‘Turbo-kanker’ na mRNA-vaccinatie? Zien we hier het effect van de boosterprik?

door | 22 jul 2023 | COVID-19 vaccin

Onderzoekers waarschuwen voor ondermijning van het immuunsysteem als gevolg van de experimentele prik. Er kan een heel skala aan gevolgen optreden als gevolg van verminderde werking van ons immuunsysteem. In De Andere Krant verschenen twee artikelen die zich toespitsten op het fenomeen ‘turbo-kanker‘ dat we zien optreden sinds de uitrol van Corona-injecties. Kanker heeft alles te maken met verminderde werking van het immuunsysteem. Valt de relatie tussen herhaalde mRNA-prikken en turbo-kanker nog te ontkennen? Wetenschappelijke studies tonen een mogelijke link tussen de Pfizer en Moderna mRNA-vaccins en kanker. Is hiervan iets terug te zien in de Nederlandse kankercijfers? Daar lijkt het wel op: de toename van nieuwe kankerdiagnoses van de geslachtsorganen tussen 30 en 45 jaar (vrouwen en mannen) oogt verontrustend.
 
 

‘Turbo-kanker’ na mRNA-vaccinatie?

 
Is er een relatie tussen herhaalde mRNA-vaccinatie en ‘turbo-kanker’? Een recente studie stelt niet gerust: meervoudige toediening van het Pfizer- en/of Moderna-vaccin lijkt het aantal antistoffen van subklasse IgG4 te verhogen. En dit zou kankers agressiever maken. Het is niet de eerste studie die zorgen baart. Wat weten we tot nu toe over de link tussen de mRNA-vaccins en kanker?

Afgelopen mei verscheen in het weten­schappelijke tijdschrift Vaccines een publicatie over ‘immuuntolerantie’ na herhaalde mRNA-vaccinatie.[1] Onderzoekers uit de VS, Canada, Saoedi-Arabië, Egypte en Mexico vonden na meervoudige vaccinatie hogere IgG4-bloedspiegels. De afkorting IgG4 staat voor Immunoglobuline G4, een subklasse van antistoffen. Een hogere aanmaak van antistoffen na vaccinatie zal velen op het eerste gehoor als muziek in de oren klinken. Maar de auteurs legden uit dat hier waarschijnlijk geen sprake is van een beschermingsmechanisme. Integendeel: het gaat volgens hen eerder om een vorm van immuuntolerantie voor het spike-eiwit van het coronavirus. En dit zou een infectie met dit virus, en de vermenigvuldiging ervan, juist kunnen bevorderen.

Dit is slecht nieuws: verzwakking van het immuunsysteem na herhaalde mRNA-vaccinatie. Maar vrijere doorgang voor het Sars-Cov-2 virus is niet het enige risico. “Verhoogde IgG4-synthese als gevolg van herhaalde mRNA-vaccinatie met hoge antigeenconcentraties kan ook auto-immuunziekten veroorzaken, en de groei van kanker en auto-immuun myocarditis bij gevoelige personen bevorderen”, schreven de auteurs in hun samenvatting. Verderop in het artikel onderbouwden ze dat méér IgG4 verband houdt met “agressievere kankergroei”.

Dit roept de waarschuwing in herinnering van de Duitse patholoog Ute Krüger. Een jaar geleden uitte zij vanuit het Zweedse Kalmar, waar ze werkzaam is als pathologisch specialist borstkanker, haar zorgen over de opvallende toename van agressieve tumoren. Ze lanceerde zelfs een nieuwe term voor de snelgroeiende kankers na coronavaccinatie: ‘turbo-kanker’.2 In eerste instantie dacht ze de effecten te zien van uitgestelde zorg door corona. Maar ook toen die fase voorbij was, zag ze een toenemend aantal tumoren die bovendien groter waren en agressiever. Ook keerden patiënten terug, die in het (verre) verleden genezen waren verklaard, met opeens explosieve tumoren.
 
Eén van de oncologen die Krügers zorgen herkende, was prof. dr. Angus Dalgleish van St George’s University of London. Na aanvankelijk de coronavaccins te hebben gepromoot, maakte hij in de loop van 2022 een U-bocht op basis van waarnemingen in zijn oncologische praktijk. Hij zag bij patiënten van wie de kanker onder controle was, deze snel en agressief terugkeren na de booster. Ook constateerde hij in zijn omgeving meer kankergevallen. “Ik heb genoeg ervaring om te weten dat dit niet de toevallige anekdotes zijn die velen suggereren, vooral omdat hetzelfde patroon wordt gezien in Duitsland, Australië en de VS”, schreef hij eind vorig jaar in een brandbrief aan de hoofdredacteur van de British Medical Journal (BMJ). In die brief riep hij op te stoppen met de coronavaccins.3

Zijn mening is in de tussentijd niet veranderd. Sterker: in een openhartig video-interview dat Dalgleish vorige maand gaf aan Doc Malik, onderbouwde hij nog eens zijn zorgen.4 Daarbij verwees hij onder meer naar de recent gevonden associatie tussen de booster en de ‘klasse-switch’ naar IgG4. Dalgleish heeft zijn hoofd op het hakblok gelegd en wenst het daar niet weg te halen. Net zo min als Ute Krüger. Beiden kregen na hun coming-out te maken met felle aanvallen, want de consensus binnen de reguliere geneeskunde wil dat er helemaal geen verband bestaat tussen coronavaccinatie en kanker. Maar ze weken geen centimeter van hun standpunt.

Onbekend is of ze voorafgaand aan hun openhartigheid hun licht hebben opgestoken bij de Amerikaanse patholoog dr. Ryan Cole. Hij had hen kunnen voorbereiden op een tsunami van venijn, want hij was de allereerste die het thema agendeerde. Dat deed hij al halverwege 2021. Voordien kende vrijwel niemand Cole, maar dat is veranderd. Wie nu zijn naam intikt op Google, ziet de haatcampagne in volle glorie voorbijkomen. Omgekeerd heeft Cole er ook vrienden bijgekregen: hij is een vaste waarde geworden op internationale bijeenkomsten waar de coronavaccins worden gefileerd. Toch is die eerste voordracht van juli 2021, tijdens de ‘White Coat Summit’ in San Antonio (Texas), zijn meest indrukwekkende.5 In een zaal gevuld met medici, nam Cole het gehele palet door van (dodelijke) bijwerkingen. Hij onderbouwde zijn betoog met plaatjes uit zijn laboratorium. “De veiligheid op lange termijn is niet bekend”, zei hij. “Wat is het risico van kanker na de prik? We weten het niet.” Maar hij gaf aan in de laatste zes maanden in zijn lab een sterke toename te hebben gezien van baarmoederkanker. “Wanneer zijn we begonnen met prikken? In januari.”

En Cole vertelde nog meer, in de laatste minuten van zijn voordracht. “Wat zien we in het lab? De prik ontregelt je immuunrespons.” Bepaalde immuunmarkers die kanker in toom houden, zouden afnemen. Cole verwees hierbij naar een “Duits-Nederlandse studie”. Daarin zou zijn beschreven hoe de vaccins bepaalde Toll-like receptors (TLR’s) downreguleren. “Terwijl die kanker in bedwang houden”, aldus Cole. TLR’s zijn de poortwachters van het aangeboren immuunsysteem: als zij vreemde indringers (zoals virussen) of kankercellen herkennen, wordt het immuunsysteem geactiveerd. Vooral TLR3 en TLR4 zijn volgens Cole verantwoordelijk voor het aansturen van T-cellen die kanker moeten bestrijden.

Na zijn voordracht in Texas verwees Cole bij herhaling naar deze “studie uit Nederland”. Onder meer in een interview met Dell Bigtree.6 Daarin werd ook uitgelegd waarom de mRNA-vaccins TLR’s downreguleren: namelijk om te voorkomen dat het immuunsysteem het lichaamsvreemde RNA uit de vaccins voortijdig vernietigt. Dit maakt nieuwsgierig naar de betreffende studie, die gaat over de effecten van het Pfizer-vaccin op het immuunsysteem. De eerste preprint van het Nijmeegse-Duitse onderzoek kwam in mei 2021 beschikbaar.7 De titel: Het BNT162b2 mRNA-vaccin tegen SARS-CoV-2 herprogrammeert zowel adaptieve als aangeboren immuunresponsen. Cole kwalificeerde de herprogrammering van de aangeboren respons tegenover Bigtree als “behoorlijk verontrustend”. Hij linkte dit onder meer aan de uitbraken van gordelroos, die beschreven zijn na mRNA-vaccinatie. En aan de “onverklaarbare kankers op ongewone leeftijden” en agressieve tumoren.
 
Het bewuste onderzoek in het Radboudumc staat onder leiding van de hoog aangeschreven dr. Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde. In 2016 ontving hij de prestigieuze Spinozaprijs. Pikant detail: één van de coauteurs is dr. Marien de Jonge, hoofd van het Laboratorium Medische Immunologie in het Radboudumc én broer van onze voormalige minister van VWS. Maar intussen is het medio 2023 en is deze ‘slecht-nieuws-studie’ nog altijd niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Wel verscheen afgelopen maart een gereviseerde preprint.8 Met nog steeds de ongemakkelijke boodschap over de ontregelende invloed die mRNA-­vaccinatie kan hebben op het aangeboren immuunsysteem. Maar met een mildere titel, want de term ‘herprogrammeren’ is daaruit verdwenen.
 

 

Zien we hier het effect van ‘de booster-prik’?

 
“Diagnose kanker klonk nog nooit zo vaak”, meldde het AD op 3 februari 2022. “In 2021 kwamen er 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij, 10 procent meer dan het jaar ervoor.” Het record werd gelinkt aan de coronaperiode: in 2020 zat een ‘dip’ in de diagnoses. Door het tijdelijk staken van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm-, en baarmoederhalskanker waren minder kankers opgespoord. Mogelijk stelden mensen een bezoek aan de huisarts ook uit, vanwege corona. Kortom: de recordtoename in 2021 was grotendeels een ‘inhaaleffect’. De mRNA-vaccins werden niet genoemd. Toch laten voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de ‘prikjaren’ 2021 en 2022 een verontrustend signaal zien: bij vrouwen tussen 30 en 45 jaar steeg in 2021 het aantal kankers van de geslachtsorganen met 25 procent, ten opzichte van 2020.9 Ofwel: 559 versus 446 nieuwe diagnoses. De grootste stijging sinds deze cijfers worden verzameld (1989). En ook aanzienlijk meer dan de gemiddelde toename van 10 procent voor alle kankers, waarover het AD berichtte. Een deel van de stijging van 25 procent laat zich verklaren door het genoemde inhaaleffect.

Half maart 2020 werd het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker stopgezet en op 1 juli weer opgestart. Dit drukte in 2020 het aantal nieuwe diagnoses van deze kankersoort, die het grootste deel uitmaakt van de kankers van de vrouwelijke geslachtsorganen tussen 30 en 45 jaar. In deze groep bedroeg de ‘dip’ in de kankerdiagnoses van de geslachtsorganen ten opzichte van 2019 echter niet meer dan 8 procent (446 versus 487 diagnoses). Veerden de cijfers in 2022 terug naar ‘normaal’? Niet echt. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses van de geslachtsorganen stabiliseerde zich op 546 gevallen in de groep 30 tot 45 jaar. Een daling van slechts 2 procent ten opzichte van 2021 (559 diagnoses). Hierdoor ontstaat de indruk dat de nieuwe diagnoses in 2021 en 2022 naar ‘next level’ zijn gegaan in deze leeftijdscategorie. En die indruk blijft bestaan als je het jaargemiddelde van het huidige decennium (2020-2022: 517 diagnoses) afzet tegen het jaargemiddelde van het vorige decennium (2010-2019: 415 diagnoses). Ook dan zie je een stijging van zo’n 25 procent, ondanks ‘dip-jaar’ 2020.

Bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) maakt men zich enigszins ongerust. “Het totale aantal vrouwen met baarmoederhalskanker is na een laagste punt in 2013 weer gestegen”, meldt het centrum op basis van de grafieken.10 “Momenteel wordt er naar oorzakelijke verbanden gezocht om de lichte stijging te kunnen verklaren.” Daarbij wijst het IKNL op de mogelijke rol van het rookgedrag van vrouwen: “Roken verzwakt het immuunsysteem en versterkt daarmee de invloed van het HPV-virus, de meest belangrijke risicofactor voor het ontstaan van baarmoederhalskanker.”
 
Baarmoederhalskanker is inderdaad licht toegenomen als je kijkt naar alle leeftijden. Maar tussen 30 en 45 jaar kun je niet meer spreken van een “lichte stijging”. De IKNL-grafiek leert dat in 2021 in die leeftijdscategorie – de belangrijkste risicogroep – het aantal diagnoses (412) is toegenomen met 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (317). Wordt het daarom niet eens tijd voor een prikkelende stelling, in IKNL-jargon: “De mRNA-vaccins verzwakken het immuunsysteem en versterken daarmee de invloed van het HPV-virus, de meest belangrijke risicofactor voor het ontstaan van baarmoederhalskanker”?

Deze stelling is minder wild dan hij misschien op het eerste oog lijkt. Hierboven haalden we een interview aan dat Dell Bigtree vorig jaar had met de Amerikaanse patholoog Ryan Cole.11 Daarin verwees Cole – niet voor het eerst – naar de Nijmeegse studie waarvan in mei 2021 een preprint verscheen, maar die nog altijd niet is gepubliceerd.12 In die preprint is beschreven hoe de mRNA-vaccins Toll-like receptors (TLR’s) downreguleren, de poortwachters van het aangeboren immuunsysteem. Cole wees erop dat deze receptors kankercellen én (slapende) virussen in bedwang houden. Dit vertelde Cole aan Bigtree:

“Wanneer de receptors tot expressie komen en je hebt de juiste hoeveelheden, dan hebben ze de mogelijkheid een signaal te sturen naar dat slapende virus: ‘Hé, blijf slapen’. Maar alles is opportunistisch. Als iets in een lage ratio aanwezig is, zegt het virus: ‘Hé, niets houdt me in toom, ik kan weer wakker worden’. En dat is precies wat we zien.”

Al in juli 2021 meldde Cole een toename in zijn lab van onder meer het Humaan Papillomavirus (HPV).13 “Het reactiveert”, zei hij. Kan het zijn dat dit mechanisme een rol speelt bij de toename van baarmoederhalskanker tussen 30 en 45 jaar?

Maar er is nog iets: de mogelijke stapeling van de Pfizer-vaccininhoud in de geslachtsorganen. In een ‘oudergids’ die de Canadese immunoloog dr. Byram Bridle schreef voor de Canadian Covid Care Alliance, verwees hij naar aanvullende gegevens uit dierproeven die Pfizer begin 2021 verstrekte aan de Japanse overheid.14 Op basis hiervan concludeerde Bridle dat de vaccininhoud zich deels door het lichaam verspreidt. In geen enkel orgaan kwam het tot zo’n piek als in de eierstokken. Pfizer verstrekte in januari 2021 vergelijkbare gegevens aan de Australische overheid.15 In dat Australische rapport staat dat geen studies zijn uitgevoerd naar de carcinogeniteit van het Pfizer-vaccin, ofwel mogelijke kanker-effecten.

Volgens het Risk Management Plan van Pfizer is dit in overeenstemming met de 2005 WHO-richtlijnen voor vaccins, omdat studies naar carcinogeniteit “over het algemeen niet noodzakelijk worden geacht om de ontwikkeling en toelating van vaccins voor infectieziekten te ondersteunen”.16 Maar zijn de mRNA-producten wel ‘vaccins’? Volgens een studie die vorige maand is gepubliceerd, gaat het om gentherapie.17 En daarvoor gelden strengere toelatingseisen, onder meer ten aanzien van mogelijke carcinogeniteit. Dat het gentherapie betreft, was overigens al vroeg in de pandemie bekend bij de autoriteiten. Ook in ons land: in maart 2020 werd snel en geruisloos wetgeving aangepast (“spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van covid-19”).18 Uiteindelijk werden de Pfizer- en Moderna-producten gelabeld als ‘vaccin’ en de strengere toelatingseisen voor gentherapie omzeild. Dit bespaarde tijd (en kosten).
 
Arts met vraagtekens en een laptopEen interessante vraag is wat dit gaat betekenen voor de productaansprakelijkheid indien kanker als gevolg van een mRNA-product kan worden bewezen. Zover is het nog niet. Voor een causaal verband tussen de beschreven kankertoename en de mRNA-vaccins ontbreekt vooralsnog de wetenschappelijke onderbouwing. Al is het wel een signaal dat aandacht verdient. De Gezondheidsraad lijkt zich intussen nergens van bewust: vorige maand adviseerde de raad, komend najaar een corona herhaalprik aan te bieden aan onder meer zwangeren en zorgmedewerkers. Die laatste groep zal zich dus weer moeten verweren tegen de slogan “je doet het voor een ander”, die evenmin wetenschappelijk is onderbouwd.

Wat de mannelijke zorgmedewerkers betreft: voor hen is het goed om te weten dat in de genoemde dierproeven de Pfizer-vaccininhoud ook werd aangetroffen in de testikels. Het goede nieuws: in 2021 bleven de kankerdiagnoses van de mannelijke geslachtsorganen (30 tot 45 jaar) vrijwel stabiel ten opzichte van 2020. In dat coronajaar was er ook geen ‘dip’. Vanaf 2016 tot en met 2021 namen de nieuwe diagnoses mondjesmaat toe van 405 tot 438, een totale stijging van 8 procent over een periode van zes jaar. Echter: de voorlopige cijfers voor 2022 laten een plotselinge toename zien van 18 procent ten opzichte van 2021 (519 versus 438 diagnoses).19 Zien we hier een effect van de ‘booster-prik’? Dat is niet ondenkbaar, gelet op de studie die we hierboven aanhaalden en waarin verzwakking van het immuunsysteem na herhaalde mRNA-vaccinatie is beschreven met mogelijk gevolgen voor de kankergroei.20

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.mdpi.com/2076-393X/11/5/991
2. https://rumble.com/v1do1rb-covid-vaccination-and-turbo-cancer-pathological-evidence-with-english-subti.html
3. https://www.conservativewoman.co.uk/cancer-specialist-says-covid-boosters-are-harming-his-patients/
4. https://rumble.com/v2s37k0-prof-angus-dalgleish-takes-us-through-his-u-turn-on-the-covid-vaccines-and-.html
5. https://rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-brain-and-other-organs.html
6. https://rumble.com/vrkoty-dr.-ryan-cole-is-there-a-covid-vaccine-cancer-connection.html
7. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full.pdf
8. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v2
9. https://nkr-cijfers.iknl.nl/#/viewer/5a3dd47b-6f7d-4653-b410-a28c13b81496
10. https://iknl.nl/kankersoorten/baarmoederhalskanker/registratie/incidentie
11. https://rumble.com/vrkoty-dr.-ryan-cole-is-there-a-covid-vaccine-cancer-connection.html
12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full.pdf
13. https://rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-brain-and-other-organs.html
14. https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-Children-and-COVID-19-Vaccines-full-guide_-FINAL.pdf
15. https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf
16. https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
17. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10514
18. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html
19. https://nkr-cijfers.iknl.nl/#/viewer/9f072164-7ced-4b55-9949-614271cc4e79
20. https://www.mdpi.com/2076-393X/11/5/991
 

 
Bron Originele artikel: De andere krant
 
Voor een proefabonnement op De Andere Krant ‘Klik hier
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This