Oversterfte – laveren tussen bedrog, ontkenning, witwassen en censuur

door | 12 dec 2023 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Waarom is het zo moeilijk voor mensen om met elkaar in gesprek te zijn over zaken aangaande Covid-19? Sommige mensen vertrouwen op informatie die gebaseerd is op WOB-verzoeken en controleerbare data, en andere mensen lezen bijvoorbeeld de Volkskrant.

Gelijktijdig met de uitrol van de experimentele, corona-injecties hebben we een significante oversterfte. Ernst Kuipers wil het “mogelijke verband” tussen de injectie en de oversterfte niet onderzoeken. Brondata wordt niet vrijgegeven, en de media zijn bezig met de grote “cover-up”. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de oversterfte laten dit weer eens duidelijk zien.

In een rapport van het LAREB is de definitie van ‘gevaccineerd’ gewoon dat de persoon de prik heeft gekregen: hij is gevaccineerd. Het CBS maakt daar iets anders van. Daar begint het eigenlijk mee. En het eindigt met een heuse witwas operatie om het publiek er maar van te overtuigen dat de oversterfte niet door de prik kan komen.
 
 

Doodsoorzakenstatistieken van het CBS

 
Het CBS houdt sterftecijfers bij en registreert die onderverdeeld in doodsoorzaken. Uiteraard speelt het CBS een belangrijke rol in het berekenen van de oversterfte. De cijfers over het wekelijks aantal overledenen waren tot op heden te vinden in de reeks ‘Sterfte per week (cbs.nl)1

Wouter Aukema plaatste op 21 -12-2023 een opmerkelijke post. Het CBS stopt met het berekenen van de oversterfte op weekbasis.2 Hij verwijst naar een recent uitgekomen rapport van het CBS. Aukema signaleert meteen al nattigheid en schrijft: “Oversterfte en vaccinatieschade gaan niet weg door de rapportage te laten verdwijnen”.

Het rapport van het CBS kunt u hier vinden. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/oversterfte-en-doodsoorzaken-in-2020-tot-en-met-2022

Maar uiteraard lezen maar heel weinig mensen dat, en dat zou ook niet aan ons moeten zijn. Wetenschapsjournalisten zouden dit voor ons moeten doen en de redenen voor de verandering duidelijk voor ons moeten samenvatten.
 
 

De grote witwas-operatie?

 
Het rapport van het CBS is gepubliceerd op 11-12-2023 00:00 en 1 minuut later op 00:01 publiceert de Volkskrant een artikel van Maarten Keulemans: ‘Geheimzinnige oversterfte steeds minder mysterieus – aan de vaccins lag het in ieder geval niet’.

Deze conclusie baseert hij op rapport van het CBS. Zonder dat het CBS informatie wil vrijgeven over de vaccinatiestatus van de overledenen is de conclusie dat “het niet aan het vaccin kan liggen” op zijn minst niet transparant. Toch brengen ook andere kranten het AD, de Gelderlander, het NRC, en waarschijnlijk nog meer kranten de conclusie dat de oversterfte niet door de prik komt zonder blikken en blozen als een voldongen feit naar buiten.3,4,5
 
 

Twitter

 
Op Twitter komen de reacties op het artikel van Keulemans direct los. Degenen die het rapport van het CBS zelf gelezen hebben concluderen dat het geen solide basis heeft.

Harmen Jeurink: “Ik kom woorden tekort. Dit heeft niets met wetenschap te maken. Dit is liegen, dit is fraude. Op de middelbare school krijg je hier een dikke onvoldoende voor.”6
 


 
 
Het overgrote deel van de meldingen van overlijdens na vaccinatie bij het Lareb worden kennelijk niet meegenomen door het CBS. De vraag is waarom niet?
 

Uit een Lareb-rapport: ‘Overlijdens na Covid-19 vaccinatie’ komt het volgende citaat (dit rapport betreft een overzicht van de meldingen die bij Lareb zijn binnengekomen met een overlijden na vaccinatie tot 18 februari 2022):7

In 49% van de meldingen was het moment van overlijden binnen een week na vaccinatie, in 67% binnen 2 weken. – Lareb7

 
Uit het actuele CBS rapport komt de gecompliceerde definitie van ‘gevaccineerd’:

“Vaccinatiestatus ‘gevaccineerd’ is gedefinieerd als ‘volledig gevaccineerd’ (d.w.z. twee weken na twee goedgekeurde vaccinaties, of een positieve test minimaal 56 dagen voor minimaal één goedgekeurde vaccinatie, of vier weken na vaccinatie waarbij volgens het vaccinatiebewijs één vaccinatie als volledig gevaccineerd telt, of wanneer er een booster of herhaalprik is gezet zonder bekende basisserie) mogelijk met boosters en herhaalprikken.
 
Vaccinatiestatus ‘ongevaccineerd’ is gedefinieerd als geen vaccinatie bekend of slechts één vaccinatie bekend zonder eerder gemelde besmetting (met uitzondering van het vaccin waarbij één vaccinatie als volledig gevaccineerd telde)”
8

Waarom niet gewoon: gevaccineerd, 1x geboosterd, 2x geboosterd etc?

 
Herman Steigstra had er al op gewezen dat verreweg de meeste overlijdens binnen 2 weken na vaccinatie plaatsvinden (gemiddeld 8 dagen), waarbij hij zich eveneens baseerde op hetzelfde Lareb rapport.9,10
 

 
 
Je bent dus ONgevaccineerd binnen een termijn van 2-4 weken na toediening van het vaccin volgens het CBS. Maar als je na één dag overlijdt, mag je familie dat uiteraard wel melden aan het LAREB. Maar ook al is de persoon overleden, statistisch gezien is hij of zij ongevaccineerd.
 
 
De herdefiniëring van wat “gevaccineerd” betekent, tezamen met het optreden van de meeste sterfte tijdens de eerste twee weken halen op zich al de poten onder dit CBS-onderzoek vandaan.

Maar Keulemans gaat tegen Harmen Jeurink in met een volgende tweet:

“Je maakt twee fouten Harmen. Bescherming na vaccinatie is niet instant aan, maar bouwt op, omdat het biologisch proces is. En dat ik na 1 minuut met 900 w bericht kom (waarin ik ook nog eens drie experts aan het woord laat) is uiteraard omdat we CBS-rapport onder embargo krijgen.” – Maarten Keulemans11

De reactie van Keulemans maakt de zaak alleen maar erger. Jeurink antwoord:

“Maarten, voor bescherming is dat begrijpelijk. Voor bijwerkingen, waarvan we weten dat die direct kunnen optreden, is het absurd. De aanname dat, omdat de bescherming een tijd op zich laat wachten, de bijwerkingen ook op zich laten wachten, is een foute.” – Harmen Jeurink12

 
Waarom moesten de mensen die net gevaccineerd waren een kwartier blijven wachten? Dat de werking op zich laat wachten betekent niet dat de BIJwerking niet meteen op kan treden.

Op 4-1-2022 bericht RTL-nieuws nog:

“Mensen die de komende tijd een booster krijgen, moeten net als bij de eerste prikken een kwartier wachten voordat ze de vaccinatielocatie weer verlaten. Deze wachttijd blijft nodig, omdat mensen een ernstige allergische reactie kunnen krijgen op het vaccin.” – RTL-nieuws13,14

Dat was toch zeker niet voor niets? Zeker niet. Die 15 minuten observatie was een idee van de overheid in verband met de kans op een zeer ernstige reactie op het vaccin.15
 
 

Onder embargo

 
Bovendien wekt het “embargo” irritatie op: Keulemans ontvangt een rapport van het CBS, en zonder dat er verder ook maar een arts, of data-analist naar heeft kunnen kijken schrijft hij erover wat hij wil – erop vertrouwend dat de burger het rapport toch niet gaat lezen? Hebben artsen en wetenschappers minder recht op gegevens dan journalisten van de main stream media? Of zoals arts Els van Veen verzucht:

“Waarom kan het CBS sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken en waarom kan het CBS nog steeds de vaccinatiestatus van alle overledenen niet vrijgeven? Het gaat hier om oversterfte die al jaren actueel is. Waarom werd in 2020 elke coronadode breed uitgemeten in de kranten en nu dit geheimzinnige gedoe?” – Els van Veen (arts)16

Het lijkt erop dat alle geheimhouding over de oorzaak van de oversterfte – die voor vele mensen al zo klaar is als een klontje – aan het uitmonden is in een grote witwas operatie van de corona-injecties. Alles is kennelijk geoorloofd om de deksel op de beerput te houden – ook het rommelen met cijfers.
 
 

WOB-verzoek

 
Het rommelen met cijfers is niet nieuw. Ook met betrekking tot de sterfte aan Corona zelf.

Daniel van der Tuin legt in een serie tweets uit dat de “rekenmeesters” hebben geknoeid met de coronacijfers. We plaatsen hier één tweet, maar als u hier klikt kunt u ze alle negen lezen.
 

 
 
De twijfels rondom directeur van het CBS nemen ook toe. Dr. Wendy Mittemeijer vat het als volgt samen:17,18

“In de media is de grote witwasoperatie oversterfte begonnen. CBS claimt stellig via de mainstream media dat de oversterfte sinds maart 2021 NIET komt door de vaccins, zonder gedegen onderbouwing. Uit wob-documenten blijkt dat de hoogste baas van het CBS vanaf het begin op het hoogste niveau betrokken was bij OMT, vaccininkoop en coronabeleid.”

Deze belangen verstrengelingen van Angelique Berg worden in de tweet van Daniel van der Tuin volkomen duidelijk gemaakt.

En ook bij advocaat Jeroen Pols valt het kwartje:19

“Op 1 september 2020 kreeg de directeur-generaal Angelique Berg van het coronadossier de leiding over het CBS, nu begrijpen we waarom: de statistieken van vaccinatieslachtoffers moeten verdoezeld worden. Deze dame probeert ons wijs te maken dat mensen massaal sterven zodra de gemiddelde weektemperatuur een graadje hoger is, dat zijn dan hittedoden.”

 
 

De goedgelovige burger gaat het allemaal wel weer slikken?

 
Ongetwijfeld zullen de verschillende alternatieve media aandacht besteden aan het dubieuze rapport van het CBS. Hoe lang denkt de overheid de corona-fraude nog onder de pet te houden? En hoe denkt het CBS weg te komen met een prutsrapport dat moet dienen als basis voor een witwascampagne? Snapt zij niet dat zij als instituut hiermee ook onderuit gaat?

De corona saga is al aan alle kanten doorgeprikt en debunked. Het eens zo machtige corona-narratief klinkt hol, net als de verhaallijn over de oversterfte die er ongeveer zo uitziet:

“Er is een onverklaarbare oversterfte – we (de overheid) doen geen oorzaak naar de link tussen een experimentele injectie en deze sterfte. We (het CBS) geven de data over de vaccinatie status van de overledenen niet vrij. En wij (de media) gaan nu artikelen publiceren op basis van het rapport van het CBS dat de oversterfte gelukkig niet door de prik komt.”

Het is wel veel gevraagd van goedgelovig Nederland om hier allemaal nog steeds in mee te blijven gaan, maar wie weet.
 
 
 
Bronnen:

1. https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/tijd/sterfte-per-week
2. https://twitter.com/waukema/status/1734140783165329451?s=46&t=HqolHCXtwgRoJ8Y_XZFpAA
3. https://www.ad.nl/nijmegen/nog-steeds-oversterfte-maar-vaccineren-tegen-corona-helpt-en-kan-geen-kwaad~a080271e/
4. https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nog-steeds-oversterfte-maar-vaccineren-tegen-corona-helpt-en-kan-geen-kwaad~a080271e/
5. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/11/oversterfte-kwam-niet-door-coronaprik-a4183919
6. https://twitter.com/harmenjeurink/status/1734348222842249627
7. https://www.lareb.nl/media/jv3puosa/signals_2022_overview_overlijdens-na-covid.pdf
8. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/oversterfte-en-doodsoorzaken-in-2020-tot-en-met-2022/2-data-en-methode
9. https://twitter.com/SteigstraHerman/status/1731642723512332440
10. https://www.lareb.nl/media/jv3puosa/signals_2022_overview_overlijdens-na-covid.pdf
11. https://twitter.com/mkeulemans/status/1734470520299520261
12. https://twitter.com/HarmenJeurink/status/1734519490627412210
13. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5278745/kwartier-wachten-boosterprik-blijft-risico-op-allergische-reactie
14. https://twitter.com/lucanew20/status/1734486501423980861
15. https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-nota-15-minuten-observatieperiode.pdf
16. https://twitter.com/veen_els/status/1734230412497506317
17. https://www.linkedin.com/posts/wendymittemeijerootemanphd_witwassen-in-de-media-is-de-grote-witwasoperatie-activity-7140269074063728642-UcWK/
18. https://twitter.com/MittemeijerOote/status/1734498416032465405
19. https://twitter.com/JeroenPols/status/1734216484912533556

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This