Ter nagedachtenis aan Cathalijne Zoete – bevlogen vaccinvoorlichtster

door | 6 sep 2018 | BMR-vaccin, Vaccins

Op 5 September 2018 overleed Cathalijne Zoete. Wij denken aan haar als een bevlogen persoon die ondanks een ernstig ziekbed altijd bezig is geweest met het verspreiden van informatie over onder andere de schaduwkanten van vaccineren. Dank je wel Cathalijne voor je enorme inzet!

 
In 2017 schreef zij een ‘manifest voor kritisch vaccineren.’ Wij plaatsen het als eerbetoon aan Cathalijne.

“The purpose of life is to serve.
To serve is to make others happier and healthier.”
Master Zhi Gang Sha

 

 

Manifest voor kritisch vaccineren

De afgelopen jaren hebben wij in de kranten regelmatig artikelen gezien over de vaccinatie- programma’s van het RIVM. Daarbij bleek dat sinds invoering in 2009 van de HPV inentings campagne voor meisjes tegen baarmoederhalskanker er steeds meer vragen komen over het nut en de noodzaak van dit en ook andere vaccins. Het is dan ook geen wonder dat de vaccinatiegraad met een half procent daalt, nu al voor het derde jaar. Maar onze Demissionair minister Schippers maakt zich daar zoveel zorgen om dat zij een onderzoek wil laten doen naar de oorzaken van die daling zo schreef ze aan de Tweede Kamer. Opvallend dat ze hiernaar wil zoeken…de goed geïnformeerde burger snapt volgens mij allang waarom…

Burgers zijn steeds bewuster geworden dat inentingen mogelijk bijwerkingen hebben en dit is verder in het maatschappelijk bewustzijn doorgedrongen als gevolg van de aandacht die er is geweest voor de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld de prik tegen Mexicaanse griep (ernstige bijwerking: de ziekte narcolepsie bijvoorbeeld). Er is heel veel geld uitgegeven voor dit vaccin, en kost onze overheid nu ook nog eens schadevergoedingen! Nog los van de hoge bedragen..niemand wil een chronisch ziek kind dat levenslang beperkt is en afhankelijk! Dit bewustzijn is in ons land en de ons omringende landen toegenomen. dat heeft ertoe geleid dat het RiVM steeds meer vragen kreeg over de ingrediënten van vaccins en het nut en noodzaak van vaccineren.Want die zijn nooit wetenschappelijk onderzocht laat staan bewezen.

Het is helemaal niet zo vreemd dat mensen beter nadenken over de keuzes die zij maken in het leven. Je kind laten inenten is ook niet vanzelfsprekend. Het is een bewuste keuze Je kunt het wel doen of niet, en naarmate de maatschappelijke discussie verder gaat is het ook logisch dat mensen niet meer vanzelfsprekend meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma.

Mensen letten beter op wat ze eten of wat ze binnenkrijgen, via water, voeding, lucht etc. en of dat wel gezond voor je is en dat geldt ook voor medicijnen. Er worden meer vragen gesteld. Dat is een goede ontwikkeling, niet klakkeloos aannemen wat je verteld wordt maar zelf op zoek gaan op internet. Wat zit er nou precies in die vaccins en wat doen die ingrediënten?.

Vroeger gingen mensen er blindelings van uit dat wat de dokter vertelde goed en juist was ; tegenwoordig lezen mensen eerst op internet als ze iets meemaken m.b.t ziekte en waardoor het veroorzaakt kan worden en wat ze er eventueel zelf tegen kunnen doen.Vooral de hoger opgeleiden kennen de wegen om aan de juiste informatie te komen.

Vandaar dat mensen niet meer klakkeloos hun kinderen laten inspuiten met stoffen waarvan de werking bij hen volledig onbekend is en waarover ze tegenstrijdige geluiden horen. Zeker als het gaat om hun eerste kind. Ouders raken beter geïnformeerd en komen erachter dat vaccins om te beginnen ziektekiemen bevatten ziektekiemen die gekweekt zijn op cultuur bodems zoals bevruchte kippeneieren of cellen van geaborteerde baby’s of niercellen van apen en substanties die genetische gemanipuleerd zijn.en dat geeft te denken..

Dan kom je ook nog stoffen tegen die gebruikt worden om het vaccin houdbaar te houden, bijvoorbeeld polysorbaat of formaldehyde. Bepaalde chemicaliën horen eigenlijk helemaal niet in het lichaam thuis .Net zoals aluminiumzouten die opzettelijk worden toegevoegd als adjuvans om het immuunsysteem te stimuleren en om de immuunrespons te verhogen.

Waarom zou je dat willen, en is het nuttig.. een mens heeft immers een aangeboren immuunsysteem! Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Kunnen we er zeker van zijn dat de overheid ons de juiste informatie geeft in plaats van propaganda over vaccinaties? Of geloven we dat ze er alles aan doen om bij te dragen aan de gezondheid van onze kinderen ? Wat mij heeft verbaasd is dat de goedkeuring van het vaccin door de EMEA en door de Nederlandse gezondheidsraad in feite drijft op de uitkomsten van studies die de producent zelf heeft uitgevoerd en of gefinancierd!! En verder dat bij het testen van het betreffende vaccin het placebo of een ander vaccin is of een oplossing met daarin de adjuvantia oftewel de giftige hulpstoffen, maar nooit een neutrale zoutoplossing en dat is zeker de manier om je vaccins geflatteerd uit de test laten komen en negatieve effecten van je placebo zijn dan namelijk ook al aanwezig . Er is dus geen sprake van een echt dubbelblind onderzoek zoals wetenschappelijk geëist zou mogen worden. Hierbij kan eigenlijk alleen maar sprake zijn van opzet en niet van onnozelheid. Men wil dus de resultaten positiever naar buiten laten komen dan ze in werkelijkheid zijn, en dat is de macht van de farmaceutische industrie,die gericht is op winst. Elk jaar komen er dan ook vaccins bij.

Is deze informatie bekend bij ouders die hun baby op het consultatiebureau laten vaccineren? Nee helaas niet want ze krijgen alleen maar eenzijdige “positieve” informatie . En daarbij een soort angst aangepraat.. ‘als uw kind niet laten vaccineren bent u mede verantwoordelijk als het kind ziek wordt’. Dat zou u natuurlijk niet willen, toch? Nee geen enkele ouder wil dat. maar ouders krijgen sowieso zeer eenzijdige informatie, want ze krijgen niet de bijsluiter te lezen waarin de bijwerkingen staan die soms zeer ernstig zijn. (epileptische aanvallen, shock, e.d)

En dan staan ouders ook nog eens onder druk van hun familie of vrienden die wel geloven in het nut en noodzaak van het vaccinatieprogramma om zogenaamde groepsimmuniteit in stand te houden iets waarvan niet bekend is of het überhaupt wel bestaat “groepsimmuniteit”…wie onderzoekt dat eens? Is het wel ethisch om een kleine groep kinderen op te offeren voor “the greater good?” Als je dat vind moet je er wel eerlijk over zijn lijkt me. En mag een minister van Volksgezondheid dan spreken over ”vermeende bijwerkingen”, “negatieve verhalen” en “ongefundeerde angst”?? Ze neemt daarmee een vooropgezet standpunt in en steunt het RIVM. Het zou fraaier zijn als ze zich daadwerkelijk in deze (ik geef toe.. zeer moeilijke) materie zou verdiepen en ouders en vaccinatie-slachtoffers serieus zou nemen. Dat mag je toch van die minister verwachten?

Maar er komt steeds meer informatie naar buiten dat vaccinatie heel veel meer bijwerkingen heeft dan tot nu toe wordt herkend en erkend. En die informatiestroom is niet te stoppen.

Cijfers uit 2009 tonen aan dat hoe meer vaccinaties een land aan zijn baby’s en peuters geeft des te meer kinderen er sterven tussen 0 en 5 jaar Een Japanse grafiek van autisme na de BMR vaccinatie onder kinderen geboren tussen 1988 en 1995 laat eveneens een duidelijke correlatie zien tussen de hoeveelheid vaccins en het aantal gevallen van autisme. Ach er zijn zóveel cijfers die eenzelfde beeld laten zien, je kunt er niet meer omheen.

Afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat een deel van deel meisjes die de prik hadden gehaald tegen baarmoederhalskanker daar uiteindelijk zieker van zijn geworden; soms in de vorm van chronische vermoeidheid van licht tot zeer ernstig, soms onvruchtbaarheid of onregelmatige menstruaties. Deze verschijnselen deden zich niet alleen in ons land voor maar ook in Engeland, Ierland, Amerika, en nog vele andere landen.En toch gaat men door…

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer oudergroepen zijn die voor hun kinderen opkomen en die een website beginnen voor lotgenoten met vaccinatieschade.

Ouders geloven steeds minder in het sprookje “dat vaccinaties volledig veilig en effectief zijn” omdat ze in hun omgeving hebben gezien dat het vaak niet zo is er zijn ook heel veel artsen inmiddels die voor de waarheid uitkomen, die het niet langer voor zichzelf kunnen verantwoorden om hierover te liegen. Ook dit zien we in andere landen. Wel gebeurt het vaak dat artsen wachten tot ze met pensioen kunnen zodat ze niet meer uit hun ambt kunnen worden gezet. Ook zijn er boeken en documentaires uitgekomen. Teveel om op te noemen. Filmpjes op YouTube, en natuurlijk films als Vaxxed met Dr Andrew Wakefield.

Waarom zijn er nog zoveel artsen niet kunnen zien of willen zien dat vaccinaties tot veel ellende leidt? Dat komt ondermeer omdat er een splitsing is tussen degene die vaccineert het consultatiebureau of consultatiebureauarts en de huisarts; deze laatste krijgt te maken met effecten van de handeling van de eerste. Bovendien is het voor de consultatiebureau arts wel heel erg lastig om toe te geven dat het door zijn of haar actie was dat een kind schade heeft opgelopen. En ook in de opleiding tot arts en het gezondheidsinstituut waar men werkt, krijgen de artsen zeer weinig informatie en zeker niet over de negatieve effecten van vaccinaties. Men gelooft gewoon in de effectiviteit van vaccinatie, zodanig dat het nauwelijks voorstelbaar is dat men eraan twijfelt.

Maar op 22 juni 2017 kwam er eindelijk een uitspraak van het Europees Hof: vaccins kunnen oorzaak zijn van ziekten, ook zonder wetenschappelijk bewijs. Dit is een opmerkelijke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.Voortaan kan de link tussen een vaccin en een ziekte voor de rechtbank worden aangetoond door een reeks ernstige aanwijzingen zelfs als daarvoor geen wetenschappelijk bewijs is!! Wetenschappers reageerden bezorgd op dit bericht. Aanleiding voor de zaak was een geval van multiple sclerose bij een man die voordien geen medische problemen had maar in 1999 MS opliep, een jaar nadat hij het vaccin tegen hepatitis B toegediend kreeg. MS is een ernstige neurologische ziekte. De ziekte brengt schade toe aan het zenuwstelsel en leidt tot een breed scala uiteenlopende symptomen. De Franse patiënt spande de rechtszaak in 2006 aan tegen Sanofi maar hij stierf in 2011. De Franse rechtbank oordeelde eerder al dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over een oorzakelijk verband tussen het vaccin en de ziekte en verwierp de zaak, maar de familie ging in hoger beroep, waarop het Franse Hof van cassatie om advies vroeg aan het Europees Hof .

Deze beslissing is nu een richtlijn voor alle Europese rechtbanken die in de toekomst met een gelijkaardige zaak te maken krijgt, als een ziekte zich ontwikkeld kort na het toedienen van een vaccin aan een patiënt die voordien gezond was, de ziekte niet in de familie voorkomt en een aanzienlijk aantal patiënten gemeld wordt, kan dat volgens het Europees Hof dienen als voldoende bewijs.

Graag zou ik de volgende (onderzoeks)voorstellen willen doen aan Demissionair Minister Schippers:

1. Wat is het wetenschappelijk bewijs dat het doormaken van de ziekte mazelen, gevaarlijker is dan het nemen van de BMR prik?

2. Hoeveel kinderen overlijden er t.g.v. wiegedood en bij welke gevallen vindt dit plaats binnen enkele dagen/weken na een vaccinatie?

3. hoe is het verschil in gezondheid tussen de in Nederland wonende kinderen die niet zijn gevaccineerd t.o.v. de groep kinderen die wel volledig zijn gevaccineerd?

 

 

 

Geschreven door Cathalijne Zoete op 23 juni 2017

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This