Reconstructie Doofpotaffaire Georganiseerd Kindermisbruik

door | 21 jun 2024 | Overig

Off topic, maar zo’n belangrijk onderwerp dat we niet mogen wegkijken en hoe gruwelijk het ook is hier in groten getale kennis van dienen te nemen. Politici die deelnemen aan georganiseerd kindermisbruik zijn chantabel en dit zou veel kunnen verklaren van ons bizarre beleid. Er bestaat geen twijfel over dat het voorkomt in Den Haag, maar onder andere de mate waarin is nog niet bekend. En het onderzoek dat dit aan het licht zou moeten brengen wordt gesaboteerd…
 
 

Reconstructie Doofpotaffaire Georganiseerd Kindermisbruik

 
Op 24 april 2024 hebben Patricia Mensink (Alwareness) en Maria-Louise Genet (De Vrije Mens Academie) een uitzending opgenomen over dit zwaarbeladen onderwerp: georganiseerd kindermisbruik. Aanleiding hiervoor was het Commissiedebat Seksueel Geweld en Kindermisbruik dat op woensdag 6 maart 2024 heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer.

In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar georganiseerd ritueel kindermisbruik in Nederland. Dit onderzoek werd uitgevoerd door “de Commissie Hendriks” is op 21 december 2022 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben echter meerdere brandbrieven geschreven waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze commissie worden geuit en onderbouwd.

Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waarmee de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst. Deze aflevering is een vervolg op een aflevering die op 10 november 2022 is uitgezonden op het platform van Tijdboek LuMens (S01E13) “Officieel onderzoek naar kindermisbruik in 8 stappen ontleedt ”: https://www.tijdboeklumens.nl/podcast…. Die aflevering is verschenen kort voordat het rapport van de Commissie Hendriks is opgeleverd. Het heeft daarna nog bijna anderhalf jaar geduurd voordat er een Commissiedebat over dit rapport heeft plaatsgevonden (woensdag 6 maart 2024).

Vervolgens heeft er op 13 maart 2024 nog een bijbehorend Tweeminutendebat plaatsgevonden. Tijdens dit debat zijn er 9 moties ingediend. Op 20 maart zijn er 7 van de 9 moties in stemming gebracht en 2 moties zijn aangehouden. Een van de aangehouden moties (Kamerstukken 34 843 nr. 107) betreft een verzoek om een 2nd opinion van het uitgevoerde onderzoek door de Commissie Hendriks. Er kleven namelijk veel bezwaren aan deze commissie en er kan niet gesteld worden dat deze commissie onafhankelijk is.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het uitgebreide artikel op de website: https://www.alwareness.org/reconstruc… In dit artikel kunt u ook een link vinden naar een zeer uitgebreide tijdlijn en bronnenlijst (53 pagina’s), zodat u zélf alles kunt nazoeken en verifiëren indien u zich meer wenst te verdiepen in dit pijnlijke en precaire dossier. Onder de video vindt u een verdere uiteenzetting met verschillende referenties en downloads ter ondersteuning en onderbouwing van wat er in de video naar voren komt. Naar verwachting zal voornoemde motie in het najaar van 2024 alsnog in stemming worden gebracht. Het verzoek aan de kijker is aldus om deze aflevering vóór die tijd met zoveel mogelijk mensen te delen teneinde meer bewustzijn over dit precaire onderwerp te creëren.

Steun ons: Als u waardeert wat wij maken, abonneer je dan op dit kanaal, zet de meldingen aan, en verspreid onze content zoals de intro-video’s op onze site: https://www.alwareness.org/category/m… via je eigen socials en in je eigen familie/vriendengroepen. Uw steun (en financiële bijdrage) zorgt voor de voortgang, kwaliteit en een groeiend bereik van Alwareness alsmede De Vrije Mens Academie. De Vrije Mens Academie alsmede Alwareness zijn financieel afhankelijk van donaties.

Zie: https://devrijemensacademie.nl/donatie https://www.alwareness.org/

 

 

 

Artikel en uitgebreide bronnenlijst ga naar: ”Reconstructie Doofpot affaire georganiseerd ritueel kindermisbruik’

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This