Over het informeren van de “mensen die het weten”

door | 24 okt 2020 | Nationale politiek, Overig

Er was een tijd dat het leven simpel was. We konden altijd wel iemand volgen. Als artsen ons vertelden dat het tijd was voor de prikjes dan deden we dat, want artsen hadden ervoor gestudeerd. Als de overheid een beleid uitstippelde, dan was dat de weg die we gingen, want de overheid had tenslotte het beste met de burger voor. En als er iets in de krant stond wat in de kranten staat was waar. Gewoon omdat het in de krant stond.

Maar COVID-19 heeft alles op zijn kop gezet. We komen erachter dat het niet bovenstaande klopt en dat we de macht uit handen hebben gegeven. En zelfs dat macht misbruikt kan worden. En we beginnen de gevolgen van de absurde aanpak van COVID-19 allemaal te voelen, met alleen maar meer ellende in het vooruitzicht. En veel mensen komen in actie. Zij informeren zichzelf en anderen!

 
Creatieve actievoerder bij uitstek Frank Ruesink heeft samen met Romy Quint zijn terrein uitgebreid van de landelijke politie naar de lokale politiek. Op zaterdag 17 oktober waren zij sprekers tijdens een informatieve bijeenkomst van Gemeente Belangen Apeldoorn, naast een spreker die de RIVM-standpunten uiteenzette. 

Spreker Frank Ruesink is inmiddels een bekende spreker in Nederland. Hij heeft in zijn gezin een zeer aangrijpende ervaring gehad met een van zijn kinderen na een reguliere vaccinatie. Dat zette hem aan het denken en hij ging op onderzoek uit. Inmiddels wordt Frank gezien als een belangrijke lobbyist voor medische vrijheid, waarbij hij regelmatig contacten heeft met hoge ambtenaren en Kamerleden om zijn standpunten te delen.

Romy Quint heeft zich verregaand verdiept in Astra Zeneca – het bedrijf waar de toekomstige COVID-vaccins voor Nederland zijn aangekocht.

 
Zij stuurde mij haar toespraak die hieronder integraal is weergegeven.

 

 

toespraak voor lokale politici

Dr. MoolenburghIk begin vandaag met een citaat over het hepatitis B vaccin uit het boek ‘U kunt veel meer dan u denkt’ geschreven door Dr. Hans Moolenburgh sr.

“Vroeger, toen men op bescheiden schaal begon te enten, deed men dat niét voor de negende tot tiende maand. Bij het snel toenemen van de entingen namen ook de bijverschijnselen duidelijk toe. Men begon het vaccineren op steeds vroegere leeftijd, zodat de eerste entingen ten slotte op de zesde week terecht kwamen. De laatste is dus Hepatitis B.

Ongeveer twintig jaar geleden besloten de autoriteiten Hepatitis B aan het vaccinatieschema toe te voegen. Inmiddels was deze ziekte vooral een probleem onder druggebruikers (vieze spuiten) en homoseksuele mannen. Waarom wilde men in de negentiger jaren ineens alle baby’s tegen de Hepatitis B inenten?

Het antwoord op de protesten was: “Als alléén kinderen uit drugmilieus en speciaal waar heroïne gespoten wordt, worden ingeënt en de rest van de bevolking niet, is dat discriminatie ten aanzien van de druggroep”. Deze idiote politiekcorrecte overweging ging zelfs de artsen te ver en het ging niet door.

We zijn nu twintig jaar verder en inmiddels zo murw gemaakt dat minister Schippers van Volksgezondheid in 2011 geruisloos toestemming kon geven om de Hepatitis B – overigens lang geen ongevaarlijke enting – in het schema op te nemen. Het is te betreuren dat wij in Nederland de vreemde gewoonte hebben minsters van Volksgezondheid te benoemen, die van volksgezondheid net zo veel verstand hebben als een Eskimo van de kamelenhandel.

Wij zijn Hollanders: voelt u niet op uw klompen aan dat dit raar is? Zo niet, dan moet u andere klompen kopen.

Het zijn woorden die ik las in 2015, hoogzwanger van mijn zoon. Het was het startsein voor een zoektocht die me tot de dag van vandaag, en nu meer dan ooit, bezig houdt. Ik heb verschillende studies succesvol afgerond, maar nergens heb ik me zoveel in verdiept als in de gezondheid van mijn kind, en of vaccinatie daar aan bij zou kunnen dragen. Ik ben Dr Moolenburgh dagelijks dankbaar dat hij me gestimuleerd heeft om kritisch te kijken naar het RijksVaccinatie Programma.

 
Want was dat niet gebeurd, dan stond ik er nu wellicht voor open om het proefkonijn te worden van malafide farmaceuten.

 
Fast forward naar 2020. Het is 13 juni wanneer Hugo de Jonge het contract met AstraZeneca tekent, wat tot stand is gekomen in samenspraak met speciaal gezant Corona Feike Siebesma. Toevallig is zijn broer directeur bij AstraZeneca. Ik besluit dit bedrijf wat nader onder de loep te nemen en ontdek het volgende:

AstraZeneca kreeg in de afgelopen 19 jaar maar liefst 21 strafrechtelijke vervolgingen oa vanwege fraude, het illegaal op de markt brengen van medicijnen, schenden van octrooiregels, valse claims en omkopen van artsen. Het totaal bedrag aan boetes en schikkingen bedroeg: 1,1 miljard dollar.

En let wel: dit ging alleen over medicatie. Wat vaccinatie betreft zijn de farmaceuten sinds 1986 onschendbaar. In dat jaar keurde het Congres in de VS de National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) goed; een compensatieprogramma om de vaccinmarkt te stabiliseren die nadelig werd beïnvloed door een toename van vaccingerelateerde rechtszaken.

De toename van vaccinschade agv de DTP enting zorgde voor zoveel claims dat de faramceuten dreigden om te stoppen met de productie. Uit angst voor uitbraken heeft de overheid destijds besloten om de farmaceuten niet meer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Vanaf dat moment werd de schade uit de overheidspot, dus door de belastingbetaler vergoed.

Wat er ontstond, was en is een zorgelijke situatie. Want met het vervallen van de liability, kwam ook de incentive, de motivatie om een veilig product te produceren te vervallen. Vaccinaties produceren werd daarmee een zeer interessant en lucratief verdienmodel, wat terug te zien is in het aantal vaccins dat sindsdien toegevoegd is aan het programma.

De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. (9 nullen)

Volgens marktonderzoek was de wereldwijde farmaceutische markt in 2019 $ 1,3 biljoen waard. (12 nullen)

Hugo de Jonge ondertekende in juni dus het contract met AstraZeneca. En ik onderzocht de criminele geschiedenis van deze organisatie. En trad daar mee naar buiten. Ik mailde veelvuldig naar de Tweede Kamer, ik plaatste het op social media. Een reactie die ik veelvuldig hoorde, was: maar dat weten we toch allang, dat die farmaceuten al hun criminele praktijken afkopen? Dat ze voor miljoenen schikken? Dat ze dus aan die soms ongeteste en vaak ook schadelijke medicijnen zo veel verdienen, dat ze die boetes op de koop toe nemen.

Is dat niet het meest zorgelijk? Dat we dit soort praktijken tolereren? Zijn onze lichamen en die van onze kinderen niet meer waard dan dat?

 
Toen Volkswagen betrapt werd op de sjoemel diesels, konden we daar maanden over lezen in de krant. Aan de schandpaal. Koppen rolden. Breed uitgemeten in de media. Waarom is dat niet het geval wat betreft onethisch handelen van de farmaceuten?

In de auto industrie is er de NCAP, een onafhankelijk onderzoeksbureau die de veiligheid van auto’s toetst aan de hand van een veiligheidsbeoordelingssysteem met vijf sterren. Waarom hebben we zoiets niet voor vaccins? Want die worden onderzocht door de farmaceuten zelf, of door de universiteiten en labs die zij bekostigen. ‘Wij van wc eend adviseren wc eend’. De slager die zijn eigen vlees keurt.

Gelukkig zijn er onafhankelijke initiatieven die de kwaliteit van onze vaccins aan de kaak stellen, mensen die zich zonder financiele belangen in zetten voor veilige vaccins. Zo is er in Italie het onderzoeksbureau Corvelva.

 
baby krijgt vaccinHet eerste vaccin dat Corvelva grondig heeft getest, was Infanrix Hexa – een zes-in-één vaccin vervaardigd door GlaxoSmithKline (GSK) dat verondersteld wordt de antigenen te bevatten van: tetanus, difterie, kinkhoest, polio, hepatitis B en Haemophilus Influenza type B.

Schokkend genoeg vond Corvelva GEEN van deze antigenen in het vaccin, wat betekent dat er GEEN antilichamen tegen de beoogde antigenen zullen worden aangemaakt.

En het wordt erger. Behalve dat er geen vaccin antigenen waren, vonden ze het volgende:

• sporen van 65 chemische kruisverontreinigingen van andere productielijnen;

• chemische gifstoffen;

• onherkenbare macromoleculen;

• verschillende vrije bacteriële peptiden die mogelijke allergenen zijn en auto-immuunreacties kunnen opwekken.

Hoe gezond zou het zijn om in Nederland een lab zoals Corvelva te hebben. Een lab zonder financiele banden met de farmaceuten, en zonder de lobby zoals die in de politiek gangbaar is.

 
 
Professor Christopher ExleyEn er zijn meer ontwikkelingen die helpend zijn. Zo is er bij Keele University in Engeland een dokter Chris Exley (ook wel Dr. Aluminium genoemd). Hij besloot om de effecten van aluminium – één van de hulpstoffen in vaccins – in het brein op autisme te onderzoeken.

In de breinen van de autisten, vaak nog jonge mensen, trof Exley vaak hogere concentraties aluminium aan dan in de breinen van mensen die overleden waren aan alzheimer, die in leeftijd varieerden van ergens achterin de 40, tot 80 jaar. Zou het vaccinatieprogramma dat de afgelopen decennia alsmaar verder uitgebreid is (in de VS wordt een kind nu al ingeënt tegen meer dan 70 ziektes) daar wellicht wat mee te maken kunnen hebben!?

Doen de farmaceuten deze onderzoeken dan niet?

Merck heeft wel enige veiligheidsrapporten over Gardasil gepubliceerd, maar als onderzoeker moet je altijd de gebruikte materialen verstrekken aan andere wetenschappers als die daarom vragen. Bij Gardasil heeft Merck dat steeds geweigerd, en dat is dus niet ethisch. Medische vakbladen zouden deze studies niet eens moeten publiceren.

Of die studies door de farmaceuten niet peer reviewed zouden moeten worden door buitenstaanders?

Veel wetenschappers “van buitenaf” zitten ook in hun systeem. We zijn allemaal mensen en macht corrumpeert waarschijnlijk veel van ons. Dat gebeurt voortdurend. Het onderzoeksgebied aluminium wordt compleet onderdrukt. Exley krijgt zijn fondsen alleen uit filantropische bronnen. Hij krijgt zelfs doodsbedreigingen op internet sinds hij zich met autisme-onderzoek is gaan bezighouden. Zelfs zijn eigen universiteit Keele werkt hem tegen, tot in de hoogste rangen. Na 26 jaar voelt hij zich er niet meer thuis. Waarom? Tja, misschien is het feit dat er zich nu een farmaceut gevestigd heeft op de campus een aanwijzing. Hij heeft het de decaan op de man af gevraagd, en zei: “Ik snap het als jullie bepaald onderzoek dat ik doe niet op prijs stellen, omdat julie geld ontvangen van investeerders die hele andere belangen hebben. Maar zeg het me dan gewoon. Zeg dan dat je mij op zich wel waardeert, maar dat er door mijn werk belangenconflicten ontstaan.” Maar ze zeggen het niet. Ze geven hem het gevoel dat ze hem liever zien vertrekken.

 
Een citaat van professor Exley:

“Wat ik graag zou willen, is dat we erkennen dat vaccins niet 100% veilig zijn. Daar hebben we mee te maken en op transparante wijze zullen we laten zien, waar we mee te maken hebben. Ik geloof in vaccins, ik geloof in het belang ervan, maar ik accepteer de bijkomende schade die anderen acceptabel vinden, niet. Ik geloof niet dat iemand na vaccinatie zou moeten sterven, en zeker daarna niet gehandicapt mag worden. Dat alles kan worden aangepakt en dat is wat ik zou willen. Als mensen dit weten, kunnen ze de regie nemen.”

 
De macht van mensen kan iets veranderen, het is ongelooflijk krachtig. Wat de veiligheid van vaccins betreft, kan ik geen andere weg zien dan via een vorm van mensmacht, menskracht. Waar politici uiteindelijk op moeten reageren. Omdat het anders in niemands belang is om iets te veranderen. Op dit moment profiteert iedereen van de huidige situatie in termen van de farmaceutische industrie, in termen van de overheid. Daar profiteren ze enorm van. Ze verdienen honderden miljarden dollars aan dit proces. Voor mij is de geneeskunde lang geleden veranderd, van iets om de natie gezonder te maken, naar iets bedrijfsmatig, gericht op verdienen. Mensen lijken dat te vergeten …

Gezondheidszorg zou over gezonde mensen moeten gaan, niet over zieke mensen. Maar daar valt geen geld aan te verdienen, denk ik. Nog niet. Misschien zal een echt slimme ondernemer een manier vinden om geld te verdienen met een andere aanpak, en dan kunnen we op het goede spoor komen”

Terug naar Hugo’s vaccins. Terug naar covid. All it takes is saying no. Nee. Not good enough. Vraag om transparantie. Vraag om onafhankelijk en deugdelijk testbeleid. Wat mij betreft is het de hoogste tijd om de grens te verleggen naar wij hij hoort.

Één van de reacties op mijn lijstje van criminele praktijken van AstraZeneca afgelopen juni was: “Ik zou nog geen zak aardappelen van die gasten kopen”. Dát klinkt als gezond boeren verstand. En daar sluit ik mij volledig bij aan.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This