Over welk vaccin-onderzoek hebben we het eigenlijk?

door | 29 jan 2021 | COVID-19 ziekte

Het onderstaande artikel is een vertaling van What Vaccine Trials? van Iain Davis, gepubliceerd in ‘Off guardian’.

 

 

Welk vaccin onderzoek?

Iain David

 
De belangrijkste, meest betekenisvolle fases van het COVID-19 vaccinonderzoek – fase 3 trials – zijn nog maar net begonnen, laat staan afgerond.

Mededelingen over het COVID 19-vaccin-onderzoek hebben verwarring veroorzaakt. Hopelijk helpt dit artikel om de zaken wat op te helderen. De meeste mensen geloven dat de COVID 19-vaccins klinische proeven hebben ondergaan, en dat er is bewezen dat ze zowel veilig als effectief zijn. Dat is onjuist.

Het belangrijkste punt is dit. Als u besluit om het experimentele, op mRNA-gebaseerde BNT162b2-vaccin van Pfizer en BioNTech te gebruiken, of een ander geclaimd COVID 19-vaccin, dan bent u een proefpersoon in een medicijnstudie.

Het mRNA in het BNT-vaccin is gebaseerd op de 3e iteratie (wiskundige term voor een zich herhalende procedure) van het oorspronkelijke in WUHAN gerapporteerde SARS-CoV-2 (MN908947.3). Echter de WHO-protocollen die Pfizer gebruikt om het mRNA te produceren lijken niet de nucleotidesequenties – dat wil zeggen de bouwstenen – te gebruiken die uniek zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Toen onderzoeker Fran Leader het farmaceutische bedrijf Pfizer hierover ondervroeg, hebben ze dit bevestigd met de volgende uitspraak:

“Het DNA-sjabloon komt niet rechtstreeks van een geïsoleerd virus van een geïnfecteerde persoon.”

Er zijn ook geen afgeronde klinische studies (dat wil zeggen: studies die worden uitgevoerd op menselijke proefpersonen) – voor COVID-vaccins. De proeven zijn aan de gang en zullen nog lange tijd voortduren. Als je een vaccin krijgt, dan ben je per definitie proefkonijn. Misschien vind je dit OK, maar het is in ieder geval niet iets dat ik mijn dierbaren zou aanraden.

 
Op 8 december berichtte het Britse nieuwsstation BBC over een studie die is gepubliceerd in medisch tijdschrift ‘The Lancet’ en stelde categorisch (net zoals de media wereldwijd – red.):

“Het Oxford/AstraZeneca Covid-vaccin is veilig en effectief, het geeft goede bescherming, onderzoekers hebben dit bevestigd…”

De BBC kan deze claim op geen enkele manier verantwoorden. De studie in de Lancet bevestigde niets. De onderzoekers schreven:

“ChAdOx1 nCoV-19 heeft een acceptabel veiligheidsprofiel en is effectief gebleken tegen symptomen van COVID-19 in een tussentijdse analyse van lopende klinische studies.”

Dit betrof een tussentijdse analyse die onder andere werd gefinancierd door het CEPI en de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’. De analyse was gebaseerd op studies die nog jaren nodig hebben voordat ze afgerond zullen zijn, en nog niets op schrift hebben gesteld. De onderzoekers verklaarden ook:

“Er waren geen peer-reviewed (door onafhankelijke wetenschappers gecontroleerde) publicaties beschikbaar over de werkzaamheid van het vaccin in het geval van ernstige acute ademhalingsproblemen veroorzaakt door het Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”

 

 
Er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid of doeltreffendheid van de voorgestelde COVID 19-vaccins. De BBC en andere mediakanalen die berichtten dat dit bewijs bestaat zijn niet waar.

We gaan ons richten op het BNT-vaccin van Pfizer en BioNTech, maar alle fabrikanten hebben in wezen dezelfde truc uitgehaald. Onderzoek verloopt in drie fases. De regelgevers en regeringen hebben met de farmaceutische bedrijven samengewerkt om de beperkte gegevens van de fase één proeven samen te voegen met de onvolledige en lopende gegevensverzameling van de substantieel grotere fase twee en drie proeven. De media hebben vervolgens ten onrechte beweerd dat de 1,2,3-fase studies afgerond zijn, en geïnsinueerd dat de niet-geteste gegevens de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin aantonen.

In werkelijkheid is niet alleen de rapportage van bestaande gegevens gemanipuleerd om ‘werkzaamheid’ aan te tonen die niet zichtbaar is in de ruwe gegevens zelf, maar zijn de belangrijkste en meest betekenisvolle fasen van de proeven nog maar net begonnen, laat staan afgerond.

Onlangs meldde de UK Financial Times dat de Britse regelgevende instanties (de MHRA) het Astrazeneca/Oxfords AZD1222 [ChAdOx1] COVID 19 vaccin moeten goedkeuren. De Financial Times onthulde een anonieme verklaring van het Britse ministerie van Volksgezondheid:

“De geneesmiddelen registratie-autoriteiten bekijkt de definitieve gegevens van de klinische studies van de Universiteit van Oxford/AstraZeneca fase 3 om te bepalen of het vaccin voldoet aan de strenge normen voor kwaliteit, veiligheid en effectiviteit.”

Zo wordt bij het publiek de indruk gewekt dat de studies volledig zijn, en dat de regelgevers strenge veiligheidsnormen hanteren. De fase 1,2,3 studie voor AZD1222 werd geregistreerd bij het Amerikaanse CDC als klinische studie NCT04516746 [gearchiveerd op 29 december 2020]. De studie is nog niet voltooid, en de geschatte einddatum is 21 februari 2023. De CDC verklaart:

“Nog geen onderzoeksresultaten aangeleverd”

Astrazeneca is nog jaren verwijderd van het rapporteren van de “definitieve gegevens”. Het is onmogelijk voor het Britse Ministerie van Volksgezondheid om de data zelfs maar in te zien, omdat het nog niet bestaat.

NCT04516746 is een van de vier proeven van AZD1222. Een andere Russische tak van het AZD1222-onderzoek werd opgeschort nadat zich een verdacht geval van ‘Suspected Serious Adverse Reaction’ (SUSAR – d.w.z. verdenking van ernstige bijwerking ) had voorgedaan. De SUSAR zou in het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden bij een 37-jarige vrouw die een ontsteking van het ruggenmerg had ontwikkeld. Het ministerie van Volksgezondheid moet de Rusische tak van het Astrazeneca/Oxford-proces nog herstellen, maar het onderzoek in de UK en elders is hervat.

 

 

 

Op 18 november kondigden Pfizer en BioNTech aan dat ze hun fase drie-testen met BNT hadden afgerond. Ze hadden een effectiviteit van 95% aangetoond en de “veiligheidsmijlpaal” van de Amerikaanse Food and Drug Administration’s (FDA’s) voor Emergency Use Authorization (EUA) gehaald. (red: EUA = toestemming voor het gebruik tijdens een noodsituatie)

Het enige deel van deze bewering dat waar was, dat was de naleving van de FDA-mijlpalen voor nood-veiligheidsgegevens. De vaccin-producenten hebben hun fase 3-proeven nog niet afgerond. Ze hebben zelfs fase 1 niet volledig afgerond.

Op grond van artikel 564 van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) zijn zogenaamde ‘unapproved’ (niet goedgekeurde) geneesmiddelen in noodgevallen op de markt toegestaan. In het Verenigd Koninkrijk staat de vergunning op grond van Regulation 174 van de Human Medicine Regulations 2012 (in de gewijzigde versie) dit toe.

Omdat het vaccin op deze grondslag – de noodtoestand – ook in Engeland is goedgekeurd kan het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) de volgende tegenstrijdigheid verklaren:

“Dit geneesmiddel heeft geen vergunning voor het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk.”

Het feit dat er geen afgeronde klinische proeven zijn voor het Pfizer en BioNTech BNT-vaccin verklaart ook waarom de FDA zegt:

“Bijkomende bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn, kunnen zich voordoen bij een meer algemeen gebruik van het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin.”

De FDA merkte ook op:

“Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om conclusies te trekken over de veiligheid van het vaccin in subpopulaties zoals kinderen jonger dan 16 jaar, zwangere en zogende personen, en “immuungecompromiteerde” individuen. (dat wil zeggen mensen met een verminderde weerstand, of aandoeningen van het immuunsysteem). Het risico van door aan het vaccin gerelateerd ziekte na verloop van tijd, mogelijk geassocieerd met afnemende immuniteit, blijft onbekend.”

 

Maar de eerste mensen die dit vaccin krijgen zijn de kwetsbaren in de samenleving, en velen van hen zijn ‘immuungecompromiteerd’. Het voorzorgsprincipe lijkt te zijn losgelaten. Het idee dat het doel van het uitrollen van het BNT-vaccin het redden van levens is, lijkt geen stand te houden.

 
De aankondiging van Pfizer stelde politici in staat om te doen alsof ze moesten huilen van blijdschap en helemaal opgewonden waren. De Britse premier Boris Johnson zei dat het “fantastisch nieuws” was, en de BBC zei dat het “goed nieuws” en “echt bemoedigend” was. Iedereen was diep onder de indruk van de 95% effectiviteit claim.

Dit was echter gebaseerd op relatieve risicovermindering. Dat is het verklaarde procentuele verschil tussen de 8 op de 18310 kans (0,044%) van de gevaccineerde groep om COVID 19 te ontwikkelen, tegen een 162 op de 18319 (0,88%) kans op COVID 19 symptomen zonder het vaccin. Aangezien de grotere groep van 43.000 mensen nog moet worden getest, is er geen basis voor deze geclaimde uitkomst. Maar dit is alles wat we hebben, en we kunnen de gerapporteerde cijfers hier gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat dit alleen betrekking heeft op een vermeende vermindering van COVID 19-symptomen onder degenen die het virus hebben. De geteste eindpunten tonen niet aan dat het vaccin ofwel de verspreiding van de infectie zal verminderen, ofwel levens zal redden. Ook moet worden opgemerkt dat deze cijfers suggereren dat de dreiging van COVID 19 uiterst gering is.

Als we de cijfers van Pfizer gebruiken is de relatieve risicovermindering 100 (1 – (0,044/0,88)). En dat is 95%. Voila!

Dit klinkt fantastisch en het is een veel betere marketingstrategie dan het rapporteren van de absolute risicovermindering. Het absolute risico op het ontwikkelen van COVID 19 symptomen zonder het vaccin is vermoedelijk 0,88% en met het vaccin 0,044%. In absolute termen is de effectiviteit van het vaccin (0,88-0,044)%.

Dat is een risicoreductie van 0,84%. Oh! Een nauwelijks waarneembare “effectiviteit”.

Door gebruik te maken van de relatieve, in plaats van de absolute risicoreductie waren de mainstream media (MSM) vrij om het mRNA-vaccin voor Pfizer en BioNTech (en andere geïnteresseerde partijen) op de markt te brengen met indrukwekkend klinkende uitspraken. Deze waren in de verste verte niet waar, niet alleen omdat ze op statistische manipulatie gebaseerd zijn, maar ook omdat niemand ook maar enig idee heeft van de veiligheid of de werkzaamheid van het vaccin van Pfizer en BioNTech. Tot op de dag van vandaag zijn er geen klinische testresultaten.

 

 

Klinische testen die niet bestaan

 
Een analyse van beschikbare positieve RT-PCR-testen en mortaliteits-resultaten (sterfte) resulteerde in een zeer voorzichtige schatting van het Oxford Centre for Evidence Based Medicine van een COVID 19 Case Fatality Rate (CFR) van ongeveer 1,4%. Gebaseerd op de cijfers die Pfizer en BioNTech aan de FDA hebben gerapporteerd, duidt dit op een sterfterisico als gevolg van COVID 19 voor een bredere bevolkingsgroep van 1,4(0,88/100), wat neerkomt op 0,012%.

 
Houd dit ongelooflijk kleine risico in gedachten bij de bespreking van de eerste aanwijzingen van de in de praktijk aangetoonde risico’s voor de volksgezondheid door het mRNA-vaccin.

Het is redelijk om in termen van bevolkingsrisico te denken omdat, hoewel de kans op sterfte door COVID 19 toeneemt met het toenemen van de leeftijd – met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar en een sterfteverdeling die niet te onderscheiden is van de gebruikelijke sterfte – het de bedoeling is om het vaccin aan iedereen te geven.

Als we kijken naar de “V-Safe Active Surveillance for COVID 19 Vaccines” die door het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) is gerapporteerd, blijkt uit de eerste aanwijzingen van de geregistreerde “Health Impact Events” (HIE) dat er sprake is van een verontrustend aantal bijwerkingen van het mRNA-vaccin. De CDC definieert een Health Impact Event als:

“Niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, zorg nodig hebben van arts of gezondheidsdeskundige.”

Op 18 december werden in de Verenigde Staten 112 807 mensen geïnjecteerd met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Daarvan waren er 3150 niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, of hadden zorg nodig van een arts of gezondheidswerker. Dit is een Health Impact Event-percentage van 2,8%.

Dit suggereert dat van de eerste 10 miljoen mensen die in het Verenigd Koninkrijk het vaccin krijgen, er ongeveer 280.000 niet in staat zullen zijn om hun normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat zullen zijn om te werken en als gevolg daarvan medische zorg nodig zullen hebben. Aangezien het de meest kwetsbaren zijn die als eersten dit vaccin krijgen, is het gezien het minieme risico op sterfte als gevolg van de ziekte COVID 19, geenszins duidelijk dat dit een risico is dat de moeite waard is om te nemen.

 

 

 
Niet dat een van de andere vaccins veiliger lijkt. Tot nu toe heeft de CDC meer dan 5.000 Health Impact Event’s vastgesteld voor alle vaccins die op de bevolking worden getest. Het is duidelijk dat de mogelijkheid bestaat dat vaccins zullen bijdragen tot meer sterfgevallen, dan de ziekte waartegen zij zogenaamd kwetsbare mensen beschermen.

De Pfizer/BioNTech proef is bij de CDC geregistreerd onder klinisch proefnummer NCT04368728. Na recentelijk te hebben gesproken over wat ik met u ga delen met mensen die eenvoudigweg weigerden het bewijs dat ze voor hun ogen zagen te geloven, denk ik dat het belangrijk is om te benadrukken dat dit de Fase 3 klinische test is waarvan Pfizer in hun persbericht beweerde dat zij die hadden afgerond. Er is geen andere test. Dit is hem.

 
De CDC stelt:

“Wanneer het beschikbaar is gekomen, wordt informatie over testresultaten opgenomen in het studiedossier onder het tabblad ‘Studieresultaten’. Nadat informatie over studieresultaten is ingediend bij registratieautoriteit ClinicalTrials.gov – maar voordat deze wordt geplaatst – wordt het tabblad met resultaten in het studiedossier gelabeld als “Results Submitted” (Ingediende resultaten).”

Op het moment van schrijven (21 december 2020) staat op het tabblad Studieresultaten “No Results Posted”, zoals te zien is aan de datum van de gearchiveerde ClinicalTrials.gov-webpagina. Dat komt omdat er geen gepubliceerde of ingediende resultaten zijn van de Pfizer BioNTech trial van het BNT162b2-vaccin:

“Geen onderzoeksresultaten gepubliceerd op ClinicalTrials.gov voor deze studie”

Berichten in de reguliere media, die de indruk wekken dat deze vaccins effectief en veilig zijn bevonden, zijn geen bewijs en zijn niet gebaseerd op wetenschap. Ze zijn gebaseerd op politiek beleid en ze presenteren gevaarlijk pseudowetenschappelijk gebazel, vermomd als wetenschapsjournalistiek.

boze vrouw met armen over elkaarEr zullen natuurlijk hersenloze anti-rationalisten zijn die dit gevaarlijke anti-vaxxer onzin zullen noemen. Terwijl ze vol blijven houden dat het volkomen veilig is om een vaccin met een twijfelachtig veiligheidsprofiel, waarvoor geen afgeronde klinische testen bestaan, toe te dienen aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Ik begin mijn geduld met deze mensen te verliezen.

 

 

Een veilig vaccin?

 
De startdatum voor NCT04368728 was 29 april en de geschatte einddatum van de test is 27 januari 2023. De geschatte einddatum van de primaire of fase één van het uit drie fasen bestaande trial is 13 juni 2021.

Volgens de “Current Primary Outcome Measures”, is de minimale termijn voor Pfizer om ernstige ongewenste voorvallen te beoordelen “6 maanden na de laatste dosis”. Dit is de minimale termijn voor het beoordelen van ernstige ongewenste voorvallen in fase één van het onderzoek.

Fase één is het enige deel van de NCT04368728 trial dat is afgerond en gepubliceerd. Het werd gepubliceerd op 14 oktober, 5 maanden en twee weken na de startdatum. Het grootste deel van die periode werd in beslag genomen door werving en toewijzing. De minimumtermijn voor de beoordeling van minimale ongewenste voorvallen is tijdens fase één niet gehaald.

Tijdens de eerste fase werden 195 deelnemers verdeeld over 13 groepen van 15 personen. In elke groep kregen 12 personen één van de twee potentiële mRNA-vaccins (hetzij BNT162b1 of BNT162b2) en 3 een placebo.

39 mensen tussen 18-55 jaar en nog eens 39 mensen tussen 65-85 jaar kregen het BNT-vaccin, dat nu is goedgekeurd voor wereldwijde distributie. Het risico van COVID 19 is over het geheel genomen klein, maar statistisch gezien nul voor de leeftijdsgroep van 18-55 jaar. Degenen met enig meetbaar risico van COVID 19 bevonden zich in de oudere leeftijdsgroep.

Van de 39 ouderen die 2 doses BNT kregen, had ongeveer de helft last van “vermoeidheid”, ongeveer 15% had “rillingen” en 3 van hen hadden koorts. Tot de veel voorkomende bijwerkingen van BNT behoorden misselijkheid, hoofdpijn (een zeer vaak door BNT veroorzaakte aandoening van het zenuwstelsel) artralgie en myalgie (zeer vaak voorkomend), vermoeidheid, koude rillingen en koorts (opnieuw zeer vaak voorkomend). Afgezien van vermoeidheid had niemand in de placebogroep last van deze problemen.

 

 

 
De studie stelt:

“Pfizer was verantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek; voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens; en voor het schrijven van het rapport.”

Daarom is het aannemelijk om te concluderen dat terwijl Pfizer de bijwerkingen van hun vaccin ziet als vermoeidheid, rillingen en koorts, de CDC ze ziet als mensen die niet kunnen werken en medische zorg nodig hebben.

Het UK Medical and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) heeft het BNT-vaccin, dat aan kwetsbare Britten zal worden gegeven, goedgekeurd op basis van een studie bij 39 oudere mensen. Deze studie meldde een vrij hoog percentage bijwerkingen. Het werd uitsluitend geproduceerd op basis van de R&D (onderzoeksresultaten) van de fabrikant van het vaccin. De MHRA stelde geen vragen.

Zij hebben het BNT “goedgekeurd” in de stellige wetenschap dat er geen afgeronde klinische proeven voor dit vaccin waren. In hun Public Assessment Report stellen zij:

“Op het moment van schrijven is de belangrijkste klinische studie nog gaande. Er werd geconcludeerd dat BNT162b2 aantoonbaar effectief is in de preventie van COVID-19. Bovendien worden de bijwerkingen die bij het gebruik van dit vaccin zijn waargenomen, beschouwd als vergelijkbaar met de bijwerkingen die bij andere vaccins worden waargenomen. Daarom heeft de MHRA geconcludeerd dat de voordelen groter zijn dan de risico’s.”

Deze conclusie en goedkeuring mist niet alleen ondersteunend bewijs, maar is ook volstrekt in tegenspraak met het weinige dat over BNT bekend is. Hoewel Pfizer en BioNTech het vaccin alleen hebben getest op 39 relevante proefpersonen, wijzen de resultaten, zelfs van deze praktisch onbeduidende inspanning, erop dat het risico van het vaccin groter is dan het risico dat COVID 19 oplevert. Met een aanzienlijke marge.

Dit verklaart ongetwijfeld waarom de MHRA bij Europese leveranciers software heeft besteld om het hoofd te bieden aan de stortvloed van bijwerkingen van het vaccin die zij vermoedelijk verwachten. Zij verklaarden:

“De MHRA is dringend op zoek naar een softwaretool voor kunstmatige intelligentie (AI) om het verwachte grote aantal bijwerkingen van het Covid-19-vaccin te verwerken. Het is niet mogelijk om de bestaande systemen van de MHRA aan te passen om het aantal bijwerkingen te verwerken dat door een Covid-19-vaccin zal worden gegenereerd.”

Uit de manier waarop de fabrikanten, politici, regelgevende instanties en de media de veiligheid van vaccins hebben benaderd, blijkt duidelijk dat zij collectief totale minachting hebben voor het welzijn van kwetsbare mensen. We moeten dit infantiele idee dat “de autoriteiten” om ons of onze dierbaren geven, echt opzij zetten. Wij betekenen niets voor hen.

COVID 19 vormt alleen voor de meest kwetsbaren in de samenleving een aanmerkelijk risico. Het is een risico voor zwakke bejaarden en mensen met bestaande, levensbedreigende aandoeningen.

 

Als we kijken naar de uitsluitings-criteria voor fase één, zaten deze mensen niet in het geteste cohort. Iedereen met hoge bloeddruk, astma, diabetes of overgewicht werd uitgesloten van het vermeende veiligheidsonderzoek. Maar het vaccin wordt wel eerst aan de meest kwetsbaren gegeven.

Van de 39 ouderen die in de fase 1-studie het meeste risico liepen, had geen van hen de ernstige comorbiditeit die de overgrote meerderheid van degenen die “met” COVID 19 sterven, hebben. De mensen die werkelijk risico liepen door COVID 19 namen amper deel aan de BNT-studies in fase 2 en 3. Het lijkt er echter op dat alles in het werk is gesteld om ook hun aantal te beperken, zo niet volledig te elimineren. “Immunocompromised or individuals with known or suspected immunodeficiency,” (mensen met aandoeningen van het immuunsysteem) werden uitgesloten van deelname.

Immunodeficiëntie wordt veroorzaakt door een breed scala van gezondheidsaandoeningen. Aandoeningen zoals ondervoeding, polytrauma, stress na een operatie, diabetes en kanker leiden tot immunodeficiëntie. De mensen met de comorbiditeiten die in verband worden gebracht met de zogenaamde COVID 19 sterfgevallen werden praktisch uitgesloten van de BNT-vaccinproeven.

NCT04368728 was opgezet als een 1,2,3 trial waarbij alle fasen gelijktijdig liepen. Met betrekking tot de beoordeling van de veiligheid beschreef Pfizer systemische voorvallen als:

“Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, braken, diarree, nieuwe of verergerde spierpijn, en nieuwe of verergerde gewrichtspijn zoals deze door de testpersonen zelf werden gerapporteerd in elektronische dagboeken.”

De eerste 360 proefpersonen die gerandomiseerd werden naar de fase 2 en 3 studies werden na elke dosis gedurende minder dan een week gecontroleerd op systemische voorvallen:

“Bij de eerste 360 deelnemers die gerandomiseerd werden naar fase 2/3, percentage deelnemers die systemische voorvallen rapporteerden [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1 en dosis 2]”

Hetzelfde cohort van 360 proefpersonen werd ook gecontroleerd op ernstige ongewenste voorvallen gedurende maximaal 6 maanden in fase 2 en 3:

“Bij de eerste 360 deelnemers die gerandomiseerd werden in fase 2/3, percentage deelnemers die ernstige ongewenste voorvallen rapporteerden [Tijdsbestek: Vanaf dosis 1 tot 6 maanden na de laatste dosis]”

Pfizer is ook van plan om het percentage van alle proefpersonen te rapporteren die ernstige ongewenste voorvallen ondervinden:

“Percentage deelnemers in Fase 2/3 dat bijwerkingen rapporteert [Tijdsbestek: Vanaf dosis 1 tot en met 6 maanden na de laatste dosis]”

Maar er zijn geen resultaten gerapporteerd van fase 2 of 3. Niemand heeft een flauw idee van de gezondheidsrisico’s van BNT, met name voor degenen die het zogenaamd moet beschermen, en niemand in gezaghebbende kringen kan het wat schelen. Fase 2/3 klinische proeven zijn nu toch al een omstreden punt.

De regelgevende instanties hebben het vaccin al goedgekeurd en de gezondheidsdiensten zijn begonnen met het injecteren van mensen met BNT. Zij doen dit nadat de fabrikanten hebben verzuimd de veiligheid ervan naar behoren te testen op 39 mensen die wel tot de risicogroep behoorden, maar niet de comorbiditeit hadden die leidt tot de geclaimde COVID 19 sterfgevallen.

De mate waarin mensen zijn misleid door te geloven dat deze vaccins bekend staan als veilig of effectief is bijna niet voor te stellen.

Jammer genoeg hebben we geen verbeelding nodig. Het bewijs is zichtbaar in de praktijk.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This