Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie & sabotage

door | 5 mei 2023 | COVID-19 ziekte, Pandemiewet, Rechten

De parlementaire enquête over de aanpak van de coronacrisis gaat zich nog jaren voortslepen: ‘Rutte en De Jonge pas in 2025 openbaar verhoord’, kopt het Parool op 17 april 2023.[1] Het staat in schril contrast met het invoeren van de pandemiewet, waar Ernst Kuipers zoveel haast bij heeft dat hij begin dit jaar de Eerste Kamer nogmaals opriep om – ondanks het feit dat de pandemie voorbij is – de coronawet met spoed te behandelen.[2]

Met een wet die meer macht geeft aan politici dan de spoedwet kunnen we meer van hetzelfde verwachten als die eenmaal zijn intrede heeft gedaan. We zitten in de stilte voor de storm en willen waarschijnlijk het liefst vergeten wat er allemaal is gebeurd, maar juist nu moeten we terugkijken. Hugo de Jonge is onder andere betrokken geweest bij de AstraZeneca deal, de mondkapjes deal en het saboteren van vroeg-behandeling. Ernst Kuipers heeft zijn misdaden afgedekt. Wat hebben we allemaal laten gebeuren en wat kunnen we ervan leren?
 
 

De AstraZeneca deal

 
Slechts een paar maanden na de eerste officiële besmetting tekende Hugo de Jonge op 13 juni 2020 een contract voor de aankoop van 400 miljoen “potentiële” AstraZenecavaccins.3,4

In die periode was duidelijk dat er al een veilig en goed werkend medicijn was: met een hydroxychloroquine protocol genas huisarts Rob Eelens 10 van de 10 coronapatiënten in zijn praktijk, maar de Jonge verbood deze behandeling.5 Iets eerder dat jaar had hij een ‘coronagezant’ aangenomen, Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemieconcern DSM, voor het geven van adviezen en steun bij het leggen van internationale contacten.6,7 Diens broer, Hans Sijbesma was al vanaf 2001 vicepresident voor AstraZeneca, maar op de website van de Rijksoverheid staat dat “er van tevoren afgesproken was dat Feike Sijbesma niet zou adviseren over vaccins…”8

Wat de zaak nog erger maakte is dat er vanaf het begin ernstige bijwerkingen werden gemeld toen de AstraZeneca-prik begin 2021 werd uitgerold. In plaats van het vaccin direct van de markt te halen werd er ingezet op meer mensen in dienst nemen bij het Lareb, en de vaccinatiegraad omhoog krijgen door mediacampagnes zoals “Je doet het voor een ander”. Hoewel het Lareb soms duizend meldingen op één dag binnen kreeg zijn de vaccinatieprogramma’s niet beëindigd, en werd de productie van het AstraZeneca vaccin pas een jaar later op 22 april 2022 stopgezet.9

De media hebben verzuimd om onderzoek te doen naar het tot stand komen van de AstraZeneca deal. Feike Sijbesma is met de Noorderzon vertrokken. En duizenden mensen hebben gezondheidsproblemen aan de prik overgehouden. Criminaliteit op klaarlichte dag?
 
 

De mondkapjes deal

 
Het bleef niet bij de AstraZeneca deal. Uit WOB-verzoeken, ingediend door de Volkskrant, bleek dat de Jonge een actieve rol speelde in het tot stand komen van de mondkapjes deal met Sywert van Lienden.10 Een deel van de mondkapjes die de overheid voor 100 miljoen aankocht was toen al afgekeurd vanwege de slechte kwaliteit. En de Jonge overschreed met zijn “bemiddeling” zijn bevoegdheid als minister van Volksgezondheid – het was Minister van Rijn die over de aankopen ging.

Het had niet naar buiten mogen komen dat van Lieden had gezegd: “In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid.”11 Er was afgesproken dat het allemaal geheim zou blijven en de Jonge heeft er alles aan gedaan om het WOB-verzoek naar geluidsbanden van intern overleg te traineren. VWS betaalde liever de boete dan openheid van zaken te geven, maar uiteindelijk moesten de geluidsbanden toch overlegd worden – en ze waren zeer belastend voor alle betrokkenen.12

De mensen die zich afvragen hoe het mogelijk is dat de Jonge na deze twee duistere deals nog steeds op zijn ministerspost kon blijven zitten raad ik aan om de artikelen van Cees van den Bos te lezen op https://bomenenbos.substack.com/. Hij heeft honderdduizenden pagina’s van documenten die hij heeft ontvangen als antwoord op zijn WOB-verzoeken, geanalyseerd en onomstotelijk aangetoond dat onder de dekmantel van een pandemie een illegale machtsovername heeft plaatsgevonden.
 
 

Sabotage van vroeg-behandeling

 
Het is bizar om te beseffen dat noch de maatregelen, noch de experimentele prikken nodig waren. Onder Hugo de Jonge is – zelfs al in de tijd dat er nog geen enkel ander alternatief was en we zaten te wachten op het vaccin – een ware hetze ontstaan tegen artsen die succes boekten met vroeg-behandeling van Covid. Het ging niet over gezondheid, maar direct al over het gefaseerd invoeren van een controle maatschappij.

Hoeveel mensen er in het begin van de “crisis” zijn overleden omdat de Jonge vroeg-behandeling van Covid-19 in Nederland saboteerde is onbekend. Een groep artsen in de VS hebben vastgesteld dat dit rond de 80% ligt.13 Terwijl hun patiënten stierven, bleven de meeste artsen braaf wachten totdat zij hun inkomsten flink konden uitbreiden met het zetten van experimentele corona-injecties. Een handjevol artsen volgde Rob Eelens, en liep daarmee het risico op hinderlijke bezoeken van de Inspectie voor Volksgezondheid, duizenden euro’s boetes, en zelfs een gang naar de rechter.14 Ondanks alles zag Eelens kans om 4000 hulpvragen om hydroxychloroquine af te handelen. Op 18 oktober 2022 twitterde hij:15

“Ik kreeg de eerste boete. Na verschillende bezwaarrondes is de rechtszaak ergens in maart 2023. Nooit is gevraagd naar hoe met de patiënten is afgelopen. Wij hebben 4000 hulpvragen afgehandeld bijna iedereen is genezen. Maar daar is nooit naar gevraagd door de inspectie.” – Rob Eelens

 
 

Geen haar beter

 
Ernst Kuipers kwam terecht in de puinhoop die Hugo de Jonge achterliet. De chaos in de zorg, de oversterfte, de schade van de experimentele injectie en bovendien het failliet van een mythe – de vaccins bleken noch veilig, noch effectief te zijn. Het vertrouwen in de politiek was gedaald en er lag een mogelijkheid om dit te herstellen met transparantie en gezond verstand. Helaas heeft hij dit pad niet gekozen. Al gauw bleek dat hij net zo goed kon draaien en liegen als zijn voorganger en dat zijn enige doel is om de voortzetting van de uitrol van de controlestaat te waarborgen.
 
 

Sabotage van onderzoek

 
Kuipers heeft systematisch geweigerd om te onderzoeken wat het verband is tussen de oversterfte en de gelijktijdige uitrol van de experimentele prik. Hij heeft toestemming gegeven voor 11 onderzoeken die ons geld gaan verspillen aan het zoeken naar verbanden tussen de oversterfte en zaken als dementie, levensgewoontes, kanker, en verstandelijke beperkingen, maar de voor de hand liggende link tussen de oversterfte en coronavaccins ontbreekt in het rijtje.16

Kuipers weigert om de maatregelen te evalueren die ons land twee jaar in een ijzeren greep hielden en onnoemelijk veel schade veroorzaakten. Hij blijft beweren dat ze “epidemiologisch” effectief waren, terwijl hij ook zegt dat ze nauwelijks te evalueren zijn.17

Kuipers weigert om geluidsopnames van OMT-vergaderingen vrij te geven, ondanks een verzoek hiertoe van Belang van Nederland (BVNL) onder de Wet open overheid (Woo). Het OMT was verantwoordelijk voor het adviseren van de Nederlandse regering over de aanpak van de coronapandemie, en we zouden het helemaal door moeten lichten.18 Kuipers heeft het verzoek geweigerd met een beroep op de bescherming van staatsbelangen en vrije gedachtevorming. De belangen van het volk zijn kennelijk niet belangrijk, laat staan dat we zelf mogen meedenken. Kuipers wil een digitaal, elektronisch patiëntendossier, en een wet die het digitaal uitwisselen van medische gegeven verplicht gaat stellen, ondanks de aantasting van onze privacy.19 Kuipers is een uitgesproken voorstander van een Europese QR-code in de gereedschapskist, waarvan we weten dat die niet werkt, en zo kunnen we nog even doorgaan.20,21
 
 

Het nieuwe normaal

 
Twee jaar lang is getracht om door middel van propaganda en censuur de bevolking mee te nemen in een collectieve waanzin en dat is redelijk gelukt. De effecten van de Lockdowns zijn groot. Getraumatiseerde kinderen en volwassenen dragen hun leed in stilte, buiten de media om, die hoogstens rapporteren dat er ruim een jaar na de Lockdowns 64.000 ondernemers nog geen kans hebben gezien om de schulden die ze hebben opgebouwd in de coronatijd af te betalen. “De vrees is dat dit tot een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zal leiden.”22 De collectieve pijn zet veel mensen aan tot nadenken en misschien wordt er wel zo’n haast gemaakt met de pandemiewet omdat de overheid voelt dat men de greep op de bevolking aan het verliezen is.

De “Coronapandemie”, of liever gezegd de totaal overtrokken en vreemde reactie hierop van onze overheid, media en rechterlijke macht, heeft het wereldbeeld van veel mensen totaal omgegooid. We weten inmiddels dat het niet gaat om een paar rotte appels in de mand. Er is een politieke coup gepleegd en wereldwijd is op zeer grote schaal desinformatie verspreid om hiermee het gedrag van de burgers te beïnvloeden.23,24,25,26,27

De immorele beslissingen van de Jonge en Kuipers vallen op hun plek nu we weten dat zij niet de enige zijn die van bovenaf worden aangestuurd. Het misdadige gedrag van politici is ingebed in het misdadige gedrag van het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de EU en nog tal van andere ondemocratisch gekozen instanties. Uit Kamervragen is inmiddels gebleken dat de overheid juridisch bindende verdragen heeft gesloten met het World Economic Forum.28 En als we inzage zouden krijgen in de geluidsopnames van het OMT, waar Kuipers angstvallig bovenop blijft zitten, dan zou waarschijnlijk blijken hoe groot de invloed van de WHO op het OMT was.

Tijdens de Coronapandemie heeft de bevolking kennis kunnen maken met ‘het nieuwe normaal’, wat neerkomt op het gefaseerd invoeren van een totalitair bewind. De bizarre besteding van de belastinggelden door onze overheid spreekt boekdelen en bevestigt de contacten met een internationaal netwerk. Er was geen geld voor het opschalen van de zorg in Nederland, maar het verdween wel met bakken naar het buitenland. Met welk doel?
 
 

De miljoenen die naar het buitenland verdwenen

 
Dat de coronapandemie veel geld ging kosten was vrij snel duidelijk. “Gratis” vaccins die honderden miljoenen euro’s kosten was geen verassing, maar dat er zonder problemen bijna een miljard euro werd uitgetrokken voor een “testmaatschappij” had niemand kunnen voorzien.29

Er zijn door onze regering miljarden euro’s uitgegeven waarvoor geen verantwoording kan worden afgelegd. Veel geld kwam bij internationaal opererende ‘Non-Governmental Organizations’ terecht. Uit bovengenoemde WOB-verzoeken van Cees van den Bos blijkt dat de meeste van de onderstaande organisaties honderden miljoenen Euro’s ontvingen.30
• Lobbyclubs zoals het World Economic Forum (WEF), het Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) en de Global Health Security Agenda (GHSA);
• Instanties waaraan overheden zijn gecommitteerd zoals The World Health Organisation (WHO)
• Non Governmental Organisations (NGO’s) zoals de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en GAVI the Vaccine Alliance;
• Bedrijven, in dit specifieke geval de farmaceuten;
• ‘Filantropen’ zoals Wellcome Trust en de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

Het zijn allemaal organisaties die zich op een gestructureerde manier inzetten voor een wereldregering waarbij de burger met QR-codes, camera’s en CBDC onder controle gehouden zal worden. De “pandemie” was de dekmantel voor een operatie die nog in volle gang is. De nieuwe pandemiewet is in feite een juridische coup en de volgende stap naar een mondiaal, dictatoriaal bewind onder leiding van een ongekozen schaduwregering.
 
 

Van gezondheidswet naar repressiemiddel

 
De Pandemiewet is een permanente versie van de tijdelijke spoedwet. De laatstgenoemde wet gaf de Minister van Volksgezondheid de tijdelijke bevoegdheid om in een noodsituatie maatregelen zoals Lockdowns, mondkapjes, schoolsluitingen etc. op te leggen aan de bevolking. Met de pandemiewet wordt deze bevoegdheid permanent in een wet verankerd, die zelfs bij een potentiële pandemie geactiveerd kan worden. De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer vervallen en komen bij de Minister van Volksgezondheid te liggen, die hiermee dictatoriale macht verwerft.

Helaas is gebleken dat onder het mom van een medische urgentie de spoedwet diende om de burger te onderwerpen aan een regime dat was gebaseerd op leugens en bedrog. Het genereren van irrationale angst en uitsluiting uit de maatschappij diende als middel om de bevolking zover te krijgen dat zij “vrijwillig” afstand deed van grondrechten en vrijheden.

De Engelsen zeggen: “power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.” Met andere woorden: des te meer macht, des te groter het risico op corruptie. Tijdens de spoedwet heeft de macht van een handjevol politici gevaarlijke proporties aangenomen. Het beantwoorden van tientallen WOB-verzoeken werd getraineerd door de overheid, maar heeft uiteindelijk onmiskenbaar corruptie en sabotage blootgelegd. Politici hebben misbruik gemaakt van hun tijdelijk toegenomen macht onder de spoedwet, en willens en wetens de bevolking voorgelogen en bedrogen. Ze zouden hiervoor aangeklaagd en gestraft moeten worden. Maar juist nu wordt er haast gemaakt met een wet die de macht van politici nóg groter maakt, en deze bovendien permanent aan onder andere de minister van Volksgezondheid toekent. Maar als we één ding geleerd zouden moeten hebben van de “coronacrisis” is dat politici zich niet inzetten voor gezondheid maar voor de “Great Reset”. Wat ze in het verleden hebben gedaan zal met de toegenomen juridische rugdekking dus nog erger worden. Voor hoelang?
 
 
 
 
 
Bronnen:
 
1. https://www.parool.nl/nederland/parlementaire-enquete-coronacrisis-sleept-nog-jaren-rutte-en-de-jonge-pas-in-2025-openbaar-verhoord~bc625504/
2. https://nos.nl/artikel/2458799-kuipers-wil-dat-eerste-kamer-terugkomt-van-reces-om-coronamaatregelen-china
3. https://www.nu.nl/coronavirus/6040831/tijdlijn-het-coronavirus-in-nederland.html
4. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/13/mogelijk-coronavaccin-voor-europa-gecontracteerd
5. https://www.ninefornews.nl/huisarts-uit-limburg-geneest-coronapatienten-in-4-dagen-het-ligt-bij-elke-apotheek/
6. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/08/13/toelichting-rol-feike-sijbesma-als-speciaal-gezant-corona
7. https://www.linkedin.com/in/feike-sijbesma/
8. https://www.linkedin.com/in/hans-sijbesma-b3b9548/details/experience/
9. https://bomenenbos.substack.com/p/verontrustende-signalen-bij-start
10. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/hoe-hugo-de-jonge-zich-actief-bemoeide-met-de-mondkapjesdeal-van-sywert-van-lienden~v497075/
11. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/de-geboorte-van-de-mondkapjesaffaire-we-gaan-die-shit-naar-nederland-halen-en-worden-miljonair~v575920/
12. https://www.linda.nl/nieuws/ministerie-vws-dwangsom-openheid-sywert-deal/
13. The Real Anthony Fauci, p 17
14. https://twitter.com/IGJnl/status/1581947034122088449
15. https://twitter.com/hapelensrob/status/1582246531993780224
16. https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/start-onderzoek-naar-oversterfte-tijdens-de-coronapandemie
17. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5339302/kuipers-weerspreekt-ovv-effect-losse-regels-moeilijk-te-meten
18. https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/minister-ernst-kuipers-d66-weigert-vrijgeven-omt-opnames-na-woo-verzoek-bvnl-stapt-naar-de-rechter
19. https://www.blckbx.tv/gezondheid/kuipers-koerst-toch-aan-op-gecentraliseerd-elektronisch-patientendossier
20. https://www.telegraaf.nl/nieuws/502912624/kuipers-wil-europese-qr-in-gereedschapskist-wantrouwen-in-kamer
21. https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-coronapaspoort
22. https://www.ad.nl/economie/bijltjesdag-dreigt-voor-tienduizenden-ondernemers~a25d9ca3/
23. https://bomenenbos.substack.com/p/de-orkestratie-van-een-staatsgreep
24. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-1-achtergrond
25. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-2-de-organisatie
26. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-3-het-arsenaal
27. https://bomenenbos.substack.com/p/wob-dossier-gedragsbeinvloeding-van
28. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/15/beantwoording-vragen-over-juridische-bindende-overeenkomsten-met-het-world-economic-forum
29. https://www.ftm.nl/artikelen/sneltest-evenementen-zwart-gat
30. https://bomenenbos.substack.com/p/wob-dossier-belastinggeld-in-de-greephttps://bomenenbos.substack.com/p/wob-dossier-belastinggeld-in-de-greep
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This