Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

door | 14 jun 2024 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Rechten

Stichting Coronaschade helpt mensen die gedupeerd zijn geraakt door het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Zij ondersteunen ondernemers, werkgevers en werknemers, zorgorganisaties- en professionals, mensen met vaccinatieschade en slachtoffers van uitgestelde of onvoldoende zorg bij het krijgen van erkenning en het verhalen van de schade die zij hebben opgelopen.
 
Net op de valreep van het naar buiten brengen van deze nieuwsbrief kunnen we u berichten dat er al meer dan 100 donateurs zich hebben aangesloten bij de stichting Coronaschade. Zij kunnen nu een patiëntenvereniging oprichten. We berichten hierover aan het einde van dit bericht. Eerst stelt de stichting Corona schade zich aan u voor.
 
 

De stichting Corona-schade stelt zich aan u voor

 
Voormalig Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft de Stichting Coronaschade opgericht. Deze stichting staat gedupeerden van het coronabeleid van de Nederlandse overheid bij. Dat doet de stichting onder andere door hulp te bieden bij juridische procedures en informatieverzoeken bij de overheid, maar ook door slachtoffers te verbinden en samen met hen te vechten voor erkenning, openheid van zaken en schadevergoedingen.
 
Vier jaar na het begin van de coronapandemie wordt steeds meer zichtbaar hoe groot de schade is die deze crisis heeft aangericht. Ondernemers gaan failliet en de economie heeft een enorme knauw gekregen. De publieke gezondheid is door de lockdowns en de maatregelen aangetast en er is ontzettend veel geld uitgegeven aan maatregelen en beleid dat de samenleving meer kwaad dan goed heeft gedaan. In ons omringende landen komt steeds meer informatie over het coronabeleid naar buiten en wordt het onrechtmatig en restrictief handelen van beleidsmakers en overheden steeds vaker aangevochten. De Stichting Coronaschade zet zich hier in Nederland voor in, samen met verschillende organisaties, onderzoekers en burgers.
 
Wybren van Haga was in de Tweede Kamer de eerste die zich actief en openlijk verzette tegen het coronabeleid van de Nederlandse overheid en wees op de nevenschade als gevolg van de maatregelen. Deze schade raakt de samenleving als geheel en steeds meer mensen als individu. De Stichting Coronaschade zet zich samen met juristen, journalisten, wetenschappers en data-analisten in voor vele verschillende groepen slachtoffers van het coronabeleid, die recht hebben op genoegdoening. De afgelopen maanden is de Stichting Coronaschade achter de schermen druk bezig geweest met verschillende projecten en procedures. Zo loopt er een zaak tegen het Ministerie van VWS voor het verkrijgen van de bewaard gebleven geluidsopnames van OMT-vergaderingen, waarvoor binnenkort een zitting bij de rechtbank wordt ingepland.
 
In samenwerking met advocaten en onderzoekers doet de stichting onderzoek naar de complete financiële gang van zaken rondom Stichting Open Nederland, waar door de Nederlandse overheid 1 miljard aan is uitgegeven. Hierover zal een compleet dossier worden aangeboden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Corona in de Tweede Kamer. Samen met patiënten met vaccinatieschade zet de stichting zich in om post-vaccinaal syndroom als officiële diagnose opgenomen te laten worden door zorgverzekeraars, zodat patiënten dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als Post-Covidpatiënten. Een patiëntenvereniging voor deze mensen is in oprichting. Er loopt een onderzoek naar mogelijke medische nalatigheid in ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf, de stichting staat ondernemers bij die verlies hebben geleden door de lockdowns en hoopt op termijn te kunnen starten met massa-schadeclaims bij de overheid voor verschillende groepen gedupeerden.

Van Haga: “Inmiddels hebben zich meerdere mensen bij ons gemeld die werk willen maken van de misstanden die zij tijdens de coronacrisis zelf hebben ervaren, of hebben waargenomen. Sommigen zijn zelf slachtoffer, bijvoorbeeld door het verlies van hun werkzaamheden of onderneming, of door vaccinatieschade, anderen willen zich inzetten voor het algemeen belang dat geschonden is door het beleid. Er is een groeiende behoefte aan openheid van zaken en het afleggen van verantwoording door de overheid. Maar voor veel mensen is dit vechten tegen de bierkaai. Met de Stichting Coronaschade gaan wij daarbij helpen. Daarnaast willen we met deze stichting een platform bieden voor mensen om zich te verenigen en kennis en expertise bij elkaar te brengen. De Stichting Coronaschade faciliteert, ondersteunt en verbindt. De coronacrisis heeft gezorgd voor een collectief trauma. Herstel begint bij gerechtigheid.”

 
 
Wilt u bijdragen of schade melden? Mail naar [email protected]
Wilt u doneren? Ga naar: https://stichtingcoronaschade.nl/
 
 


 
 

Meer dan 100 donateurs sluiten zich aan – Stichting Coronaschade kan patiëntenvereniging oprichten

 
Een dag na de lancering hebben zich meer dan 100 donateurs bij Stichting Coronaschade aangesloten. Hierdoor kunnen wij nu de oprichting van een patiëntenvereniging voor mensen met gezondheidsproblemen na coronavaccinatie in gang zetten. Wij willen alle donateurs en iedereen die ons steunt en de komst van onze stichting heeft verspreid ontzettend bedanken.

Het bijwerkingeninstituut Lareb heeft veel meer bijwerkingen na coronavaccinatie geregistreerd dan verwacht. Daarnaast wordt slechts 10 procent van de bijwerkingen daadwerkelijk gemeld. Dit betekent dat er duizenden mensen in Nederland kampen met onverklaarbare, onbegrepen en niet-erkende klachten. Deze mensen kunnen op dit moment nergens terecht en er is geen onderzoek en geen behandeltraject. In samenwerking met een groep vaccinatieschadepatiënten startten wij al eerder een petitie, om Post-Vaccinaal Syndroom als officiële diagnose opgenomen te krijgen bij zorgverzekeraars. Dit is cruciaal, omdat patiënten dan pas dezelfde rechten en behandelvergoedingen krijgen als mensen met Post-Covid. Daarnaast is het hard nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar de potentiële schadelijke gevolgen van de coronavaccins, zodat wetenschappelijke kennis wordt opgedaan over de korte, maar vooral ook over de lange termijnbijwerkingen van deze prikken. Hierover is op dit moment nog nauwelijks iets bekend

Vaccinatieschadeslachtoffers vallen in onze samenleving tussen wal en schip. Niet alleen worden zij vaak niet geloofd in hun omgeving, in de media, in de zorg en door de politiek, in het medische circuit worden zij van het kastje naar de muur gestuurd en is er geen organisatie die specifiek opkomt voor hun belangen. Stichting Coronaschade wil voorzien in die behoefte door een Post-Vax patiëntenvereniging op te richten. Uw donaties maken het mogelijk dat wij dit traject nu kunnen starten. De procedure voor het indienen van de aanvraag begint in september. De komende weken zullen wij alles daarvoor in orde gaan maken. Met deze patiëntenvereniging hopen wij een platform te bieden voor zowel patiënten als zorgverleners en andere experts, waar mensen zich kunnen verenigen, ervaringen, kennis en expertise kunnen delen en zich gezamenlijk kunnen inspannen voor de belangen van deze patiëntengroep. Deze mensen mogen niet vergeten worden en hebben recht op erkenning en hulp. Mede dankzij u gaan wij daarvoor zorgen.
 

 
 
Wilt u ook doneren? Ga naar: https://stichtingcoronaschade.nl/
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This