Studie toont aan dat het aantal COVID-gevallen geen verband houdt met vaccinatiegraad

door | 22 okt 2021 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Terwijl vaccin(verplichtingen) de belangrijkste maatregel blijft waarmee overheden wereldwijd COVID-19 bestrijden, tonen de bevindingen van een recent gepubliceerd artikel aan dat COVID-19-gevallen in 68 landen en bijna 3.000 districten in de Verenigde Staten géén verband hielden met de vaccinatiegraad.1

De internationale gegevens, gepubliceerd in het ‘European Journal of Epidemiology’, werden verzameld uit ‘Our World in Data’, een online onderzoeksdatabank die dagelijks wordt bijgewerkt. De 68 landen in de analyse werden alleen opgenomen als de landen zowel de data over over het aantal mensen die twee dosis vaccins hebben gekregen, als de data over bevestigde COVID-19-gevallen vermeldden. De gegevens moesten ook binnen drie dagen na 3 september 2021 beschikbaar zijn om de meest recente informatie weer te geven op het moment dat de analyse werd uitgevoerd.

De gegevens van de VS werden afgeleid van de gegevens van het COVID-19-team van het Witte Huis. Alle 2947 Amerikaanse districten werden alleen in de analyse opgenomen als de districten een volledig gevaccineerde bevolking meldden.

 

 

Geen waarneembaar verband tussen toegediende vaccins en COVID-gevallen

S.V. Subramanian en Akhil Kumar, auteurs van het artikel, stellen:

“Op landenniveau blijkt er geen waarneembaar verband te bestaan tussen het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd en het aantal nieuwe COVID-19-gevallen in de afgelopen 7 dagen. In feite suggereert de trendlijn een marginaal positief verband, zodat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen hebben.”1

Gegevens van Amerikaanse districten geven aan dat er geen significante daling van het aantal gevallen is in districten met een hoger percentage van de bevolking die volledig gevaccineerd is.

Landen met een vaccinatiegraad van minder dan 10% hebben minder COVID dan landen waar 75% van de bevolking is gevaccineerd

Uit de verzamelde gegevens bleek dat landen met een vaccinatiegraad van meer dan 75%, zoals Portugal en IJsland, hogere percentages COVID-19 vertoonden dan Vietnam en Zuid-Afrika, waar minder dan 10% van de bevolking is gevaccineerd.

Volgens het artikel worden vier van de top vijf Amerikaanse districten met de hoogste vaccinatiegraad, variërend van 84,3 procent tot 99,9 procent, door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aangemerkt als districten met een hoge transmissie. Van de 57 districten die zijn geclassificeerd als districten met een “lage” vaccinatiegraad, heeft 26,3 procent een vaccinatiegraad van minder dan 20 procent.

 

 

Obesitas en andere veranderbare risicofactoren moeten worden aangepakt

De auteurs van de studie stellen dat het vertrouwen op vaccinatie als de primaire strategie om COVID-19 te bestrijden moet worden heroverwogen en dat andere interventies en preventieve middelen, zowel farmacologische als niet-farmacologische, mogelijk moeten worden ingezet.

De behoefte aan niet-farmacologische interventies en preventieve middelen is een echo van wat veel onderzoekers, artsen en anderen hebben gezegd over het gebrek aan algemene gezondheidsbegeleiding tijdens de pandemie. Veel onderzoeksartikelen bevatten gegevens die aantonen dat de kans op complicaties in verband met COVID-19 toeneemt wanneer mensen onderliggende aandoeningen hebben, zoals hoge bloeddruk en overgewicht. De World Obesity Federation heeft aangetoond dat de sterftecijfers ten gevolge van COVID-19 tien keer hoger liggen in landen waar meer dan de helft van de bevolking overgewicht heeft.2

Volgens de CDC heeft 73,6 procent van de Amerikanen overgewicht, 42,5 procent is zwaarlijvig.3 Daniel Donner, MD, een arts bij de Novan’s Pediatric Clinic in North Carolina verklaarde:

“Het voelt alsof – althans in de berichtgeving die ik heb gezien – alsof overgewicht meer als een voetnoot wordt behandeld dan een belangrijke factor en ik heb het gevoel dat veel mensen dat hebben gemist.4

 

 

Natuurlijke immuniteit sterker dan door vaccinatie veroorzaakte immuniteit

In hun artikel1 halen Subramanian en Kumar verschillende studies aan die erop wijzen dat natuurlijke immuniteit een sterkere immuniteit vormt dan het Pfizer-vaccin en dat het Pfizer-vaccin in de praktijk een aanzienlijk lagere werkzaamheid vertoont dan de klinische testgegevens waarop de Emergency Use Authorization (EUA) was gebaseerd. De werkzaamheid van het Pfizer-vaccin tijdens klinische proeven bedroeg 96%, terwijl uit een recent rapport van het Ministerie van Volksgezondheid in Israël blijkt dat het vaccin slechts voor 39% werkzaam is.

Hoewel vaccinatie bescherming kan bieden tegen ernstige ziekenhuisopnames en overlijden, heeft de CDC een stijging gemeld van 0,01 procent tot 9 procent voor ziekenhuisopname en nul tot 15,1 procent voor overlijden onder degenen die volledig zijn gevaccineerd.

Onderzoekers van Columbia Public Health schatten dat tegen het einde van 2020 één op de drie Amerikanen, of 103 miljoen mensen, al een natuurlijke infectie COVID-19 had opgelopen.5

Vorige maand meldde The Washington Post dat meer dan 15 studies de goede werking van natuurlijke immuniteit hebben aangetoond, die suggereert dat het even goed of beter is dan door vaccinatie veroorzaakte immuniteit.6 Natuurlijke immuniteit tegen COVID is sterk. Beleidsmakers lijken bang om dat te zeggen. (The Washington Post, 15 september 2021). Een van die artikelen bevat een studie van 700.000 personen uit Israël waaruit bleek dat degenen die in het verleden COVID-19 hadden opgelopen, 27 keer minder kans hadden op een tweede asymptomatische infectie dan degenen die waren gevaccineerd.

Uit een eerdere studie van de Cleveland Clinic, die ook werknemers in de gezondheidszorg betrof, bleek dat geen van de werknemers die eerder positief op COVID waren getest, opnieuw was besmet. De conclusie van de studie was dat degenen die eerder besmet waren waarschijnlijk geen baat hadden bij vaccinatie.7

 

 

Verwerpen van natuurlijke immuniteit leidt tot “beschadigde geloofwaardigheid”

John Hopkins professor Marty Makary schreef in The Washington Post:

“De onjuiste hypothese dat natuurlijke immuniteit onbetrouwbaar is, heeft geleid tot het verlies van duizenden Amerikaanse levens, vermijdbare complicaties door vaccins, en heeft de geloofwaardigheid van volksgezondheids-functionarissen aangetast. Gezien de recente aankondiging van de verplichting door het Witte Huis, zou het goed zijn voor onze leiders in de volksgezondheid om nederigheid te tonen door te erkennen dat de hypothese die zij herhaaldelijk hebben rondgebazuind niet alleen verkeerd was, maar ook schadelijk kan zijn.7

Toen Anthony Fauci, MD, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), vorige maand werd gevraagd of natuurlijke immuniteit gelijk of beter was dan het vaccin, verklaarde hij dat hij geen “duidelijk antwoord” had en dat het iets was dat “serieus” besproken zou moeten worden.8

Aandacht voor natuurlijke immuniteit kwam niet voor in de omvangrijke nationale verplichtingen die het Witte Huis deze zomer heeft uitgevaardigd en die 100 miljoen Amerikanen betreffen en eisen dat zowel werknemers in de particuliere als in de openbare sector worden gevaccineerd. In augustus kondigde minister van Defensie Lloyd Austin een verplichting aan voor al het militaire personeel. Weigeraars worden gestraft met administratieve of buitengerechtelijke straffen, vermindering van hun taken en mogelijk oneervol ontslag.9

 

 

Californië voert COVID-vaccinatieplicht in voor kinderen

Gouverneur Gavin Newsom van Californië kondigde eerder deze maand aan dat de staat nu het COVID-19 vaccin verplicht stelt voor kinderen van 12 jaar en ouder. Dit is de eerste verplichting voor COVID vaccinatie in USA oor kinderen.

Subramanian en Kumar eindigen hun artikel met een oproep om het COVID-vaccinatiebeleid uit te voeren met gepastheid en respect.

“Samenvattend kan worden gesteld dat inspanningen om bevolkingsgroepen aan te sporen om zich te laten vaccineren, moeten worden gedaan met gepastheid en respect. Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen kan meer kwaad dan goed doen. Belangrijk is dat andere niet-farmacologische preventie-inspanningen worden vernieuwd om het evenwicht te vinden tussen leren leven met COVID-19 op dezelfde manier waarop we 100 jaar later nog steeds leven met verschillende seizoensgebonden veranderingen van het Influenza virus dat in 1918 de wereldwijde Spaanse griepepidemie veroorzaakte.”1

 
Bronnen:
1 Subramanian SV, Kumar A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology Sept. 30, 2021.
2 Newman K. Study: High blood pressure, obesity are most common comorbidities in COVID-19 patients. U.S. News & World Report Apr. 22, 2020.)
3 National Center for Health Statistics. Obesity and Overweight. Centers for Disease Control and Prevention Mar. 1, 2021.
4 Harrison S, Donnelly C. As obesity takes a greater toll in COVID deaths, health officials are quiet. WFAE Sept. 30, 2021.
5 Spencer C. New study finds 1 in 3 Americans were infected with coronavirus by the end of 2020. The Hill Aug. 26, 2021.
6 Makary M. Natural immunity to covid is powerful. Policymakers seem afraid to say so. The Washington Post Sept. 15, 2021.
7 Scribner H. Dr. Fauci says he doesn’t have a ‘firm answer’ if natural immunity is better than the COVID-19 vaccine. Deseret News Sept. 17, 2021.
8 Baldor L. COVID vaccines to be required for military under new US plan. AP News Aug. 9, 2021.
9 Hong J. Student COVID vaccinations: California becomes first state to require them for kids 12 and up. Cal Matters Oct. 1, 2021.

 

 
Brno originele artikel: Study Finds COVID Cases Unrelated to Vaccination Rates Natasha Hobley gepubliceerd in “The vaccine reaction

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This