Terugblik op een demo die hopelijk nog een heel lang staartje gaat krijgen

door | 8 jan 2022 | COVID-19 ziekte

De demonstratie in Amsterdam op 2 januari heeft wereldwijd aandacht gekregen vanwege de wederom gewelddadige optredens van de politie en Romeo’s en andere ordetroepen. De beelden van honden die mensen aanvliegen en ordetroepen die met knuppels OP HET HOOFD van demonstranten slaan roepen wereldwijd afschuw op.

Ricardo Baretzky, President van het ‘European Centre for Information Policy and Security’ heeft maar liefst 19.408 volgers op Linkedin Hij besteedde veel aandacht aan de mishandeling.

 

“Dit gedrag van de Nederlandse Politie zoals gedemonstreerd in deze video is zeer duidelijk en is zowel een misdrijf als een poging tot doodslag van de tweede graad door de heer op het hoofd te slaan. Elke rechter die iets anders beweert is corrupt en volgt niet de codex (wet) zoals die is geschreven, en zou uit zijn ambt moeten worden ontheven. Het is ondenkbaar dat dit de nieuwe “EU Apartheid” tijdperk politie is. Ik zeg nogmaals: “Dit bedreigt de veiligheid en de stabiliteit in de EU en moet in de hoogste graad worden vervolgd.
 
Het tentoongestelde bewijsmateriaal wijst op een brute aanval op burgers, niet op inperking of rechtshandhaving. Het stilzwijgen van de Europese Commissie en Ursula von der Leyen sinds zondag 2 januari is een bekrachtiging van deze NAZI criminele politiebendes en zal zich vanaf nu zeer snel verspreiden over de Europese landen, omdat het een duidelijk signaal afgeeft “EU Politiegeweld is de nieuwe wet”.
 
Het is duidelijk dat recht en rechtvaardigheid op het punt staan uiteen te vallen in de Europese landen, een voorbode voor een komend conflict. De eigen waarden van justitie zijn gecompromitteerd, wat tot veel onrust zal leiden als de verantwoordingsplicht door het Europees Parlement wordt verwaarloosd.
 
De mensen willen hun autoriteiten niet meer vertrouwen wanneer de staat zijn eigen volk de oorlog heeft beloofd. Dit zijn de feiten en de feiten die we niet mogen negeren. Dura Lex Sed Lex, De wet is hard maar de wet is de wet, Het is jammer dat de wet alleen geldt voor de armen, de hulpelozen en de belastingbetalers niet voor de gangsters van de misdaad!
 
Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het weer. De Europese Unie staat aan de rand van de afgrond en zij die hun macht misbruiken zullen uiteindelijk de prijs betalen voor hun onwetendheid. Alles wat we nodig hebben is een echte 911 gebeurtenis, en alles komt naar beneden. Dit zijn de waarschuwende teksten in de hemel boven en op alle EU muren.
 
Met vriendelijke groet,
Ricardo Baretzky op Linkedin

 
De situatie is zeer ernstig, en het is ook duidelijk dat ook de EU – en haar politie – mede schuldig is aan de vreselijke manier waarop de Nederlandse (en Europese) burgers mishandeld worden op demonstraties.

 

Wat er gebeurde op 2 januari

 
De demonstratie was aangevraagd, maar werd afgewezen door burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, met als reden dat de ME staakte. Tienduizenden mensen kwamen toch op persoonlijke titel naar het museumplein en de sfeer was ontspannen, zelfs tussen de mensen en de agenten op het Museumplein.

Op een gegeven moment werden de demonstranten verzocht om het veld te verlaten. De mensen hebben daaraan gehoor gegeven, maar liepen tegen een afsluiting aan van ordetroepen (waaronder politie, romeo’s, marechaussee en waarschijnlijk ME). Het was een bewuste provocatie, waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

In de onderstaande gesprekken wordt uit de doeken gedaan wat er nu precies is gebeurd. Moge deze demo nog een heel lang staartje krijgen…

 

 

Cafe Weltschmerz

 
Max von Kreyfelt blikt terug met Arno Wellens op de demonstratie.
 

 

 
Martina Groenvelt blikt terug met oud-militairen en veteranen op de gebeurtenissen van afgelopen zondag (verboden demonstratie Museumplein) en gaat dieper in op de missie van “In Het Gelid Voor Vrijheid”.

 

 

 
De oud-militairen deden het onderstaande persbericht uitgaan. Ook hun website in het gelid voor vrijheid is een bezoek waard. Klik hier

 

 

Persbericht

 

Waarom dit persbericht

In de landelijke pers en andere media worden de deelnemende oud-militairen in een onware en negatieve hoedanigheid zonder wederhoor weergegeven in kranten en praatprogramma’s. Ten behoeve van de reputatie van deze oud-militairen, maar ook ten behoeve van het journalistieke principe van wederhoor ontvangt u dit persbericht. Er hebben vele misleidende en voor oud-militairen en veteranen pijnlijke berichten de ronde gedaan, ook (of vooral) bij de landelijke dagbladen. Geen van deze kranten heeft contact met ons gezocht. De term ‘veteranen’ hebben wij nooit zo genoemd (oud-militairen en veteranen), maar zo is deze naam door anderen naar buiten gebracht. We hebben ook altijd getracht dit 1 op 1 te corrigeren, maar in de volksmond is deze omschrijving van veteranen blijven rondzingen en de pers en andere instanties hebben deze omschrijving iedere keer zo gebruikt zonder ooit met ons daarover in gesprek te gaan.

Achtergrond

Afgelopen zondag 2 januari 2022 zijn er, ondanks een last-minute verbod van de burgemeester van Amsterdam, een zeer groot aantal mensen naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. De burgemeester had de door SVN georganiseerde manifestatie, om haar moverende redenen afgelast. De groep oud-militairen met in haar gelederen ook vele veteranen, begeleiden doorgaans demonstraties op verzoek van de organisatie(s) met het doel mensen bij elkaar te houden en naar partijen in het uiterste geval, een de-escalerende rol te vervullen.

Hoewel dit feitelijk een politietaak is, is het duidelijk geworden de afgelopen twee jaar, dat demonstranten nog maar weinig vertrouwen hebben in dat taakaspect van de politie, iets dat vreemd genoeg minder het geval is wanneer de politie zich gewoon onder de mensen begeeft en geen aanzet geeft tot een geweldsspiraal, die meestal bij de inzet van de Mobiele Eenheid wel tot uiting komt.

Situatie

Afgelopen zondag ging het helaas weer mis. Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen was er een doelgerichte actie opgezet om leden van deze hechte groep oud-militairen, ondanks hun de-escalerende optreden, te arresteren. Dit gebeurde via de inzet van de Arrestatie Eenheden (AE) en de inzet van Mobiele Eenheden (ME).

De aanwezige mensen, inmiddels duizenden, werden opgeroepen om het Museumplein te verlaten, de oprukkende ME, met paarden en waterkannonnen bewogen zich van het Rijksmuseum gezien, richting concertgebouw/van Baerlestraat, hiermee de mensenmassa dwingend zich in diezelfde richting te begeven, waar zij vervolgens in een fuik terecht kwamen en waar een blokkade van ME, politie en AE stond opgesteld met honden-begeleiders die onmogelijk de stroom van mensen zou kunnen tegenhouden.

Daarbij sloegen de ME en AE in paniek wild om zich heen waarbij rake klappen vielen die resulteerden in diverse hoofdwonden, zware kneuzingen en botbreuken. De heftig naar alles slaande ME en AE, waaronder ook de BE van KMAR, hebben zich niet van hun beste kant laten zien.

Onze contactpersoon naar de politie en naar de organisatoren toe is UNPROFOR Support Command Dutchbat II en Dutchbat III veteraan Raf Jansen. Hij was afgelopen zondag kennelijk het doelwit die in ieder geval aangehouden scheen te moeten worden.

Er is op het ruim aanwezige beeldmateriaal te zien dat dit niet lukte, tot twee keer toe, bij de derde poging was de overmacht aan AE en ME dusdanig groot, dat hij alsnog werd opgepakt en afgevoerd naar een cellencomplex in de Bijlmer. De aanklacht, welke schijnbaar niet in persoon tot hem gericht was en hem werd medegedeeld luidde: Obstructie. Raf Jansen is echter na 6 uur weer vrijgelaten. Twee andere oud-militairen zijn afgelopen zondag ook aangehouden, waarbij vermeld kan worden dat afgelopen maandag 1 van deze 2 ook weer is vrijgelaten. Onze 3e oud-militair zit helaas op dit moment van schrijven nog vast.

Vaststelling

In de media reageren diverse mensen die ‘iets’ van onze vreedzame aanwezigheid vinden. Waaronder politici, burgemeesters en hoofdcommissarissen van politie. Deze lieden hebben al eerdere pogingen ondernomen om ons weg te zetten als nep-veteranen en nep-militairen. Ten onrechte wordt er vaak gesuggereerd dat wij (alle) veteranen vertegenwoordigen. Wij zijn een relatief kleine actieve groep met een stille(re) achterban van vele oud-militairen. Wij zijn op verzoek aanwezig op demonstraties ten behoeve van de vrede en veiligheid van de deelnemers die hoofdzakelijk bestaan uit bezorgde burgers uit alle lagen en leeftijden van onze bevolking en die opkomen voor onze grondrechten. Wij voelen ons geroepen dit te moeten doen, om diezelfde redenen die ons hebben bewogen namens Nederland in oorlogsgebieden op vredesmissies te gaan, de afgelopen vijftig jaar.

Met de voorzitter van het Veteranen Platform(VP), Lgen bd Hans van Griensven, hebben wij een dialoog gevoerd en uitgelegd wie we zijn, waarom wij er zijn en wat ons heeft bewogen om de vrijheid voor eenieder te moeten waarborgen. Hoewel hij het niet met alles eens is, geeft hij wel aan dat hij er is voor alle veteranen, ook de veteranen die zich in onze groep bevinden. Ook wij zijn veteranen volgens de Veteranen Wet en ook daar heeft het Veteranen Instituut, waaronder het VP valt, een zorgplicht. Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom publiek uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de vrijheid en de naleving van de grondwet.

Missie

Militairen die handelen vanuit dienstbaarheid naar het volk, zullen begrijpen dat wij ons ook, wanneer wij niet langer werkzaam zijn voor de overheid, nog steeds verbonden voelen met die missie. En zeker als het de veiligheid van onze kinderen, ouders, broers en zussen in ons eigen land betreft.

Wilt u meer weten over onze missie bezoek dan onze website.

Kleding/Tenue

Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHGVV Patch. Wij dragen geen volledig uniform, maar hebben er vanwege onze neutrale rol voor gekozen zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we daarbij dragen is een donkere broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een afspiegeling van de maatschappij.

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons rechtstreeks benaderen. Wij staan u graag te woord en zijn beschikbaar voor een interview of verdiepend gesprek.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This