Pieter Omtzigt – echte oppositie of de volgende fase van de uitrol van de controlestaat?

door | 23 aug 2023 | Overig, VN, WEF

Op 20 augustus bericht de NOS dat Pieter Omtzigt op 22 november met een eigen partij mee doet aan de Tweede Kamer verkiezingen. Volgens Omtzigt heeft Nederland “een nieuwe bestuurscultuur” nodig. Als speerpunten noemt hij onder meer het realiseren van een ander kiesstelsel en het installeren van een grondwettelijk hof. Ook wil hij iets doen aan het huizentekort en de “voedselnood” onder Nederlanders.1

Hoe denkt Omtzigt over Covid-19 en de maatregelen van de afgelopen drie jaar? Kunnen we van hem verwachten dat hij zal gaan staan voor onze rechten en vrijheden? Gaat hij voor echte oppositie? Of is hij slechts de pion in de volgende fase van de uitrol van de controle staat van het WEF, de WHO en de UN.
 
 

Covid -19 en de maatregelen

 
Pieter Omtzigt is niet netjes behandeld door de regerende partijen en hij kon soms scherpe kritiek op hun beleid uiten, maar als het erop aan kwam dan steunde hij over het algemeen toch het kabinet. Als we kijken naar zijn stemgedrag bij de talloze moties die er de afgelopen jaren zijn ingediend, was hij pro-vaccins en pro-maatregelen.

Vaccinatieplicht voor werknemers? Minderjarigen discrimineren op basis van hun medische status? Coronamaatregelen in stand houden? Omtzigt stemde overal voor.2

Hij stelde kritische vragen over bijvoorbeeld het Coronatoegangsbewijs: “Waarom toetst Rutte wel aan de grondwet wanneer de uitgaven van de Koning openbaar worden, maar niet bij het Coronatoegangsbewijs?” Hij vroeg zelfs om een toetsing en om alternatieve maatregelen – die er beide niet kwamen – maar stemde desondanks vóór het coronatoegangsbewijs. Op de vraag van iemand op Twitter waarom antwoordde hij: “Omdat Corona een stuk dodelijker is dan Influenza. Omdat Corona kan leiden tot Long Covid. Omdat het zorgstelsel de druk van Corona patiënten totaal niet aankon”. En daarmee zat hij er drie keer naast.3

De cijfers die aantoonden dat Corona niet gevaarlijker was dan een flinke griep waren gewoon beschikbaar. Het was ook al bekend dat de diagnose van zowel Covid als Long Covid ernstige beperkingen vertoont, omdat de PCR test niet betrouwbaar is. Dat de zorg de druk niet aankon was al zo vóórdat Covid uitbrak, dankzij jarenlange bezuinigingen op de zorg door kabinet Rutte III. Bovendien waren er successen geboekt met een Hydroxychloroquine protocol en dit had zelfs de media gehaald. Hij heeft het kennelijk allemaal gemist. En hij vond het kennelijk normaal dat er bakken geld gingen naar het installeren van een controle maatschappij en experimentele vaccins, maar dat er geen geld beschikbaar was voor de zorg.4

Nog teleurstellender is dat is dat politici – waaronder Pieter Omtzigt – telkens weer informatie aangereikt kregen van de bevolking, maar daar ogenschijnlijk niets mee deden. Waarom heeft hij zich niet ingezet voor meer IC bedden, betere zorg voor de ouderen, toegang tot medicijnen zoals Hydroxychloroquine en Ivermectine en het open houden van de maatschappij?

En nog iets, waarom heeft hij gekozen voor de naam ‘Nieuw Sociaal Contract”?
 
 

‘The New Social Contract’ van het World Economic Forum

 
De term ‘Nieuw Sociaal Contract’ blijkt al in gebruik te zijn door het World Economic Forum. In een artikel: ‘Why we need a new social contract for the 21st century’ wordt uitgelegd waarom het WEF dit nodig acht.5 Als het WEF de wereld uitnodigt om een nieuw wereldwijd sociaal contract aan te gaan, dan zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Wie bepaalt de voorwaarden van het contract? En wiens belangen beschermt het contract precies?6,7,

Het onderstaande filmpje komt uit het post-covid tijdperk.8 Officieel heeft de WHO de pandemie immers als beëindigd verklaard. We zouden nu moeten terugkijken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is er precies gebeurd? Hoe groot zijn onze verliezen? Mogen we rouwen? De tijd nemen om het besef te verwerken dat we zijn bedrogen? Maar we gaan direct door naar een nieuw tijdperk met een nieuw sociaal contract van “sharing and caring”.
 
 
A world of Sharing and Caring – Klaus Schwab spreekt over de Grote Reset die met een nieuw sociaal contract ‘met elkaar delen’ en ‘voor elkaar zorgen’ creëert. Het World Economic Forum neemt stappen om leiders ESG-scores te laten aanvaarden. Een ESG-score is een objectieve meting of evaluatie van de prestaties van een bepaald bedrijf, fonds of prestatie op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).9 Huh, bedrijven worden verzocht om verantwoording af te leggen aan het WEF?
 

Vertaling: “Het Economisch Wereldforum is nu sterk betrokken bij dit initiatief om een grote reset voor het tijdperk dat na Covid komt vorm te geven. We verbinden ons ertoe om bedrijfsleiders te laten rapporteren over de ESG’s. Wat voor mij belangrijk is, als ik met name kijk naar de impact van de vierde industriële revolutie, en tot op zekere hoogte ook als ik kijk naar de ontwrichtende aard en de structurele verandering die zal volgen op de covid periode, is denk ik dat we dit sociale contract moeten gebruiken als een uitdrukking van de overgang van de ene wereld naar de andere.
 
Ik denk dat de belangrijkste verhaallijn die we zouden moeten volgen is om van een samenleving die is gebouwd op bescherming en consumptie over te stappen naar een samenleving die is gebouwd op zorg en delen. Ik denk dat als we die twee begrippen kunnen integreren in het nieuwe sociale contract, we echt de bladzijde hebben omgeslagen. En dit is nodig omdat de technologische mogelijkheden ons een grote kans bieden om naar een nieuwe samenleving te gaan.
 
En zoals je ziet ben ik optimistisch, ik geloof in een betere toekomst. Ik denk dat de geschiedenis van de mensheid verder gaat, ook al zijn er tegenslagen, van voltooiing naar voltooiing en de volgende voltooiing zou de opbouw van een samenleving van delen en zorgzaamheid moeten zijn.”
– Klaus Schwab

 
 
Wat was er mis met het oude contract? Voordat de afbraak van ons land in werking werd gezet onder het regime Rutte – die met een neurotische grijs en een WEF-tasje onder zijn arm dagelijks het Binnenhof binnenliep – was Nederland een land met goede zorg voor de ouderen, goede ziekenhuizen, goed onderwijs, sociale huurwoningen, sociale voorzieningen: uitkeringen bij ziekte, uitkeringen bij werkeloosheid. Sociaal gezien hadden de Nederlanders veel om op terug te vallen.

De naam van de nieuwe partij komt waarschijnlijk niet uit de lucht vallen. Het WEF heeft een loyaal anker nodig in Nederland in het hart van ons politiek systeem. Pieter Omtzigt zou publiekelijk afstand moeten nemen van de Agenda 2030, en van de Great Reset. Ik zie het niet gebeuren.
 
 

Geen oppositie, wel goede contacten

 
We hebben goede oppositie nodig, maar Omtzigt zegt nu al dat hij met Nieuw Sociaal Contract niet in een coalitie zal stappen met de PVV of het FvD. “Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FvD niet gebeuren” – Pieter Omtzigt10

Wat is er niet “rechtsstatelijk” aan de PVV en het FvD?

Dirk Jan, de broer van Pieter Omtzigt werkte bij Goldman Sachs in Londen, in USA voor de Obama campagne en nu voor het WEF en de UN en is een groot voorstander van het Covid-vaccinatieprogramma.11 Via zijn broer liggen de juiste contacten voor het “verder brengen” van de vaccin-agenda voor het oprapen?

Hein Pieper is de voorzitter van Nieuw Sociaal Contract. Pieper was al voorzitter van de stichting die Omtzigt financieel ondersteunt. Hij is een groot voorstander van de Sustainable Development Goals van de UN – die kijk aan, ook een nieuw sociaal contract aanhangen!
 
 

De globalisten

 
Het WEF en de UN hebben het over een ‘New Social Contract’, de EU denkt dat Europa er niet zonder kan, evenals het International Monetary Fund (IMF) – en in Latijns Amerika, Rusland, Pakistan en Marokko verschijnen, net als in Nederland de eerste berichten over de nieuwe fase na Covid met een Nieuw Sociaal Contract.12

Het is niet zo onschuldig als het misschien lijkt. In het onderstaande filmpje geeft Mikki Willis informatie over het plan van de globalisten. De vertaling staat weer onder het filmpje.
 

Vertaling: “Collectivisme op een internationaal niveau staat voor globalisme, wat vaak gepromoot wordt als een frame voor eenheid en duurzaamheid. Onder het mom van filantropie gebruiken de globalistische leiders elke crisis om hun plan vooruit te brengen en nationale soevereiniteit te vervangen door een wereldregering. Klaus Schwab: “We worden geconfronteerd met zo veel crisissen tegelijkertijd. Wat is er voor nodig om dit te lijf te gaan om de toekomst onder controle te krijgen?” Het zijn de globalisten die de nieuwe methodes ontwikkelen voor controle, zoals ESG – wat staat voor Environment (milieu) Sociaal en Governance (regering). Net zoals de social credit score (een score voor goed gedrag), is ESG een meetsysteem dat de CO2 uitstoot van een bedrijf of een land bijhoudt, evenals hun commitment aan diversiteit en inclusiviteit.
 
Een lage ESG-score kan zware gevolgen hebben, waaronder schade aan de reputatie van het bedrijf of land, juridische acties of regelgeving voor investeerders. De laatste decennia zijn talloze bedrijven gedwongen om zich te onderwerpen aan het ESG-programma. En vandaag de dag betalen velen de prijs hiervoor. In 2018 publiceerde het WEF een artikel op haar website getiteld: ‘Hoe we Sri Lanka rijk zullen maken tegen 2025. Dat artikel is verwijderd toen het bekend werd dat de voedselprijzen in Sri Lanka bijna verdubbeld waren, en dat miljoenen mensen in Sri Lanka door de honger dreigden om te komen.
 
Kim Iverson: Wat veroorzaakte dit? Protesten van de boeren die hun overheden vroegen om samen met hen te werken aan een meer milieuvriendelijkere manier van boeren, in plaats van het implementeren wrede verboden op hun producten. Maar de overheid was meer geïnteresseerd in een hoge ESG-score ten overstaande van crediteuren zoals Blackrock. Het resultaat was dat de voedselproductie dramatisch terugliep met verliezen in oogst van 85%. Het land moest geld besteden aan het importeren van voedsel terwijl dat eerder niet hoefde. Sri Lanka is een waarschuwing. Wat daar is gebeurd kan overal gebeuren als we niet opletten en onze lessen leren. De Nederlandse overheid was een van de eersten die het ESG ondertekende”.

 
Het stemgedrag van Omtzigt bij de moties komt voor 64% overeen met GroenLinks en PvdA en Frans Timmermans pleitte vier jaar geleden al over ESG.13,14 De vraag is nu hoe het met deze agenda staat in Nederland, en in hoeverre Omtzigt er bij betrokken is. Het lijkt erop dat niet alleen de bevolking, maar ook het bedrijfsleven in de tang genomen wordt door de globalisten.
 
 

De controlestaat

 
De Nederlandse bevolking heeft nog maar weinig vertrouwen in de goede intenties van de overheid. De welvaartstaat heeft behoorlijk wat klappen gekregen en je moet wel heel goedgelovig zijn om niet in de gaten te hebben hoeveel er wordt gelogen. De regering lijkt niet alleen incompetent, maar bewust toe te werken naar een controlestaat. We hebben echte oppositie nodig en willen natuurlijk maar al te graag geloven dat Omtzigt aan onze kant staat. Ongetwijfeld zullen we hem in aanloop op de verkiezingen regelmatig in de media tegenkomen. Hij zal mooie dingen zeggen en naar verwachting veel stemmen wegsnoepen bij teleurgestelde BBB-kiezers en andere partijen. Maar hij heeft de schijn tegen zich wat betreft het bereiken van oplossingen voor de problemen die ons land heeft.

 

 

 
Bronnen:

1. https://nos.nl/artikel/2487389-omtzigt-doet-mee-aan-verkiezingen-met-eigen-partij-nieuw-sociaal-contract
2. https://twitter.com/fvdemocratie/status/1438780338621321219
3. https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1451105070515429384
4. https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/doorgeprikt/maatregelen-doorgeprikt/
5. https://www.weforum.org/agenda/2022/01/a-new-social-contract-for-21st-century/
6. https://iai.tv/articles/the-dangers-of-davos-and-the-global-social-contract-auid-2028
7. https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/sessions/renewing-a-global-social-contract
8. https://twitter.com/FreeThinkerFit/status/1640751721940148224
9. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/esg-score/
10. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/pieter-omtzigt-geen-coalitie-met-pvv-of-forum
11. https://www.ninefornews.nl/wat-voorzitter-partij-omtzigt-te-maken-heeft-met-sustainable-development-goals-je-verwacht-het-niet/
12. https://twitter.com/mhjvandenberg/status/1693524576880197824
13. https://www.partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php
14. https://www.ekathimerini.com/news/240875/timmermans-europe-needs-a-new-social-contract/
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This