Regering stemt in met gebruik Israëlische bevolking als testpersonen in massaal experiment

door | 25 feb 2021 | COVID-19 ziekte

Het onderstaande artikel getuigt van een politiek dieptepunt van ongekende schaal. Farmagigant Pfizer voert ongehoorde experimenten uit op de Israëlische bevolking. Het artikel is eerder gepubliceerd op ‘Alliance for human research protection’ onder de titel: Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment Hoe dit kan gebeuren is onvoorstelbaar; wetten worden gebroken en offers worden gemaakt, maar voor wie?
 

 

 

Regering stemt in met gebruik Israëlische bevolking als testpersonen in massaal experiment

“Israël kocht grote voorraden Covid-19 vaccin in ruil voor het fungeren als proefkonijn voor de wereld.”BBC

 
Op 18 november 2020 bleken hooggeplaatste Israëlische gezondheidsfunctionarissen opeens onvoorbereid te zijn toen vaccin-fabrikant Pfizer aankondigde dat zijn vaccin “90% effectief” was (later is dit herzien tot 95%) tegen Covid-19. Er waren miljoenen doses vaccin besteld bij Moderna en AstraZeneca, maar geen Pfizer-BioNTech vaccins.

Hoe kwam Israël in december 2020 toch nog aan naar schatting vier tot vijf miljoen doses van het Pfizer-vaccin – genoeg om ten minste twee miljoen mensen te vaccineren?

 
Premier Binyamin Netanyahu trachtte de rol van de reddende engel op zich te nemen – evenals Donald Trump toen hij ‘Operation Warp Speed’ lanceerde om de productie en distributie van Covid-19-vaccins te versnellen. Beide staatshoofden sloten geheime contracten met vaccin-fabrikanten. Beiden verzuimden aan hun kiezers bekend te maken dat de COVID-19 (mRNA) vaccins experimenteel zijn.

De fase 3 klinische proeven met het COVID-19 vaccin zijn nog niet afgerond. Dit is de reden waarom zowel Pfizer als Moderna mRNA vaccins GEEN vergunning hebben gekregen van de Food and Drug Administration (FDA). Beide vaccins hebben een ‘Emergency Use Authorization’ (EUA) gekregen. De toestemming voor het gebruik van het vaccin in een noodsituatie omschreven als: “een manier om de beschikbaarheid en het gebruik van medische tegenmaatregelen te vergemakkelijken”. Onder een ‘Emergency Use Authorisation’ kan de FDA het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten toestaan.1

De veiligheid van deze experimentele vaccins is niet vastgesteld tijdens het razendsnelle tempo van de productie en distributie. Alleen al door de snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld en getest, kon niet voldoende informatie worden verkregen over de bijwerkingen, met name over de ernstige nadelige gevolgen op lange termijn. Bovendien is de mRNA-technologie die in deze vaccins wordt gebruikt, experimenteel.2 Er zijn geen andere vaccins goedgekeurd waarbij deze technologie wordt gebruikt. En de risico’s op lange termijn zijn onbekend.

Het volgsysteem van Johns Hopkins vermeldt dat vanaf 27 januari 2021 de IFR (Infection Fatality Rate), of te welsterftecijfer van geïnfecteerden in de VS 1,7% bedraagt; in Israël is dat 0,7%.3 Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) was vanaf 18 dec. 2020 (net toen de massavaccinaties begonnen), het percentage bijwerkingen na een Covid-19 vaccinatie 2,79%.4 Dit zou erop wijzen dat het risico op schade op korte termijn door het vaccin veel groter is dan het risico om te overlijden aan COVID-19.

 

Op 10 december, tijdens de vergadering van het adviescomité van de FDA om het vaccin van Pfizer te evalueren tijdens het gebruik onder EUA, erkende Dr. Kathrin Jansen, de hoofdvertegenwoordiger van Pfizer, dat ondanks het feit dat ze waren ingeënt met het vaccin van Pfizer, apen besmet raakten wanneer ze werden blootgesteld aan het virus.5 Pfizer heeft niet getest of gevaccineerde mensen ook besmet konden raken wanneer ze werden blootgesteld aan het virus. Het is dus goed mogelijk dat het Covid-19 vaccin geen bescherming biedt tegen infectie.

 
Op 26 januari 2021 plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het laatste nieuws in ‘Wat you need to know‘ over het Covid-19-vaccin van Moderna, dat het gebrek aan bewijs van werkzaamheid bevestigde:

“We weten niet of het vaccin infectie zal voorkomen en bescherming zal bieden tegen verdere overdracht. De immuniteit houdt enkele maanden aan, maar de volledige duur is nog niet bekend. Deze belangrijke vragen worden bestudeerd.” – WHO6

Het erkende gebrek aan bewijs voor de beschermende waarde van beide mRNA-vaccins weerlegt de alom gepubliceerde beweringen van “90% – 95% effectiviteit” in de media. Het ontbreken van bewijs voor de beschermende waarde van deze vaccins maakt dat er geen rechtvaardiging is voor de blootstelling aan risico’s, en het ondermijnt de zogenaamde noodzaak van deze vaccins.

 
De primaire focus ligt op hoge vaccinatiecijfers en mega-miljarden dollars in omzet en winst.

 
Het gebrek aan bewijs dat het vaccin daadwerkelijk infecties zal voorkomen, is niet de voornaamste zorg van Pfizer of Moderna. Zoals gemeld door ‘Fierce Pharma’, onthulde Pfizer op 2 februari aan zijn investeerders dat zijn mRNA-vaccin naar verwachting $15 miljard zal opbrengen in 2021. En het zou nog meer kunnen worden met aanvullende contracten. Dit is bijna drie keer meer dan de inkomsten van zijn vorige bestverkochte vaccin, het pneumokokkenvaccin Prevnar 13, dat in 2020 $5,85 miljard opleverde.

Moderna heeft zich verzekerd van $11,7 miljard aan vooruitbetaalde inkooporders voor mRNA-vaccins van verschillende overheden en organisaties. En net als Pfizer is het bedrijf bezig met onderhandelingen over nog meer deals. Tot Covid-19 heeft Moderna nooit eerder een goedgekeurd product gehad.

De vraag naar de vaccins is ontstaan door de voortdurende paniekpropaganda die een verhoogde mate van angst en paniek heeft aangewakkerd. Volksgezondheidsfunctionarissen hebben het voorzorgsbeginsel in de geneeskunde – “First do no harm” (richt om te beginnen geen schade aan) – terzijde geschoven en zijn, ondanks een hoge mate van onzekerheid, in volle vaart doorgegaan met massale vaccinatie. Het is verbazingwekkend dat de regering van Israël de gezondheid van het volk heeft toevertrouwd aan Pfizer door een geheim contract aan te gaan waarbij de Israëlische bevolking werd aangemeld om proefpersoon te worden zonder hun medeweten of toestemming.

Onder het contract ‘Real World Epidemiological EvidenceCollaboration Agreement’7, ondertekende de regering een verbintenis om de volledige zeven miljoen volwassen inwoners te vaccineren, en wekelijks gegevens te verstrekken over haar burgers gedurende een 24 maanden durende surveillance follow-up studie. De regering negeerde mogelijk ernstige medische risico’s van het experimentele vaccin evenals de risico’s voor de privacy van de bevolking.

Israël is een land dat 9,3 miljoen mensen telt. Het wordt beschouwd als een ideale plaats voor een grootschalig epidemiologisch onderzoek vanwege het universele, door de staat gesponsorde gezondheidszorgsysteem waarin verzekeraars 40 jaar lang gedigitaliseerde medische dossiers bijgehouden hebben – met inbegrip van de vaccinatiegegevens van elke Israëlische burger. Dankzij dit gecentraliseerde systeem kon Israël in minder dan een maand tijd meer dan 2 miljoen doses van het vaccin toedienen. In ruil voor data kreeg Israël prioriteit bij de levering van miljoenen doses vaccins.

Netanyahu verklaarde dat de reden waarom Israël zo snel zoveel vaccins heeft ontvangen de volgende toezegging is:

“Israël heeft toegezegd Pfizer gegevens en details te sturen die speciaal voor hen zijn verzameld, waaronder de gevolgen van de inentingen, de bijwerkingen, de werkzaamheid, de hoeveelheid tijd die nodig is om antilichamen te ontwikkelen in verschillende lagen van de bevolking, leeftijd, geslacht, reeds bestaande aandoeningen, enz. In de overeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende parameters die naar Pfizer zullen worden gestuurd.”8

Voormalig premier Ehud Barak wees erop dat Pfizer de Israëlische bevolking gebruikt als een “perfecte testpopulatie” voor zijn COVID-19-vaccin.

“Deze gegevens zijn een schatkamer voor Pfizer. Het is een enorme aanwinst voor Pfizer, omdat het hen in staat stelt om aan te tonen dat wanneer iemand sterft nadat hij is gevaccineerd – en mensen van mijn leeftijd hebben de neiging vaker te sterven – hij niet is gestorven als gevolg van het vaccin, maar als gevolg van een of andere achtergrondziekte.”9

Israëlische burgers werden de onwetende menselijke proefdieren van een massaal, onethisch, niet-goedgekeurd, niet-vrijwillig menselijk experiment. Het publiek werd niet geïnformeerd dat:

(a) het vaccin experimenteel is; (b) de bevolking werd gebruikt als testpersonen voor een twee jaar durend epidemiologisch onderzoek – de gegevens zijn bedoeld om te worden gedeeld met het buitenland en met tijdschriften en de geheimhouding van het contract heeft geleid tot sterke vermoedens dat (c) hun persoonlijk medisch dossier – “een schat aan gegevens” – wordt gedeeld met Pfizer.

Pfizer tracht basisinformatie over veiligheid en werkzaamheid te verkrijgen die het zelf niet heeft, zodat zijn vaccin in aanmerking komt voor een FDA-vergunning. Geen enkel vaccin is ooit eerder aan miljoenen mensen toegediend zonder dat aan de vereisten voor veiligheid- en werkzaamheid was voldaan.

De volgende informatie moet normaliter worden verkregen tijdens gecontroleerde klinische proeven vóórdat het vaccin aan de bevolking wordt toegediend.

• Ten eerste moet het bedrijf aantonen dat het vaccin effectief is in het voorkomen van infectie wanneer men aan het virus wordt blootgesteld.

• Ten tweede moeten ernstige bijwerkingen worden geïdentificeerd en moeten de frequentie en duur ervan worden bepaald.

• Ten derde moet het risico voor specifieke bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, zwangere vrouwen en ouderen, worden vastgesteld en afgewogen tegen de voordelen. Ten vierde moeten de oorzaken van sterfgevallen tijdens de proef worden gedocumenteerd.

 

“In feite heeft Bibi Netanyahu zijn volk aangemeld – alle zeven miljoen burgers van 12 jaar en ouder, zonder Informed Consent – om het eerste land te worden dat in zijn totaliteit menselijke proeven ondergaat met een technologie die al vele decennia in het laboratorium is uitgeprobeerd en mislukt. Burgers zouden de eerste en voornaamste factoren moeten zijn die de discussie bepalen die nodig is om keuzes nauwkeurig af te kunnen wegen… Maar we hebben weinig tot geen informatie gekregen; wat ontbreekt zijn onder andere transparante data over de bijwerkingen die zich momenteel aandienen.”10 [Ilana Rachel Daniel, Israel National News].

 

 
Op 19 januari 2021 berichtte de Israëlische krant Haaretz dat meer dan 12.400 Israëli’s die waren gevaccineerd positief testten op Covid – dat is 6,6% van de 189.000 gevaccineerde mensen. Dr. Nachman Ash, Israël’s nationale pandemie-coördinator, waarschuwde op Army Radio dat:

“Veel mensen besmet zijn geraakt tussen de eerste en tweede injectie van het vaccin. Het beschermende effect lijkt minder dan we dachten en minder dan de gegevens die zijn gepresenteerd door Pfizer.” Hij waarschuwde dat de vrijheidsbeperkingen langer zullen aanhouden dan verwacht. “Met COVID-19 mutaties, is de derde lockdown misschien niet de laatste in Israël.”

 
Moeten zwangere vrouwen worden blootgesteld aan een controversieel, experimenteel vaccin? De veiligheid van het vaccin is in het kader van Operation Warp Speed niet afdoende onderzocht. Het vaccin is nooit getest op zwangere vrouwen.

Op 8 januari adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven, niet te vaccineren: “Wegens onvoldoende data beveelt de WHO op dit ogenblik de vaccinatie van zwangere vrouwen niet aan”11. Het CDC gaf een tegenovergesteld advies.12 De WHO kwam onder druk te staan twee dagen nadat de media het tegenstrijdig advies hadden gemeld.13 Zonder zich te beroepen op nieuwe gegevens, herriep de WHO haar waarschuwende advies en verklaarde: “Gebaseerd op de huidige gegevens, hebben we geen reden om aan te nemen dat er specifieke risico’s zijn.” De WHO blijft echter waarschuwen dat data over Covid-19 vaccins en zwangerschappen ontbreken, waardoor het beoordelen van de veiligheid moeilijk is.14

Degenen die vaccins als een heilige graal beschouwen gooien enige voorzichtigheid in de wind. Zijn zij de rampzalige tragedies vergeten die volgden toen zwangere vrouwen Thalidomide15 en Diethylistilbestrol (DES) voorgeschreven kregen? Vaccin-fanatiekelingen negeren het voorzorgsbeginsel van de geneeskunde “First do no harm” alvorens een invasieve medische interventie toe te passen. Zij wijten het gebrek aan gegevens aan het voorzorgsbeginsel tegen het blootstellen van aanstaande moeders aan klinische proeven. Het experiment van Pfizer in Israël zal de leemte opvullen. Dr. Ash heeft het vaccin niet alleen aanbevolen voor zwangere vrouwen, hij heeft zwangere Israëlische vrouwen toegevoegd aan de lijst van prioriteit bij vaccinaties.16

 

 

Biologisch Experiment

 
Vaccin zwangere vrouwZwangere Israëlische vrouwen zijn er niet van op de hoogte gesteld dat het vaccin experimenteel is. Evenmin zijn zij zich ervan bewust dat zij – als proefkonijnen – zonder hun geïnformeerde toestemming in een grootschalig medisch experiment zijn opgenomen.

Pfizer, het bedrijf aan wie de premier en ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid het testen van het experimentele vaccin op de gehele bevolking van Israël toevertrouwden, is een bedrijf zonder scrupules met een uitgebreid “Rap sheet” (strafblad) dat is samengesteld door Corporate Research Project.17 De staat van dienst van Pfizer staat vol met gevallen waarin het bedrijf werd beschuldigd van het misleiden van regelgevers en het publiek over de veiligheid van hun producten.

Een van de meest beruchte gevallen van criminele mensenrechtenschendingen betrof de niet-goedgekeurde klinische studie van Pfizer die werd uitgevoerd in Nigeria. Pfizer schreef 200 kinderen in om zijn nieuwe, experimentele antibioticum Trovan te testen, waarbij het bedrijf de ouders misleidde door valselijk te beweren dat het een goedgekeurde therapie was voor meningitis. In feite trachtte Pfizer gegevens te verzamelen zodat hun medicijn een goedkeuring van de FDA kon krijgen. Een proces dat minstens een heel jaar (of langer) had moeten duren werd er in zes weken doorheen gejaagd – net zoals het testproces voor het Covid-19 vaccin er haastig doorheen werd gejaagd.

Het Trovan-proefproces resulteerde in de dood van elf kinderen en twaalf anderen raakten blijvend gehandicapt. Twee jaar later waarschuwde de FDA dat het geneesmiddel leverschade en de dood kon veroorzaken.

Het massale vaccinatie-experiment wordt uitgevoerd in strijd met Israëlische wettelijke, ethische voorschriften; namelijk toetsing en goedkeuring door de ‘Institutional Review Board / Ethics (Helsinki) Committee’.18 De goedkeuring van het Helsinki Committee is vereist voor elk onderzoek waarbij menselijke proefpersonen betrokken zijn. En het is ook vereist voor elke overeenkomst van de Israëlische regering waarbij gegevens van burgers aan andere instanties worden verstrekt, vooral als het om buitenlandse instanties gaat. Een hoge ambtenaar van het Helsinki Comité bevestigde het “duidelijke, ondubbelzinnige en onweerlegbare bewijs dat het contract met Pfizer een klinische studie is”:

“Bij het lezen van het contract dat werd ondertekend door de Israëlische regering en Pfizer, is het duidelijke, ondubbelzinnig en onweerlegbaar dat dit een klinische studie is voor alle doeleinden, en dus moest het worden goedgekeurd door het Helsinki Comité. En dit is wat er in het advies van het comité zal staan:
 
‘Er is niets mis met klinische proeven, integendeel, maar klinische proeven (proeven op mensen) moeten de goedkeuring krijgen van het comité, en natuurlijk van de mensen op wie de proef wordt uitgevoerd, waarbij men het recht moet hebben om te weigeren aan de proef deel te nemen. Dit zijn zeer fundamentele zaken.’”19

 
Een ervaren advocaat van het Israel Democracy Institute Dr. Tehila Schwartz-Altshuler beschreef het experiment in het tijdschrift ‘Calcalist’: “Dit is de meest uitgebreide studie gedaan op mensen in de 21e eeuw.”

Het experiment schendt de Code van Neurenberg;20 het belangrijkste document in de geschiedenis van de ethische normen voor medisch onderzoek. Het belangrijkste ethische principe van de Code van Neurenberg is vandaag nog even relevant als in 1947:

“De vrijwillige, geïnformeerde toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.”

 

Informed Consent (red: de keuze om in te stemmen met een medische procedure nadat men in voorgelicht over zowel de voordelen als de risico’s van de procedure) is “absoluut essentieel” omdat dit het recht van het individu bevestigt om te aanvaarden of te verwerpen. Geïnformeerde toestemming is een morele/juridische barrière om er zeker van te zijn dat regeringen “nooit meer” geneeskunde kunnen misbruiken.

“Het recht om een medische ingreep te weigeren” wordt opnieuw bevestigd in de Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten (2005) waarin staat:

“Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, op basis van adequate informatie.”21

Geneeskunde is geen handelswaar; medische beslissingen zijn persoonlijk en vereisen een afweging van de voordelen en de risico’s. Geneeskunde gaat vaak over beslissingen op leven en dood. Zonder geïnformeerde toestemming van het individu, kan geneeskunde een wapen worden, en dat is ook gebeurd. In het kader van operatie Warp Speed waren de gevaarlijk verkorte klinische proeven veel te kort om de omvang of de ernst van de nadelige gevolgen van vaccins te kunnen documenteren.

De grootste risico’s van de experimentele mRNA-vaccins worden hier duidelijk in detail beschreven.22 Beide vaccins zijn gemaakt van boodschapper-RNA en lipide nanodeeltjes die polyethyleenglycol (PEG) bevatten. Wetenschappers menen dat PEG een risico van anafylaxie (ademstilstand) met zich meebrengt.23 De risico’s omvatten: ernstige allergische reacties, zoals anafylaxie; systemisch inflammatoir responssyndroom (ontstekingsreactie’s in het hele lichaam);24 auto-immuunziekte;25 en Antibody Dependent Enhancement (ADE antilichaam-afhankelijke verergerde immuunreactie). Dit laatste is het onderwerp van een recent intercollegiaal getoetst rapport in het International Journal of Clinical Practice, door wetenschappers van de New York University en Tulane, die waarschuwen dat:

“Het risico van Antibody Dependent Enhancement (ADE) bij COVID-19 vaccins geen theorie is, maar een overtuigende realiteit”
 
“COVID-19 vaccins die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor een ernstiger ziekteverloop bij blootstelling aan het virus, dan wanneer ze niet gevaccineerd waren.”
 
“Het eerdere bewijs dat door vaccinatie veroorzaakte, antilichaam-afhankelijke verergering (ADE) van ziekte waarschijnlijk tot op zekere hoogte zal optreden met COVID-19-vaccins is consistent met eerdere gecontroleerde SARS-studies bij apen en bij klinische waarnemingen van SARS en COVID-19. Er is dus een risico dat duidelijk is beschreven in de medische literatuur: vaccins die zijn samengesteld uit de SARS-CoV-2 virale spike en die anti-SARS-CoV-2 antilichamen uitlokken – of ze nu neutraliserend zijn of niet – geven gevaccineerden een groter risico op een ernstiger COVID-19 ziekteverloop wanneer ze in contact komen met circulerende wilde virussen.”

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid beweert dat het alle vereiste goedkeuringen had verkregen; dit is duidelijk niet waar.

 

 

Privacy

 
Het andere belangrijke punt van zorg is de schending van het recht op privacy

De overdracht van omvangrijke, gevoelige medische gegevens aan een buitenlandse multinational stelt elke Israëlische burger bloot aan buitengewone risico’s. De belangrijkste handelsartikelen op dit moment zijn gegevens. Met het overdragen van medische gegevens van zijn onderdanen stelt de Staat Israël de bevolking bloot aan gevaarlijke risico’s.

Pfizer is een van de meest gewetenloze bedrijven, met corrupte en illegale handelspraktijken die door de rechter zijn veroordeeld; waaronder talrijke schendingen van productveiligheid, omkoping in acht landen, en andere misdrijven die te veel zijn om hier te bespreken.

Public Citizen heeft een 27-jarig overzicht samengesteld van strafrechtelijke en civielrechtelijke schendingen door farmaceutische bedrijven die hebben geleid tot schikkingen met de Amerikaanse staats- en federale overheid.26 Pfizer heeft de twijfelachtige eer twee records te vestigen. De corrupte bedrijfspraktijken van Pfizer hebben geleid tot de hoogste strafrechtelijke boete in de geschiedenis van de VS van $2,3 miljard, en de grootste civielrechtelijke schikking voor fraude van $1 miljard.

Dit is het bedrijf aan wie premier Netanyahu en het Israëlische ministerie van Volksgezondheid de gegevens van persoonlijke medische dossiers van hun burgers toevertrouwden. Die gegevens bevatten een schat aan informatie die Pfizer zelfs aan de hoogste bieder zou kunnen verkopen.

Advocate Tehila Schwartz-Altshuler van het Israel Democracy Institute uitte haar ernstige bezorgdheid over de geheime contractuele bepalingen waarvan zij vermoedt dat Pfizer daardoor de beschikking heeft gekregen over geanonimiseerde persoonlijke gegevens van medische dossiers van burgers waaruit namen, adressen en ID-nummers zijn verwijderd. Zij merkte echter op dat:

“Een van de cruciale problemen met de overeenkomst is dat, hoewel het de noodzaak erkent om de anonimiteit en privacy van Israëli’s te behouden, het geen stappen aangeeft om dit principe te beschermen… En er zijn mazen in de wet, zoals secundair gebruik van gegevens.”
 
“Het probleem is dat de technologie tegenwoordig zo geavanceerd is, dat uit onderzoek is gebleken dat zelfs gegevens die anoniem zijn gemaakt weer herleid kunnen worden tot personen. Het is een enorm risico.”27

Jonathan Klinger, een cyberrecht-advocaat en juridisch adviseur voor de non-profit organisatie ‘Israeli Digital Rights Movement’, is het daarmee eens:

“We weten niet echt wat er wordt gedeeld. Zelfs als samengevoegde of anonieme gegevens worden doorgegeven, kunnen ze opnieuw worden geïdentificeerd. Dit is nog steeds een punt van zorg.”
 
“Bibi heeft het kennelijk gevoel dat mijn gezondheidsgegevens van hem zijn. Als je mijn medische gegevens aan iemand anders geeft of weggeeft – en dat zijn de meest gevoelige gegevens die iemand over mij kan weten – heb je mijn toestemming nodig. Waarom heb je niet om mijn toestemming gevraagd? Deze persoonlijke gegevens behandelen alsof ze van de overheid zijn is “niet ethisch, niet wettelijk en moreel onjuist.”

Het Ethisch Comité van Helsinki moet zich nog uitspreken over het experiment en over het doorgeven van persoonlijke gezondheidsgegevens aan Pfizer zonder de specifieke toestemming van iedere individuele persoon die als gevolg daarvan proefpersoon is.

 

 

 

Bronnen

1. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained

2. https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/

3. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Gevallen en sterfte per land

4. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

5. https://ahrp.org/pfizer-admitted-its-vaccine-does-not-prevent-covid-infection/

6. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know

7. https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf

8. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294594

9. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294410

10. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294852

11. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

12. ttps://www.nytimes.com/2021/01/28/health/pregnant-women-covid-vaccines.html

13. https://www.wsj.com/articles/who-recommends-against-moderna-pfizer-vaccines-for-most-pregnant-women-11611775138; https://www.nytimes.com/2021/01/29/health/covid-vaccine-pregnancy.html

14. De oorspronkelijke tussentijdse richtsnoeren van de WHO: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1; nieuwsbericht van de WHO: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine; https://www.i24news.tv/en/news/international/1612010348-who-makes-u-turn-on-recommendation-against-coronavirus-jabs-for-pregnant-women-at-risk

15. https://ahrp.org/?s=Thalidomide; https://ahrp.org/from-the-holocaust-to-thalidomide-a-nazi-legacy/

16. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/who-recommends-against-pregnant-women-getting-moderna-vaccine/

17. https://www.corp-research.org/pfizer

18. https://www.tasmc.org.il/sites/en/Research/Clinical-Trials/Pages/Helsinki.aspx

19. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295134

20. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199711133372006

21. ttp://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

22. https://www.newswars.com/mrna-vaccines-might-prove-catastrophic-in-a-rushed-coronavirus-response/

23. https://pulitzercenter.org/reporting/suspicions-grow-nanoparticles-pfizers-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions

24. https://www.statnews.com/2020/05/26/moderna-vaccine-candidate-trial-participant-severe-reaction/

25. https://medicalxpress.com/news/2018-12-rna-group-autoimmune-diseases.html

26. https://www.citizen.org/article/twenty-seven-years-of-pharmaceutical-industry-criminal-and-civil-penalties-1991-through-2017/

27. https://www.timesofisrael.com/experts-urge-dose-of-transparency-as-medical-data-traded-to-pfizer-for-vaccines/

 

 

Bron originele artikel Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment, gepubliceerd bij AHRP.

De Alliance for Human Research Protection (AHRP) is een nationaal netwerk van leken en professionals die zich inzetten voor het hooghouden van de humanitaire waarden en ethische normen van de geneeskunde die zijn vastgelegd in de Eed van Hippocrates: “Ten eerste, doe geen kwaad”; de Code van Neurenberg (1947): “De vrijwillige geïnformeerde toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk”; en de Universele Verklaring van de UNESCO over bio-ethiek en mensenrechten (2005): “Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, op basis van adequate informatie.”

 

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This