Ontwerpregeling Spoedwet verbiedt alles – Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning

door | 11 nov 2020 | COVID-19 ziekte

Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de spoedwet-maatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. U kunt de “consultatieversie” of te wel het ontwerp van de spoedwet-maatregelen hier downloaden.

Mr. Jeroen Pols maakte een samenvatting van het ontwerp van de spoedwet-maatregelen, waarmee we een indruk krijgen van wat ons mogelijk te wachten staat. Het werd eerder gepubliceerd op viruswaarheid.nl

 

 

Ontwerpregeling Spoedwet verbiedt alles – Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 8 november 2020 – Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de Spoedwetmaatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. Het kabinet krijgt daarmee totalitaire bevoegdheden in een samenleving met een verbod op plezier en ontspanning. De grondrechten worden vergaand opzij geschoven. Als we deze regeling accepteren, is het leven van voor corona definitief verleden tijd.

De bevoegdheid van de ministers tot het nemen van vergaande maatregelen werd onlangs in de Spoedwet vastgelegd. Nu deze binnenkort in werking treedt, is een ministeriële regeling nodig om de concrete maatregelen in te vullen. De minister zond de consultatieversie onlangs aan het parlement. De rode draad van de bepalingen: een verbod op alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, ontspanning en plezier.

 

 

Evenredigheidsafweging ontbreekt

De minister beloofde tijdens de behandeling van de Spoedwet plechtig dat hij elke maatregel zorgvuldig onderbouwt met een deugdelijke evenredigheidsafweging. Zo zou hij de belangen van maatschappelijke en economische gevolgen meewegen. Maar wie in de stukken naar een concrete afweging zoekt, komt bedrogen uit. De minister beperkt zich tot de mededeling “dat naast de minister van VWS ook de ministers van justitie en veiligheid en binnenlandse zaken de regeling medeondertekenen. Hierdoor wordt de evenredigheid van de maatregelen in een breder kader bezien”.

 

 

Chaos

Terwijl het parlement onlangs de Spoedwet aannam, trad op 5 november alsnog een nieuwe noodverordening in werking. Deze wijkt op veel punten af van deze conceptregeling. Verder meldde premier Rutte dat hij ook nog een noodtoestand wil uitroepen om een avondklok te kunnen instellen Het kabinet creëert door deze verzameling van bevoegdheidsgrondslagen een voor het publiek onnavolgbare chaos.

 

 

Vangnetbepalingen

Onder druk van de Tweede Kamer verdwenen de vangnetbepalingen uit de Spoedwet. Deze bepalingen boden de minister de mogelijkheid om onvoorziene maatregelen te treffen. Dat Rutte nu toch een noodtoestand wil uitroepen om maatregelen als een avondklok in te stellen, rechtvaardigt het vermoeden dat het kabinet concrete plannen had met de vangnetbepalingen. Staan verplichte quarantaine en testen ook nog op het programma? We zullen het binnenkort weten.

 

 

Noodzakelijkheidstoets

De minister erkent dat bij een inperking van grondrechten voldaan moet zijn aan de eisen van het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. Dit betekent dat een maatregel geschikt moet zijn om het doel te realiseren en dit doel niet met minder ingrijpende maatregelen bereikt kan worden. De minister is ook hier met grote stappen snel thuis: “Bij de huidige stand van de epidemie zijn verstrekkende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt”. Dit is kennelijk een doel op zichzelf. In een epidemie zijn doorgaans vooral aantallen zieken en overlijdens van belang. Eerder werden de maatregelen gerechtvaardigd met een verwijzing naar de capaciteit van de ziekenhuizen.

 

 

Werkgevers

De wet wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de risico’s op blootstelling aan het virus moeten inventariseren en doeltreffende maatregelen moeten nemen.
 

 

Eet- en drinkgelegenheden

Eet- en drinkgelegenheden mogen net als onder de geldende noodverordening niet openen. Afhalen mag wel.

 

 

Evenementen

Evenementen blijven verboden. Ook hier gaat het om activiteiten die samenhangen met vermaak. Daaronder vallen in ieder geval musea, concertzalen, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten en bioscoopvoorstellingen.

 

 

Groepsvorming

De regeling beperkt de maximale groepsgrootte tot vier personen. Van een groep is sprake als “er een zekere samenhang bestaat tussen de personen in de groep”. Willekeurige mensen die op de bus wachten, vormen dus geen groep. Hiervoor geldt geen maximum. De onduidelijkheid wordt overigens vergroot door de nieuwe noodverordening die vanaf 5 november in werking trad. Hierin is de maximale groepsgrootte teruggebracht tot twee personen. Het kabinet introduceert hiermee een absoluut samenscholingsverbod.

 

 

Sluitingstijden

Ook onder deze regeling blijven alle winkels voor particulieren tussen 20.00 en 6.00 uur gesloten zijn met uitzondering van supermarkten. Zij mogen na 20.00 uur geen alcohol verkopen.
Alcoholhoudende drank

Tussen 20.00 en 6.00 uur is het verboden om op openbare plaatsen en gelegenheden alcoholhoudende drank te verkopen. Alcohol zou de naleving van maatregelen beïnvloeden doordat mensen minder angstig zijn. De minister licht niet toe of dit gaat om angst voor het virus of voor strafrechtelijke sancties. Het is verder verboden om tussen 20.00 en 6.00 uur alcoholhoudende drank op openbare plaatsen bij zich te dragen. Ook in auto’s mag dan geen alcohol aanwezig zijn. Wie tijdens het boodschappen een fles wijn aanschaft, moet voor 20.00 uur thuis zijn om geen geldboete van 435 euro te krijgen.

 

 

Toeschouwers

Het toelaten van toeschouwers bij sportwedstrijden en andere sportactiviteiten is verboden. Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.

 

 

Personenvervoer

In het openbaar vervoer, taxivervoer en privévervoer geldt de veilige afstandsnorm niet mits het gaat om noodzakelijke bewegingen. Zodra het gaat om recreatieve activiteiten moet de afstandsnorm wel aangehouden worden. Dit betreft ookr de situatie waarin personen afspreken met vrienden in een auto om op een parkeerplaats te hangen. Een mondkapje is verplicht bij vervoer voor privédoeleinden indien het vervoersmiddel wordt gedeeld met personen die niet op hetzelfde adres wonen.

 

 

Medisch fascisme

De Spoedwet en deze regeling verbieden alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, plezier en ontspanning. Dit lijkt de rode draad van het beleid te zijn. De toegelaten activiteiten zoals winkelen worden afgestraft met een verplicht mondkapje.

Een verplichte minimumafstand en mondkapjes minimaliseren de menselijke interactie. Onder de vlag van een merkwaardige vorm van “solidariteit” en “samen” dwingt dit kabinet de bevolking tot asociaal en onmenselijk gedrag. Handen schudden, knuffelen, omarmen, menselijke warmte, ons kabinet verbiedt het allemaal.

 
De samenleving staat in het teken van dwingende coronaregels die elk facet van ons leven tot in elke porie beheersen. Grondrechten zijn niets ontziend ingeperkt. Met behulp van Chinese experts wordt onze informatievoorziening vergaand gecensureerd. De rechtspraak, het justitieapparaat, de politie, de advocatuur, de kerken, de NGO’s, de artsen, de wetenschap, de universiteiten en de media kijken toe terwijl dit kabinet een totalitair systeem installeert dat gezien kan worden als een vorm van medisch fascisme. Als de avondklok realiteit wordt, hebben wij minder vrijheden dan tijdens de laatste wereldoorlog. Merkwaardig genoeg beschouwen onze media en politici iedereen die vragen stelt over deze vrijheidsbeperkingen als een complotdenker. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien.

De Spoedwet had nooit aangenomen mogen worden. Als we deze regeling aanvaarden dan is het leven zoals we dat dat kenden, definitief verleden tijd. Toekomstige generaties betalen een zware prijs voor onze onachtzaamheid. De volksvertegenwoordiging is nu aan zet.

 

 
Meer lezen

Consultatieversie+Tijdelijke+regeling+maatregelen+covid-19 (2)noodverordening-4-november-2020-vrzhz

 

 
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This