemand uitschelden draagt niets bij tot een redelijke discussie over deze belangrijke onderwerpen. Robert Kennedy Jr. heeft duidelijk verklaard dat al zijn zes kinderen volledig gevaccineerd zijn. Maar toen hij het onafhankelijke, ‘peer-reviewed’ onderzoek las waarin verband werd gelegd tussen vaccinaties en ernstige gezondheidsproblemen en sprak met ‘experts’ uit de farmacie en de overheid, raakte hij ervan overtuigd dat kwik de belangrijkste reden was van de epidemie van neurologische en immunologische schade die in kinderen wordt aangericht in aantallen die nog nooit eerder in de geschiedenis zijn waargenomen.
 • Kennedy was ook bezorgd over het gebrek aan studies betreffende vaccinveiligheid. De paar bestaande CDC onderzoeken zitten vol fouten en daar komt nog bij dat Dr. William Thompson, CDC klokkenluider, beweert dat sommige frauduleus zijn.
 • Beweren dat de Kennedy ‘anti-vaxxer’ is, schuift op een doeltreffende manier niet alleen dat aan de kant wat tienduizenden ouders hebben meegemaakt, maar ook dat wat door een groeiend aantal gerespecteerde wetenschappers wordt . Hij verlangt betrouwbare beleidsmakers die daadwerkelijk hun werk doen en dat is het beschermen van de gezondheid van de burgers van de Verenigde Staten.

 

Wanneer het de veiligheid en de gezondheid van hun kinderen betreft hebben ouders en verzorgers alle recht om vragen te stellen!

Claim 10: Ongevaccineerde personen maken anderen ziek. Vaccinaties moeten verplicht worden gesteld zonder ook maar één uitzondering op filosofische, medische of godsdienstige gronden.

 • De geschiedenis leert ons dat gevaccineerde personen ook ziekten en infecties kunnen verspreiden. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de uitbraak van de bof in Harvard in 2016 en de uitbraak van de bof aan de Universiteit van Syracuse in 2017, waar iedereen die was gediagnosticeerd met de bof beide aanbevolen doses van het BMR vaccin hadden ontvangen. Zoals hierboven vermeld is het bofvaccin volgens twee ex-virologen van Merck die hebben gewerkt aan het bof-onderdeel van de BMR niet effectief.
 • Hierbij komt nog dat naast het gebrek aan effectiviteit van vaccins zoals de BMR, vaccins die gemaakt zijn met levende virussen (zoals de BMR, waterpokken, rotavirus, griep en gordelroos) verspreiding van de virussen kunnen veroorzaken bij degenen die in contact komen met gevaccineerde personen. Wanneer het de veiligheid en de gezondheid van hun kinderen betreft hebben ouders en verzorgers alle recht om vragen te stellen. Ouders doen onderzoek naar de meest veilige autostoeltjes, wiegen, wandelwagens en alles wat maar betrekking heeft op hun kinderen. Vaccinaties zouden ook onderwerp moeten zijn van vragen, onderzoek, discussies of kritiek. En wanneer ouders besluiten hun kinderen niet te laten vaccineren, dan zou dit besluit gerespecteerd moeten worden.
 • ‘One size fits all’ is een dubieuze handelswijze wanneer deze betrekking heeft op een medische behandeling. Ervaren artsen zijn zich er van bewust dat er niet één enkele medische procedure is die bij de hele bevolking goed werkt – en dat omvat ook vaccinaties. Wetenschappelijke publicaties onderschrijven het feit dat sommige mensen met een bepaalde genetische aanleg of biologische overgevoeligheid geen vaccinaties zouden moeten krijgen. We hebben absoluut meer onderzoek nodig op dit gebied zodat we kunnen uitzoeken welke personen kans hebben vaccinatieschade op te lopen, zodat wij hun vaccinatieschema kunnen aanpassen. Hebben wij de acute kinderziekten ingeruild tegen levenslange chronische ziekten? Het Amerikaanse publiek wordt zich steeds meer bewust van de snelle achteruitgang van de gezondheid van onze kinderen en vraagt zich bezorgd af of het zich steeds uitbreidende vaccinatieschema voor kinderen (verdriedubbeld sinds 1980) mogelijk verantwoordelijk is voor de huidige epidemie van ernstige gezondheidsproblemen bij kinderen. Deze bezorgdheid is terecht gezien het feit dat meer dan de helft van de kinderen in dit land (58%) nu chronische gezondheidsproblemen heeft.
 • Het verplicht stellen van vaccinatie staat recht tegenover ‘informed consent’ (geïnformeerde toestemming), het belangrijkste grondbeginsel van de Nuremberg Code: ‘de vrijwillige toestemming van de betreffende mens is absoluut essentieel’.

 

Het negeren van feiten, onderzoek en belangenverstrengeling binnen overheidsinstellingen hebben een rookgordijn geschapen om de voor de hand liggende waarheid dat vaccins niet zo veilig en effectief zijn als overheidsinstellingen en massamedia ons willen doen geloven te verdoezelen. Vaccins kunnen ernstige schade, inclusief autisme en veel andere niet omkeerbare gezondheidsproblemen veroorzaken. Ze kunnen dat niet alleen… ze doen dat ook!
 

 

mercuryproject.org

 

Bron originele artikel:

Countering False Vaccine Safety Claims
https://worldmercuryproject.org/news/countering-false-vaccine-safety-claims/

 

 

Vertaling Lonneke Schuller voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This