Sterfgevallen door beleidsmakers – Artsencollectief in Nieuw-Zeeland vraag zich af wat ze nog meer kunnen zeggen en doen

door | 1 jun 2022 | COVID-19 vaccin

NZDSOS stuurt een SOS-bericht uit over de enorme hoeveelheid sterfgevallen na (verplichte) vaccinatie. NSDSOS staat voor ‘New Zealand Doctors Speaking Out With Science’, en bestaat uit een groep artsen en andere medische disciplines die allianties hebben gevormd met andere groepen, zowel lokaal als internationaal.

NSDSOS: “Hoewel wetenschap nooit zeker is (zodra het zeker wordt verandert het in geloof), kunnen we met vertrouwen zeggen dat:

• Covid-19 is een milde ziekte voor de meerderheid van de mensen.
• Covid-19 is meestal gemakkelijk te behandelen, vooral in het beginstadium.
• De injectie van Pfizer stopt de overdracht van de ziekte niet en biedt waarschijnlijk geen bescherming tegen Covid-19. Waarom dan de verdeeldheid in onze samenleving?
• Velen hebben, vaak ernstige nadelige gevolgen ondervonden van deze onnodige medische ingreep.
• Mondkapjes en Lock-downs doen veel meer kwaad dan goed.

 
Iedereen die het verhaal in twijfel durft te trekken, wordt onmiddellijk gecensureerd. We hebben vele brieven geschreven naar alle relevante regerings- en regelgevende instanties, waarin we wijzen op wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot Covid-19, de Pfizer injectie en vroegtijdige behandeling, en waarin we details verstrekken over dood en letsel veroorzaakt door de injectie. De antwoorden die we hebben ontvangen negeerden onze zorgen en verklaringen volledig.

De autoriteiten hebben slechts één verhaal: Wees bang, haal de prik en frame iedereen die dat niet doet als wappie of wetenschapsontkenner. Dit heeft ertoe geleid dat wij ons afvragen: Wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?” – NSDSOS

 

 

Sterfgevallen door beleidsmakers: Wat kunnen we nog meer zeggen en doen?

Samenvatting:
1. Er is een schokkend hoog aantal sterfgevallen en letsels ten gevolge van de Covid-19 vaccins, op zichzelf, én in vergelijking met elke andere behandeling of vaccin in de moderne wereld. Wij melden vele gevallen die eens behoorlijk onderzocht MOETEN worden, zoals het een medicijn zonder veiligheidsstudies betaamt.

2. Onze ‘surveillance-systems’ zijn uitgeschakeld om de omvang van de schade te verbergen. Het melden van ongewenste voorvallen is NIET VERPLICHT, en dit alleen al maakt het onmogelijk om de injecties als ‘veilig’ af te schilderen.

3. Kinderen en jongeren sterven en lopen met name hartletsel op (hoewel ook veel gezonde ouderen zijn overleden), terwijl hun risico om covid-19 te krijgen bijzonder laag is. Wij zijn van mening dat wij worden voorgelogen. We presenteren vele gevallen halverwege dit bericht.

4. We doen nogmaals een beroep op de politie, onder leiding van Andrew Coster, en onze parlementsleden, om in te grijpen om de mensen te beschermen.

 

 

De Health Forum NZ Database: getuigenissen van sterfgevallen na Covid-19 injecties

 
Onderaan in dit bericht staat een samenvattende lijst van ongeveer een derde van de bijna 500 sterfgevallen na vaccinatie die zijn opgenomen in de “People’s Database”, die wordt bijgehouden door Health Forum NZ, een groep vrijwilligers. Zij hebben achtergronden in de gezondheidszorg, wetenschap en IT, en hebben training en steun gekregen van epidemiologie- en databaseprofessionals. De database is voornamelijk opgebouwd uit meldingen van familieleden, vrienden en gezondheidswerkers van mensen die zijn overleden na de covid-19 injecties. Wetenschappelijke nauwkeurigheid verbiedt het gebruik van het woord “vaccin”, aangezien het de ziekte noch de overdracht ervan voorkomt. Sommige informatie is afkomstig van berichten in de sociale media, krantenberichten en overlijdensberichten.

Natuurlijk moet de absolute waarheidsgetrouwheid van deze verslagen worden vertrouwd, en dit kan niet voor 100% worden gegarandeerd, want het bewijzen van vaccin als oorzaak van, of bijdragend tot, deze sterfgevallen is doorgaans moeilijk. Dit is niet de taak van de database-administratie, maar van getrainde medische onderzoekers. Zoals uit sommige verslagen blijkt, lijkt het er echter op dat er helemaal geen poging wordt ondernomen om de “olifant in de kamer” – de mogelijkheid dat het vaccin dodelijk kan zijn, en verre van “veilig en doeltreffend”, te onderzoeken. Net als de klinische artsen zullen onze pathologen en lijkschouwers van hun beroepsorganisaties de instructie krijgen om het verhaal in stand te houden, en de meesten zullen dat ook doen – uit angst voor censuur, hoon en zelfs ontslag of schorsing. Bij routinematige lijkschouwingen kunnen – en worden – sterfgevallen door vaccins volledig over het hoofd gezien.

De vrijwilligers die de rapporten verzamelen werken hard om de juistheid ervan te verifiëren, en het duurt vaak maanden voordat de volledige of belangrijke details zijn verkregen. Bijna alle details naast het feit van overlijden – dat openbaar bekend is – moeten echter als van horen zeggen worden beschouwd, tenzij beëdigde verklaringen worden afgelegd. De hoofdadministrateurs hebben dergelijke verklaringen overgelegd om hun eerlijkheid en integriteit te bevestigen.

Niettemin is het absoluut noodzakelijk dat een of ander register wordt bijgehouden, aangezien het om een experimenteel product gaat, meldingssystemen over de hele wereld reeds zeer alarmerende signalen vertoonden nog voordat onze uitrol in NZ begon, en deze signalen zijn blijven aanhouden. Het meest verbazingwekkende is dat het voor gezondheidswerkers hier in NZ niet verplicht is om bijwerkingen van vaccins te melden. In feite kunnen we stellen dat het ons alleen al om deze reden ontbreekt aan een effectief systeem van geneesmiddelen-bewaking, aangezien dit een experimenteel geneesmiddelenonderzoek is. Het product van Pfizer werd ALLEEN vrijgegeven onder de voorlopige toestemming van de Minister van Volksgezondheid, die vervolgens alleen werd verlengd in plaats van de volledige toestemming te krijgen. Voorlopige toestemming stond oorspronkelijk toe dat geneesmiddelen “op beperkte basis voor de behandeling van een beperkt aantal patiënten” werden gebruikt. Dit was het gevolg van de vele onbekende factoren bij een geneesmiddel dat zich nog in de ontwikkelingsfase van klinische proeven bevond.

Toen dit in mei 2021 voor het Hooggerechtshof werd aangevochten, bleek de regering in strijd met haar eigen wetten te handelen. Zij veranderde prompt de wet door de kwalificatie over het gebruik van voorlopig goedgekeurde medicatie te schrappen. Een voorlopig geneesmiddel hoeft niet langer te worden gebruikt op “beperkte basis” of “voor een beperkt aantal patiënten”. Iedereen en iedereen kan het krijgen. Wat kan er misgaan?

In elk normaal geneesmiddelenonderzoek letten de onderzoekers uiterst zorgvuldig op mogelijke tekenen van problemen, en het onderzoek wordt onmiddellijk stopgezet als de ‘Independent safety monitoring board’ (ISMB – of te wel ‘onafhankelijke veiligheidscontrolecommissie) signalen ontdekt. Bij overhaast ingevoerde vaccinatie-programma’s in het verleden is dit nog steeds het geval. Zo werd het vaccin voor de Mexicaanse grieppandemie van 2008 teruggetrokken na minder dan 50 sterfgevallen wereldwijd, en enkele honderden gevallen van neurologische schade bij kinderen.

Onze bekende “vaccinologe” Dr. Helen Petousis-Harris waarschuwde de wereld op een heel rationele manier dat nauwkeurige gevestigde bewakingsmechanismen essentieel waren, gezien het ongekende gebrek aan dierproeven of uitgebreide klinische proeven voor deze overhaaste experimentele covid-19-behandeling. “…het is van vitaal belang dat er robuuste systemen voor geneesmiddelen-bewaking en actief toezicht zijn.”

Daarentegen zijn er over het vaccin van Pfizer alleen al hier in Nieuw-Zeeland honderdzestig sterfgevallen gemeld bij CARM, ons “officiële” meldingssysteem. Onze geneesmiddelenautoriteit Medsafe zegt dat 48 van deze sterfgevallen “niet voldoende informatie” bevatten en dat 99 “waarschijnlijk niet zijn veroorzaakt door het vaccin”. Slechts drie van deze gerapporteerde sterfgevallen zijn officieel in verband gebracht met het vaccin (dat zijn er naar onze mening drie te veel, en één is er inmiddels door de regering afgewezen) en twee daarvan betroffen jonge mensen die hoogstwaarschijnlijk niet ernstig waren getroffen door de Covid-infectie. Wij beweren dat het onderzoek vaak alleen werd gedaan om een andere mogelijke verklaring te vinden voor de schade die door het vaccin is veroorzaakt om de olifant in de kamer van de commissie te omzeilen. Een zeer harde en ongefundeerde beschuldiging? Vertel dat maar aan de doden en hun families die de natuurlijke rechtvaardigheid van een behoorlijke forensische beoordeling moeten ontberen. Bewijs ons ongelijk door een grondig onderzoek in te stellen.

Het lijkt erop dat veel van ‘s werelds regeringen en volksgezondheids-autoriteiten gewoon doorgaan en duidelijke signalen van hun eigen passieve rapportagesystemen negeren, zelfs nu de vertrouwelijke post-marketingdocumenten van Pfizer, die onder gerechtelijk bevel zijn vrijgegeven, onthullen dat Pfizer op de hoogte was van 1223 sterfgevallen (zie blz. 7) en 40.000+ meldingen van verwondingen in slechts de eerste drie maanden van gebruik. Verder hebben latere vrijgegeven gegevens van Pfizer bevestigd dat zij de autoimmuun-aandoening ‘antibody dependent enhancement (ADE) aantoonden bij gevaccineerden, evenals slechte zwangerschapsuitkomsten, met name miskramen en doodgeboorten. Recent onderzoek in het tijdschrift Nature suggereert dat ADE reëel is.

Zoals gezegd, brengt Medsafe maandelijks veiligheidsrapporten uit over de uitrol. Daaruit blijkt een duidelijke tendens van een enorme daling van de non-covid sterfte tijdens de vaccinatiecampagne. Dit doet onmiddellijk de verdenking rijzen van “statistische foefie”, zoals Dr Matthew Crawford het noemt, in zijn krachtige presentatie aan de FDA. Hoe dan ook, Medsafe heeft zelf gezegd dat het mogelijk slechts 5% van de werkelijke sterfgevallen en letsels in kaart brengt. Zelfs dit is wellicht overdreven optimistisch, aangezien uit onderzoek naar het VAERS-rapportagesysteem in de VS is gebleken dat het slechts 1% van de werkelijke tol ontvangt.

Wat de werkelijke waarheid ook is, de NZDSOS en vele anderen zijn er zeker van dat het werkelijke aantal doden en gevallen van vaccinatieschade zeer hoog is, en dat dit niet duidelijk wordt gemaakt aan het publiek, dat daardoor blijft slaapwandelen in een behandeling die veel gevaarlijker is dan de ziekte die het beweert te voorkomen, vooral bij jongeren.

Tegen de politie van Nieuw-Zeeland, die de namen van de patiënten heeft, zeggen wij het volgende:

Het is niet genoeg om je te verschuilen achter schijnbaar gecontroleerde, mislukte of gecorrumpeerde overheidsinstellingen.

Jullie zijn hier om het algemeen belang te verdedigen. Punt uit. U wordt verondersteld het verschil tussen goed en kwaad te kennen; leugen en waarheid.

U heeft 3 open brieven van onze juridische collega’s genegeerd waarin de schade van vaccins wordt besproken en waarin wordt beweerd dat er sprake is van ernstige vervuiling van vaccins. Bewijsmateriaal dat we hebben ingediend – dat hetzelfde beweert en dat wijst op crimineel verzuim door de Medsafe regelgevende instantie – is ontkend en genegeerd door politiecommandanten, die zeggen dat het niet voldoet aan de norm voor schade. Ja, het is inderdaad allemaal “ongerijmd”. Zij verschuilen zich achter de verantwoordelijkheid van Medsafe om een onderzoek in te stellen, maar zij weigeren op te treden tegen de passiviteit van Medsafe. Zoals we al eerder hebben gezegd, behoort uw gevaccineerde personeel tot de bredere burgerij die deze vervuilde producten ontvangt.

Wij beweren dood door falende regelgeving, zoals u weet. U zult in de samengevatte overlijdensverslagen (een derde van de meer dan 450 beschikbare) zien dat er enkele beschuldigingen zijn van beroepsbeoefenaren en politie die afwijken van de gebruikelijke processen die moeten volgen op een mogelijk overlijden als gevolg van een medische behandeling. Natuurlijk is de niet-gecensureerde lijst die wij u geven absoluut vertrouwelijk, behalve wanneer dat nodig is voor uw formele onderzoeken.

Als één mens zich op een gecompromitteerde manier kan gedragen in organisaties waar controle en intimidatie van bovenaf komen, is het zeer waarschijnlijk – onvermijdelijk zelfs – dat vele anderen dat ook zullen doen, en zo een collusie in het hele systeem mogelijk maken die misschien niet duidelijk is voor individuele actoren, die zichzelf als “slechts een radertje in het wiel” zien. Sommige van deze mensen voelen zich persoonlijk of collectief schuldig, en hebben dan een instinct om door te gaan, om te zwijgen, daartoe in staat gesteld door hun superieuren, en zitten er veel te diep in om zich in dit stadium nog terug te trekken of zich uit te spreken. We hebben met een paar werknemers gesproken die ervan overtuigd zijn dat hun leven gevaar loopt als ze in de openbaarheid treden, zelfs met de wetten ter bescherming van klokkenluiders. Enkelen beweren dat zij precedenten hebben voor deze standpunten, wat voor ons echt schokkend is om te horen. Mogen deze mensen snel een veilige arena hebben om hun verhaal te doen.

Er is veel bewijsmateriaal naar dossiernummer 220215/0669 gegaan. Hier is nog wat meer. We beweren fraude met de PCR test. Dit bewijs is nu een jaar oud, maar Dr Jessica Rose, een statisticus, heeft zojuist de Wayback machine gebruikt om te laten zien dat belastend bewijs van voorbedachte rade in real time is gewist.

Hier thuis, door middel van verzoeken om informatie op basis van de Officiële Informatie Wet (bij ons WOB), door het volgen van het verloop van individuele meldingen aan CARM en door het ondervragen van betrokken personen, zeggen we dat er genoeg misleiding, ontkenning, verdoezeling en ondoorzichtigheid is om het verdoezelen van bewijs van schade te vermoeden, zelfs tot en met het verwijderen van meldingen van letsels door patiënten rechtstreeks aan Medsafe en het ministerie van Volksgezondheid zelf. Wij weten dat het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn de rapporten over letsels vooraf controleert en sommige verwijdert voordat het de rest doorstuurt naar het Centre for Adverse Drug Monitoring (CARM), een particuliere organisatie onder leiding van professor Michael Tatley van de Otago University. Zowel hij als het Ministerie van Volksgezondheid zeggen dat de ander de eindverantwoordelijkheid draagt voor de toeschrijving van het vaccin als oorzaak van de schade, maar er zijn nog andere individuele spelers, comités en schijnbare “blck-box”-mechanismen om de zaken nog ingewikkelder te maken.

Als u wilt, kunt u gewoon het Covid Immunisation Register (CIR) van de overheid ondervragen en vergelijken met het Register of Births and Deaths (Geboorten- en Sterfgevallenregister). Of wij doen het als u ons toegang geeft tot de ruwe gegevens. Maar we zien dat u druk bezig bent uw nieuwe “Covid handhavers” aan te werven om op 1 september te beginnen. Zou het niet beter zijn om meer detectives te trainen om al deze sterfgevallen te onderzoeken, en eventuele criminelen te vinden? Of worden die op een of andere manier beschermd?

 

 

Maar er sterven toch elke dag mensen?

 
Inderdaad, gemiddeld zo’n 84 per dag in Nieuw-Zeeland, maar dat is meer in de winter. Wij ervaren huisartsen, die al honderden jaren samenwerken, kunnen u echter vertellen dat er maar zelden jonge mensen sterven, en als dat toch gebeurt, doen de verhalen snel de ronde. Hetzelfde geldt voor sterfgevallen door vaccins, omdat die normaal gesproken zo zeldzaam zijn. Sommige jaren zijn die er zelfs helemaal niet.

De meeste Kiwi’s die dagelijks overlijden zijn naar verwachting bejaard, en velen aan een terminale kankerziekte, of hartaanvallen en beroertes bij mensen met versleten bloedvaten, waarbij sommigen zijn “gewaarschuwd” door kleinere episodes, die vaak ziekenhuisprocedures en chronische medicatie vereisen. De ziekte van Alzheimer op lange termijn veroorzaakt sterfgevallen (vaak door gewoon niet genoeg te eten), net als het onvermijdelijke definitieve falen van het verouderende immuunsysteem, dat bezwijkt aan een of ander virus dat de ronde doet, vooral in de late winter/vroege lente wanneer de vitamine D-spiegels het laagst zijn.

Zet dit eens af tegen de verhalen die we hier opnoemen. Merk op hoeveel dode mensen jong zijn, kinderen zelfs, en een plotselinge, onverwachte dood sterven, meestal door bloedstolsels die de hersenen of het hart aantasten.

Een reden hiervoor is eenvoudig genoeg. Na injectie gaat de mRNA-code naar waar het bloed gaat, en vastzitten in de cellen die de bloedvaten bekleden. Deze kunnen later verstopt raken als de nieuw zelfgemaakte spike-eiwitten (nog steeds een vreemde rode lap voor onze immuunsysteem) door de vaatwand naar buiten in de bloedbaan steken. Het zenuwstelsel en de hartspier hebben een zeer hoge zuurstofbehoefte, vandaar veel bloedvaten; en op die plekken zullen dus veel spikes aangemaakt worden.

Maar we weten ook dat grafeen bloedklonters veroorzaakt, en echt aanwezig lijkt te zijn in de vaccins.

Slachtoffers bezwijken meestal op dag 1, 2, of 3. In feite blijkt uit tijdgrafieken in het buitenland dat 50% van de sterfgevallen na het vaccin na 48 uur zijn opgetreden en 80% na de eerste week.

Sommigen sterven in hun slaap, anderen bezwijken plotseling in gezelschap of worden alleen dood aangetroffen. Allen laten een onnoemelijk verlies en verdriet achter dat mensen voor tientallen jaren zal tekenen. Natuurlijk kan dit bij alle sterfgevallen gebeuren, maar er lijkt een speciale wreedheid te zijn wanneer de hoeders van onze democratie, van de geneeskunde en de wet, en de regelgevers allemaal een oogje dichtknijpen en zo toestaan dat de winsten van bedrijven belangrijker zijn dan het redden van mensenlevens.

Maar dit is geen nieuw verhaal. Pfizer is een recidivist en heeft enorme bedrijfsboetes betaald (waaronder de grootste in de geschiedenis), net als andere grote farmaceutische bedrijven. Zij rekenen ‘geld voor wanpraktijken’ als een normale bedrijfskostenpost. Hun investeerders verwachten dat zij hun grenzen verleggen en de dollar najagen. Zij kunnen een bedrijf zelfs aanklagen als het een winstmogelijkheid uit de weg gaat. Verder, als je de risico’s en disclaimers leest van de Pfizer en Moderna investeerders verklaringen, waarschuwen zij expliciet dat dit gentech producten zijn! Wat nieuw is (afgezien van de gen-veranderende technologie natuurlijk) is de klaarblijkelijke afstand van verantwoordelijkheid van alle agentschappen die ons moeten behoeden voor hebzucht en criminaliteit, en in toenemende mate hun bereidheid om de verantwoordelijkheid door te schuiven naar het Ministerie van Volksgezondheid.

 

 

Bloedgeld?

In mindere mate doen geruchten de ronde dat sommige gezinnen zijn omgekocht om te zwijgen nadat zij een of meer kinderen hebben verloren aan het gedwongen injectieprogramma. Sommige antwoorden op WOB-verzoeken hierover zijn nog steeds niet ontvangen. Wij zijn dicht bij een ontmoeting met een aantal van deze mensen geweest om te proberen hun ervaringen te horen, ouders die midden in het ergst denkbare verdriet zouden zitten maar toch de moed zouden kunnen opbrengen om omkoping door de overheid aan het licht te brengen. In elk vermeend geval tot nu toe zijn zij plotseling “weggesmolten”, misschien om redenen die wij volkomen kunnen begrijpen. De angst om als “antivaxxer” te worden bestempeld omdat zij hun mond open doen, zou wel eens te veel kunnen zijn voor ouders die het ergst en het kwetsbaarst zijn, en de zichtbare macht van een regering om alleen maar het leven van je kind te nemen en vervolgens geld te overhandigen, zou betekenen dat er geen grenzen zijn aan wat zij met mensen kan doen. Dit zijn geruchten en gissingen, en we zeggen niet met zekerheid dat dit gebeurt, maar er zijn meer dan genoeg andere rode vlaggen gebeurd om dit aannemelijk te maken. ACC heeft uitbetalingen erkend in 4 gevallen, dat is één meer dan op de Medsafe lijst van geaccepteerde post-vax sterfgevallen. U ziet hieronder een geval waarbij beide ouders zijn overleden en de kinderen naar verluidt een vergoeding hebben ontvangen. Hoe dan ook, er zijn genoeg bevestigde sterfgevallen en letsels om in de tussentijd te onderzoeken.

Wij hebben de databank bij Medsafe ingediend sinds wij er kennis van kregen, medio vorig jaar, en zullen dat opnieuw doen. De heer Chris James, algemeen directeur, wees het af omdat er een paar gegevens ontbraken (wij zeggen dat het de taak van de verschillende comités is om die informatie te verzamelen, zo nodig met behulp van de politie), en zei tegen ons – we parafraseren – er sterven dagelijks veel mensen, duh, Medsafe zal mogelijke sterfgevallen door vaccins niet onderzoeken als we niet genoeg informatie krijgen, get over it!

We weten dat ze gewoonlijk niet zo vaak, zo jong en plotseling sterven. We weten dat statisticus Grant Dixon vorig jaar 2000 extra sterfgevallen heeft gemeten, wat neerkomt op gemiddeld 6 per dag – waarvan de golven bijna precies overeenkwamen met de wekelijkse vaccinatiegraad van de 65-plussers – waarvoor goede gegevens beschikbaar waren. Hij en een collega zeggen dat we dit jaar al hetzelfde aantal extra sterfgevallen hebben bereikt, in 17 weken! Deze oversterfte kan gemakkelijk worden verborgen in de dagelijkse zeven dozijn en worden toegeschreven aan ‘toeval’, het geijkte excuus van Medsafe. Maar er is een begrafenisondernemer die ons vertelde dat na het begin van de uitrol vorig jaar 60 van de 65 opeenvolgende gevallen bij hem waren binnen gekomen mensen betrof die binnen veertien dagen na het vaccin waren overleden. Deze zelfde man is ook balsemer, en bevestigt de ervaringen van klokkenluider-balsemer John O’ Looney uit het VK, en anderen uit de VS. Zij beschrijven allen de nog niet eerder geziene aanwezigheid van grote vezelige bloedklonters bij gevaccineerde overledenen die zich voortdoen sinds de uitrol van het vaccin. In hun lange loopbaan waren zij nog nooit eerder zoiets tegengekomen. Onze man is ook een “Officer of the Court”, wat betekent dat hij de risico’s begrijpt van het afleggen van valse verklaringen. Dus, je kunt zijn ervaring meenemen naar de bank.

 

 

Voeg dit allemaal samen en wat is de uitkomst?

 
In het licht van al deze afzonderlijke bewijzen, waarvan elk op zichzelf toeval kan zijn, dagen wij iedereen uit naar deze sterfgevallen te kijken zonder zich af te vragen of er iets niet klopt. Voor regelgevers, en eerlijk gezegd voor alle artsen, zou dit de drempel moeten zijn om nu te stoppen. Met zo’n vermeende hoge vaccinatiegraad en omicron dat zijn best doet om ons allemaal natuurlijke immuniteit te geven (hoewel het bereiken van echte kudde-immuniteit een utopie kan zijn vanwege hoge percentages onvolledige immuniteit bij de gevaccineerden die het virus vrolijk kunnen laten circuleren) moeten we toch minstens PAUZEREN EN ONS BELEID OPNIEUW OVERWEGEN – vooral in het licht van de bevindingen van schijnbare ‘nanotech’ deeltjes die over de hele wereld opduiken. Ja, de politie heeft deze informatie ook, en zij heeft het grote risico genomen om aan te nemen dat het niet waar is. De interne berichtgeving in de regering is dat de afbeeldingen valse lijntekeningen zijn. Nou, ga naar www.lifeoftheblood.com en kijk zelf maar. NZDSOS leden hebben hun eigen foto’s genomen en verklaringen gegeven. Ons uitgebreid onderzoek sindsdien bevestigt absoluut dat dit spul echt is, en zeer gevaarlijk.

Moeten we anders allemaal blijven geloven dat covid-19 en zijn mRNA gen-veranderende ‘vaccin’ nog steeds ‘s werelds belangrijkste oorzaak van toevalligheden is?!

Er kunnen enkele van deze sterfgevallen zijn waarvan na verloop van tijd wordt bewezen dat zij geen verband houden met de vaccins, maar er zijn vrijwel zeker andere sterfgevallen door Pfizer die niet worden herkend en gemeld. Vergeet niet dat er een grote onderrapportage-factor is, die ergens rond de 43 ligt op basis van internationaal onderzoek, (d.w.z. het werkelijke aantal zou 43 x hoger kunnen zijn dan de 160 sterfgevallen die tot nu toe via het CARM-systeem zijn gemeld). De regering erkent tot dusverre slechts 3 sterfgevallen en in geen van deze gevallen hebben de lijkschouwers hun rapport vrijgegeven. Er was al een tekort aan lijkschouwers en autopsie-pathologen voordat de Covid toesloeg, dus dit is weer een ‘choke point’ in de verstrekking van informatie aan het publiek die hun instemming had kunnen beïnvloeden. Het land is al ver in adviesfase nr. 4. Waarom zijn de bevindingen van de lijkschouwers van de weinige sterfgevallen die zijn erkend, zijn nog steeds niet openbaar gemaakt?

 

 

Een pleidooi voor gezond verstand en voor actie

 
Wat betreft de tienduizenden gevallen van vaccinatieschade, waaronder ernstige en mogelijk blijvende hartontstekingen, die persoonlijk zijn gemeld bij de ‘Citizen’s Database’: dit bespreken we op een ander moment. Het volstaat te zeggen dat deze mensen hier nog steeds zijn om hun verhalen te vertellen, en velen zullen niet rusten totdat zij erkenning en gerechtigheid hebben gekregen. Hun aantal zal toenemen naarmate er in de komende jaren meer vaccin-slachtoffers vallen. Coronavirus-vaccine-expert dr. Geert Vanden Bossche, voormalig medewerker van de WHO, GAVI en de Gates Foundation, heeft opnieuw gewaarschuwd dat we het spel van immuun-Russische roulette met het virus hebben verloren. Heeft hij gelijk? Voor sommigen kunnen boosters voor onbepaalde tijd op de markt worden gebracht als hun ‘bescherming’ tegen eindeloze Covid-varianten, maar tegen welke prijs? En er is veel meer nodig voor immuniteit dan alleen maar antilichamen – zoals de vele Omicron patiënten ontdekken.

Op grond van al ons onderzoek, en op grond van onze persoonlijke ervaringen binnen onze families en sociale netwerken, zijn wij van mening dat de percentages hartziekten als gevolg van het vaccin reeds honderden malen erger zijn dan de regering beweert en, samen met andere aspecten van deze “pandemische reactie”, de geschiedenis en de harten van dit land voor generaties zullen tekenen.

Er is sprake van een zich ontwikkelende humanitaire crisis, en de regering, de politie, de vaccin-industrie en de meeste artsen zijn de weg kwijt.

In godsnaam, mensen, laten we ervoor zorgen dat onze politie en parlementsleden hier nu een eind aan maken!

 

 

Sterfgevallen die om een onderzoek vragen

 
Sterfgevallen uit de ‘Citizen’s Database’, met de volgende disclaimer: De informatie in de Citizens Database is een inspanning van de bevolking die is bedoeld om algemene informatie te verstrekken aan het publiek over sterfgevallen die verband houden met het ontvangen van een Covid 19 vaccin in Nieuw-Zeeland. Veel van de sterfgevallen waren gezonde jonge mensen zonder co-morbiditeiten. In de gegevensbank wordt niet beweerd en kan ook niet worden beweerd dat deze sterfgevallen het directe gevolg zijn van het vaccin, maar wel dat zij in de tijd verband houden met de vaccinatie. Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te waarborgen, geven de auteurs geen garantie, expliciet of impliciet, noch garanties voor de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of het gebruik van enige informatie in de database. Gezien de gevoelige en controversiële aard van vaccins is het voor de auteurs wellicht niet mogelijk geweest om de omstandigheden van overlijden te bevestigen bij een direct familielid van de overledene. Bij het verstrekken van de informatie wordt ervan uitgegaan dat alle personen die toegang hebben tot de gegevensbank voor burgers de verantwoordelijkheid op zich nemen om de relevantie en de nauwkeurigheid van de inhoud ervan te beoordelen. De databank Burgers kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd, aangevuld of anderszins aangepast. Indien u informatie in deze databank aantreft die volgens u onjuist is, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

We hebben de meeste namen veranderd en duidelijke identiteitsgegevens verwijderd, behalve in een paar gevallen die al in de media zijn geweest. Doden vallen niet onder de privacy-wetgeving en wij beweren niet dat deze mensen aan het vaccin zijn overleden, maar alleen dat hun dood verdacht is in de context van een groot klinisch onderzoek waarbij velen waarschijnlijk onder dwang zijn gebruikt en de meesten verkeerd zijn voorgelicht. Wij stellen dat al deze sterfgevallen grondig moeten worden onderzocht en dat een gedetailleerd rapport moet worden opgesteld, in overeenstemming met eerdere normen.

Wij hebben veel respect voor de gevoelens van de familie en vrienden van deze mensen, van wie sommigen misschien niet weten dat deze gevallen op deze manier zijn geregistreerd. Iemand in Tauranga diende een vals verhaal in over de dood van een kind en gaf zichzelf later aan, in een poging de databank in diskrediet te brengen. Hij hoefde zich geen zorgen te maken, want diezelfde week kwam een echt en geverifieerd sterfgeval van een kind in de plaats van het zijne. Wij beweren dat er nog minstens 5 andere kinderen zijn waarvan de gegevens te onvolledig zijn om naar behoren aan te geven, of waarvan de indiener in ruil voor de informatie aandringt op geheimhouding.

Joanna. 15 jaar oud, Auckland. De moeder van een vriendin meldde de dood. Joanna zakte in elkaar in haar badkamer, haar hart was gestopt. Ze stierf op weg naar het ziekenhuis, of terwijl ze daar was.

Timothy, 33, Paraparaumu. Stierf thuis aan een hartaanval, 2 dagen na de prik.

Janice, 35, Taupare, gezond, dood aangetroffen in badkamer ca. 12 dagen na prik.

Aneela, in de 30, overleed plotseling tijdens bevalling in Auckland, een week voor ze haar prik kreeg. Ze bleek bloedstolsels te hebben. Haar baby werd ter wereld gebracht via een keizersnede en stierf na 4 dagen.

Rory Nairn, 26, uit Dunedin. Overleden aan myocarditis op 17/11. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft dit erkend als een van de drie vaccingerelateerde sterfgevallen tot nu toe. Ze impliceren dat hij niet snel medische hulp heeft gezocht.

Piotr, 53, Auckland. Dood aangetroffen door zijn moeder ergens kort na de eerste dosis. Onverklaarbaar

Tongaans echtpaar, Zuid Auckland, BEIDE overleden midden maart 2021, binnen 12 uur na elkaar. 5 kinderen nagelaten die een schadevergoeding hebben gekregen in hun tienerjaren. Namen worden achtergehouden. Advocaten bevestigen de zaak.

Louis leeftijd 29, fervent voetballer. Plotselinge pijn op de borst, zakte in elkaar en stierf na de training. Gezond en energiek. Laat een jong gezin achter. Voegt zich bij vele dode atleten over de hele wereld.

Harry, 76, stierf aan een hartaanval op de dag van het 1e vaccin. Laat vrouw en 4 kinderen achter.

Moana, 39 jaar. Stierf 4 dagen na de vaccinatie in Whangarei in september 2021. Doodsoorzaak bloedklonter/hersen aneurysma.

Martin, 62, Auckland. Lijkschouwer bevestigde mondeling dat het om een sterfgeval na vaccinatie ging, maar weigerde dit op schrift te stellen of aan CARM te melden. Laat een verwoest gezin achter.

Ruth, 57, Dunedin, tieners vonden moeder dood in bed 12 uur na eerste dosis. Heftige hersenbloeding.

Simon, 59, hartaanval in augustus ’21, plotseling na eerste inname, geen eerdere problemen. Rugbygek.

Phillip, 50s. Hamilton, overleden 25/8/21, 2 dagen na eerste prik. Lichaam gecremeerd, “doodgezwegen” volgens familie.

Ray, 52, Auckland. Overleden op 26/5/21, na eerste vaccinatie. Medisch onder controle staande diabeticus. Gezakt achter zijn computer gevonden, met een kop thee naast hem.

Joe, 41, uit Auckland. Dood aangetroffen door de politie een week na zijn eerste dosis. Zeer onverwacht.

Frith, 79, zware beroerte 2 dagen na 2e dosis. Enkele chronische aandoeningen, maar stabiel.

Willy, 66, Auckland, overleden 21 juni. Gezonde fitte man, plotselinge dood, hartaanval 3 dagen na 2e dosis. Op de grond gevonden, alleen gestorven.

Ashley, 70 jaar, Auckland. Hersenbloeding 2 dagen na 2e dosis 14/8/21. Familie ontraden om post-mortum onderzoek te laten doen.

Violet, 72, Napier, overleden aan hersenbloeding op 14/6/21. 2 dagen na 2e vaccinatie. Iemand die vaccins toedient in de familie dus CARM-rapport niet ingediend.

Martin, 65, Papakura, 5 dagen na 1e prik, overleden aan meerdere bloedstolsels in hersenen. Fit buitenmens

Jake, 51, overleed 30/12/21 thuis na vaccinatie in Dunedin, buurman had onduidelijke spraak opgemerkt? Beroerte.

Curtis, 71, Wellsford , onverwachte plotselinge dood thuis 3 dagen na de prik.

Mike, 47, Wanaka. Plotseling overleden op zijn werk, onbekende oorzaak, 3 dagen na de eerste vaccinatie. Familie zei dat ze de mond gesnoerd werden, maar geloven dat vaccin hem heeft gedood.

Matt, 59, Masterton, stierf tijdens het houthakken, een week na 1e of 2e vaccinatie. Hartaanval.

Basil, 57, Queenstown vrachtwagenchauffeur, hartaanval 5 dagen na zijn eerste vaccinatie. Artsen weigerden autopsie verzoek. Bezorgdheid geuit dat zijn vax dood in de doofpot werd gestopt.

Royce, 42, woont in Melbourne, viel dood neer tijdens hardlopen 26 dagen na 2e vaccinatie in augustus’21.

Michaela, 22, woont in Frankrijk, plotseling dood 9 uur na 2e vaccinatie. Onzeker of ze in NZ geboren is.

Ngaire, 64, Dannevirke. Overleden in ziekenhuis enkele weken na 2e inenting, neurologische symptomen. Voorheen gezond.

Max, 49, Christchurch, plotselinge dood op het werk in mei ’22 na 2e inenting.

Keith, 68, Canterbury, viel van een ladder ergens na de booster, kwam vermoedelijk op een mes terecht maar autopsie toonde geen verwondingen om zijn dood te verklaren. Misschien was de dood de oorzaak van de val.

Maureen, 61, Timaru in februari ’22. Steeds onwel na elke vaccinatie, kreeg booster, maar was extreem angstig, stierf 2 weken daarna. Enige voorgeschiedenis, maar duidelijke achteruitgang na eerste prik.

Gregory 57, langdurig gehospitaliseerd, 7 dagen na eerste vaccin, plotselinge dood. IHC patiënt, was niet in staat toestemming te geven.

Horace, 91. Bejaard maar stabiel. Ernstige beroerte binnen 24 uur na vaccinatie, overleden 4 dagen later in Rotorua ziekenhuis.

Ivan, 75 van Turangi, in januari ’22. Gezonde man, stortte in en stierf in de bush na booster. Familie vraagt om grondig onderzoek.

Merv, 50-er, van Taranaki. Gezond, maar stierf in zijn slaap ergens na de 2e injectie. Mensen die onverwacht in slaap sterven komt voor, maar let op het aantal in deze lijst.

Elizabeth, 65, een verpleegster, bezweek aan bloedstolsels slechts enkele uren na de eerste prik in april ’21. Naar verluidt belde een hoge medische ambtenaar haar collega’s om te zeggen dat het de griepprik was. Zij wisten dat dit niet klopte. Dit kan fraude zijn als dat zo is.

Robynne, 57, uit Foxton, plotseling overleden dag na booster, onverwacht.

Karl, 63, Fielding, overleed 2 weken na de 2e prik aan een hartaanval.

Maggie, 69 jaar, overleed op 21 juli, 6 weken na de tweede prik. Had een stollingsstoornis. Gewoonlijk goed. Had een hartaanval en meerdere gedeeltelijke beroertes. Klinische tests hadden geen betrekking op erfelijke bloedafwijkingen.

Hohepa, 67 jaar, Northland, stortte in en overleed op het werk de dag na de eerste vaccinatie. Werkmaten mochten niet praten. Zijn ‘District HEalth Board’ (DHB) deed vaccinatiecampagne kort na zijn dood.

Colleen, 61, consulent. Opgenomen direct na 2e vaccinatie, gevoel van angst. Gezonde vrouw. Overleden aan zware beroerte (hersenbloeding of -prop)

Riki, 60s, Dargaville, Overleden na zijn prik, dezelfde dag. In zijn rolstoel met een kopje thee. Medisch centrum zou familie hebben gezegd te zwijgen.

Roger, 63, van Northland. Stierf 2 dagen na de tweede vaccinatie in januari.

Helena, ook 63, uit Remuera, overleed de nacht na haar tweede vaccinatie. De krant drukte dit af en verwijderde het. 9 dagen onderzoek door de politie maar geen aanklacht. Ze leidde de uitrol van de vaccinatiecampagne voor een DHB.

Katie 13 jaar oud. Stierf in oktober 2021 in de armen van een kamphulp ongeveer een week na haar eerste vaccinatie. Doodsoorzaak myocarditis, aanvankelijk gediagnosticeerd en behandeld als astma door huisarts.

Allen Tardrew, 52 jaar. Baai van de Eilanden. Bijzonder aangrijpend. Overleden op 13 december 2021 Eerste vaccinatie in een pop-up tent op 1/11/21, merkte onmiddellijk hartritmestoornissen op, kreeg 4,5 week later een zware hartaanval. 2 dagen in ziekenhuis waar hij de arts zijn vermoedens vertelde maar arts was het er niet mee eens, werd ontslagen & overleed 3 dagen later. Hij vroeg een vriend om zijn zaak te bepleiten toen hij stierf!

Susan leeftijd 41. Hokianga. Had eerste spuit in mei 2021 en werd 4 dagen later dood in bed gevonden. Doodsoorzaak 3 bloedstolsels in linker long, bloedstolsel in aorta. Lijkschouwer heeft net geoordeeld dat het toeval was.

Robert leeftijd 21. Northland. Stierf enkele dagen na de injectie. Doodsoorzaak hersenbloeding en hartstilstand. Fitte en gezonde actieve man.

Paul leeftijd 52 jaar. Overleden okt 2021 twee weken na prik. Dood aangetroffen in slaapcabine vrachtwagen.

Simon leeftijd in de 50. Gewoonlijk gezond. Overleed plotseling op zijn werk in oktober 2021, aan hartfalen kort na vaccinatie. Details van data niet beschikbaar.

Aio leeftijd 16. Schoolmeisje uit Whangarei. Overleden in december 2021, 2 weken na vaccinatie, aan hersenbloeding en bloedstolsels. Volgens familieleden was het ziekenhuispersoneel het er persoonlijk mee eens dat het vaccin haar had gedood.

Isabella Alexander 17 jaar. Overleden in september 2021. Doodsoorzaak meerdere bloedstolsels. In elkaar gezakt in vaders armen tijdens het hardlopen. Voelde zich onwel sinds een week na de eerste vaccinatie. 3 dagen later vertelde de premier op TV dat het niet door de prik kwam. Lijkschouwer nog steeds niet gerapporteerd bij het schrijven, 9 maanden later.

Grace 23/24 jaar oud. Overleden in 2021. Doodsoorzaak bloedstolsels. Had tweede vaccinatie 10 dagen daarvoor, daarna onwel, kleine toevallen, laatste toeval brak nek en een vriend vond haar paars op badkamervloer, dood. Ziekenhuis ontkent, zegt “het kan niet het vaccin zijn geweest”. Waarom in hemelsnaam niet?

Karl 33 jaar oud. Overleden 17 mei 2021. Intellectueel gehandicapt, stierf in zijn slaap ergens na de eerste vaccinatie.

Annabelle, 38 jaar. Overleden twee uur na 2e vaccinatie in september 2021, was hulpverlener en had geen keus – artsen verklaarden dat slechte reactie op covid injectie bloedstolsel veroorzaakte. Naar verluidt was het ziekenhuis het ermee eens dat de prik haar doodde, maar vroeg de familie om een spreekverbod te ondertekenen.

Vaj leeftijd 37. gezondheidswerker, doodsoorzaak massale hersenbloeding. Lichaam verscheept naar India kort na de dood. Was gevaccineerd om naar vriendin in Australië te gaan.

Bryan 57 jaar oud. Stierf plotseling in 2021, een paar weken na vaccinatie, stolsel in de hersenen. Bekend in de horeca.

Val, 44 jaar, kort na haar 2e vaccinatie. Ging rijden met ouders, voelde zich plotseling onwel en stierf in de auto.

Maggie 47 jaar, na haar dood zei de lijkschouwer dat ze de booster niet had moeten krijgen vanwege haar immuunsysteem. Was onmiddellijk ziek en ging 2 weken achteruit.

Rawiri 51 jaar, 2 dagen na de eerste vaccinatie. Truckie, werd plotseling bleek direct na injectie en overleed later. Plotselinge hersenbloeding, te wijten aan recente kleine stoot op hoofd.

Joy 67, 5 dagen na 2e vaccinatie, Pahiatua, waar verschillende andere sterfgevallen na de vaccinatie zijn genoteerd.

Gladys 66 jaar, Taupo. 1 maand na 2e vaccinatie, dood aangetroffen 30 min nadat ze brandhout ging halen. Politie en een dokter waren aanwezig, en zeiden nee tegen een post mortem.

Valerie 31, Hamilton. Rusthuis verpleegster, plotselinge hartstilstand 2 weken na de booster.

Seamus, 54 jaar. Plotseling onverwachte hartaanval na de injectie, tijdens het putten op de 6e green.

Bev in de 60, ontwikkelde ernstige auto-immuunziekte na 2e dosis, opgenomen in ziekenhuis en overleed na een maand.

Mark, 52 jaar, plotselinge dood in zijn slaap na de 2e vaccinatie. Laat 2 kinderen achter en veel verdrietige collega’s op het werk.

Jane 56, plotselinge dood na 2e vaccinatie, in januari ’22. Gerespecteerde bejaardenverzorgster.

Gavin, 30, uit Napier. 3 weken na 1e vaccinatie, plotselinge dood thuis. Politie vroeg ongeluk aan, maar er was “geen bewijs”. Autopsie was niet doorslaggevend. Myocarditis kan zich presenteren als plotselinge hartstilstand.

Robbie , man leeftijd 17, Hawkes Bay. 2 dagen na eerste schot. Weinig details maar sterke bevestiging op lokale FB groep.

Bonnie, 42 van Napier. Plotseling onverwacht overlijden 2 maanden na 2e vaccinatie. Verzorgster in tehuis, verplichte vaccinatie. Gecremeerd voordat autopsie kon worden gedaan. 4 kinderen.

Roger, 44 jaar. Lichamelijke pijnen na 2e vaccinatie. Een maand na zijn booster kreeg hij een rammelende borst. Huisarts zei dat hij in orde was, hij stierf 2 uur later. Familie vroeg om autopsie.

Byron van Mount Manganui, in de 40, plotselinge hartaanval dagen na zijn booster.

Connie, 46, stierf 1 dag na 1e prik, plotseling en onverwacht.

Bruce, 65 jaar, populaire dokter. Stierf plotseling na waarschijnlijke booster december 2021.

Alyss 31 jaar. Naar verluidt gedwongen door huisarts, hoofdpijn op dag 1, had een hersenbloeding op dag 10 en stierf de volgende dag.

Allen, 70 jaar, gepensioneerd medisch specialist. Fatale myocarditis na 2e vaccinatie. Een specialist in het ziekenhuis was het er mee eens dat het het vaccin was.

Sean, 26 jaar. Rugby speler. Onwel sinds eerste vaccinatie, maar verplichte tweede. Overleden kort na botsing met lage snelheid van werkvoertuig tegen een boom, mogelijk hersen- of hartletsel. Gevonden buiten de auto. Airbags niet afgegaan. Volgens de media zelfmoord door MVA, maar geen voorgeschiedenis of bevestiging van familie, geen autopsie of OSH onderzoek, beide hoogst ongebruikelijk.

Paula, 62, uit Rotorua. Zeer onwel na de eerste vaccinatie, overleed de dag na haar tweede vaccinatie. Bloedstolsels in benen.

Wallace, 50, plotselinge hartstilstand een week na de eerste vaccinatie. De baas, die niet bekend staat als arts, vertelde zijn collega’s dat het niet aan de prik kon liggen.

Anau, 53 jaar, plotselinge hartaanval dag na eerste vaccinatie. Zachte Tongaanse man, laat 2 kinderen en kleinkinderen achter.

Ruha, 50 jaar, uit Tauranga, plotseling overleden dag na 2e prik in augustus ’21.

Daniel, man van middelbare leeftijd, havenarbeider, gemeld door collega als zou er een ‘vloedgolf van sterfgevallen zijn’. Pijn op de borst na 2e vaccinatie, naar huis gestuurd van werk, uren later overleden.

Don, 73 jaar, ook in de haven van Tauranga. Verplichte vaccinatie om baan te behouden, overleed plotseling 2 dagen na 1e vaccinatie, 16 maart 2021.

Alex, 25 jaar. Gemandateerd door Countdown supermarkt, sterk, een body builder, overleed in zijn slaap kort na de 1e vaccinatie.

John, 70-er, radiopresentator. Overleden voor hij de lucht in ging. Collega zei dat hij zich onwel voelde, wilde rusten, hoofd op bureau legde en gewoon stierf. Enkele weken na de tweede of tweede vaccinatie, in 22 april. Zoals al deze sterfgevallen, maakte Bruce deel uit van een klinische proef en zijn dood vereist een gedetailleerd onderzoek “in geval” – van risico’s voor anderen, en voor mogelijke schadevergoeding.

Satya, in de 40, overleed in haar slaap in Manurewa. Gediplomeerd masseur. Moeder van 3 kinderen.

Ana, 43, ook van Manurewa, en stierf 2 dagen later eind maart ’22, kort na haar booster. Hartaanval tijdens de slaap.

Lefty, 23, van Mt Wellington. Flinke toevallen na 2e vaccinatie, inclusief een fatale in zijn slaap in februari ’22. Bekende incidentele aanvallen, maar controle verslechterde duidelijk na het begin van de prikken. De doodsoorzaak van de autopsie was “complicaties van epilepsie”. Epileptici werden niet opgenomen in de Pfizer proeven.

Jack, in de 30, uit Auckland, overleed plotseling begin ’22 na 2e prik.

Corey, 26, plotselinge dood na 2e prik, zelfde week als Jack, beiden verplicht door verkeersmanagement bedrijf.

Tonya, 50-er, fatale hartontsteking. Opgenomen in Auckland ziekenhuis met ademhalingsmoeilijkheden 2 weken na booster, vocht rond hart (pericarditis of hartfalen?), overleden na 2 dagen.

Kath, 40 jaar, kort na de booster. Geregistreerd verpleegster. Plotseling overleden op 22 januari.

Amanda, 46, callcenter in Auckland. Ging naar ziekenhuis na prik, hartstilstand x2, daarna ontslagen en aan bloedverdunners gezet om thuis te sterven op 22 jan.

Sitia, 30 jaar, vader van twee kinderen, week na 2e vaccinatie plotseling overleden. De familie was er kapot van.

Adam, 19 jaar, S. Auckland. 18 dagen na 1e vaccinatie, in november 2021.

Jon, 50 jaar, dubbele vaccinatie en covid, overleden tijdens quarantaine in Auckland. Familie weet het maar is bang voor beschuldigingen als ze klagen. Post mortem onderzoek op covd-19 slachtoffers toont hogere weefselniveaus van spike-eiwit aan bij de gevaccineerden, wat duidt op een slechtere immuniteit. Dit kan antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) zijn.

Graham, 65, slank en fit, onverwacht fatale hartaanval, 2 weken na 2e vaccinatie. Vriend meldde overlijden want de hele familie zeer pro prik.

Stephen, 62, van Red Beach. Had kanker overwonnen. Onverwachte plotselinge hartaanval 3 weken na 2e dosis. 2 dochters.

Elena, 64, werkster in de gezondheidszorg. Fitte gezonde vrouw. Plotselinge hartaanval 12 dagen na tweede dosis.

Sonny, 41 jaar, dood aangetroffen een week na eerste dosis in Auckland. Vermoedelijke hartaanval.

Cathryn, 42, lerares in Palmerston North. Plotselinge dood in haar slaap in maart ’22. Ze was minstens 2 keer gevaccineerd, als onderdeel van de lopende fase 3 klinische proef waar alle ontvangers in zitten, hoewel de meesten het niet weten.

Cheryl, 40 jaar, uit Masterton, plotselinge dood in april ’22. Verplichte prikken op het werk, en recente booster.

Jason, begin 20, verplicht om te studeren, plotselinge dood op de Uni in maart ‘2022. Laat een groot aantal broers en zussen achter.

Liam, 17 jaar, in Dunedin, overleden na snel optreden van zeldzame auto-immuunziekte na vaccinatie, maar dood in ziekenhuis was onverwacht.

Mark, 47, Dunedin, onverwachte zelfmoord begin 2022. Acute geestelijke gezondheidssymptomen moeten goed onderzocht worden, sommige behandelingen kunnen depressie en suïcidaliteit veroorzaken.

Brian, Nelson, 46, beide vaccinaties, daarna plotselinge alvleesklierkanker en snelle dood. Rond 21 januari 2022. Kanker kan aanwezig zijn geweest, maar sluimerend of langzaam groeiend. Moet onderzocht worden, want het vaccin schakelt genen voor kankerbescherming en immuunafweer uit.

Candy 17 jaar, plotselinge ziekte en dood op IC na eerste vaccinatie. Ze was al gehandicapt, maar kreeg na de vaccinatie zware aanvallen.

Esra, 55, Christchurch. Overleden in maart 2022. Rugpijn direct na eerste vaccinatie in augustus 2021. Verergerde gestaag, maar werd niet geloofd. Overleden in palliatieve zorg.

Jason, 44, Wellington. Overleden op 24 jan 2022 tijdens verhuizing voor dienst. Hersenbloeding.

Richard, 18 jaar, kreeg een zeldzame en snelle spinale tumor die fataal uitzaaide. Overleden in januari 2022. Gen-injectie die kankerbeschermende genen uitschakelt, zoals hierboven.

Melvyn, 63 uit Auckland, overleden na zeer snelle kankerziekte, dubbel vaxxed. Nogmaals, nieuwe en vooral agressieve snelle kankers moeten onderzocht worden op oorzakelijkheid.

James, 70 jaar, Queenstown. Had zijn booster en viel de volgende dag dood neer. Gezonde vegetariër.

Peter, 55 jaar. Dunedin. Fit en gezond. Plotselinge bloedprop van hart naar hersenen in de week na de tweede vaccinatie. Levensreddend apparaat uitgeschakeld in oktober ’21.

Douggie 58 jaar, transportarbeider uit Dunedin. Stierf 10 dagen na de tweede vaccinatie, aan “onverklaarbare” meervoudige bloedingen in oktober 2021.

Grant, 62 uit Queenstown, CEO, in april 2022, ergens na de 2e prik, plotseling dood tijdens het lopen.

Angela, 30 jaar, plotselinge dood twee dagen na booster, april ’22. Liet 2 kinderen achter.

Julio, 19 jaar, februari ’22. Bekende epilepsie, maar kreeg een aanval en stierf 2 uur de tweede vaccinatie. Moet dit niet onderzocht worden? Alle medische aandoeningen werden uitgesloten van klinische proeven.

Steffy, leeftijd 20, Dunedin. Invaliderende bijwerkingen, voelde zich in de steek gelaten en genegeerd door het ziekenhuis, pleegde zelfmoord. Geestelijke gezondheid of niet, dit is weer een tragedie, mogelijk te voorkomen.

Girelle, 58 jaar, stierf aan myocarditis, 5 dagen na de injectie. Op 15/9/21

Harry, 40 jaar, Dunedin. Overleed plotseling uren na de eerste prik. Plotselinge aanval/dood tijdens het lopen.

Carlos, 50 jaar, september ’21 op het strand tijdens het surfen. Vermoedelijke medische gebeurtenis, de dag na zijn eerste vaccinatie. Geen co-morbiditeiten.

Dave, 43 jaar, Timaru. Stierf plotseling thuis na 2e vaccinatie. Gezondheid en fitness professional.

Stefan, 54 jaar, Lyttleton, verlamd een paar dagen na de booster. Spoedoperatie om stolsel in nek te verwijderen gedeeltelijk succesvol, maar in februari 2022 opnieuw stolsel en hersendood verklaard.

James, 63 jaar, Christchurch. Pijn op de borst en ademnood dag na booster, dag erna overleed hij. 23 december 2021. Familie verdeeld over oorzaak dus het is onwaarschijnlijk dat het is gemeld bij CARM.

Claire, 33, Christchurch, plotselinge dood na vaccinatie, net na kerstdag 2021. Schokkend en plotseling. Verplicht door werk voor ouderenzorg.

Annabelle, 51 jaar, thuis in Christchurch, dood aangetroffen in bed in oktober 2021 door partner. Had tweede vaccinatie 2-3 dagen ervoor gekregen.

Clarice, 54, Rangiora, overleed 3 weken na 2e vaccinatie. Plotseling. Laat 6 kinderen na.

William, 57, Timaru. Stierf aan een hartaanval 2 dagen na de eerste prik.

David, 46, leraar, overleden in Christchurch ziekenhuis, 2 dagen na 1e prik, zware hartaanval.

Bryce, 58 jaar, Canterbury. 9 dagen na 1e prik, aan hartaanval. Symptomen begonnen op dag 2, voorheen fitte en gezonde man.

Bryn, 65 jaar, Christchurch. Piloot, had een hersenbloeding een week na zijn eerste vaccinatie. Regelmatige controles, geen aneurysma gehad, maar had 3 weken hoofdpijn, en werd dit verweten. Dit is misschien geen vaccinatieverwonding, maar het kan er ook mee te maken hebben. Alleen nauwkeurig onderzoek kan hier uitsluitsel over geven.

Clive, Christchurch, in de 70 maar specialist vertelde hem de week ervoor dat hij nog vele jaren te leven had. Eerste vaccinatie op 21/7/21, onmiddellijk hoofdpijn, voelde dat hij zou sterven, deed dat die nacht in het ziekenhuis.

Susanne, 67 jaar. Ademhalingsproblemen na eerste vaccinatie, stortte in haar badkamer in, overleed een week later in juli ’21.

Jane, 50 jaar. Brak haar enkel de week voor haar prik, zat in gips. Overleden aan een bloedprop, vermoedelijk van haar kuit naar het hart of de longen. Mei ’21. Werkte in een medisch centrum.

Jim van West Coast. Leeftijd 56. 3 dagen na de booster overleed hij plotseling met kerst 2021.

Alistair, 62 jaar, melkveehouder in Westland. Een grote beroerte (hersenklonter of bloeding) 7 dagen na eerste prik. Life support werd na 24 uur uitgeschakeld.

Timothy, 60 jaar, Westkust, stierf tijdens een wandeling op 28/6/21 slechts 3 UUR na de eerste vaccinatie aan een hartaanval. Was fit.

Chris, 37 jaar, kayaker en avonturier. “Hartaanval” enkele uren na booster, januari ’22.

Kenneth, 64 uit Motueka, op 27/5/21. Dokter had hem gezond verklaard om het vaccin te krijgen. Overleed 2 weken na 2e vaccinatie, werd duizelig 3 dagen voor overlijden. Bloedklonter op het hart bij de autopsie.

Harriet, 65 uit Picton. Stierf plotseling aan een beroerte terwijl ze les gaf, 2 dagen na haar eerste vaccinatie.

Mal, 60 jaar. Fit, rugby scheidsrechter, kreeg beide vaccinaties om naar zijn sportschool te gaan. Plotselinge medische gebeurtenis op 22 maart.

Nigel, in de 40, volledig gevaccineerd toen hij de Cook Straight zwom. Stortte in en overleed direct daarna.

Bryan, 45 jaar, Carterton. Bizar arbeidsongeval, reeds bestaand neurologisch probleem maar verergerde duidelijk tot vermeende ernstige cognitieve achteruitgang en viel uit een lader. Begin 2022. Beide prikken zoals was voorgeschreven. Heeft OSH het OZM grondig onderzocht en mogelijke betrokkenheid bij de prik?

Nikau, 40, Kapiti Coast, vader, entertainer. Plotseling overleden in januari ’21, ongeveer 3 weken na de 2e vaccinatie. Had net een tangi bijgewoond voor een ander mogelijk slachtoffer van de vaccinatie.

Donna, 61 jaar, Hutt valley. Verplicht door haar werkgever, waar ze plotseling stierf terwijl ze een klant bediende. Ze had het ziekenhuis bezocht met hartklachten na de 2e vaccinatie, maar werd ontslagen.

Deborah, werkte met dieren, plotseling november 2021. Klaagde over hersenspoeling na 2e prik. Zelfmoord 1 maand later. Hersenschade/ontsteking kan depressie veroorzaken. Moeilijk uit te sluiten bij routine autopsie.

Randy, 56, Paraparaumu. Ineengezakt in winkelcentrum, dag na 2e vaccinatie, hersenbloeding. Laat 3 meisjes na.

Kathy, 53 jaar, Kapiti. Plotselinge grote hersenbloeding, overleden na 2e vaccinatie. Geliefde familie vrouw.

Morty, Karori, leeftijd 21. Plotselinge medische gebeurtenis thuis na de eerste prik, details schaars.

Florence, 42, Wellington. Onverwachte fatale bloedklonter in de hersenen ergens na de 1e prik op 16/7/21. Werkster in de gezondheidszorg.

Hettie, 50 jaar, Pahiatua. Onverwacht overlijden in maart 2022. Had net 2e of booster gehad. Had een erfelijke neuromusculaire aandoening die niet was beoordeeld in de korte Pfizer proef voor uitrol.

Lousia, 67, Manawatu. Bekende hartproblemen, maar cardioloog verzekerde dat het veilig en effectief zou zijn voor haar, omdat ze bang was om geprikt te worden. Ze stortte dezelfde ochtend in en overleed later die dag op de eerste hulp.

Anne, 42. Invercargill. Fit en gezond. Zat in bed met een hoofdpijn en stierf gewoon. 10 dagen na de tweede vaccinatie in februari 2022. Autopsie toonde geen bekende oorzaak.

etc, etc, etc….

Dank u.

Als u in één keer zover bent gekomen, verdient u een stevige borrel. Er zijn meer dan 300 gevallen meer zoals deze, hoewel voornamelijk oudere mensen, met inbegrip van zeer duidelijke sterfteclusters in sommige bejaardentehuizen na vaccinatiecampagnes, b.v. Parkwood Lodge Care Centre in Waikanae, Summerset in Nelson, Rowena Jackson in Invercargill, en Beattie Home in Otorohanga, waarbij sommige insiders beweren dat de epidemie van sterfgevallen na injecties wordt onderdrukt.

Medsafe managers, ambtenaren van volksgezondheid, politici enz. lijken er geen idee van te hebben dat de hier beschreven sterfgevallen geen alledaagse verschijnselen zijn, maar een belangrijk ‘signaal’ dat moord en brand schreeuwt. Sommige artsen die hun hele leven in hun gemeenschap zijn ondergedompeld, weten dat er iets mis is, en een paar schreeuwen het uit.

Wij roepen niet zomaar iets. Wij geloven dat de werkelijke schade groter is dan de database bevat. Op basis van verschillende methodes lijkt het erop dat 1 dode per 2300 doses een rationeel en redelijk getal is, en ons naar de 2000 extra doden van 2021 zou kunnen leiden.

In wat voor land leven wij, waar deze overleden mensen vrijwillig, of gedwongen, het juiste hebben gedaan om hun gezin te kunnen voeden? En nu zijn ze dood, en weg. Meer dan een paar mensen in het buitenland noemen ons Nazi-land vanwege onze hardvochtige leiders. Wel, we hebben al niet verklaarde buitenlandse troepen op ons grondgebied; een van uw schrijvers heeft ze gezien. Waarom? Lees wat NZ weggeeft aan WHO-dictocraten terwijl we schrijven.

Dit waren onze mensen. Wij zijn hen, alleen hebben meer geluk gehad. Veel van de mensen met vaccinatieschade beseffen nu hoe dicht ze bij de dood zijn gekomen, in deze meedogenloze loterij. En de mensen die geen letsel hebben mogen hopen dat dat zo blijft.

Zeg gewoon nee, en keer degene die je misbruikt de rug toe.

 

 
Bron originele artikel: NZDSOS: Dood door beleidsmakers – wat kunnen we nog meer zeggen en doen?

Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This