Tijdelijke spoedwet wordt om onduidelijke redenen een permanente coronawet?

door | 9 aug 2022 | COVID-19 ziekte, Pandemiewet

De spoedwet is in het leven geroepen omdat er sprake was van een noodsituatie. Was dat zo? Helemaal niet. De sterftecijfers zijn opgeblazen door “rekenmodellen” en gebaseerd op ongefundeerde angst die opzettelijk is gecreëerd in de media.

Het noodrecht heeft als doel een crisis onder controle te krijgen om daarna weer terug te gaan naar het oude normaal. De spoedwet zou in eerste instantie een paar maanden van kracht zijn, maar pas na vier verlengingen stemde de Eerste Kamer op 17 mei 2022 tegen een vijfde verlenging. Hiermee verdween de grondslag voor het ontwerpbesluit voor de zesde verlenging, en deze kwam eveneens te vervallen.1

Medisch gezien is er geen reden om de tijdelijke spoedwet om te zetten in een permanente spoedwet. Toch stuurde Ernst Kuipers op 4 mei 2022 een brief naar de Tweede Kamer om aan te kondigen dat hij de tijdelijke wet wilde vastleggen in een permanente wet.2

Hiermee kan hij de democratische controle door de Tweede Kamer (voor zover die nog bestaat) omzeilen. Social distancing, Lockdowns, mondkapjes, QR-codes, quarantaine etc. kunnen met een permanente spoedwet een jaarlijks terugkerend ritueel worden, en onze moraal en maatschappij steeds dieper doen zinken.
 

 

“Forse” kritiek?

 
Volgens Trouw is er “forse kritiek op de permanente Coronawet die de regering na de zomer in wil voeren. Het is afkomstig van het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad.

“Volgens de critici is vlak voor de zomer een wet in elkaar gedraaid waar heel wat op af te dingen valt. Het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s.
 
Het steekt de bestuursorganen dat zij niet zijn betrokken bij het opstellen van het ontwerpwetsvoorstel. De burgemeesters vinden het ongewenst dat een tijdelijk probleem (covid) wordt opgelost met een ingrijpende wetswijziging. “Dit belangrijke wetsvoorstel is een haastklus geworden. Het bevatte allerlei slordigheden en is vlak voor de zomervakantie nog even ter consultatie opgestuurd.
 
De landelijke gezondheidsdiensten GGD en GHOR sluiten zich gedeeltelijk aan bij deze kritiek van de bestuurders. Bovendien stellen zij dat in de wet niet duidelijk is wat de regels zijn voor quarantaine en isolatie. De regering wil die begrippen niet verhelderen, laat die weten. Dat komt later.”
– Trouw op 8-8-20223

De kritiek beperkt zich tot een klacht betreffende onduidelijkheden over wat de regels zijn, en wie van de heren en dames verantwoordelijk is voor wat. Hebben zij zich verdiept in de vraag of de maatregelen überhaupt enig nut hebben? De WHO zelf heeft in 2019 onderzoek gedaan naar alle “Niet-farmaceutische volksgezondheidsmaatregelen ter beperking van het risico en het effect van epidemische en pandemische influenza (griep)”. De conclusie was dat maatregelen zonder uitzondering zeer weinig tot geen effect hebben.4

 

 
Laat het even goed tot u doordringen. Wat we ook doen: mondkapjes, afstand houden, spatschermen, handen wassen noem maar op, we zullen altijd te maken hebben met de griep. En voor een zeer klein aantal mensen – voor het overgrote deel hoogbejaard met onderliggende aandoeningen – kan dat dodelijk zijn. In het geval van Covid hebben we het over een sterftepercentage van 0,15% van alle ziektegevallen wereldwijd.5

In Nederland is aan de hand van de WOB-verzoeken naar voren gekomen dat de maatregelen zonder uitzondering zijn ingevoerd op basis van schimmig politiek gekonkel, corruptie en fraude.6 Onze democratie heeft er in decennia niet zo zwart uitgezien als nu.

Een woordvoerder van minister Ernst Kuipers van volksgezondheid zegt tegen Trouw dat de regering ook niet blij is met deze wet. “Wij hadden liever meer tijd gehad, maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer.” De regering wil een juridische basis hebben om in te kunnen grijpen bij een nieuwe coronagolf.3

En daar gaat het natuurlijk om.
 

 

Machtswellust

 
Kennelijk kan het noodrecht misbruikt worden om een democratie te veranderen in een dictatuur. Voor een soort van ‘Corona-griep’, qua sterfte niet erger dan de jaarlijkse wintergriep, zijn grondrechten geschonden en zijn ons economisch, lichamelijk en maatschappelijk welzijn ernstig aangetast. En ondanks alle miljarden die er zijn besteed aan het opzetten van een controlemaatschappij hebben we Covid er niet “onder gekregen”.

De motie van Fleur Agema over onderzoek naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen werd verworpen.7 Het simpele feit dat de overheid na zo’n debacle niet bereid is tot een gedegen evaluatie, en grondige herziening van haar beleid spreekt boekdelen. Evenals het feit dat Mark Rutte in maart 2020, slechts één week na de start van de pandemie, al sprak over het ‘nieuwe normaal’, en kort daarna zelfs zei dat we nooit meer terug zouden keren naar ons oude normaal. Met wat we nu weten over zijn banden met het World Economic Forum en hun plannen voor grote Reset, ligt de verdenking dat hij al vanaf het begin af aan wist wat de bedoeling was van het desastreuze Covid-beleid voor de hand.

Op 11 maart 2020 verklaarde de WHO bij monde van Tedros Gebreyesus dat de uitbraak van Covid-19 “gekarakteriseerd kon worden als een pandemie”.8 Sindsdien is de bevolking geterroriseerd met maatregelen die elke wetenschappelijke onderbouwing misten, maar kennelijk als doel hadden ons zo te kwellen dat mensen in ruil voor een tijdelijke verlossing zich onderwierpen aan frauduleuze PCR-testen en risicovolle vaccins.

Na de wereldwijde machtsgreep hebben onze politici zich ingezet voor het nieuwe normaal. En het doel van de spoedwet is om juridische rugdekking te geven aan politici die een crisis genereren om hun machtspositie verder uit te breiden.

De permanente spoedwet gaat evenals de tijdelijke spoedwet niet over gezondheid of bescherming. Covid-19 is geen gezondheidscrisis, maar een mensenrechtencrisis. Zoals Christine Anderson, parlementslid van de EU het verwoordt: “de grootste misdaad die ooit tegen de mensheid is gepleegd”.9

Wanneer gaan wij het recht in eigen hand nemen? Niet door gewelddadig of destructief te zijn, maar door niet te gehoorzamen aan nutteloze of gevaarlijke eisen van immorele politici. Zij hebben de macht, maar wij hebben de aantallen. Het neerslaan van opstandige burgers – de mensen die gaan staan voor hun rechten – is alleen haalbaar als het er relatief weinig zijn.

Wat als we deze herfst het gemak van gehoorzaamheid inruilen voor de voldoening van onbuigbaar, grootschalig verzet? Wat als we stoppen met testen, stoppen met dragen van maskers, afstand houden, vaccineren en voor negen uur thuis zijn? Als we er niet langer aan meedoen is het waarschijnlijk gauw afgelopen met de pandemie…

 

 
Bronnen:

1. https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20220517/eerste_kamer_stemt_tegen_verlengen
2. https://www.trouw.nl/binnenland/coronamaatregelen-komen-straks-in-permanente-wet-maar-waarom-is-dat-nodig~bdcb3443/
3. https://www.trouw.nl/politiek/forse-kritiek-op-nieuwe-permanente-coronawet-die-de-regering-na-de-zomer-wil-invoeren~b6ab04db/
4. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
6. https://danielvdtuin.substack.com/
7. https://twitter.com/mr_Smith_Econ/status/1542213631278030850
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32191675/
9. https://rumble.com/v1dfsnv-global-message-from-european-parliament-christine-anderson-announced-the-bi.html
 

 
Meer info en petitie:
 
1. “Als de permanente coronawet wordt aangenomen is ons vrije leven voorbij. Niet meer zoenen, handenschudden of omhelzen. De staat bepaalt dat je ALTIJD op een veilige afstand moet blijven van andere mensen.” Stan Baggen legt het uit in een interview met Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen. Een voorproefje vindt u op Twitter
 
2. “Het wetsvoorstel is blijkens het concept van de Memorie van Toelichting enkel gebaseerd op de redenering dat “reeds is gebleken dat de voorgestelde maatregelen geschikt en effectief zijn, omdat dezelfde maatregelen eerder van kracht zijn geweest om Covid-19 te bestrijden.” Dat is niet alleen een cirkelredenering maar daarmee staat ook op voorhand vast dat het niet mogelijk is om te toetsen of de maatregelen geschikt en proportioneel zijn en dat betekent weer dat een inperking van grondrechten niet kan worden gerechtvaardigd’
Lees verder: https://vierdegolf.org/wp-content/uploads/2022/06/Reactie_de_Vierde_Golf_Internetconsultatie_14244.pdf
 
3. Petitie
De petitie ‘Stop de permanente Coronawet’ van FvD is in rap tempo door ruim 90.000 mensen ondertekend. U kunt dit ook doen op https://petities.fvd.nl/stop-de-permanente-coronawet. Als deze wet wordt aangenomen dan zal onze vrijheid slechts voorwaardelijk zijn. En dat mogen we niet laten gebeuren.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This